Văn phòng UBND tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách tiêu biểu
(Baohatinh.vn) - Sáng 12/2, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu.
f03dx12780x17baex1188bx175e4x15db5x118acx1415dx1290cx17fb1x12490x106c1x13cb2x17bf3x16275x1548fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10b62x1416dx17211xXexX0x12504xXaxX17xX18xX19xXexX0x1574bx13940xX19x10566xXexX0xXax11c3bxX9x14dd3xXdxX18x100afxX2fx176b8x16bf6x1855bxX5x11a80xXbxXdxX17xX32xXex12100x16b5cx12a19xX9xX33xXax17455xX3dx17bd1xX9xf31dx1804ax10bc5xX2xX9xXbx17b52xX3dxXaxX9xXbx13678xX3dxX43xX9x14b56x116a6x128ddxX9xX5x18abexXbxX9xX43xX35xX18xX9x18248x12c3axX3dxXaxX9xX2cxXax19560xX3dxXaxX9xX2fx163c1xX2cxXaxX9xXbxX35x16927xX55xX9xX23xX35x10e61xX55xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x152faxX17xX18xX19xX32xXex146b8xX6cxX3dxX43xX9xX2ax185c4xX1cxX95x17c0exX9xX60x1794cxX35xX9xX19xX35x1731exX3dxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xX3dxX43xX9xX45xX46xX47xX2xX9xXbxX4bxX3dxXaxX9xX89xX56xX9xX5x109b7xX3dxXaxX9xXbxX35xX59xX3dxX9xXaxX56xX3dxXaxX9xXbx142a8xX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX2cxXaxX67xX3dxXaxX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xXbxX35xX72xX55xX9xX23xX35xX77xX55x12872xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX5xX59xXbxX9x179ebx14e09xX55xX9xX5xX55x11f20xXbxX9xX3dxX3cxXcxX9xX3dxX18xX26xX98xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xX3dxX43xX9xX45xX46xX47xX2xX9xXbxX4bxX3dxXaxX9xXbxXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9x17069xX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX2cxXaxX67xX3dxXaxX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9x18734xX9xX33xXax1435dx1124axX3dxX43xX9xX5x16053xX3dxX9x14482xX35xX18xX3dxX43xX9x1692bxX5xX7xX9xX89xX56xX9xX5xXbbxX3dxXax15e30xX9xX43x14e4cxXcx14c3fxX9xX4x13e81xX9xX7xXaxX18xX3dxX9x10512xX55xX164xX3dxX9x1015exX15exX55xX9x11519xX9xXbxXaxX164xX3dxX9xX3dxXaxX164xX3dxX9xXdxX35xXa0xXbxX9xX2fx17523xX9xX16dxXbx12c45xX9x18c35xX178x1457bxX9xX2cxX6cxX2cxX9xXbxXaxX15ex11decxX3dxX43xX9xX23xX35xX3dxXaxX17dxX9xX18cxX72xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3bxXbbxX3dxXaxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2axX178xX98xX9xX46x1949exX35xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX5xXaxX55xX112xX3dxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX1a8xX178xX98xX9xX18cxX72xX9xX5xXax18e6fxX9xX111xX35xX3dxXaxX9xX16dxXbxX1a6xX9x123e1xX178xX98xX9x10f2axX50xX3dxX43xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX45x12df2xX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2ax170e1xX178xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x18475xX35xX19xXbxXaxX17dx129b3xX20cxX20cxX33x18db4xX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17dx18db0xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX17dxX23xXdxX24xX2cx117a3xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXdxX17x15b21xXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXcaxX35xX43xXaxXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX32xX9xX2fxXcaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXf7x109ecxX3dxX1cxX3dxX17xX230xX2fxX1cxX2ax191dcxX20cxX1f7xX1cxX2axX20cxX95xX19xX2axX2axX95xX95xX2axX1a8xX95xXbx10391xX2axX20cxXdxX20cxXf7x149e1xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX293xX18xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX43xX9xX55xX23xX3dxX19xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX3dxX43xX9xX54xX55xX18xX9xXbxX17xXbxX9xX43xX35xX18xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX35xX17xX55xX9xX23xX35xX17xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX5xXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX180xX9xX7xXaxX18xX3dxX9xX187xX55xX164xX3dxX9xX18cxX15exX55xXf7xXf7xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX230xX35xX19xXbxXaxX17dxX236xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17dxX243xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX17dxX23xXdxX24xX2cxX255xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXdxX17xX260xXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXcaxX35xX43xXaxXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX32xX9xX2fxXcaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXf7xX293xX3dxX1cxX3dxX17xX230xX2fxX1cxX2axX29cxX20cxX1f7xX1cxX2axX20cxX95xX19xX2axX2axX95xX95xX2axX1a8xX95xXbxX95xX2axX1a8xX2acxXdxX2axXf7xX2b2xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX293xX18xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX43xX9xX55xX23xX3dxX19xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX3dxX43xX9xX54xX55xX18xX9xXbxX17xXbxX9xX43xX35xX18xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX35xX17xX55xX9xX23xX35xX17xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexXf7xXf7xXf7xX9xXbxXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xXbxXaxX15exX1b3xX3dxX43xX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX1fbxX50xX3dxX43xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX45xX205xX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2axX20cxX178xXf7xXf7xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX230xX35xX19xXbxXaxX17dxX236xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17dxX243xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX17dxX23xXdxX24xX2cxX255xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXdxX17xX260xXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXcaxX35xX43xXaxXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX32xX9xX2fxXcaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXf7xX293xX3dxX1cxX3dxX17xX230xX2fxX1cxX2axX29cxX20cxX1f7xX1cxX2axX20cxX95xX19xX2axX2axX95xX95xX2axX1a8xX95xXbxX29cxX29cxX2axX236xXdxX95xXf7xX2b2xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX293xX18xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX43xX9xX55xX23xX3dxX19xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX3dxX43xX9xX54xX55xX18xX9xXbxX17xXbxX9xX43xX35xX18xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX35xX17xX55xX9xX23xX35xX17xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexXf7xXf7xXf7xX9xXbxXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX15exX1b3xX3dxX43xX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18cxX72xX9xX5xXaxX1ecxX9xX111xX35xX3dxXaxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2axX20cxX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX2xX1ecxX33xX9xX3dxX56xX26xX98xX9xX60xX24xX56xX3dxX9xX2cx10403xX3dxX43xX9xXbxXcaxX18xX24xX9xXbxX50xX3dxX43xX9xX236xX9xX2fxX55xX117xXbxX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX2cx12faexX9xXaxX24xX56xX3dxX9xX2cx14f5fxX3dxXaxX9xX255xXaxX601xX9xX255xXaxX3cxX3dxX9xXbxXcaxX24xX3dxX43xX9xX2cxX1b3xX9xX54xX55xX18xX3dxXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX1fbxX164xX26xX9xXdxX56xX9xXaxX24xX9bxXbxX9xX60x18ff5xX3dxX43xX9xXbxXaxX15exX15fxX3dxX43xX9xX3dxX35xX72xX3dxX9xX60xX15ex17385xX2cxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xX3dxX43xX9xX45xX46xX47xX2xX9xXbxX4bxX3dxXaxX9xX54xX55xX26xX72xX3dxX9xX43xX601xX33xX9xXbx11373xX9xX4xX46xX47xX3bxX9xX2cxX1b3xX9xX54xX55xX18xX3dxX9xX3dxXax111fexXcxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx14244xX9xX293x1827dxX35xX9xX3dxXax1163bxX3dxX43xX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX255xXaxX601xX9xX255xXaxX3cxX3dxX9xXbxXcaxX15exX697xX2cxX9xXbxXaxf4d4xXcxX9xX5xX59xXbxX9xX60xX59xX3dxX98xX9xX187xX55xX164xX3dxX9xX293xX6baxXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14521xX55xXbxXaxX24xXcaxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX23axXbxX190xX18xXdxX35xX43xX3dxX17dxX9xXcaxX35xX43xXaxXbxX1aaxX32xXexX6ddxX3dxXaxX9xX89xX24xX56xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Anh Hoài