Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Tôi sẽ quan tâm tìm hiểu những vấn đề còn nhiều băn khoăn, trăn trở của Nhân dân để cùng với cấp ủy, chính quyền ở địa phương cơ sở có những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 9, huyện Nghi Xuân).

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, tôi đã hoàn thành tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri và HĐND tỉnh. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tôi đã phối hợp với các đại biểu HĐND tỉnh tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó có 143 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế ngân sách; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xử lý nhiều vấn đề quan trọng phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Nghi Xuân. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xác định chương trình hành động như sau:

- Tôi sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và HĐND tỉnh. Bố trí hợp lý thời gian đi cơ sở, sâu sát và gần gũi với Nhân dân; tranh thủ tiếp xúc với cử tri dưới nhiều hình thức khác nhau, cố gắng để được gặp gỡ cử tri tại nhiều xã của huyện.

- Quan tâm tìm hiểu những vấn đề còn nhiều băn khoăn, trăn trở của Nhân dân trên địa bàn huyện để cùng với cấp ủy, chính quyền ở địa phương cơ sở có những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án; thu ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ và hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề Xuân Phổ, Cổ Đạm; tiến độ triển khai các dự án lớn trên địa bàn huyện…

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo thẩm tra về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết chuẩn bị Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII (ảnh tư liệu)

- Phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nghi Xuân, lãnh đạo địa phương cùng bàn bạc thảo luận các giải pháp cụ thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện. Khai thác tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước và tinh thần cần cù lao động sẵn có của người dân, huyện Nghi Xuân sẽ đạt được các mục tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

BHT

2:18:05:2021:11:05

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM