HĐND tỉnh giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/8, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì họp đoàn giám sát thống nhất đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2018”.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast