Hà Tĩnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

(Baohatinh.vn) - Hương Khê và Nghi Xuân là 2 địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 16 - 18 tuổi. Buổi tiêm đầu tiên tại Trường THPT Hương Khê và Trường THPT Nguyễn Du đã diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy trình, quy định của cơ quan chuyên môn.

Video mới

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.