Hà Tĩnh vinh danh 100 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

(Baohatinh.vn) - Đại hội Thi yêu nước lần thứ VII đã vinh danh 39 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast