Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Tôi sẽ tham mưu triển khai cụ thể các chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước phù hợp với thực tiễn; tham mưu triển khai hiệu quả các mục tiêu, chương trình trọng điểm, mũi đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã xác định.

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Trịnh Văn Ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 13, huyện Hương Khê)

Tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri. Đại biểu HĐND cũng trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri, xem xét và đôn đốc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND theo quy định; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri bằng nhiều kênh thông tin; hướng về cơ sở, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tổng hợp đầy đủ ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân huyện nhà; chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Ông Trịnh Văn Ngọc tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Hương Khê

Thứ hai, với cương vị công tác hiện nay là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính, tôi sẽ tham mưu triển khai cụ thể các chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước phù hợp với thực tiễn; tham mưu triển khai hiệu quả các mục tiêu, chương trình trọng điểm, mũi đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIX của tỉnh đã xác định. Theo đó, làm tốt công tác tài chính - ngân sách, tài sản công, tham mưu ban hành hệ thống các cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp với thực tiễn, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng; thu hút đầu tư, huy động tối đa nguồn lực đầu tư, tăng thu ngân sách, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả mục tiêu chính trị của tỉnh.

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc trao 50 suất quà cho các gia đình khó khăn ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân .

Thứ ba, tôi xác định phải nêu cao trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác của mình để cùng với tổ đại biểu HĐND, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tích cực tham mưu với tỉnh có giải pháp chỉ đạo hỗ trợ, giúp đỡ huyện triển khai dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng; cụ thể hóa những định hướng lớn trên địa bàn trong Quy hoạch phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2025 để huyện tổ chức lộ trình thực hiện đúng hướng, phát triển đúng tầm; đề xuất, kiến nghị tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, giải pháp về nguồn lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các mũi đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

BHT

2:18:05:2021:08:22

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM