Từ khóa: "khu dân cư thông minh"

8 kết quả

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Từ khi có cụm dân cư sinh thái, Nhân dân thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Có gì trong khu dân cư thông minh ở Can Lộc?

Có gì trong khu dân cư thông minh ở Can Lộc?

Đường có tên, nhà có số, điểm văn hóa công cộng được phủ sóng wifi - diện mạo một khu dân cư thông minh đang dần hình thành tại thôn Trung Thiên (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).