Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

(Baohatinh.vn) - Kế thừa và phát huy kinh nghiệm đạt được 10 năm qua, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa cho biết như vậy tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast