Hà Tĩnh bám sát nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu những tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Chiều 3/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 37 nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm và một số chính sách trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast