Bắt 6 quan chức FIFA liên quan nghi án hối lộ
Sớm hôm nay (27-5), sáu quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã bị bắt tại Thụy Sĩ vì liên quan tới hành vi hối lộ.
9c83xbc7bx106a2x117ffx11992xbc8dx1067cxe579xe079xX7xd214xae20xe760xce91xc569xb953xX5xe8c5xXaxbf20xf025xcf1fxXexX3xef86xX3x10ed4xf93dxX6xfacaxX3xX4xX1xd58dxX4xX3xe8ecxd82dxX23xc32exX3xX5xXdx10548xX1cxX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX1cx11213xX1xXdxX3x1145dxX1cxX3xX1xb51bxXdxX3xX5xd6bdxX0xc89dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104e9xX10xX6x11270xXaxX3xX7xXexd113xX5xX10xX9xXaxXexX10x10f14xXexa93cxX6xX5xXdxX33xX1cxe874xX3xedbaxX1axX7xXexXdx11021xX58xXaxX12xX0xd4e7xX12xa693x111eexef16xX3xX1xd790xX77xX3xX1cxX6xX58xX3x10188xefc1x108bcxX61x1041exd359xe266xX3xX7xX37xX1axX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xXexX1xX1axX3fxX4xX3xb2c7xXdxX2axX1cxX3x118ebx10529xa210xX1cxX3xX73xa975xX1cxX33xX3xXa2xX37xX3xXexX1xbe58xX3xX33xXdxX76xXdxX3xX81xX23xX24xX23xX26xX86xX3xXa2xc967xX3xX73xbec0xX3xX73xX14xXexX3xXexca35xXdxX3xXcxX1x11158xX58xX3xX75xb743xX3xecacxa4a9xX3xX5xXdxX2axX1cxX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX76xXdxX3xX1xXa4xX1cxX1xX3xXd5xXdxX3xX1xX3bxXdxX3xX5xX3fx101c7xX0xX41xX73xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX73xXa3xa6c8xX53xX10xX106xX9xXaxba5dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX33xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX53xX53xXdxX1cxX33xX9xXaxX2xXaxX3xb2e4xXdxX53xXexX1xX9xXaxX82xX10cxX10cxXaxX3xX6xX5xXdxX33xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX106xXaxX12xX0xXexX73xXa3xX53xX58xX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX77xX33xX3xX7xX106xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXf4xX73xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf4xXd5xX1cxX41xX1cxX10xX12fxX7xX41xX2xX85xX82xX2xX41xX2xX10cxX17xX53xa992xX2xX85xX85xX10cxX10cxX10cxXexX83xce9exc3caxX82xX18bxX5xX10cxXf4xX69xXbxX33xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa3xX24xX77xX6xX33xX10xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX106xX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba37xX6xXbxXexXdxXa3xX1cxXaxX12xa263xX1xXa8xX3xX4xX1xfcfbxX3xXexXc3xX4xX1xX3xX23xX24xX23xX26xX3xb5a1xX10xX6exX6exX106xX10xX58xX3xc940xX10xX73xX73xXf4xX3x10415xX1cxX1xX67xX3xX26xX23xX1cbxX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX106xX12xX0xX41xXexX73xXa3xX53xX58xX12xX0xX41xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12xXcxX1xX10xXa3xX3xX50xXc0xX1cxX33xX3xXexXdxX1cxX3xf252xXcxX3xX81xf6d9xX33xX6xX86xX87xX3xX4xX37xX4xX3xX1cxX33xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX73xXc3xX3xX73xX14xXexX3xX4xXa8xX3xXexX1xe06axX3xX7xd0e6xX3xX73xXc3xX3xX53x11410xX1cxX3xXa2xX3fxX3xX7xX6xX1cxX33xX3x1002fx10f52xX3xX5fx102d3xXexX3xX5fxff3bxXf4xX3xf2a0xXa4xXdxX3xX24cxX13xX1c2xX3xX81xX27fxX280xX86xX3xX4xX1xXa3xX3xX73xXdxXb1xXexX87xX3xXd5xXcfxX3xX73xX14xXexX3xX33xXdxe090xX3xX5xXa4xX3xX77xX3fxXexX3xXbxX1xa797xX1cxX3xXexX106xXa3xX1cxX33xX3xX4xX1axX3fxX4xX3xXa2xXdx1115dxX1axX3xXexX106xX6xX3xX4xX1d1xX6xX3xX27fxX280xX3xXd5xX2c5xX3xX1cxXcaxX1cxX3xXexX1xX6xX77xX3xX1cxX1xbc0axX1cxX33xX3xXexXcaxXdxX3xX23xX24xX23xX26xX3xX5xXdxX2axX1cxX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX76xXdxX3xXd5xXdxcf05xX4xX3xXexe17exX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX37xX4xX3xdb61x10826xX3xX1e5xXa3xX106xX5xX53xX3xX1c2xX1axXbxX3xXd5xXa4xX3xX1cxX1xX2aaxX1cxX33xX3xX33xXdxae75xXdxX3xXa2xf326xX1axX3xX73xXa8xX1cxX33xX3xXa2xX37xX3xX19xX1axX3bxX4xX3xXexXb1xX3xX30dxX1xX37xX4xXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12xXcxX1xX7axX1cxX33xX3xX73xX37xXa3xX3xX4xX1d1xX6xX3xd668x118d5xX1cxX3xXbxX1xf652xX1cxX33xX3xXexa46cxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX9dxXdxX2axX1cxX3xX73xX6xX1cxX33xX3xXcxX1xXcfxX58xX3xX75xXd3xX3xX81xX23xc8a5xX1ddxX86xX3xX4xX1xXa3xX3xX73xXdxXb1xXexX67xX3xb00fxX1c2xX37xX4xX3xX1cxX33xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX73xXc3xX3xX73xX14xXexX3xX73xXc3xX3xX4xX37xXa3xX3xX73xX1axX3fxX4xX3xX4xXa8xX3xX53xd31exX1cxX1xX3xX5xX3d9xX1axX3xXexX106xXa3xX1cxX33xX3xX4xX37xX4xX3xXbxX1xXdxX3xXd5xXcfxX3xXa2xab37xXexX3xX5xXa8xXexX3xXexXdxX2c5xX1cxX3xX4xX1xXa3xX3xX4xX37xX4xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xXa8xX1cxX33xX3xXa2xX37xX3xX33x11a2axX77xX3xX4xX37xX4xX3xXa2xXcaxXdxX3xX53xXdxX2fexX1cxX3xXexX1xX1axX3fxX4xX3xX23xX24xX23xX26xX3xX1xXa3xbf56xX4xX3xX4xX37xX4xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX30dxX1xX37xX4xX3xac4axX3xX1cxX1xX2aaxX1cxX33xX3xXexX302xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX329xXbxX3xXexX1xX329xXbxX3xX1xbc50xX1cxX3xX23xX24xX23xX26xX3xXexX302xX1cxX33xX3xX4xX3fxX1cxX33xX3xX1xX467xX1cxX3xX2xX10cxX10cxX3xXexX106xXdxX2fexX1axX3xfa36xX75xa692xf766xXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12x10512xX1axX37xX3xXexX106xXd6xX1cxX1xX3xX73xX14xXexX3xX33xXdxX2aaxX3xX53xXdxbdbdxX1cxX3xX106xX6xX3xX106xX329xXexX3xX73xX329xXexX3xX1cxX33xe8d7xXf4xX3xX9dx11b41xX4xX3xX5xX38bxd462xX1cxX33xX3xX4xX325xX1cxX1xX3xX7xX37xXexX3x9ef1xXbxX3xXd5xXa4xXa3xX3xX73xXa4xX1cxX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexc066xX1cxX87xX3xX5xX329xX58xX3xX4xX1xXd6xX6xX3xX30dxX1xXa8xX6xX3xX4xX37xX4xX3xXbxX1xX386xX1cxX33xX3xXd5xXa4xX3xXa2xXdxX3xXexX1xb71exX1cxX33xX3xX5xX2axX1cxX3xX33xX37xX4xXf4xX3xX380xXdxX2fexX4xX3xX53xX274xX1cxX3xX33xXdxX325xXdxX3xX4xX2e1xX1cxX33xX3xX53xXdxX4d1xX1cxX3xX106xX6xX3xX5xX437xX1cxX33xX3xX5xX26exX87xX3xX77xX3fxXexX3xX7xX3bxX3xX30dxX1xX7axX1cxX33xX3xX73xXc3xX3xX4xX386xX1cxX33xX3xXexX6xX58xX87xX3xX7xX3bxX3xX30dxX1xX37xX4xX3xXexX1xX4f7xX77xX3xX4xX1xX3d9xX3xXa2xX38bxX4eaxX4xX3xXbxX1xX283xXbxX3xX77xX6xX1cxX33xX3xXexX1xX10xXa3xX3xX1xXa4xX1cxX1xX3xX5xf86exXf4xX3xX1c2xX37xX4xX3xX73xX20xX4xX3xX325xX1cxX1xX3xXexX1axX1cxX33xX3xXexX106xX2axX1cxX3xX77xXcaxX1cxX33xX3xX4xX2e1xX1cxX33xX3xXa2xX38bxX4eaxX4xX3xX5fxX287xX3xX5xX5a2xX3xXa2xX26bxX3xX30dxX1xX7axX1cxX33xX3xX5xXa4xX77xX3xXexXdxXb1xXexX3xX5xX3fxX3xX53xX6xX1cxX1xX3xXexX3d9xX1cxX1xX3xX1x11361xXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12xX27fxX3fxXexX3xX7xX3bxX3xX1cxX33xX1axX41axX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xXa3xX3xX73xXdxXb1xXexX3xXexX106xXa3xX1cxX33xX3xX7xX3bxX3xX4xX37xX4xX3xX1cxX33xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX4xXa8xX3xX4xX325xX3xXbxX1xXa8xX3xX4xX1xX1d1xX3xXexXc3xX4xX1xX3xX23xX24xX23xX26xX3xX1ddxX10xX6exX6exX106xX10xX58xX3xX1e5xX10xX73xX73xX87xX3xXexX1axX58xX3xX1cxX1xXdxX2axX1cxX3xX4xX1xX38bxX6xX3xX4xXa8xX3xXexX1xX7axX1cxX33xX3xXexXdxX1cxX3xX30dxX1xX52cxX1cxX33xX3xXa2xXc3xX1cxX1xX3xX4xX1xX3d9xX1cxX1xX3xX5fxX37xX4xX3xXd5xXdxX2fexX4xX3xX1cxXa4xX58xXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12xX1c2xX1xX1d1xX3xXexXc3xX4xX1xX3xXa2xX38bxX467xX1cxX33xX3xX1cxX1xXdxX2fexX77xX3xX23xX24xX23xX26xX87xX3xX7axX1cxX33xX3xX75xX10xXbxXbxX3xX13xX5xX6xXexXexX10xX106xX3xX30dxX1xX7axX1cxX33xX3xX4xXa8xX3xXexX106xXa3xX1cxX33xX3xX53xX6xX1cxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX4xX37xX4xX3xX1cxX33xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX73xXc3xX3xX73xX14xXexXf4xX3xX1cbxX1xX37xXexX3xX1cxX33xX7axX1cxX3xXd5xXdxX2axX1cxX3xX1e5xX6xX5xXexX10xX106xX3xX53xX10xX3x1083exX106xX10xX33xXa3xX106xXdxX6xX3xX4xX1d1xX6xX3xX23xX24xX23xX26xX3xX1cxXa8xXdxX3xX3b4xdfb7xX1cxX33xX3xX329xX58xX3xX30dxX1xX7axX1cxX33xX3xX1xX2c5xX3xX5xXdxX2axX1cxX3xXa2xX76xXdxX3xXexX106xXa3xX1cxX33xX3xXd5xXcfxX3xXd5xXdxX2fexX4xX48axXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12xX76exX1cxX33xX3xX13xX5xX6xXexXexX10xX106xX3xX53xX4e5xX3xX30dxXdxXb1xX1cxX3xX7xX26exX3xXexXdxXb1xXbxX3xXexXcfxX4xX3xX73xX325xXa3xX3xXd5xX2fexX3xX4xX38bxX467xX1cxX33xX3xXd5xXc3xX3xX4xX1xX1d1xX3xXexXc3xX4xX1xX3xX23xX24xX23xX26xX3xXexX106xXa3xX1cxX33xX3xX1cxX1xXdxX2fexX77xX3xX30dxX30exX3xXexX1xX20xX3xX85xX3xXd5xXa4xXa3xX3xXexX1xX20xX3xX7xX37xX1axX3xXexX1axX2b5xX1cxX3xX1cxXa4xX58xX3xX81xX82xX18bxX61xX85xX86xXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa3xX53xX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX33xX1cxX67xX3xX69xX1axX7xXexXdxX6exX58xXaxX12xXcxX1xX10xXa3xX3xX1cxX1xX4f7xXexX3xX73xX37xXa3xX3xX24cxX10xX12fxX3xac9axXa3xX106xX30dxX3xXcxXdxX77xX10xX7xX3xX81xX27fxX280xX86xX87xX3xX4xX1axX3fxX4xX3xXa2xXdxX2c5xX1axX3xXexX106xX6xX3xXexXcaxXdxX3xXcxX1xXcfxX58xX3xX75xXd3xX3xXexX1xX10xXa3xX3xX30dxXb1xX3xX1xXa3xXcaxX4xX1xX3xX7xX26exX3xXbxX1xX6xX1cxX1xX3xXbxX1xX1axXdxX3xXd5xXcfxX3xXd5xXdxX2fexX4xX3xX5xXdxX2axX1cxX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX76xXdxX3xX1xX467xX1cxX3xX2xX10cxX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX23xX26xXf4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xXa3xX1axX106xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa3xX3xXexX1axXa3xXdxXexX106xX10xXf4xXd5xX1cxX0xX41xXbxX12
haixuanbht