Từ khóa: "Chủ tịch phường Sông Trí xây dựng công trình trái phép"

2 kết quả

Gia đình Chủ tịch phường Sông Trí xây dựng công trình trái phép

Gia đình Chủ tịch phường Sông Trí xây dựng công trình trái phép

Đã 3 tháng kể từ khi BTV Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Văn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sông Trí, công trình xây dựng trái phép của gia đình vị chủ tịch phường vẫn chưa được tháo dỡ, khiến người dân bất bình...