Điền kinh Việt Nam đối mặt án phạt 3.000 USD
Án phạt này của Liên đoàn Điền kinh châu Á do điền kinh Việt Nam chỉ cử 1 trong số 6 VĐV được mời dự giải Grand Prix châu Á 2013.
6441x1135fxebcaxf840x1435cxdb8ex148c9x120e9xc69cxX7xe06ax8f5cx8ec3x11ca2x7b81xcc90xX5x8464xXaxbfbcxb672xXdx10730xce4cxX3xa02exXdxX16xX1xX3x12a5bxXdx11c1bxXexX3xe9bbxX6x7137xX3xadadxd226xXdxX3xX24x7f3cxXexX3xd639xX16xX3xXbxX1x126fbxXexX3x782dxd258x9c94xX38xX38xX3x12dcex9b6bx14509xX0xec85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfea8xX10xX6x13171xXaxX12xe927xX16xX3xXbxX1xX33xXexX3xX16xccd5xd88cxX3xX4xf6baxX6xX3x8a35xXdxbb60xX16xX3xX26xa4b4xX5exX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xcdc1xda79xX3xX55xX3xX52xX6bxX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xX4xX1x8cb9xX3xX4xbc30xX3xX2xX3xXex10970xX6bxX16x9339xX3xX7xX27xX3x109a0xX3xX1dxX13xX1dxX3xX26x9944x9543xX4xX3xX24x14d75xXdxX3xX52xd44axX3xXa3xXdx6588xXdxX3xf639xXa0xX6xX16xX52xX3xf074xXa0xXdx14793xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX3x14b8cxX38xX2xX36xX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc85xX6bxX52xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3x136a8xX7cxX5fxc2e0xXexX3xX26xb97axX16xX1xX3xX4xX62xX6xX3xX65xXdxX67xX16xX3xX26xX6bxX5exX16xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xefc1xX3xX16xXa3xX5exX5fxX3xX36xX38xX40x10eeaxX3x12626xc7b3xX6xX3xXf0xX7cxX6xX11bxX3xX4xX1xX98xX3xX4xa334xX3xX52xX7cxX5fxX3xX16xX1x90bbxXexX3xX1dxX13xX1dxX3xX13x64b8xX3xXcxX1xXf7xX3xXcxX1xXbcxX6bxX3xX52xXb8xX3xXexXa0xX6xX16xX1xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xXbfxXa0xX6xX16xX52xX3xXc5xXa0xXdxXc8xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX3xXd1xX38xX2xX36xX3x1267axX3xX16xaa3fxXdxX3xX52xX7cxX16xXa3xX3x13a91xX38xX38xX24xX3xX16x7748xX37xX3xXcxX1xX10xX6bxX3xXf0xX7cxX5fxX3xX26xXf7xX16xX1xX3xX4xX62xX6xX3xX65xXdxX67xX16xX3xX26xX6bxX5exX16xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX11bxX3xX127xXdxX1fxX4xX3xX5xX5exX24xX3xX16xX5exX5fxX3xX4xX135xX3xXexX1x9296xX3xX18xX1xXdxXf3xX16xX3xXbxX1xac82xX6xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX4xX1xXf7xX7cxX3xX24x14203xX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xX26xXf3xX16xX3xX36xX38xX38xX38xX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX128xX3xX65xXdxX67xX16xX3xX26xX6bxX5exX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX3x9d27x12fa4xX228xX228x75d5xX11bxX3xX127x7926xX3xXexX1xXdxXf3xX7cxX3xX4fxX65xX1dxX3xX127xX5exX3xX1dxX13xX1dxX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6bxX52xX5fxXaxX12xXcxXa0xXafx12ef9xX4xX3xX26xX135xX11bxX3xX65xXdxX67xX16xX3xX26xX6bxX5exX16xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX3xX24xXb4xXdxX3xX26xX1ddxX4xX1xX3xX52xX6xX16xX1xX3xXa8xX3xX1dxX13xX1dx94bexX3xX1dxf970xX3xXcxX1xXf7xX3xX4fxXafx14535xX16xXa3xX3xX227xX2xX38xX38xX24xX3xX16xX190xX22bxX11bxX3xc207xX7cxX2exX4xX1xX3xXcxX1xXf7xX3xX65xX6xX16xX3xX227xX125xX38xX38xX24xX3xX16xX190xX22bxX11bxX3xX13xX145xX3xXcxX1xXf7xX3xXcxX1xXbcxX6bxX3xX227xX18axX38xX38xX24xX3xX16xX190xX22bxX11bxX3xX3exXafxX29axX16xXa3xX3xXcxX1xXf7xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX228xX16xX1xX3xX227xX16xX1xXbcxX5fxX3xX4xX6xX6bxX3xX16xX190xX22bxX11bxX3xX22xXa3xX7cxX5fx11c79xX16xX3xX1dx7f82xX16xX3xX65xX6xXdxX3xX227x9fbdxX37xX38xX38xX38xX24xX3xX16xX6xX24xX22bxX3xX127xX5exX3xX22xXa3xX7cxX5fxX2ffxX16xX3xX1dxX303xX16xX3xX4fxd541xX16xXa3xX3xX227xX16xX1xXbcxX5fxX3xX36xX3x8fe6xXafxX25axX4xX3xX16xX6xX24xX22bxX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6bxX52xX5fxXaxX12xXcxX1xXafxX3xX24xXb4xXdxX3xX26xX1ddxX4xX1xX3xX52xX6xX16xX1xX3xX4xX303xX16xX3xX4xX1f4xX3xXexXa0xX67xX16xX3xXexX1xX5exX16xX1xX3xXexX1ddxX4xX1xX3xX4xX62xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX1dxX13xX1dxX3xX17fxX3xX24xX326xX6xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xX16xX303xX24xX3xX16xXa3xX6bxX2exXdxX37xX3xXcxX7cxX5fxX3xX16xX1xXdxX67xX16xX11bxX3xX332xX182xX3xX24x6575xX16xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX62xX6xX3xXcxa25fxX16xXa3xX3xX4xbab1xX4xX3xXcxX3exXcxXcxX3xX52xXb8xX3xXexX1ddxX16xX1xX3xX332xX6xX16xX3xX26x743cxX7cxX3xX4xX1xX98xX3xX4xX9bxX3xX1dxX292xX3xXcxX1xXf7xX3xX4fxXafxX29axX16xXa3xX11bxX3xX13xX145xX3xXcxX1xXf7xX3xXcxX1xXbcxX6bxX3xX127xX5exX3xX3exXafxX29axX16xXa3xX3xXcxX1xXf7xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX228xX16xX1xX3xX52xXb8xX3xXexXa0xX6xX16xX1xX11bxX3xX127xX25axXdxX3xXexX3bdxX16xXa3xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1ddxX3xX18xX1xX6bxXbcxX16xXa3xX3xX30bxX38xX38xX38xX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX1xX6bxX3xX36xX3xX4xX1xX2bxX16xXa3xX3xX26xX13dxX7cxX3xX17fxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX65xX6xX16xX3xX127xX5exX3xX3dxXa0xXdxX3xX65xX6xX16xX18xX6xX37xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX332xX5xX10xX3xX332xX6bxXa0xX52xX10xXa0xX9xXaxX38xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xXa3xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xXa3xX9xXaxX2xXaxX3xfffaxXdxX52xXexX1xX9xXaxXd1xX38xX38xXaxX3xX6xX5xXdxXa3xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXexX332xX6bxX52xX5fxX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX24xXa3xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX37xX332xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX37xX127xX16xX40xX16xX10xX49axX7xX40xX2xX36xX2x1085dxX40xX2xX38xXa8xX52xX30bxX2xX38xX30bxX4e7xX38xX38xXexXd1x141f1xX36xX38xX2xX5xX38xX37x980exXbxXa3xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bx12d1bxX24xX6xXa3xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdc4xX6xXbxXexXdxX6bxX16xXaxX12xX1dxX13xX1dxX3xX1dxX292xX3xXcxX1xXf7xX3xX4fxXafxX29axX16xXa3xX3xX7xa468xX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xXexX1xX6xX24xX3xX52xXb8xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xXbfxXa0xX6xX16xX52xX3xXc5xXa0xXdxXc8xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX3xXd1xX38xX2xX36xX3xX52xX6bxX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX2exXexX3xX4xX1xX13dxX16xX3xXexX1xXafxX29axX16xXa3xX37xX3x136b2xX16xX1xX28fxX3xXcxXcxX1dxX4fxX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXa0xX12xX0xX40xXexX332xX6bxX52xX5fxX12xX0xX40xXexX6xX332xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6bxX52xX5fxXaxX12xX13xXf3xX16xX3xXbxX1x13030xXexX3xX4xX1xX135xXexX11bxX3xX332xX182xX3xX24xX3abxX16xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xXa0xX5c7xXexX3xXc8xX7cxX27xX16xXa3xX3xX4xX1xX98xX3xX4x12ae5xX16xX3xX2xX3xX1dxX13xX1dxX11bxX3xXd1xX3xX16xXa3xXafxXb4xXdxX3xX4xX5f0xX16xX3xX5xX33xXdxX3xX26xXafxXb0xX4xX3xXexX1xX3abxX16xXa3xX3xX332xX2exX6bxX3xX5xX5exX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xX52xXb8xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xX52xX6bxX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xX2exXexX3xX4xX1xX13dxX16xX3xXexX1xXafxX29axX16xXa3xX3xXexXa0xX6bxX16xXa3xX3xX5xX5c7xX4xX3xX5xX7cxX5fxX1fxX16xX3xXex1463bxXbxX37xX3xXcxX7cxX5fxX3xX16xX1xXdxX67xX16xX11bxX3xX26xX33xXdxX3xX52xXdxX1fxX16xX3xX4xX62xX6xX3xX332xX182xX3xX24xX3abxX16xX3xX4xX292xX16xXa3xX3xX5xc127xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xXf0xX7cxX5fxXf3xXexX3xX26xXf7xX16xX1xX3xX16xX5exX5fxX3xX4xX1xX62xX3xX5fxXf3xX7cxX3xX5xX5exX3xX52xX6bxX3xXexX1xXdxXf3xX7cxX3xX18xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX1ddxX11bxX3xXexXa0xc29cxX16xXa3xX3xXexX7bxX24xX3xX4xX62xX6xX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xXexXa0xX6bxX16xXa3xX3xX16xX303xX24xX3xX52x7418xX16xX3xX4xX1xX6bxX3xX3dx14330xX228xX3xXbfxX6xX24xX10xX7xX3xXd1xX4e7xX3xX17fxX3xc306xX5fxX6xX16xX24xX6xXa0xX11bxX3xX16xX67xX16xX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xX26xX2bxXexX3xX16xX2bxX16xXa3xX3xX26xXf3xX16xX3xX7xX7bxX16xX3xX4xX1xX29axXdxX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX5xX3c2xX4xX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6bxX52xX5fxXaxX12xX1dxX5exX3xX332xX7bxX5fxX3xXa3xXdxXb4xX11bxX3xX26xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xX4xX1xX98xX3xX332xXf7xX3xXbxX1xX33xXexX3xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxX3dxX3exX3xX127xX22fxX3xX5xX6bxX3xXexX1xXdxXf3xX7cxX3xX30bxX37xX38xX38xX38xX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX1xX6bxX3xX36xX3xX1dxX13xX1dxX3xX52xXb8xX3xXa3xXdxXbcxXdxX11bxX3xX24xX5exX3xX4xX5f0xX16xX3xXbcxX16xX1xX3xX1xXafxX17fxX16xXa3xX3xXexXdxX67xX7cxX3xX4xXb8xX4xX3xXexX25axXdxX3xX7cxX5fxX3xXexX1ddxX16xX3xXexXa0xXafxX25axX4xX3xXa3xXdxX25axXdxX3xX4xX1xX7cxX5fxX67xX16xX3xX24xX3abxX16xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6bxX52xX5fxXaxX12xX52dxX292xX16xXa3xX3xX5xXdxX67xX16xX3xXf0xX7cxX6xX16xX3xXexX25axXdxX3xX127xX13dxX16xX3xX26xX15xX3xX16xX5exX5fxX11bxX3xX24xX25axXdxX3xX26xX7bxX5fxX11bxX3xX65xXdxX67xX16xX3xX26xX6bxX5exX16xX3xX332xX135xX16xXa3xX3xX332xX5exX16xX3xX4xX292xX16xXa3xX3xX332xXf7xX3xXbxX1xX2exXexX3xXa3xXdxX2exX4xX3xX127xXdxX1fxX4xX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xX4xX9bxX3xX26xX182xXdxX3xXexX7cxX5fxX1d3xX16xX3xX332xX135xX16xXa3xX3xX332xX5exX16xX3xXf0xX7cxX27xX4xX3xXa3xXdxX6xX3xXexX1xX6xX24xX3xX52xXb8xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xX127xX3abxX3xX26xXf7xX4xX1xX3xX332xX135xX16xXa3xX3xX332xX5exX16xX3xXexX1xXf3xX3xXa3xXdxX25axXdxX11bxX3xX127xX22fxX3xX5xX67cxX3xX52xX6bxX3xXexXa0xX22fxX16xX1xX3xX26xX182xX3xX1dxX13xX1dxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXf0xX7cxX2exX3xXexX1xX13dxXbxX11bxX3xXexX1xX6xX24xX3xX52xXb8xX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xX332xX3bdxX3xX1ddxX4xX1xX11bxX3xXexX1xX6xX5fxX3xX127xX5exX6bxX3xX26xX135xX3xX4xX3d7xX16xX3xXexX653xXbxX3xXexXa0xX7cxX16xXa3xX3xX4xX1xX6bxX3xXa3xXdxXbcxXdxX3xX127xX3abxX3xX26xXf7xX4xX1xX3xX332xX135xX16xXa3xX3xX332xX5exX16xX3xX4xX1xX7bxX7cxX3xX55xX37xX3xXcxXa0xX67xX16xX3xXexX1xXb8xX4xX3xXexXf3xX11bxX3xX5xX67cxX3xX52xX6bxX3xX4xX1xX1ddxX16xX1xX3xX5xX5exX3xX127xX22fxX3xX65xXdxX67xX16xX3xX26xX6bxX5exX16xX3xX332xX135xX16xXa3xX3xX332xX5exX16xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xX26xX303xX16xXa3xX3xX18xX67cxX3xX24xX7cxX182xX16xX3xX127xX25axXdxX3xX332xX6xX16xX3xXexX3bdxX3xX4xX1xX1f4xX4xX11bxX3xX16xX67xX16xX3xX1dxX13xX1dxX3xX18xX1xX3abxX16xXa3xX3xXexX1xX1d3xX3xX52xXb8xX3xXa3xXdxXbcxXdxX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6bxX52xX5fxXaxX12xX3dxXb8xX3xX127xXdxX1fxX4xX3xX4xX3c2xX3xXexX1xX1d3xX3xX4xX62xX6xX3xXd1xX3xX4xX7bxX7cxX3xX4xX1xX7cxX5fxX1fxX16xX3xX16xX5exX5fxX3xX16xX1xXafxX3xXexX1xXf3xX3xX16xX5exX6bxX11bxX3xXcxX3bdxX16xXa3xX3xX4xX3c2xX4xX3xXcxX3exXcxXcxX3xXa0xX13dxXexX3xX4xX3d7xX16xX3xX5xX5exX24xX3xX7xX2exX16xXa3xX3xXexfc10xX3xX127xX5exX3xX7xX25axX24xX3xX4xX135xX3xXexX1xX3abxX16xXa3xX3xX332xX2exX6bxX3xX4xX1xX1ddxX16xX1xX3xXexX1xX1f4xX4xX3xXexXa0xXafxX25axX4xX3xX4xX3abxX16xXa3xX3xX5xX7cxX653xX16xX37xX40xX37xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6bxX7cxXa0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xX127xX6bxX127xX37xX127xX16xX0xX40xXbxX12
haixuanbht