Từ khóa: "Nobel Y học"

6 kết quả

Các ứng viên sáng giá cho Nobel Y học 2019

Các ứng viên sáng giá cho Nobel Y học 2019

Cái tên sáng giá nhất cho Nobel Y học năm nay là nhà nghiên cứu người Hà Lan Hans Clevers, với nghiên cứu xác định các thành phần chính của đường truyền tín hiệu WNT có liên hệ chặt chẽ với bệnh ung thư và tự kỷ.