Đấu giá tài sản thanh lý, tài sản bị tịch thu
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, Agribank - Chi nhánh Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá các tài sản sau:
53c5xdab0x10d4fxef9cxf51bxf24axde19x767ex11e0exX7x11490x8b9fxad57x10258xfc21xa19bxX5xa6e4xXaxe919xa6f1x1078dxdba3xX3xbc96xXdxd377xX3xXex895dxXdxX3xX7x59f3x1131dxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX5xc63dxcf95xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3x11c4axe4cdxX3xXexX36xX4xX1xX3xXexX1xX15xX0xd140xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8834xX10xX6xe817xXaxX12x9ba2xX1xXdxX3xX4xc995xX4xX3x10d2fxXdx6f79xc4bdxX3xX5x9de5xX61xX3xX50xX1cxX3xXcx10f51xX21xX1xX2bxX3xf5faxX17x6fb0xXdxX35xX6xX21xc98bxX3xacf8xX3xX56xX1xXdxX3xX21xX1xX19xX21xX1xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xX3xXexX1xb8fbxX21xX17xX3xX35xX19x10012xX3xX35xX19xX21xX3x1051fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xX7xX6xX15xc10cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf3fxX95xX53x5559xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX70x7e35xa3a0x10978xX3xX5xX8fxX3xX5xX64xX61xX3xX7xX20xX21xX3x9343xX1cxX3xXbxX1x9878x104aexX21xX17xX3xXexXdxea49xX21xX3xX35xX36xX3xXexX36xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX21xX17xX3xb17fxX15xe10dxX3xX21xX1xX1cxX3xX21xXe5xc73axX4xX3xX53xX95xX3xXe0xXdxX3xXbxX1xc132xX61xX3xX1xX1cxX21xX1xX3xX4xX1x78baxX21xX1xX3xX4xd39dxX6xX3xX56xX1xXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX5exXdxX60xX61xX3xX5xX64xX61xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xX3xX124xXc5xX3xX100xX15xXc5x7c25xX21xXd1xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX2xXd1xXcxX115xXdxX3xX50xX115xXexX3xX5exXdxX60xX61xX3xX5xX64xX61xX3xX1xX15xXc5xXecxX21xX3xX50xXe5xXe6xX21xX17xX3xX5exX1xd412xXb2xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX5exX1xe6ecxXdxX3xX5xXe5xda14xX21xX17xXb2xX3x7720xc0b4xX2bxe540x12142xX1bcxX3xX61xXd3xX3xX17x9106xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX95xX115xXdxX3xXe0xX1cxX3xXbxX1xXe5xXe6xX21xX17xX3xXexXdxXecxX21xff53xX3xX17xXdxX19xX3xX77xX1x609bxXdxX3xX9bxXdxX60xX61xXb2xX3xX1bdxX1bdxXd1xX1bdxXd3xX1c0xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bx120d7xX21xX17xX1e0xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxced6xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xX2xX1bcxXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12x7bdfxXd1xXcxX115xXdxX3xX50xX115xXexX3xX5exXdxX60xX61xX3xX5xX64xX61xX3xX1xX15xXc5xXecxX21xX3xX50xXe5xXe6xX21xX17xX3xdb55xXe6xX21xXb2xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX5exX1xX1b2xXdxX3xX5xXe5xX1b7xX21xX17xXb2xX3xX1bcx73cdxX2bxX28dxX3xX61xXd3xX3xX17xX1c7xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX95xX115xXdxX1e0xX3xX17xXdxX19xX3xX77xX1xX1e8xXdxX3xX9bxXdxX60xX61xXb2xX3xee5bxX1c0xXd1xXd2xX2xX2b0xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX1e0xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xX2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xXd3xXd1xXcxX115xXdxX3xX13xe833xXdxX3xX77xXdxX60xX61xX3xX5xX64xX61xX3xX4xXe6xX3xX9bxX305xX21xX17xXb2xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX5exX1xX1b2xXdxX3xX5xXe5xX1b7xX21xX17xXb2xX3xXd3xX2xX2bxX1bfxX2xX1c0xX3xX61xXd3xX3xX17xX1c7xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX95xX115xXdxX3xXe0xX1cxX3xXbxX1xXe5xXe6xX21xX17xX3xXexXdxXecxX21xX1e0xX3xX17xXdxX19xX3xX77xX1xX1e8xXdxX3xX9bxXdxX60xX61xXb2xX3xX2xXd2xXd3xXd1xX23fxX28dxX1bcxXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX1e0xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xX2xX28dxXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xcb2fxX3xXcxX1xb7a1xXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3x5f63xX10xX61xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX2bxX3xX9bxcb30xX21xX17xX3xX77xX2axX3xXexX1xX6xX61xX3xX17xXdxX6xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX2bxX3xX21xX305xXbxX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xXex93ebxX3xX21xX17xX1cxXc5xX3xXexX1xX8fxX21xX17xX3xX35xX19xX95xX3xX9bxcae7xX21xX3xX1c0xX1xX2bxX3xX21xX17xX1cxXc5xX3xX23fxX2xX41xXd3xX41xX23fxXd2xX2xX1bfxX2bxX3xXexX115xXdxX3xXcxX72xX15xX21xX17xX3xXexX64xX61xX3xa858xX36xX4xX1xX3xXe0xX5bxX3xX35xX19xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexf5d1xX21xX1xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX3bfxX3xX13xX36xX6xX3xX9bxXdxX60xX61xX3xX3cbxX10xX61xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xXb2xX3xXcxX115xXdxX3xXexX72xX5bxX3xX7xX1e8xX3xX1xX115xXexX3xX77xXdxX60xX61xX3xX5xX64xX61xX3xX4xX19xX4xX3xX9bxXe6xX21xX3xXe0xX36xX3xX21xX190xX15xX3xXexX72xX190xX21xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX3bfxX3xXcxX1xX3c3xXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xXex1049axX3xX4xX1xb8eexX4xX3xX35xX19xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXb2xX3xe1fcxX1cxX95xX3xX1xX1fdxXdxX3xX1bdxX1xX2bxX3xX21xX17xX1cxXc5xX3xX23fxX2xX41xXd3xX41xX23fxXd2xX2xX1bfxX3xXexX115xXdxX3xXcxX72xX15xX21xX17xX3xXexX64xX61xX3xX43exX36xX4xX1xX3xXe0xX5bxX3xX35xX19xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX45bxX21xX1xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xXc2xXd1xXd2xXd3xX3xX4xX1xXdxX419xX4xX3xX3cbxX10xX3xX8fxX3xXexX8fxX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX5xX2axX3xX4xX124xX6xX3xX70xX17xX72xXdxX35xX6xX21xX77xX3xX79xX3xX56xX1xXdxX3xX21xX1xX19xX21xX1xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX2xXd1x8c14xX10xX3xX8fxX3xXexX8fxX3xX21xX1x110caxX21xX3xX1xXdxXecxX15xX3xcdfexXdxXexX7xX15xX35xXdxX7xX1xXdxX3xaba3xX95xX5xXdxX10xX2bxX3xXc2xX5exX25exXb2xX3xXd3xX1c0xX70xX79xX1bcxX2b0xX1c0xX1c0xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX79xX3x9e2axXdxX19xX3xX77xX1xX1e8xXdxX3xX9bxXdxX60xX61xXb2xX3xX2xXd2xXd2xXd1xXd3xX1c0xXd3xXd1xXd3xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX1e0xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xX2xX28dxXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX41xX9bxXe6xX21xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX23fxXd1xX5b9xX10xX3xX8fxX3xXexX8fxX3xX21xX1xX5c3xX21xX3xX1xXdxXecxX15xX3x9c2exX7xX15xa82exX15xX3xXcxX72xX95xX95xXbxX10xX72xX2bxX3xXc2xX5exX25exXb2xX3xXd3xX1c0xX70xX79xX1bcxX1c0xX1bcxX1bcxX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX79xX3xX60axXdxX19xX3xX77xX1xX1e8xXdxX3xX9bxXdxX60xX61xXb2xX3xX2xX2xX1c0xXd1xXd2xX1bdxX1c0xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX1e0xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xX2xX1bfxXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX41xX9bxXe6xX21xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xXd3xXd1xX5b9xX10xX3xX8fxX3xXexX8fxX3xX4xX1xX15xXc5xX190xX21xX3xX53x7750xX21xX17xX2bxX3xX21xX1xX5c3xX21xX3xX1xXdxXecxX15xX3xX67fxX25ex874fx11b4dxX73fxX2bxX3xX35xXdxX60xX21xX3xX7xX1b2xX3xXd3xX1c0xX50xX3xe65fxX3xX23fxX1bdxXd3xX28dxX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX79xX3xX60axXdxX19xX3xX77xX1xX1e8xXdxX3xX9bxXdxX60xX61xXb2xX3xX1bfxXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX1e0xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xXb2xX3xX2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX9bxX1fdxX21xX17xX41xX9bxXe6xX21xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12x10e17xXcxX1xX8fxX21xX17xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX419xXexX3xXe0xX146xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xX4x1066axX3xXexX72xX95xX21xX17xX3xX1xX1fdxX3xX7xXe6xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xbba1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX3bfxX3xXcxX1xX3c3xXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xX3cbxX10xX61xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX2bxX3xXexX1xX15xX3xXexXdxX146xX21xX3xX9bxX208xXexX3xXexX72xXe5xX10axX4xX3xXe0xX1cxX3xX9bxXe6xX21xX3xXexX1xX6xX61xX3xX17xXdxX6xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX407xX3xX21xX17xX1cxXc5xX3xXexX1xX8fxX21xX17xX3xX35xX19xX95xX3xX9bxX419xX21xX3xX2xX2b0xX1xX3xX21xX17xX1cxXc5xX3xX23fxXd3xX41xXd3xX41xX23fxXd2xX2xX1bfxX3xXexX115xXdxX3xXcxX72xX15xX21xX17xX3xXexX64xX61xX3xX43exX36xX4xX1xX3xXe0xX5bxX3xX35xX19xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX45bxX21xX1xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX3bfxX3xX13xX36xX6xX3xX9bxXdxX60xX61xX3xX3cbxX10xX61xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xXb2xX3xX70xX17xX72xXdxX35xX6xX21xX77xX3xX79xX3xX56xX1xXdxX3xX21xX1xX19xX21xX1xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xX1e0xX3xX9bxX36xX6xX3xX4xX1xX45bxXb2xX3xX25exX1b2xX3xXd2xX2xX2bxX3xX9bxXe5xX3c3xX21xX17xX3x646exX1xX6xX21xX3xX13xea16xX21xX1xX3xX916xX1xX72exX21xX17xX3xX79xX3xXcxX916xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX3bfxX3xXcxX4daxX3xX4xX1xX4dexX4xX3xXbxX1xXdxX190xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXe0xX1cxX95xX3xX21xX17xX1cxXc5xX3xX23fxX1bcxX41xXd3xX41xX23fxXd2xX2xX1bfxX2bxX3xXexX115xXdxX3xX1xX305xXdxX3xXexX72xXe5xX3c3xX21xX17xX3xXcxX72xX15xX21xX17xX3xXexX64xX61xX3xX43exX36xX4xX1xX3xXe0xX5bxX3xX35xX19xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX45bxX21xX1xXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX12xX5exX11fxX21xX1xX3xX61xX3c3xXdxX3xX9bxX115xXdxX3xX53xXdxXecxX21xX3xX4xX19xX4xX3xXexX4daxX3xX4xX1xX4dexX4xX2bxX3xX4xX19xX3xX21xX1xX64xX21xX3xX4xX7eexX3xX21xX1xX15xX3xX4x95c1xX15xX3xX9bxX419xX21xX3xXexX1xX6xX61xX3xX17xXdxX6xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXd1xX3xX5cbx6e79xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX419xXexX3xX3cbxXdxX21xX3xX5xXdxX190xX21xX3xX1xXecxXb2xX3xXcxX72xX15xX21xX17xX3xXexX64xX61xX3xX43exX36xX4xX1xX3xXe0xX5bxX3xX35xX19xX21xX3xX9bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX45bxX21xX1xXd1xX3xX13xX36xX6xX3xX4xX1xX45bxXb2xX3xX25exX1b2xX3xX2xX2b0xX2b0xX2bxX3xX9bxXe5xX3c3xX21xX17xX3xX50xX1cxX3xX50xX15xXc5xX3xXcxdf77xXbxX2bxX3xXexX1xX1cxX21xX1xX3xXbxX1xX1b2xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xX2bxX3xXexX45bxX21xX1xX3xX50xX1cxX3xXcxX6bxX21xX1xXd1xX3xX13xXdxXecxX21xX3xXexX1xX95xX115xXdxXb2xX3xXd2xXd3xX1bdxXd3xXd1xX28dxX1bfxX1bdxXd1xX1bdxX1bdxX1bdxXd1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cbxXexX79xX6xX5xXdxX17xX21xXb2xX3xX4xX10xX21xXexX10xX72xX1e0xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxcb37xXdxX53xXexX1xXb2xX28dxX28dxXd2xXbxX3cbxX1e0xX1xX10xXdxX17xX1xXexXb2xXd3xX2b0xX1bfxXbxX3cbxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX15xX61xX35xX3xX53xX1xXdxX53xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX53xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xXexX6xXdxX3xX7xX6xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX5xXc5xX3xXexX6xXdxX3xX7xX6xX21xX3xX35xXdxX3xXexXdxX4xX1xX3xXexX1xX15xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXb2xX41xX41xXdxXd1xX35xX6xX95xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd1xXe0xX21xX41xX21xX10xXaebxX7xX41xX2xX1bfxX2xX2xX41xX1bfxX2b0xX53xXd3xXd2xX1c0xXexX2b0xX23fxX2xX2xX5xXd2xXd1x1031cxXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cbxXexX79xX6xX5xXdxX17xX21xXb2xX3xX72xXdxX17xX1xXexX1e0xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12x6318xX10xX35xX7xXdxXexX10xXb2xX3xX1xXexXexXbxXb2xX41xX41xX53xX6xX15xX17xXdxX6xXd1xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd1xX17xX95xXe0xXd1xXe0xX21xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX95xX53xXc5xXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cbxXexX79xX6xX5xXdxX17xX21xXb2xX3xX72xXdxX17xX1xXexX1e0xXaxX12xX0xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xXcxdf81xX73fx88d9xX60axX3xXcxbf85xX5cbxX3xX43exX4eexX3xXc2x9dd7xXc27xX3xX13xeebfxX73fxX3xX60axX67fxXc32xX3xXcxe3edxX67fxX3xX25ex8c47xXc27xX3xXcx8866xXc27xX50xX0xX41xX7xXexX72xX95xX21xX17xX12xX0xX41xXbxX12