Từ khóa: "công tơ điện"

7 kết quả

Sử dụng công tơ điện tử đo xa - minh bạch và tiện ích

Sử dụng công tơ điện tử đo xa - minh bạch và tiện ích

Việc ứng dụng công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa của Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vừa giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.