HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hiện thực hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị HĐND tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN...

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast