Chào hàng cạnh tranh: Mua sắm thiết bị
Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh thông báo mời thầu mua sắm thiết bị từ nguồn ngân sách giao dự toán thu chi năm 2016. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
936exb366xfd8dx10eeax1107dxb378xfd67xdc64xd764xX7xc8ffxa50bxde4bxc57cxbc54xb03exX5xdfb0xXaxb60bxb122xX1x98fbxfc14xX3xX1xX15xf1b5x108fexX3xX4xc120xX1axX1xX3xXex9db3xX6xX1axX1xdf5fxX3xf71axf028xX6xX3xX7xc60axe601xX3xXexX1xXdxb543xXexX3xcbd2xb5abxX0xbf88xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbd4xX10xX6x1095bxXaxX12xXcxX23xX2axX1axX1bxX3xXexb751xX2fxX3xcd53x10fc0xX1axX3xX1xa060xX6xX3xec2fxX3xe98bxXdxc5f0xX1axX3xa560xX1axX1xX3xXexa84axX1axX1xX3xX49xX15xX3xXcxae2exX1axX1xX3xXexX1xce7bxX1axX1bxX3xX37x10b48xX16xX3xX2fxdfc2xXdxX3xXexX1x9e82xX2axX3xX2fxX2axX6xX3xX7xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX34xXexX3xX37xX38xX3xXex10c72xX3xX1axX1bxX2ax11115xX1axX3xX1axX1bxX56xX1axX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX4cx1122cxX3xXexX16xX80xX1axX3xXexX1xX2axX3xX4xX1xXdxX3xX1axX5axX2fxX3xe6acxb148xX2xe671xf8b2xX3xX49x9b94xX1axX1xX3xXexX1xcc78xX4xX3xX5xXb6xX6xX3xX4xX1x10a4cxX1axX3xX1axX1xX15xX3xXexX1xX89xX2axX27xX3xX13xX1xX15xX16xX3xX1xX15xX1axX1bxX3xX4xX1exX1axX1xX3xXexX23xX6xX1axX1xXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe710xX16xX4cxc7fexXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10x105ffxXexa027xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xe4a5xX2axX7xXexXdx1070cxX113xd904xXaxX12xXcxX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX37xX80xX1axX3xX49x9d7exa385xX13xX27xX3xffa7xX1xa07dxXcaxdcacxd951xX3xX1axX1bxX15xX113xX3xXccxX3axXccxX3x10fd6xX34xX1axX3xf31bxX1xX14cxX3xX1axX1bxX15xX113xX3xc589xX3axXccxX3axXc9xXcaxX2xXccxX3xf873xXexX23xX16xX1axX1bxX3xX1bxXdxX84xX3xX1xX15xX1axX1xX3xX4xX1xca09xX1axX1xca44xXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xX63xX38xX6xX3xX157xXdxd755xX2fxX3xX37xX80xX1axX3xX49xX142xX143xX13xX27xX3xXcxX23xX2axX1axX1bxX3xXexX56xX2fxX3xX59xX5axX1axX3xX1xX5exX6xX3xX61xX3xX63xXdxX65xX1axX3xX68xX1axX1xX3xXexX6dxX1axX1xX14cxX3xX7xac06xX3xXc9xX2xX14cxX3xX157x9b57xX84xX1axX1bxX3x994exX1xX6xX1axX3xX63xXd0xX1axX1xX14cxX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xXbxX1xX1edxX3xX49xX15xX3xXcxX75xX1axX1xXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xff29xXdxX80xX3xX37xX80xX1axX3xX2xX3xX37xcda8xX3xX49xX142xX143xX13xX27xX3xX2xXcdxXcaxXcaxXcaxXcdxXcaxXcaxXcaxX3xX157xXa3xX1axX1bxX3xX16dxX29xX253xXexX3xXexX23xXdxX65xX2axX3xX157xXa3xX1axX1bxX3xX4xX1xf091xX1axX182xXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xX63xX38xX6xX3xX4xX1xX6dxX3xX1axX1x95dcxX1axX3xX49xX142xX63x1049bxX27xX3xXcxX23xX2axX1axX1bxX3xXexX56xX2fxX3xX59xX5axX1axX3xX1xX5exX6xX3xX121xX3xX63xXdxX65xX1axX3xX68xX1axX1xX3xXexX6dxX1axX1xX14cxX3xX7xX1edxX3xXc9xX2xX14cxX3xX157xX1f4xX84xX1axX1bxX3xX1f9xX1xX6xX1axX3xX63xXd0xX1axX1xX3xX1f9xX1x11228xX1axX1bxX14cxX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xXbxX1xX1edxX3xX49xX15xX3xXcxX75xX1axX1xXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xXcxX1xX84xXdxX3xX157xXdxX1bcxX2fxX3xX157xX5exX1axX1bxX3xXexX1xX89xX2axX27xX3xX15bxX1xX3xX1axX1bxX15xX113xX3xX164xX3axXccxX3axXc9xXcaxX2xXccxXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xX49xX142xX63xX2c2xX3xX7xc7d1xX3xX157xX1f4xcb4dxX4xX3xX2fxa335xX3xX4xX7bxX1axX1bxX3xd24cxX1xX6xXdxX3xe397xX15xX16xX3xX15bxX1xX149xXcaxX14bxX3xX16dxX1bxXdxX84xX3xX59xXdxX65xXexX3xedc4xX6xX2fxX182xX14cxX3xX1axX1bxX15xX113xX3xX164xX3axXccxX3axXc9xXcaxX2xXccxX3xXexX1exXdxX3xXcxX23xX2axX1axX1bxX3xXexX56xX2fxX3xX59xX5axX1axX3xX49xX5exX6xX3xX61xX3xX63xXdxX65xX1axX3xX68xX1axX1xX3xXexX6dxX1axX1xX14cxX3xX7xX1edxX3xXc9xX2xX14cxX3xX157xX1f4xX84xX1axX1bxX3xX1f9xX1xX6xX1axX3xX63xXd0xX1axX1xX3xX1f9xX1xX301xX1axX1bxX14cxX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xXbxX1xX1edxX3xX49xX15xX3xXcxX75xX1axX1xXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xXcxX23xX2axX1axX1bxX3xXexX56xX2fxX3xX59xX5axX1axX3xX1xX5exX6xX3xX61xX3xX63xXdxX65xX1axX3xX68xX1axX1xX3xXexX6dxX1axX1xX3xX49xX15xX3xXcxX75xX1axX1xX3xX3b7xX17fxX1axX1xX3xX2fxX84xXdxX3xX157xX1exXdxX3xX4cxXdxX65xX1axX3xX4xf3e6xX6xX3xX4xX80xX4xX3xX1axX1xX15xX3xXexX1xX89xX2axX3xX1axX253xXbxX3xX49xX142xX142xX63xX2c2xX3xXex108d9xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX4cxXb6xX3xX5xb4a8xX3xX2fxX3b0xX3xXexX1xX89xX2axX3xX3bcxX15xX16xX3xXexX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX3bcxX15xX3xX157xX38xX6xX3xX157xXdxX1bcxX2fxX3xX1axfc33xX2axX3xXexX23xX4f6xX1axXcdxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX129xX2axX7xXexXdxX12exX113xX130xXaxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX2axX2fxX37xX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxa9cfxXdxX4cxXexX1xX27xfb09xX557xXcaxXbxX11fxX130xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX27xX149xXccxXccxXbxX11fxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXcdxX37xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX3bcxX1axX3axX1axX10xX551xX7xX3axX2xXccxXc9xX149xX3axX147xXccxX4cxX2xXcaxX15bxbab5xXc9xX149xXccxXexX591xX591xX15bxX164xX5xXc9xXcdxX129xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX6xX16xX3xX1xX6xX1axX1bxX3xX4xX6xX1axX1xX3xXexX23xX6xX1axX1xX3xX2fxX2axX6xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX37xXdxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX23xXdxX1bxX1xXexX130xXaxX12xX0xX7xXexX23xX16xX1axX1bxX12xX248xXdxX80xX2fxX3xX157xX1edxX4xX0xX3axX7xXexX23xX16xX1axX1bxX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX16xX4cxX113xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX27xX3xX23xXdxX1bxX1xXexX130xXaxX12xX0xX7xXexX23xX16xX1axX1bxX12xX29xX6xXdxX3xfbfdxX2axX1edxX4xX3xX655xX2axX113x10848xX1axX0xX3axX7xXexX23xX16xX1axX1bxX12xX0xX3axXbxX12