Đấu giá lô đất 640,1m² xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh
Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm thông báo đấu giá lô đất có diện tích 640,1m² (Trong đó: đất ở 100m², đất trồng cây lâu năm 540,1m²) tại thôn Tân Đình, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 1.097.532.000 đồng;
c41dx16c00xd091x16df7xf069x18540x1672bxde98x16530xX7x11eb4x18d07xd7a0x16c18x18041xdfacxX5x17532xXaxX3xX7xXex14718xX5xX10xX9xXaxXexX10xcb9cxXex160e6xX6xX5xXdxf5b5xe7aexca5dxX3xX5xX10x12beaxXexff93xXax164fbx11f87x15a39x13906xX3xX22xXdx10039xX3xX5x184d0xX3x165cexX2exXexX3x10190x14cd9x1159ex160e5xX2x130f6xd8e3xX3xX1cx190cbxX3x18d30xfe2bxX3xd676xXdxX6xX23xX22xX3fxX3xX1xX2fxX15x14041xX23xX3xX47xX48xX3x122bcxX23xX1xX0x129b1xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121c2xX10xX6x10bc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX28xXexX2axXaxX2cxc864xX36xX23xX22xX3xXexX15xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xX1x12a47xXbxX3xX70xX6xX23xX1xX3xX6dx18a97xX23xX22xX3xXcx1003axX41xX3xXexX1xX36xX23xX22xX3x18e48xX33x15118xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xX5xX36xX3xX38xX2exXexX3xX4xf13cxX3xX70xXdxX54xX23xX3xXex172b7xX4xX1xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX2xX41xX42xX3x14dcexXcx17e48xXb7xX23xX22xX3xX38xXc9xX24xX3xX38xX2exXexX3x1162fxX3xX2xX3exX3exX41xX42xX3fxX3xX38xX2exXexX3xXexXdfxXa7xX23xX22xX3xX4xXacxX15xX3xX5xXacxX2fxX3xX23x11671xX41xX3x155e3xX3dxX3exX3fxX2xX41xX42x13fc1xX3xXexd7b3xXdxX3xXexX1xX36xX23xX3xXcxXacxX23xX3xX2dx190d4xX23xX1xX3fxX3xX1cxX45xX3xX47xX48xX3xX4axXdxX6xX23xX22xX3fxX3xX1xX2fxX15xX54xX23xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3fxX3xXexdadexX23xX1xX3xX6dxce06xX3xXcx15ddexX23xX1xd35axX3xX4axXdxX33xX3x18c4fxX1xXecxXdxX3xX38xXdx15754xX41xX24xX3xX2xX14exX3ex17c0dxf383xX14exX10bxfc88x134bfxX14exX3exX3exX3exX3xX38xXa7xX23xX22xX2axX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cc7xXb7xX70xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdfxX2axXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxXcxX6dxc4f1xf299xX4axX3xX181x1051ex124ccxX3xX2dx15533x19441xX3xX4ax139dbxX1b2xX3xXcxfc14xX1baxX3x100acx1734fxX1aexX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdfxX2axXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxXddx18d31x16c4dxX23xX3xX3exX167xX112xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxXcx17b8axX3xX4xX1xfb1exX4xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xXexX148xXdxX3xX7x14e2bxX23xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX8dxX1adxX1aexX4axX3xXcx18b3cxX3xX2dxX1b6xX1b7xX3xX4axX1baxX1b2xX3xX6dxcfecxd17axX3x138d5xX5axX1aexX6dxX3xX6dx11f2bxX1aexX4axX3xXcxf20cxd67cxX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX2dxd7ddxX6xX3xX4xX1xX143xX24xX3xX1c1x1444fxX3xX10bx157e8xX3fxX3xX38x15158x14259xX23xX22xX3xX1aexX22xX2fxX15x17776xX23xX3xX26axX2fxX3fxX3xXexX1xX148xX23xX1xX3xXbxX1xX296xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX3fxX3xXexX143xX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1aexX22xX29dxX29exXdxX3xX4xXc9xX3xXexX148xXdxX3xX7xX249xX23xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX5axX22xXdfxXdxXb5xX6xX23xX154xX3xX1exX3xX8dxX1xXdxX3xX23xX1xX33xX23xX1xX3xX181x1341dxX4xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX3xX1baxX1baxX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX2dxX28dxX6xX3xX4xX1xX143xX24xX3xXcxX1xX36xX23xX3xX25cxfa3cxX23xX3xX1c1x1655dxX23xX3fxX3xX1cxX45xX3xX47xX48xX3xXcxXdx14942xX23xX3fxX3xX1xX2fxX15xX54xX23xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3fxX3xXexX143xX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxXcxX148xXdxX3xX7xX249xX23xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX207xX36xX3xX38xX2exXexX3xXexX1xX2fx13447xX4xX3xXexX1x1062dxX6xX3xX38xX2exXexX3xX7xX296xX3xX167xX166xX8dxX3fxX3xXexX29exX3xXb5xX249xX23xX3xX38xXa7xX3xX7xX296xX3xX166xX3cxX3fxX3xX4xXc9xX3xX70xXdxX54xX23xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX2xX41xX42xX3xXddxXcxXdfxXb7xX23xX22xX3xX38xXc9xX24xX3xX38xX2exXexX3xXecxX3xX2xX3exX3exX41xX42xX3fxX3xX38xX2exXexX3xXexXdfxXa7xX23xX22xX3xX4xXacxX15xX3xX5xXacxX2fxX3xX23xX108xX41xX3xX10bxX3dxX3exX3fxX2xX41xX42xX112xX3xXexX115xXdxX3xXexX1xX36xX23xX3xXcxXacxX23xX3xX2dxX122xX23xX1xX3fxX3xX1cxX45xX3xX47xX48xX3xX4axXdxX6xX23xX22xX3fxX3xX1xX2fxX15xX54xX23xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3fxX3xXexX143xX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX14exX3xX4axXdxX2exX15xX3xX4xX1xX239xX23xX22xX3xX23xX1xf1d9xX23xX3xffa9xX1c1xX26axX3xX38xX2exXexX3fxX3xce98xX2fxX15x14b46xX23xX3xX7xXecxX3xX1xf61fxX2fxX3xX23xX1xX148xX3xXecxX3x1915fxX148xX3xXexX148xXdxX3xX154xX1xX33xX4xX3xX22xX322xX23xX3xX5xXdxX494xX23xX3xX4a4x11d32xXdxX3xX38xX2exXexX3xX7xX296xX3xX8dxX47xX3xX3exX3exX3dxX167xX3exX299xX2axX3xX1c1xX296xX3xX4a4xX148xXb7xX3xX7xX235xX24xX3xX8dxX6dxX3xX3exX2xX163xX3exX3cxX3xX70xXb7xX3xX1b7xX181xX1aexX26axX3xX1xX2fxX15xX54xX23xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3xX4xX2exXbxX3xX23xX22xX148xX15xX3xX167xX163xX5exX3cxX5exX167xX3exX2xX163xX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxXcxX148xXdxX3xX7xX249xX23xX3xX22xX322xX23xX3xX5xXdxX494xX23xX24xX3xX1aexX1xX148xX3xXecxX3xX4xXc9xX3xX70xXdxX54xX23xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX2xX166xX163xX3fxX10bxX3xX41xX42xX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xX4axXdxX33xX3xX154xX1xXecxXdxX3xX38xXdxX15bxX41xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX2xX14exX3exX162xX163xX14exX10bxX166xX167xX14exX3exX3exX3exX3xX38xXa7xX23xX22xX2axX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xXcxXdxX494xX23xX3xX38x17667xXexX3xXexXdfxX29dxX4baxX4xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX2xX2xX3exX14exX3exX3exX3exX14exX3exX3exX3exX3xX38xXa7xX23xX22xX2axX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xX181xX29dxX4baxX4xX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX10bxX10bxX14exX3exX3exX3exX14exX3exX3exX3exX3xX38xXa7xX23xX22xX2axX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xX8dxX1xXdxX3xXbxX1xXd1xX3xX1xXa7xX3xX7xX35fxX3xXexX1xX6xX41xX3xX22xXdxX6xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX10bxX3exX3exX14exX3exX3exX3exX3xX38xXa7xX23xX22xX5exX1xXa7xX3xX7xX35fxX2axX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xXcxX1xX29exXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX3cbxXbxX3xX1xXa7xX3xX7xX35fxX3fxX3xX38xX108xX23xX22xX3xX154xf64bxX3xXexX1xX6xX41xX3xX22xXdxX6xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xXcx185aaxX3xX3exX163xX3xX22xXdxX29exX3xX166xX3exX3xXbxX1x151a3xXexX3xX23xX22xX148xX15xX3xX2xX3dxX5exX3dxX5exX167xX3exX167xX2xX3xX38xX36bxX23xX3xX2xX163xX3xX22xXdxX29exX3xX23xX22xX148xX15xX3xX3exX163xX5exX10bxX5exX167xX3exX167xX2xX3xX0xX10xX41xX2cxXddxXexXdfxXb7xX23xX22xX3xX22xXdxX29exX3xX1xX148xX23xX1xX3xX4xX1xXd1xX23xX1xX0xX5exX10xX41xX2cxX0xX10xX41xX2cxX112xX3xX0xX5exX10xX41xX2cxXexX115xXdxX3xX8dxX36xX23xX22xX3xXexX15xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xX1xX9exXbxX3xX70xX6xX23xX1xX3xX6dxXa7xX23xX22xX3xXcxXacxX41xX3xX4a4xX148xX3xX5axX22xXdfxXdxXb5xX6xX23xX154xX3xX1exX3xX8dxX1xXdxX3xX23xX1xX33xX23xX1xX3xX181xX322xX4xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX3xX1baxX1baxX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xX6dxX122xX23xX1xX3xXexX1xX239xX4xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX3xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX181xeff9xX3xXbxX1xXdxX36bxX2fxX3xXexXdfxc8f4xX4xX3xXexXdxX36bxXbxX3xXexX115xXdxX3xX4xX2fxX3cbxX4xX3xX38xX2exX2fxX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xX2dxX296xXdxX3xXexX29dxX9exX23xX22xX3xX38xX29dxX9exX4xX3xXexX1xX6xX41xX3xX22xXdxX6xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX6dxX3cbxX3xX22xXdxX6xX3xX38xX122xX23xX1xX3fxX4xX33xX3xX23xX1xXacxX23xX3xX4xXc9xX3xX23xX1xX2fxX3xX4xX208xX2fxX3xX4a4xX148xX3xXexX1xX2fxX3cbxX4xX3xX38xX296xXdxX3xXexX29dxX9exX23xX22xX3xX38xX29dxX9exX4xX3xX1aexX1xX148xX3xX23xX29dxX4baxX4xX3xX22xXdxX6xXb7xX3xX38xX2exXexX3fxX3xX4xX1xXb7xX3xXexX1xX2fxX35bxX3xX38xX2exXexX3xXexX1xX10xXb7xX3xX491xX2fxX15xX3xX38xX28dxX23xX1xX3xX4xef10xX6xX3xX207xX2fxX485xXexX3xX38xX2exXexX3xX38xX6xXdxX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX1exX3xXcxX1xX29exXdxX3xX1xX115xX23xX3fxX3xXbxX1xX29dxX35fxX23xX22xX3xXexX1xX239xX4xX3xX23xX3cbxXbxX3xXexXdxX494xX23xX3xX38xX5bcxXexX3xXexXdfxX29dxX4baxX4xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xXcxX6d5xX3xX3exX163xX3xX22xXdxX29exX3xX166xX3exX3xXbxX1xX6e3xXexX3xX23xX22xX148xX15xX3xX3exX10bxX10bxX5exX167xX3exX167xX2xX3xX38xX36bxX23xX3xX2xX163xX3xX22xXdxX29exX3xX23xX22xX148xX15xX3xX3exX3cxX5exX10bxX5exX167xX3exX167xX2xX3fxX3xX154xX1xX33xX4xX1xX3xX1xX148xX23xX22xX3xX23xX3cbxXbxX3xXexXdxX494xX23xX3xX38xX5bcxXexX3xXexXdfxX29dxX4baxX4xX3xX4a4xX148xXb7xX3xXcxX148xXdxX3xX154xX1xXb7xX249xX23xX3xX7xX296xX24xX3xX166xX163xX3exX3exX167xX3exX2xX3exX2xX3exX163xX3exX2xX3xX4xX896xX6xX3xX8dxX36xX23xX22xX3xXexX15xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xX1xX9exXbxX3xX70xX6xX23xX1xX3xX6dxXa7xX23xX22xX3xXcxXacxX41xX3xXexX115xXdxX3xX5axX22xXdfxXdxXb5xX6xX23xX154xX3xX1exX3xX8dxX1xXdxX3xX23xX1xX33xX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxXcxX235xX3xX4xX1xX239xX4xX3xXbxX1xXdxX35bxX23xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3x15d0bxX148xXb7xX3xX1xXa7xXdxX3xX3exX299xX3xX22xXdxX29exX3xX3exX3exX3xXbxX1xX6e3xXexX3fxX3xX23xX22xX148xX15xX3xX2xX3exX5exX10bxX5exX167xX3exX167xX2xX3xXexX115xXdxX3xXexXdfx14a69xX3xX7xXecxX3xX5axX22xXdfxXdxXb5xX6xX23xX154xX3xX1exX3xX8dxX1xXdxX3xX23xX1xX33xX23xX1xX3xX181xX322xX4xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX3xX1baxX1baxX14exX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX276x11118xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX36bxXexX3xX1cxXdxX23xX3xX5xXdxX35bxX23xX3xX1xX54xX24xX3xX8dxX36xX23xX22xX3xXexX15xX3xX38xX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xX1xX9exXbxX3xX70xX6xX23xX1xX3xX6dxXa7xX23xX22xX3xXcxXacxX41xX3xX1exX3xX2dxXdxX54xX23xX3xXexX1xXb7xX115xXdxX24xX3xX3exX162xX2xX299xX166xX163xX162xX3cxX167xX299xX3xX0xX10xX41xX2cxXddxX22xX5bcxXbxX3xX6xX23xX1xX3xXcxXacxX41xX112xX0xX5exX10xX41xX2cxX3xX1xXb7xX5bcxX4xX3xX5axX22xXdfxXdxXb5xX6xX23xX154xX3xX1exX3xX8dxX1xXdxX3xX23xX1xX33xX23xX1xX3xX181xX322xX4xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xX3xX6dxX148xX3xXcxX14bxX23xX1xX3xX1baxX1baxX1exX3xX2dxXdxX54xX23xX3xXexX1xXb7xX115xXdxX24xX3xX3exX162xX299xX10bxX166xX3exX3exX3cxX10bxX3dxX3xX0xX10xX41xX2cxXddxX22xX5bcxXbxX3xX6xX23xX1xX3xXcxX2fxX2exX23xX112xX14exX0xX5exX10xX41xX2cxX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxce7exX10xXb5xX7xXdxXexX10xX24xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX3xX70xX6xX2fxX22xXdxX6xX1xXb7xX23xX22xXexX6xX41xX14exX4xXb7xX41xX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX2cxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXexX1xX2fxX41xXb5xX3xX70xX1xXdxX70xX10xX3xXdxX8dxX10xX23xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15e2dxXdxX70xXexX1xX24xX3xX10bxX10bxX3exXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX3cxX163xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX5exX5exXdxX14exXb5xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14exX4a4xX23xX5exX23xX10xXbb1xX7xX5exX167xX2xX2xX3cxX5exX163xX3cxX70xX3dxX2xX10bxX3dxX3cxX167xX3dxXexX2xX167xX10bxX2xX5xX299xX1exX70xX6xX2fxX22xXdxX6xX14exdc9fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX2fxX3xX22xXdxX33xX3xX5xX36xX3xX38xX2exXexX3xX3cxX3dxX3exX3fxX2xX41xX42xX3xX1cxX45xX3xX47xX48xX3xX4axXdxX6xX23xX22xX3fxX3xX1xX2fxX15xX54xX23xX3xX47xX48xX3xX5axX23xX1xXaxX3xXbb1xXdxX70xXexX1xX9xXaxX10bxX10bxX3exXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX166xX3cxX163xXaxX3xX5exX2cxX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXdfxXdxX22xX1xXexX2axXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX4axX1baxX1b2xX276xX3xX2dx11e28xX8dxX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX0xX5exXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xXb7xX70xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXdfxXdxX22xX1xXexX2axXaxX2cxX0xX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX2dxXdxX23xX1xX3xX6dxXa7xX23xX22xX3xXcxXacxX41xX0xX5exX7xXexXdfxXb7xX23xX22xX2cxX0xX5exXbxX2c