Từ khóa: "giá thuê Lamborghini"

2 kết quả

Tránh chồng lấn, lãng phí trong quá trình lập quy hoạch

Tránh chồng lấn, lãng phí trong quá trình lập quy hoạch

Góp ý vào dự án Luật Quy hoạch, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đặt ra một số vấn đề khá cụ thể và đề nghị người dân có được thông tin đầy đủ và cùng tham gia, tham mưu thực hiện.