Chuyển nhượng quyền sử dụng 1326,3 m2 đất, nhà 3 tầng
Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà. 1326,3 m2 đất và nhà văn phòng 3 tầng bê tông cốt thép
ee61x115bcx13ab1xf73bx12259x16814x136d4x1470bx1050axX7x11f4ex14b8bx16206xf645x1124bx117e3xX5x15288xXaxfa6ax1124axX1x1057exfb11xf454x16517xX3xX18xX1x102fcx12cf0xX18x16e87xX3x11e7fxX15xX16xf98dxX18xX3xX7x14266xX3x16a3bx109f7xX18xX1fxX3xX2x13081x14064xfc49x172acxX30xX3xfaafxX31xX3xfb6fx11ee2xXexX33xX3xX18xX1x14176xX3xX30xX3xXex14369xX18xX1fxX0x11163xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15175xX10xX6xX2axXaxX12xX13x14afcxX18xX1fxX3xXexX16xX3xX4x1043bxX3xXbxX1xX45xX18xX3x10085xXdxX18xX1xX3xX2ax10650xX6xX18xX1xX3xX6exX1x14d37xX3xX1x14fdaxX6xX3xX5x10278xX18xX1fxX3x138bfxXdxX24xX18xX3x1264ex11e34xX4xX3xXexX1xX5fxX18xX1fxX3xf62cxf44bxX74xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX15xX16xX24xX18xX3xX7xX28xX3xX2axX2bxX18xX1fxX3xX39xX3axXexX3x16210xX40xX3xX18xX1xX40xfcd4xX3xX2xX30xX31xX32xX33xX30xX3xX36xX31xX3xX39xX3axXexX3xXb9xX40xX3xX18xX1xX40xX3xXb9x14514xX18xX3xXbxX1xff6axX18xX1fxX3xX30xX3xXexX45xX18xX1fxX3xX95xffadxX3xXexX5fxX18xX1fxX3xX4x14956xXexX3xXexX1x144d8xXbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX0xX7xXex15428xX74xX18xX1fxX12xX2xXbfxX3xX8bxXe8xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1xX1cxX1dxX18xX1fx1597bxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX13xX5fxX18xX1fxX3xXexX16xX3xX4xX67xX3xXbxX1xX45xX18xX3xX6exXdxX18xX1xX3xX2axX74xX6xX18xX1xX3xX6exX1xX7bxX3xX1xX7exX6xX3xX5xX82xX18xX1fxX3xX86xXdxX24xX18xX3xX8bxX8cxX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX31xXbfxX3x1037ax11815xX6xX3xX4xX1x175f9xX3xXexX113xX2bxX3xX7x15eafxX12cxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xXcxX45xX18xX1fxX3xX2xX2xX33xX3xXexXdcxX6xX3xX18xX1xX40xX3x16b88xXdx1106dxX18xX3x13d4axX45xX15xX3xX6exX1xX7bxX33xX3xX7xXf0xX3xX2xX32x12bcdxX3x113bdxX1xXf0xX3xXcxX113xX15xX18xX1fxX3x13413xX7bxX18xX1xX33xX3xXbxX1xX1cx100b0xX18xX1fxX3x10836xXe8xX18xX3xX58xXdcxX6xX33xX3xX21xX15x163c7xX18xX3xX13xX45xX15xX3xff4axXdxX3axX16xX33xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xXbxX1xXf0xX3xX58xX40xX3x1714ex16c19xXdxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX10xX36xX12xX30xXbfxX3xX58xfbf4xX18xX1xX3xXexX1x1302bxX4xX3xX7xX1b1xX3xX1x1299exX15xX12cxX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX13xX1xX7bxX18xX1xX3xX4xX1x1270axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX10xX36xX12x175ccxXbfxX3xX1a4xX1a5xX6xX3xX4xX1xX1aaxX3x16948xX5fxX3xX39xX3axXexX3xX4xX45xX18xX3xX95xX96xX18xX12cxX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX206xX1xXf0xXdxX3xX2xX33xX3xXcxX1xX1a5xX3xXexX113xX3axX18xX3x13b2cxX15x11001xX18xX3x121dbxX18xX33xX3xX58xX15xX16xX1e9xX18xX3xX238xX1fxX1xXdxX3xX30cxX15xX30exX18xX33xX3xXcxX1aaxX18xX1xX3xX58xX40xX3xXcxf39dxX18xX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12x1361bxXbfxX3xX1ecxXdxX1e9xX18xX3xXexX7bxX4xX1xX12cxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX2xX30xX31xX32xX33xX30xX3xX36xX31xX3x15014xX8bx151fdxX18xX1fxX3xX4xX1xX26exX12cxX3xX86xX239xXexX3xX18xX1fxX1xX261xX18xX3xX95xX6xX3xXexX113xXd7xX36xX3xX1xX6xXdxX3xX36xX1cx1614fxXdxX3xX7xX96xX15xX3xXbxX1x157c5xX16xX3xX95xX6xX3xX36xXf5xXexX3xXb9xX15xX5fxX18xX1fx16ebbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX32xXbfxX3xX2c9xX74x13a33xXdxX3xX95xX3axXexX3xX39xX239xX18xX1fxX3xX7x1477exX18xX12cxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX1a4xX3axXexX3xX4xX3b0xX3xX7xX1b1xX3xX7xX3fcxX18xX3x14153xX15xX3axXexX33xX3xX6exXdxX18xX1xX3xX2axX74xX6xX18xX1xX33xX3xX18xX1xX40xX3xXb9xXd7xX18xX3xXbxX1xXdcxX18xX1fxX3xX30xX3xXexX45xX18xX1fxX3xX95xXe8xX3xXexX5fxX18xX1fxX3xX4xXf0xXexX3xXexX1xXf5xXbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX1faxXbfxX3xX225xXdxX3axX16xX3xXexX20fxX3xXbxX1xX96xXbxX3xX5x14e7bxX12cxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX13xX7exX3xX1fxXdxX3axX16xX3xX4xX1xX267xX18xX1fxX3xX18xX1xX21exX18xX3xX21xX15xX16xX24xX18xX3xX7xX28xX3xX2axX2bxX18xX1fxX3xX39xX3axXexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX10xX36xX12x15fb8xXbfxX3xX86xX5fxX3xXexX3fcxX12cxX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX206xX1xX15xX3xX18xX1xX40xX3xXb9xXd7xX18xX3xXbxX1xXdcxX18xX1fxX3xXb9xX40xX3xX5xX5fxX3xX39xX3axXexX3xX18xX38fxX36xX3xX18xX1fxX6xX16xX3xX36x1142cxXexX3xX39xX1cxX20fxX18xX1fxX3x12ce7xX15xXf0xX4xX3xX5xX239xX3xX2xX311xX3xX4xf0b1xX33xX3xX1fxXdxX6xX74xX3xXexX1xX5fxX18xX1fxX3xXexX1xX15xX21exX18xX3xXexXdxX1e9xX18xX33xX3xX21xX15xX6xX3xX4xX45xX15xX3xX8bx1558bxX18xX3xXcxX1xX29cxX16xX3xX353x1091cxX596xX36xX3xXb9xX24xX3xXbxX1xX7bxX6xX3xX238xX6xX36xX33xX3xX18xX38fxX36xX3xX18xX1fxX6xX16xX3xX4xX3efxX18xX1xX3xX4xX28xX6xX3xX18xX1fx146b6xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xXbxX1xXf0xX3xX1e7xXdxX18xX1xX33xX3xXb9xX40xX3xX18xX38fxX36xX3xX1fxX45xX18xX3xX6exX1xX15xX3xX4xX5fxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX1e9xXbxX3xX225xXdxX6xX3xX2c9xX96xX4xX1xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12x157c9xXbfxX3xX225xXdxX96xX3xX4xX3fcxX12cxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xX10xX36xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xXexX1xX82xX6xX3xXexX1xX15xX21exX18xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX430xXex1259bxX6xX5xXdxX1fxX18xX12cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX113x17584xXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX1a4xX24xX3xX18xX1fxX1xX1a5xX3xXcxX67xX3xX4xX1xX267xX4xX33xX3xX4xX96xX3xX18xX1xX30exX18xX3xX21xX15xX30exX18xX3xXexX30exX36xX3xX430xXdxX18xX3xXb9xX15xXdxX3xX5xXdcxX18xX1fxX3xX5xXdxXe8xX18xX3xX1xX1e9xX12cxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX430xXexX66exX6xX5xXdxX1fxX18xX12cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX113xX67cxXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12x13a07xX18xX1fxX12cxX3xX1e7xX1cxX3b0xX18xX1fxX3xX1ecxX56axX18xX1fxX3xX58xX74xX40xX18xX1fxX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX430xXexX66exX6xX5xXdxX1fxX18xX12cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX113xX67cxXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xXcxX113xX1cxX1b1xX18xX1fxX3xXbxX1xXdcxX18xX1fxX3xXcxX67xX3xX4xX1xX267xX4xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX4xX1xX7bxX18xX1xX3xX13xX5fxX18xX1fxX3xXexX16xX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX430xXexX66exX6xX5xXdxX1fxX18xX12cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX113xX67cxXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12x146ccxX1a4xXcxX12cxX3xX596xX612xX1faxX612xX503xX503xX2xX2xX32xX32xX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX74xX2axX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX430xXexX66exX6xX5xXdxX1fxX18xX12cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX113xX67cxXaxX12xX0xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xXdxX36xX1fxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax11c0cxXdxX2axXexX1xX12cxX353xX596xX596xXbxX430xX67cxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX12cxX31xX612xX353xXbxX430xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX15xX16xX10xX18xX3xX18xX1xX15xX74xX18xX1fxX3xX21xX15xX16xX10xX18xX3xX7xX15xX3xX2axX15xX18xX1fxX3xX2xX30xX31xX32xX3xX30xX3xX36xX31xX3xX2axX6xXexX3xX18xX1xX6xX3xX30xX3xXexX6xX18xX1fxXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX49xX49xXdxXbfxX95xX6xX74xX1xX6xXexXdxX18xX1xXbfxXb9xX18xX49xX18xX10xX81dxX7xX49xX2xX1faxX31xX612xX49xX1faxX32xX2axX353xX2xX2xXexX32xX1faxX31xX596xX5xX596xXbfx1127axXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX15xX36xX95xX3xX2axX1xXdxX2axX10xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX7xXexX113xX74xX18xX1fxX12xX0xX49xXbxX12