Hà Tĩnh: Phấn đấu “phủ sóng” 82% công tơ điện tử đo xa

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử đo xa, phấn đấu đạt 82% trên tổng số công tơ vào cuối năm 2023.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý và bán điện cho 473.382 khách hàng với 473.382 công tơ, trong đó có 445.901 công tơ 1 pha và 27.481 công tơ 3 pha.

Hà Tĩnh: Phấn đấu “phủ sóng” 82% công tơ điện tử đo xa

Công nhân Điện lực Can Lộc lắp đặt công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa.

Thời gian qua, công ty đã tập trung nguồn lực đầu tư, tập trung lắp đặt công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa (thay thế cho công tơ cơ khí trước đây). Theo đó, số công tơ điện tử toàn công ty đến thời điểm này là 424.869 cái, chiếm tỷ lệ 89,75% trên tổng số công tơ; số công tơ điện tử đo xa là 372.154 cái, chiếm tỷ lệ 78,62% trên tổng số công tơ.

Công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt 82% công tơ điện tử đo xa/tổng số công tơ toàn công ty vào cuối năm 2023.

Khi sử dụng công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa, thời điểm ghi chỉ số công tơ, cán bộ, công nhân ngành điện chỉ cần ngồi tại cơ quan, mọi dữ liệu về các chỉ số điện năng của từng khách hàng sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng, chính xác thông qua phần mềm điện tử.

Hà Tĩnh: Phấn đấu “phủ sóng” 82% công tơ điện tử đo xa

Sử dụng công tơ điện tử có chức năng đo xa, chỉ số điện năng hằng tháng của từng khách hàng sẽ tự động chuyển về phần mềm quản lý của ngành điện.

Theo ông Phan Văn Anh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa giúp nâng cao độ chính xác trong đo đếm điện năng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Đây cũng là giải pháp nhằm tăng cường số hóa, tiết kiệm nhân lực và gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho ngành điện. Đặc biệt, việc thay thế công tơ điện tử có chức năng đo xa cũng là một giải pháp kỹ thuật hữu hiệu để ngành điện thuận lợi trong triển khai việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast