Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) kính thông báo tới các nhà đầu tư quan tâm tới kế hoạch thoái vốn của Mitraco tại Công ty CP Thiên Ý 2 gửi thư bày tỏ quan tâm
66efx6b73x9830x7b78x1064fx10574xf048xa712xd50exX7x7839xb45bx7116xd1dbxe90exfb5dxX5x10492xXax7ec3xXcxc75ex8c58x8d14xX3xX4xa2f7xX15xX16xX3xXex90b6xX3xa7c0xX1x6d89x8d68xX15xX16xX3xX7x673bxX15xX3xaa59x8fc8xX3xXcxX1xdda3xebb9xX15xX16xX3x70f4x9d74xXdxX3xaa13xX2cxX3xXcx9646xX15xX1xX3x6ad5xX3x1060fxXcxX43xac8axX3xXexX1xX19xX15xX16xX3x713exX23xX22xX3xX16xa36axXdxX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXex6ab1xX3xfd87x6e5cxX6xX15xX3xXex8bcdxX35xX0x95faxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6x9062xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3x8657x7f1cxXdxXex7425xX6xX4xX22xa698xX3x866dx9e85xX15xX1xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX4exX23xX22xX3xXexa863xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1xX2cxX3xa2a1x73f9xX62xX3xXexX30xX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX3xXexXc7xXdxX3xXb7xe4eexX3xX1xX22xX36xX4xX1xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxfefdxX15xX3xX4x10045xX6xX3xXaexXdxXexXb1xX6xX4xX22xX3xXexX36xXdxX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX43xX46xX3xXcxX1xXdx103abxX15xX3xc965xX3x7686xX3xX16xX53xXdxX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXexX5fxX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb89bxX22xX7cxX1exX3xXbxX43xX10xX15xXexX10xXb1xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX15xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxf007xXdxX7cxXexX1x722axX3x6d78xX11cxf780xXbxe544xcddbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX173xX3xX2xe5fcxae9cxXbxX179xX17axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX6axX6axXdxf852xX4exX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX194xX2bxX15xX6axX15xX10xX16exX7xX6axX11cxX177xX177xX175xX6axdb00xX175xX7cxX175xX11cxX2xe3c4xX175xX11cx91c0xXexX1b5xX186xX1b5xX177xX5xX11cxX41xX2xX2xX194xcdb8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3xX41xX3xX43xXcxX43xX46xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX4exX23xX22xX3xX16xX53xXdxX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXexX5fxX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xXcxX1x6f0axX4xX3xX1xXdx7ff3xX15xX3xa2e0xX16xX1xcfc4xX3xX61xX62xX1exXe7xXexX3xX7xXf6xX3xX11cxX1b2xX6axX244x93afxX41xX39x10695xX256xXcxX3xX15xX16xX2cxX1exX3xX11cxX175xX6axX1b2xX6axX11cxX177xX2xX185xX3xX4xXfaxX6xX3xX39xb5c0xXdxX3xXd2x9044xX15xX16xX3xX61xX62xX28xX15xX3xXexXb1xX247xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX2bx8b63xX3xX2bxXdxX241xX4xX3xXbxX1xX117xX3xX7cxX62xX1exX241xXexX3xX4xX1xXfaxX3xXexXb1xX30xX31xX15xX16xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxXf6xX15xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3xX41xX3xX43xXcxX43xX46xX3xXexX36xXdxX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX43xX46xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cx79d6xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX259xf269xX3xX4xd5edxX3xX4xX31xX3xX7xa2d5xX3xX179xX67xX1exX3xX7cxX23cxX15xX16xX3xXbxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX23xX15xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxXf6xX15xX3xXexX36xXdxX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX43xX46xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cxX3xX35xX6xX15xX16xX3xXexXb8xX15xX1xX3xXb7xX1xX28xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xe5a9xX3xX1xda9dxXbxX3xX2bxXc7xXdxX3xX61xX62xX1exX3xXd2xX247xX15xX1xX3xX4xXfaxX6xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX62x9677xXexX3xX1xXdxX241xX15xX3xX1xX2cxX15xX1xX307xX3xXcxX43xXcxX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3xXadxXaexXdxXexXb1xX6xX4xX22xXb5xX3xXb7xXb8xX15xX1xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX4exX23xX22xX3xXexXc7xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1xX2cxX3xXd2xXd3xX62xX3xXexX30xX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX3xXexXc7xXdxX3xXb7xXe7xX3xX1xX22xX36xX4xX1xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxXf6xX15xX3xX4xXfaxX6xX3xXaexXdxXexXb1xX6xX4xX22xX3xXexX36xXdxX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX43xX46xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cxX3xX16xX53xXdxX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXexX5fxX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX3xXd2xXe7xX15xX3xX2bx708axX15xX3xXbxX1x9c77xX15xX16xX3xX4xXfaxX6xX3xXaexXdxXexXb1xX6xX4xX22xX194xX3xX244xX271xXdxX3xX7cxX62xX15xX16xX3xX4x9b0exX3xXexX1xX31exX3xX15xX1xX30xX3xX7xX6xX62xX173xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xXcxX14xX3xX4xX1xbb6dxX4xX3xX4xX321xX3xX2bxXf6xX15xX3xX4xXd3xX15xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xXadxXcxX14xX3xX4xX1xX49dxX4xX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xX2cxX15xX1xXb5xX173xX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX43xX46xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12x8691xXf6xX3xX5xX30xX379xX15xX16xX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX3xX7cxX22xX3xXaexXdxXexXb1xX6xX4xX22xX3xX7xX327xX3xX1xf099xX62xX173xX3xX175xX177xX177xX194xX177xX177xX177xX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX307xX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXd2xX30xX31xX15xX16xX3xX1acxX1b5x88caxX3xX2bxXf6xX15xX3xXd2xXdxX290xX62xX3xX5xX241xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX16xX321xXbxX3xX4xXfaxX6xX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cxX194xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX4efxXf6xX3xX5xX30xX379xX15xX16xX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX3xXaexXdxXexXb1xX6xX4xX22xX3xX4xX321xX3xXb7xXe7xX3xX1xX22xX36xX4xX1xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxXf6xX15xX173xX3xX175xX177xX177xX194xX177xX177xX177xX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX307xX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXd2xX30xX31xX15xX16xX3xX1acxX1b5xX532xX3xX2bxXf6xX15xX3xXd2xXdxX290xX62xX3xX5xX241xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX16xX321xXbxX3xX4xXfaxX6xX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cxX194xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xXaexX241xX15xX1xX3xX16xXdxX23xX173xX3xX2xX177xX194xX177xX177xX177xX3xXd2xX275xX15xX16xX6axX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xd862xX22xX36xXdxX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX173xX3xX4xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX3xXbxX1xX14xX3xXexX1xX19xX15xX16xX307xX3xXexX23cxX3xX7cxX22xX3xX4xX1xX62xX1exX31exX15xX3xX15xX1xX30xX379xX15xX16xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xXcxX1xf2fexXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX7cxX23cxX3xXb7xXdxXe7xX15xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxXf6xX15xX173xX3xXcxXb1xX22xX15xX16xX3xX61xX62xfcb3xX3xX2xX307xX3xX61xX62xX6b5xX3xX11cxX6axX11cxX177xX11cxX177xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX46xX1xX30xX31xX15xX16xX3xXexX1xX49dxX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX241xX15xX173xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX61xX62xX1exXe7xXexX3xXd2xX247xX15xX1xX3xX7xX6xX62xX3xXb7xX1xXdxX3xX15xX1xX394xX15xX3xXd2xX30xX379xX4xX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXexX5fxX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX3xX4xXfaxX6xX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1xX2cxX3xXd2xXd3xX62xX3xXexX30xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xXcxX14xX3xX4xX1xX49dxX4xX307xX3xX4xX23xX3xX15xX1xX67xX15xX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX3xXexXc7xXdxX3xX2bxXdxX241xX4xX3xXexX1xX22xX23xXdxX3xX2bxXf6xX15xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3xX41xX3xX43xXcxX43xX46xX3xXexX36xXdxX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX43xX14xX3xXbxX1xXd3xX15xX3xXcxX1xXdxX117xX15xX3xX11axX3xX11cxX307xX3xX179xXdxX15xX3xX35xX692xXdxX3xX16xX53xXdxX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXexX5fxX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xX3xXexXb1xX30xXc7xX4xX3xX15xX16xX2cxX1exX3xX11cxX185xX6axX177xX11cxX6axX11cxX177xX11cxX177xX3xX16xX53xXdxX3xX2bxX290xX3xXd2xX247xX6xX3xX4xX1xcd2cxX3xX7xX6xX62xX173xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX46xX1xX45axX15xX16xX3xX20xXe7xX3xXexX22xX23xX15xX3xX41xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX43xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3xX41xX3xX43xXcxX43xX46xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX244xX16xX30xX692xXdxX3xX5xXdxX117xX15xX3xX1xX241xX173xX3xX244xX16xX62xX1ex7d60xX15xX3xa204xX62xX1exX3xXcxX1xX2cxX15xX1xX3xX41xX3xX46xX194xX46xX1xX45axX15xX16xX3xXcxX2cxXdxX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xX20xXe7xX3xXexX22xX23xX15xX17axX3xX194xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX259xX247xX6xX3xX4xX1xX81dxX3xX7xXf6xX3xX173xX3xX177xX11cxX3xXd2xX30xX692xX15xX16xX3x7e83x8480xX3xX256xX62xX6xX15xX16xX307xX3xXbxX1xX30xX692xX15xX16xX3xXcxXb1xXd3xX15xX3xX46xX1xc50exX307xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xXf6xX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX307xX3xXexX81dxX15xX1xX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX259xXdxX241xX15xX3xXexX1xX22xX36xXdxX173xX3xX177xX11cxX1b2xX186xX1b2xX194xX3xX185xX1b5xX1b5xX175xX177xX1b2xX6axX3xX177xX186x67f9xX9a1xX177xX175xX11cxX11cxX185xX185xX3x8252xX6xX179xX173xX3xX177xX11cxX1b2xX186xX1b2xX194xX3xX185xX1b5xX1b5xX175xX177xX175xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12x7cdfxX35xX6xXdxX5xX173xX3xX0xX6xX3xX1xXb1xX10xbc28xX9xXaxX35xX6xXdxX5xXexX22xX173xX8c0xX62xX1exXexX1xX6xX15xX1xX194xX35xXdxXexXb1xX6xX4xX22x730exX16xX35xX6xXdxX5xX194xX4xX22xX35xXaxX12xX8c0xX62xX1exXexX1xX6xX15xX1xX194xX35xXdxXexXb1xX6xX4xX22xXa09xX16xX35xX6xXdxX5xX194xX4xX22xX35xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX15xXexX10xXb1xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxXexX1xX62xX35xX4exX3xX7cxX1xXdxX7cxX10xX3xXdxX43xX10xX15xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1acxX177xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX173xX3xX9a1xX185xX1acxXbxX179xX17axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX194xX4exX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX194xX2bxX15xX6axX15xX10xX16exX7xX6axX11cxX177xX177xX175xX6axX1acxX175xX7cxX175xX11cxX2xX1b2xX2xX2xX186xXexX1acxX185xX2xX1b2xX5xX177xX41xX9a1xX1b5xX177xX41xXexX1xX22xX6xXdxX2bxX22xX15xXexX1xXdxX10xX15xX1exX194xXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX20xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX31xX15xX16xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX2cxX3xXcxX3dxX15xX1xX3xX41xX3xX43xXcxX43xX46xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX4exX23xX22xX3xX16xX53xXdxX3xXexX1xX30xX3xX4exX2cxX1exX3xXexX5fxX3xX61xX62xX6xX15xX3xXexX67xX35xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX173xX3xXb1xXdxX16xX1xXexX17axXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX20xX6axXcxX194xX3xXcxf2e1xX244xb92cxX3xXba2xa48fxd44dxXaexX3xX259xa0e6xX43xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX173xX3xXb1xXdxX16xX1xXexX17axXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xXcxXba0xX244xXba2xX3xXba2xXba5xXba6xXaexX3xX259xXbaaxX43xX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX22xX7cxX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX173xX3xXb1xXdxX16xX1xXexX17axXaxX12xX0xX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX244xX16xX62xX1exX8bdxX15xX3xXcxX1xX247xX3xX39xX2cxX0xX6axX7xXexXb1xX22xX15xX16xX12xX0xX6axXbxX12