Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn cùng với tập thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Trần Quang Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 10, huyện Đức Thọ)

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn cùng với tập thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tôi xin hứa sẽ tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

Thứ nhất: Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều chiều, nhiều kênh thông tin; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND; phản ánh trung thực, khách quan những kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết hoặc giải quyết kịp thời theo thẩm quyền của huyện.

Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đi kiểm tra và làm việc với các nhà máy sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ hai: Tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa 11, 12), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba: Tập trung chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư, kêu gọi xúc tiến đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề trên địa bàn huyện.

Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 tại nhà dân ở thôn Thọ Tường, xã Liên Minh

Thứ tư: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, sai phạm của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đại hội và nghị quyết HĐND đề ra theo kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn và xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt đô thị loại 4.

Phấn đấu đưa huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Những khu dân cư NTM kiểu mẫu của Đức Thọ thực sự trở thành những miền quê đáng sống. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện 4 nghị quyết lớn của huyện trong năm 2021 gồm: Nghị quyết xây dựng đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025; Nghị quyết xây dựng đề án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết xây dựng đề án về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết xây dựng đề án về phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

BHT

2:18:05:2021:16:54

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM