Hơn 500 giáo viên, học sinh thu gom rác trên bãi biển
(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị lễ khai trương mùa du lịch biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) năm 2018, sáng 14/4, hơn 550 cán bộ, giáo viên, nhân viên khối mầm non, tiểu học trên địa bàn đã tham gia lao động, tổng vệ sinh môi trường các bãi biển.
5fa1x10784x6c15x1097bx8bedx120c4x102afx7a1cx100b4xX7xba38x1288bx7324x1079cx11bc5x7b30xX5x110b6xXax1007fxbd46x100e1x8332xX3xf167xb122xX18xX3x9139xXdx9bbdxec9cxX3x12ce3xXdx95c0xX15xfc69xX3xX1xac9cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xd48axX3xX1bxX1excc7axX3x119ccxX1dxX4xX3xXexX37xX22xX15xX3x129ccx12c4fxXdxX3xX40xXdxf2d8xX15xX0xc535xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa74cxXaxX12x63e8xX1xX31xaf7bxX15xX3xX40x7361xX3xX5x112faxX3x127d3xX1xX6xXdxX3xXexX37xecdcxX14xX15xX1bxX3xX35xd811xX6xX3xX5bxX31xX3xX5xX65xX4xX1xX3xX40xXdxX46xX15xX3x128b5xcfcbxX4xX3xX13x698axX3xe952xX13xX8cxX3xXcxf962xX15xX1xdb45xX3xX15xb1f5xX35xX3xd043xX18xX2xf36cxX24xX3xX7xX1dxX15xX1bxX3xX2xe85dxX49xXa8xX24xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX17xX18xX3xX4xX1dxX15xX3xX40xX88xX24xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX15xX24xX3xX15xX1x9bbexX15xX3xX20xXdxX22xX15xX3xX6axX1xdfd3xXdxX3xX35x107d1xX35xX3xX15xX1exX15xX24xX3xXexXdxX46xX31xX3xX1xX27xX4xX3xXexX37xX22xX15xX3x10152xX65xX6xX3xX40xX8cxX15xX3xXeexX41xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1bxXdxX6xX3xX5xX6xX1exX3xXeexX88xX15xX1bxX24xX3xXex1170exX15xX1bxX3xX20xdbc5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX35x12054xXdxX3xXexX37xX71xddddxX15xX1bxX3xX4xX1dxX4xX3xX40xX41xXdxX3xX40xXdxX46xX15x6edexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc84bxX1exX5bxe29cxXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx65e1xX49xX49xXdxX130xX40xX6xX1exX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX20xX15xX49xX15xX10xf9b1xX7xX49xX2xX9fxX2xX17xX49x8f07xX170xX5bx9d14xX2xXa8xX9cxX9fxX17xX9cxXex980cxX9fxX17bxX17bxX5xX18xX130x7823xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX5bxXexX1xX154xX173xX18xX18xXbx6720x9b17xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX154xXa8xX18xX18xXbxX198xX199xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX143xX154xX40xX5xX1exX4xX6axX199xX35xX6xX37xX1bxXdxX15xfc6axX5xX10xc76exXexX154xX6xX31xXexX1exX199xX35xX6xX37xX1bxXdxX15xX1bbxX37xXdxX1bxX1xXexX154xX6xX31xXexX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX1exX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxXdxX6xX1exX3xX20xXdxX10xX15xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX31xX3xX1bxX1exX35xX3xX37xX6xX4xX3xXexX37xX10xX15xX3xX40xX6xXdxX3xX40xXdxX10xX15xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX1exX15xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX1bbxX6xX5xXdxX1bxX15xX154xX3xX182xX31xX7xXexXdxX1bexX143xX199xXaxX12xXcxX1xX31xX3xX1bxX1exX35xX3xX37xX1dxX4xX3xXex7337xXdxX3xX40xX41xXdxX3xXexcfa1xX35xX3x922bxX31xXcaxX15xX3xX13xe9afxXdxX3xX8exXcxX1xX258xX4xX1xX3xX140xeec2xX15xX1bxX24xX3xX87xX88xX4xX3xX13xX8cxX24xX3xX13xX8cxX3xXcxX93xX15xX1xX96xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1exX5bxX143xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX1bbxX6xX5xXdxX1bxX15xX154xX3xX182xX31xX7xXexXdxX1bexX143xX199xXaxX12xX5exX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX15xX3xX4x8a94xX6xX3xX9cxX173xX3xXexX37xX71xX120xX15xX1bxX3xX1xX27xX4xX3xX35xXd8xX35xX3xX15xX1exX15xX3xX20xX8cxX3xXexXdxX46xX31xX3xX1xX27xX4xX3xb1b3xX3xX87xX88xX4xX3xX13xX8cxX3xXeexX41xX3xXexX1xX31xX3xX15xX1x111ebxXexX3xX37xX1dxX4xX3xXexX1xX269xXdxX3xXex1212exX3xX40xX120xX3xX40xXdxX46xX15xX3xXcxX1xX65xX15xX1xX3xX87xX88xX4xX3xXeexe4c6xX15xX3xX40xX41xXdxX3xXexX260xX35xX3xX263xX31xXcaxX15xX3xX13xX269xXdxX3xX8exXcxX1xX258xX4xX1xX3xX140xX274xX15xX1bxX96xX3xX20xb8b6xXdxX3xX4xX1xXdxe6caxX31xX3xX5bxX8cxXdxX3xX1xX14xX15xX3xX17bxX6axX35xX130xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1exX5bxX143xXaxX12xXcxX37xX1exX15xX1bxX3xX40xX31xX10dxXdxX3xX7xX1dxX15xX1bxX3xX37xX6xX3x6a1cxX31xXcaxX15xX24xX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX15xX24xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXeexX41xX3xXexX1xX31xX3xX1bxX1exX35xX3xX1xX14xX15xX3xX17bxX18xX18xX3xX40xX6xX1exX3xX37xX1dxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX1exX258xXdxX3xXeexX46xX3xX4xX1xX2efxX3xX20xX34bxX3xX40xX41xXdxX3xXex8d5dxXbxX3xX6axX323xXexX3xX198xa1b1xX3xX5x91cfxX130xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe40xX31xXexX1xX1exX37xXaxX12xXcxX1xX31xX3xX5exed27xX4xX0xX49xXbxX12
Thu Cúc