Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Tôi sẽ lãnh đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân. Làm tốt vai trò đại diện của nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 11, huyện Hương Sơn)

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, cùng những khó khăn, bức xúc của cử tri đề đạt với cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Thứ hai: Tăng cường sâu sát cơ sở, đặc biệt là cử tri nơi ứng cử. Nắm chắc thực trạng tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, bức xúc của nông dân; những điều chưa phù hợp trong cơ chế chính sách về tam nông để kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung.

Thứ ba: Là người đại diện cho nông dân và là lãnh đạo tổ chức Hội Nông dân của tỉnh, tôi sẽ lãnh đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân. Làm tốt vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phối hợp triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động các nguồn lực về vốn, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, tư vấn thị trường, giá cả hàng hóa, vật tư nông nghiệp, pháp lý, quảng bá, xúc tiến thương mại... cho nông dân. Ứng dụng chuyển giao KH&CN mới vào sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch có liên kết; quan tâm đến kết nối số, kinh tế số trong xây dựng nông thôn mới; định hướng sản xuất liên kết theo tổ hợp tác, HTX; đẩy mạnh thành lập chi - tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp ổn định và bền vững, từng bước hình thành doanh nghiệp nông nghiệp dẫn dắt quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy động viên hội viên, nông dân xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên thi đua lao động, sản xuất đầu năm 2021.

Quan tâm hỗ trợ nông dân nghèo, cận nghèo; tuyên truyền sâu cho nông dân về các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất và an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thứ tư: Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hương Sơn, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, tham gia với lãnh đạo và các cơ quan chức năng của huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp; trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với lợi thế vườn - đồi - rừng; tích tụ ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

Tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Ngày 15/4, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đi thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy cùng đi với đoàn.

Thứ năm: Tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Luôn gương mẫu, nỗ lực hết mình, nhiệt huyết, tận tâm với công việc; sâu sát, gắn bó, tôn trọng, lắng nghe ý kiến Nhân dân, đồng nghiệp.

BHT

4:20:05:2021:08:19

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM