Nông dân Vũ Quang làm giàu từ nông nghiệp hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã giúp nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện thu nhập.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast