Văn phòng UBND tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách tiêu biểu
(Baohatinh.vn) - Sáng 12/2, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu.
d723x13395x10b1ex142ddx123f0xe7d5x154adxe21bx15f48x1566ax163b5x11b29x108b0x140f9x14fafx1775exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax126a2xe2cdx1706bxXexX0xe1dbxXaxX17xX18xX19xXexX0x12a14x171d2xX19x10ea6xXexX0xXax112f4xX9xf367xXdxX18x14745xX2fx16590x1526exe21dxX5x12132xXbxXdxX17xX32xXex13427xf347x118f5xX9xX33xXax148e6xX3dx178a3xX9xd9b5x10750x12f0cxX2xX9xXbx13736xX3dxXaxX9xXbx1243cxX3dxX43xX9xe2c3x14541x16a8cxX9xX5xda46xXbxX9xX43xX35xX18xX9xf8cex1465fxX3dxXaxX9xX2cxXax15f3bxX3dxXaxX9xX2fx13245xX2cxXaxX9xXbxX35x152a4xX55xX9xX23xX35x16067xX55xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x142d5xX17xX18xX19xX32xXex177e4xX6cxX3dxX43xX9xX2ax13706xX1cxX95x10d53xX9xX60x13722xX35xX9xX19xX35x12109xX3dxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xX3dxX43xX9xX45xX46xX47xX2xX9xXbxX4bxX3dxXaxX9xX89xX56xX9xX5xfea9xX3dxXaxX9xXbxX35xX59xX3dxX9xXaxX56xX3dxXaxX9xXbxf3a0xX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX2cxXaxX67xX3dxXaxX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xXbxX35xX72xX55xX9xX23xX35xX77xX55x17603xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX5xX59xXbxX9x103a0xfa8exX55xX9xX5xX55xda61xXbxX9xX3dxX3cxXcxX9xX3dxX18xX26xX98xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xX3dxX43xX9xX45xX46xX47xX2xX9xXbxX4bxX3dxXaxX9xXbxXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9x11786xX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX2cxXaxX67xX3dxXaxX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9x1333axX9xX33xXax155f1x15b22xX3dxX43xX9xX5xe584xX3dxX9x11a12xX35xX18xX3dxX43xX9x14056xX5xX7xX9xX89xX56xX9xX5xXbbxX3dxXaxe17dxX9xX43x1457dxXcx1646cxX9xX4x10618xX9xX7xXaxX18xX3dxX9x107edxX55xX164xX3dxX9x11729xX15exX55xX9x1397bxX9xXbxXaxX164xX3dxX9xX3dxXaxX164xX3dxX9xXdxX35xXa0xXbxX9xX2fxf75fxX9xX16dxXbx14385xX9x156f3xX178x14f52xX9xX2cxX6cxX2cxX9xXbxXaxX15exdff4xX3dxX43xX9xX23xX35xX3dxXaxX17dxX9xX18cxX72xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3bxXbbxX3dxXaxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2axX178xX98xX9xX46x15c17xX35xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX5xXaxX55xX112xX3dxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX1a8xX178xX98xX9xX18cxX72xX9xX5xXaxea8exX9xX111xX35xX3dxXaxX9xX16dxXbxX1a6xX9x171b5xX178xX98xX9x10fc9xX50xX3dxX43xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX45x164bfxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2ax129d9xX178xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xdac0xX35xX19xXbxXaxX17dx10a43xX20cxX20cxX33x14928xX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17dx12f91xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX17dxX23xXdxX24xX2cx14d34xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXdxX17x162fexXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXcaxX35xX43xXaxXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX32xX9xX2fxXcaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXf7xdb60xX3dxX1cxX3dxX17xX230xX2fxX1cxX2axec1fxX20cxX1f7xX1cxX2axX20cxX95xX19xX2axX2axX95xX95xX2axX1a8xX95xXbx15343xX2axX20cxXdxX20cxXf7x15916xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX293xX18xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX43xX9xX55xX23xX3dxX19xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX3dxX43xX9xX54xX55xX18xX9xXbxX17xXbxX9xX43xX35xX18xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX35xX17xX55xX9xX23xX35xX17xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX5xXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX180xX9xX7xXaxX18xX3dxX9xX187xX55xX164xX3dxX9xX18cxX15exX55xXf7xXf7xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX230xX35xX19xXbxXaxX17dxX236xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17dxX243xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX17dxX23xXdxX24xX2cxX255xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXdxX17xX260xXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXcaxX35xX43xXaxXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX32xX9xX2fxXcaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXf7xX293xX3dxX1cxX3dxX17xX230xX2fxX1cxX2axX29cxX20cxX1f7xX1cxX2axX20cxX95xX19xX2axX2axX95xX95xX2axX1a8xX95xXbxX95xX2axX1a8xX2acxXdxX2axXf7xX2b2xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX293xX18xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX43xX9xX55xX23xX3dxX19xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX3dxX43xX9xX54xX55xX18xX9xXbxX17xXbxX9xX43xX35xX18xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX35xX17xX55xX9xX23xX35xX17xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexXf7xXf7xXf7xX9xXbxXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xXbxXaxX15exX1b3xX3dxX43xX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX1fbxX50xX3dxX43xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX45xX205xX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2axX20cxX178xXf7xXf7xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX230xX35xX19xXbxXaxX17dxX236xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17dxX243xX20cxX20cxX33xX23axX1aaxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX17dxX23xXdxX24xX2cxX255xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXdxX17xX260xXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX1aaxXcxX18xXcaxX43xX35xX3dxX190xXcaxX35xX43xXaxXbxX17dxX18xX55xXbxX24xX32xX9xX2fxXcaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXf7xX293xX3dxX1cxX3dxX17xX230xX2fxX1cxX2axX29cxX20cxX1f7xX1cxX2axX20cxX95xX19xX2axX2axX95xX95xX2axX1a8xX95xXbxX29cxX29cxX2axX236xXdxX95xXf7xX2b2xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX293xX18xX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX43xX9xX55xX23xX3dxX19xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX3dxX43xX9xX54xX55xX18xX9xXbxX17xXbxX9xX43xX35xX18xX9xX19xX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX35xX17xX55xX9xX23xX35xX17xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexXf7xXf7xXf7xX9xXbxXcaxX18xX24xX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX15exX1b3xX3dxX43xX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18cxX72xX9xX5xXaxX1ecxX9xX111xX35xX3dxXaxX9xX16dxXbxX1a6xX9xX2axX20cxX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX2xX1ecxX33xX9xX3dxX56xX26xX98xX9xX60xX24xX56xX3dxX9xX2cx12fe0xX3dxX43xX9xXbxXcaxX18xX24xX9xXbxX50xX3dxX43xX9xX236xX9xX2fxX55xX117xXbxX9xX54xX55xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX2cx1537exX9xXaxX24xX56xX3dxX9xX2cx10d3fxX3dxXaxX9xX255xXaxX601xX9xX255xXaxX3cxX3dxX9xXbxXcaxX24xX3dxX43xX9xX2cxX1b3xX9xX54xX55xX18xX3dxXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX24xX19xX26xX32xXexX1fbxX164xX26xX9xXdxX56xX9xXaxX24xX9bxXbxX9xX60x1389dxX3dxX43xX9xXbxXaxX15exX15fxX3dxX43xX9xX3dxX35xX72xX3dxX9xX60xX15exddcexX2cxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xX3dxX43xX9xX45xX46xX47xX2xX9xXbxX4bxX3dxXaxX9xX54xX55xX26xX72xX3dxX9xX43xX601xX33xX9xXbx16894xX9xX4xX46xX47xX3bxX9xX2cxX1b3xX9xX54xX55xX18xX3dxX9xX3dxXaxfbe0xXcxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx13ea2xX9xX293xe161xX35xX9xX3dxXax10837xX3dxX43xX9xX43xX35xX18xX9xX60xX61xX3dxXaxX9xX255xXaxX601xX9xX255xXaxX3cxX3dxX9xXbxXcaxX15exX697xX2cxX9xXbxXax13f57xXcxX9xX5xX59xXbxX9xX60xX59xX3dxX98xX9xX187xX55xX164xX3dxX9xX293xX6baxXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xea7axX55xXbxXaxX24xXcaxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX23axXbxX190xX18xXdxX35xX43xX3dxX17dxX9xXcaxX35xX43xXaxXbxX1aaxX32xXexX6ddxX3dxXaxX9xX89xX24xX56xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Anh Hoài