HĐND tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn nhiều chức danh chủ chốt

(Baohatinh.vn) - Đầu phiên làm việc thứ 2 (ngày 6/12), Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã công bố kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast