Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng liên tiếp gặp phải những khó khăn, thách thức chưa có trong lịch sử. Kiên trì, bản lĩnh vượt qua gian khó, Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đặc biệt tiếp tục tạo nền tảng cho giai đoạn mới.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng liên tiếp gặp phải những khó khăn, thách thức chưa có trong lịch sử. Kiên trì, bản lĩnh vượt qua gian khó, Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đặc biệt tiếp tục tạo nền tảng cho giai đoạn mới.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Đặt mục tiêu, chỉ tiêu khá cao, với quyết tâm chính trị lớn cho giai đoạn 2015-2020, nhưng ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, sự cố môi trường biển xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng, gây tác hại, để lại hậu quả lớn về kinh tế, môi trường, xã hội, an ninh, chính trị... Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị không ngừng chống phá, kích động một bộ phận Nhân dân tụ tập, gây bất ổn về an ninh trật tự. Tiếp đó là những thử thách của thiên tai với cơn bão số 10 năm 2017, gây thiệt hại lớn, đặc biệt là các địa phương phía Nam. Chưa dừng lại ở đó, cháy rừng, hạn hán và đặc biệt là đại dịch Covid-19 xảy ra ở năm cuối nhiệm kỳ ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội… Tuy vậy, phát huy truyền thống quê hương văn hóa, cách mạng, trên nền tảng thành tựu và bài học kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước đã đạt được, với ý chí, quyết tâm chính trị cao, đồng thời được sự lãnh đạo, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sau buổi làm việc diễn ra vào ngày 4/3/2020 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao lòng tự hào về quê hương, đất nước; tin tưởng vào đường lối đổi mới của đất nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể của tỉnh; nâng cao năng lực dự báo trong hoạch định chủ trương, đường lối phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh về tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác tự phê bình và phê bình; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng, thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; chủ động phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Công tác sáp nhập xã, hình thành xã mới Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) được thực hiện bài bản, đồng thuận cao.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã chú trọng sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến hết năm 2019, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội giảm 13,06% biên chế; khối cơ quan nhà nước giảm 8,7%; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 8%; biên chế cán bộ, công chức giảm 22,3%, cán bộ bán chuyên trách giảm 41,8%, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên để bố trí cho đầu tư phát triển 2.070 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã, hiện có 216 đơn vị hành chính cấp xã. 100% xã, thị trấn được bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng xã mới Tân Lâm Hương (Thạch Hà). Ảnh: Thùy Dương

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

100% đảng bộ cấp huyện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công tâm. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ khách quan, xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm cụ thể đã tạo động lực cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, rèn luyện, cống hiến. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, nâng cao niềm tin của Nhân dân.

5 năm qua, mặc dù có những thời điểm các phần tử xấu, cơ hội chính trị chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhân dân và chính quyền được tăng cường. Nhân dân đã đoàn kết chung quanh cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Thành công nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua chính là sự ổn định về chính trị và sự an dân. Có thể nói, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với chủ trương, đường lối đúng đắn của các cấp ủy Đảng; sự tận tâm, tận lực, hòa mình vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đó là nền tảng để Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. KT-XH tăng trưởng gần 6%. So với đầu nhiệm kỳ, quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần; thu ngân sách xếp thứ 21 cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Trong điều kiện rất khó khăn thì những kết quả đạt được như vậy là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương và chủ đầu tư ấn nút khởi công dự án khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh). Ảnh: Thanh Hoài

Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Công nghiệp tăng trưởng nhanh, là động lực chủ yếu của nền kinh tế. Tỷ trọng công nghiệp tăng từ 12,4% lên 37,6%. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (giai đoạn 1) đi vào hoạt động, trở thành hạt nhân tăng trưởng của nền kinh tế. Một số dự án công nghiệp quan trọng được khởi công, hoàn thành và bước đầu phát huy hiệu quả. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực mới như thép, điện đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Dịch vụ, thương mại, du lịch tăng trưởng bình quân gần 4%; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 9,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả khá. Dự kiến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 122 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 70 triệu đồng/ha lên trên 90 triệu đồng/ha.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Xuất khẩu thép ở cảng Sơn Dương. Ảnh: Đình Nhất

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là điểm sáng của cả nước, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Kết quả thực hiện xây dựng NTM vượt chỉ tiêu và về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Dự kiến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 90% số xã đạt chuẩn NTM, 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu; 6 huyện đạt chuẩn NTM. Trước đó, 2 đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh. Đặc biệt, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh, với cách làm sáng tạo, tiên phong của Hà Tĩnh và đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện chương trình xây dựng NTM.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu - sáng tạo của Hà Tĩnh với hàng rào xanh hiện hữu khắp các miền quê. Ảnh: Thanh Hoài

3 nhiệm vụ đột phá được tập trung thực hiện khá hiệu quả: Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục đóng góp lớn cho xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và trên 56% tổng thu ngân sách. Cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Quan tâm huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng TP Hà Tĩnh đạt chuẩn đô thị loại II, TX Kỳ Anh đạt chuẩn đô thị loại III; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%. Những kết quả đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ qua; đồng thời là bài học để xác định các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải và 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh trong ngày hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thanh Hoài

Lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục có nhiều chuyển biến. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng, nhất là các di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh lan tỏa sâu rộng. Giáo dục - đào tạo đạt kết quả khá toàn diện, giữ vững truyền thống vùng đất hiếu học. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm 2020 giảm còn dưới 3%. Khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, hiệu quả, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Những kết quả trên đã minh chứng cho bản lĩnh, tư duy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tạo tiền đề để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới và quyết tâm chính trị cao.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 20202 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm QPAN; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”. Trên cơ sở đó, đại hội đề ra phương hướng phát triển chung đến năm 2025, định hướng những năm tiếp theo với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, QPAN đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Phát huy thành tựu, khơi nguồn lực, tạo sức bật để Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, sức mạnh mới

Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị trung tâm CT-XH của tỉnh nhà. Ảnh: Huy Tùng

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới với 4 trụ cột, 3 nền tảng, 3 đô thị và 1 trung tâm. Đồng thời cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Một chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức đang mở ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân Hà Tĩnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, trở ngại, quyết tâm biến mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trở thành hiện thực trên quê hương núi Hồng - sông La.

Nội dung: Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

ảnh: pv - ctv

thiết kế: huy tùng

3:14:10:2020:07:43

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM