Thời tiết ngày 11/4: Cả nước có mưa, nhiệt độ nơi cao nhất 36 o C
Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, ngày 11/4, cả nước sẽ có mưa rải rác, trong ngày có khi hửng nắng. Tây Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ 35 - 36oC.
f3dfx1a279x1b6ddx1bca9x1486dx1b91ex1aa09x14b28x18003xX7x1c1c8x15b8fx12075x19c5bx13765x17f0cxX5xf403xXax1b10bxXcxX1x15820xXdxX3xXexXdx1901exXexX3x140e5x15227x17769x118b6xX3xX2xX2xf541x18362x186c2xX3x10b1ax16c44xX3xX1dx170cfx1b608xX4xX3xX4x17129xX3x1b755xX2cxX6x15501xX3xX1dxX1xXdx10f17xXexX3x1229cx19c4dxX3xX1dx168fcxXdxX3xX4xX6x10f96xX3xX1dxX1x1538axXexX3x10fcax10385xX0xX7x102c3xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX7xX10xX4xXexXdxX47xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6x1ab56xXexXdxX4xX5xX10x1349bx17c07xX47x19b28xX20xX3xX4xX5xX10xX6xX6ex1a8cexXdx1984exXaxX12xX0xX24xX7xX10xX4xXexXdxX47xX1dxX12xX0xX6xX6exXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX6exXexXdxX4xX5xX10xX74xX4xX47xX1dxXexX10xX1dxXexX7xX3xX4xX33xX7xX4xX47xX1dxXexX10xX1dxXexX7xXaxX12xX0xX24xX6xX6exXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3x1994cxX52xX7xXexXdxX7fxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx168e7xX10xX6xX77xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xXcxX6exX52xX1dxX1exX3xXex14578xX33xX3x1b57dx10ad7x17ec6xXcxXcx11f68xX3xXcx1b3bexX36xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX2xX2xX24xX25xX36xX3xX4xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX4xX3xX7x18f0exX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX29xXdxX3xX6ex134ddxX4xX36xX3xXexX6exX47xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX4xX31xX3x124daxX1xXdxX3xX1x1a3fexX1dxX1exX3xX1dx185eaxX1dxX1ex1878bxX3xXcxX104xX20xX3xX108xX150xX4xX3xX108xX3fxX3x18248xX1fxX3xf9a0xX6xX33xX3xX108xX3fxX3xX1dxX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4ex15133xX3xX74xX3xX4exX4fxX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX153xX0xX24xXbxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3x1048exXdxX77xXexX1xX9xXax1684cx16a0fxX19bxXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX6exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bx142bdxX19ax1584bxX19bxX19bxXexX174xX19bxX174xX4fxX174xX5xX19bxX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX47xX1dxXaxX12x1bc45xXdxX1dxX1xX3xX1x147afxX6xX3xXex10925xX3xXdxX1dxXexX10xX6exX1dxX10xXexX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1020dxX52xX75xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX107xX2cxX2dxXdxX3xX3exX104xX20xX3xX5xX1fxX3xX77x1a63fxX3xX75xX134xX47xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX4xX134xX4xX3xX160x186d4xX1dxX1exX3xXexX6exX47xX1dxX1exX3xX4xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX4xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX2xX2xX24xX25xX26xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX47xX77xX20xXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXax137fbxX4fx16c2exXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19bxXaxX3xXdxX77xX9xXax135f7xX4xXexX5xX2xX312xX312xX4xXexX5xX25xX312xX312xX4xXexX5xX19bxX312xX77xX5xX312xX108xX6xX1dxXexXdxX1dxX77xX52xX75xX6xX47xXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX6exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexf57dxX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3x17638xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12x16e03xX1x14c5axX6xX3xXcxX104xX20xX3xX108xX150xX4xX3xX108xX3fxX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX24bxX104xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX3ex14ca6xXdxX36xX3xX3ex1bdccxX33xX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX3xX160xX1fxX3xX77x1bb64xX1dxX1exX3xX160xX1fxXdxX3xX1dxX42xXdxX36xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1dxX150xX1dxX1exX153xX3x1b7a4xXdxX31xX3xX1dxX1x17290xX153xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX19bxX3x11362xX3xX19axX4exX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX4exX19bxX3xX56fxX3xX4exX4exX3xX3exX3fxX36xX3xX6exXdxX511xX1dxX1exX3xX146xX1xX52xX3xXexX104xX20xX3xX108xX150xX4xX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4exX4exX3xX56fxX3xX4exX174xX3xX3exX3fxX153xX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3xX426xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12xX449xX1xX44bxX6xX3x1a7c1xX523xX1dxX1exX3xX108xX150xX4xX3xX108xX3fxX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX163xX1xXdx1647axX52xX3xX33xX104xX20xX36xX3xX3exX511xX33xX3xX160xX1fxX3xX7xX134xX1dxX1exX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX36xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX3xX6exX29xXdxX3xX6exX134xX4xX3xX160xX1fxX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4xX31xX3xX77xX523xX1dxX1exX36xX3xXexX6exX2cxX6xX3xX4xX1xXdxX7f1xX52xX3xX1exXdxX29xX33xX3xX33xX104xX20xX3xXexX6exX15xXdxX3xX1dxX150xX1dxX1exX153xX3xX53bxXdxX31xX3xX3exX523xX1dxX1exX3xX1dxX6xX33xX3xX4xX4bxXbxX3xX19axX3xX56fxX3xX4exX153xX3xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX19axX3xX56fxX3xX19axX174xX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX215xX3xX56fxX3xX4exX19bxX36xX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4exX2xX3xX74xX3xX4exX4exX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3xX426xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xXf2xX31xX6xX3xX74xX3xXcxX1xX255xX6xX3xXcxX1xXdxX511xX1dxX3xXf2xX52xX1axX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX24bxX104xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX3exX50cxXdxX36xX3xX4xX1xXdxX7f1xX52xX3xXex15171xXdxX3xX160xX1fxX3xX3exX511xX33xX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX3xX160xX1fxX3xX77xX523xX1dxX1exX3xX160xX1fxXdxX3xX1dxX42xXdxX36xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1dxX150xX1dxX1exX36xX3xX160xX2afxX1dxX1exX3xX1dx12c15xXdxX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4xX31xX3xX1dxX150xX1dxX1exX3xX1dxX31xX1dxX1exX153xX3xX53bxXdxX31xX3xX1dxX1xX541xX153xX3xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX4exX3xX56fxX3xX19axX4fxX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX4exX19bxX3xX56fxX3xX4exX4exX3xX3exX3fxX36xX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4exX25xX3xX74xX3xX4exX4fxX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3xX426xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12xX739xX1fxX3xX163x118edxX1dxX1exX3xX3exX1axX1dxX3xX108x1b365xX1dxX1xX3xXcxX1xX52x14b92xX1dxX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX24bxX104xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX3exX50cxXdxX36xX3xX4xX1xXdxX7f1xX52xX3xXexXb18xXdxX3xX160xX1fxX3xX3exX511xX33xX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX3xX160xX1fxX3xX77xX523xX1dxX1exX3xX160xX1fxXdxX3xX1dxX42xXdxX36xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1dxX150xX1dxX1exX153xX3xX53bxXdxX31xX3xX1dxX1xX541xX153xX3xXcxX6exX47xX1dxX1exX3xX4xX42xX1dxX3xX77xX523xX1dxX1exX3xX4x17323xX1dxX3xX3exX7f1xX3xXbxX1x11825xX1dxX1exX3xXexXb18xX3xX5xXb18xX4xX36xX3xX33xX2cxX6xX3xX3exX134xX3xX160xX1fxX3xX1exXdxX31xX3xX1exXdxXd5fxXexX3xX33x148aaxX1dxX1xX153xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX4exX3xX56fxX3xX19axX4fxX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX4exX19axX3xX56fxX3xX4exX174xX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3xX426xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12xXcxX104xX20xX3xX163xX1exX52xX20xX511xX1dxX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX24bxX104xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX3exX50cxXdxX36xX3xX4xX1xXdxX7f1xX52xX3xXexXb18xXdxX3xX160xX1fxX3xX3exX511xX33xX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX3xX6exX29xXdxX3xX6exX134xX4xX3xX160xX1fxX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4xX31xX3xX77xX523xX1dxX1exX36xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1dxX150xX1dxX1exX153xX3xX53bxXdxX31xX3xX3exX523xX1dxX1exX3xX4xX4bxXbxX3xX19axX3xX74xX3xX4exX153xX3xXcxX6exX47xX1dxX1exX3xX4xX42xX1dxX3xX77xX523xX1dxX1exX3xX4xXe6axX1dxX3xX3exX7f1xX3xXbxX1xXe72xX1dxX1exX3xXexXb18xX3xX5xXb18xX4xX36xX3xX33xX2cxX6xX3xX3exX134xX3xX160xX1fxX3xX1exXdxX31xX3xX1exXdxXd5fxXexX3xX33xXe92xX1dxX1xX153xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX2xX2eexX3xX56fxX3xX19axX19axX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX4exX2xX3xX56fxX3xX4exX25xX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3xX426xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12xX163xX6xX33xX3xX108xX3fxX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX24bxX104xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX3exX50cxXdxX36xX3xX4xX1xXdxX7f1xX52xX3xXexXb18xXdxX3xX160xX1fxX3xX3exX511xX33xX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX3xX160xX1fxX3xX77xX523xX1dxX1exX3xX160xX1fxXdxX3xX1dxX42xXdxX36xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1dxX150xX1dxX1exX36xX3xX6exXdxX511xX1dxX1exX3xX33xXdxX7f1xX1dxX3xX739xX523xX1dxX1exX3xX4xX31xX3xX1dxX42xXdxX3xX4xX31xX3xX1dxX150xX1dxX1exX3xX1dxX31xX1dxX1exX153xX3xX53bxXdxX31xX3xX3exX523xX1dxX1exX3xX3exX1axX1dxX3xX3exX523xX1dxX1exX3xX1dxX6xX33xX3xX4xX4bxXbxX3xX19axX3xX56fxX3xX4exX153xX3xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX25xX3xX56fxX3xX19axX215xX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX4exX4exX3xX56fxX3xX4exX4fxX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX5xX10xX7fxXexXaxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX193xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX2f0xXaxX3xX75xX47xX6exX77xX10xX6exX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX1dxX1exX9xXaxX19axXaxX12xX0xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX75xX6xX4xX146xX1exX6exX47xX52xX1dxX77xX74xX4xX47xX5xX47xX6exX26xX3xX426xX7fxX2xX7fxX2xX7fxX2xX412xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX26xX3xX19axX174xXbxX81xXaxX3xX4xX47xX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX19axXaxX12xXf2xX1fxX3xX163xX3fxXdxX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX77xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexX412xX3xX193xXdxX77xXexX1xX26xX3xX19axX174xX2f0xXaxX12xX0xXdxX33xX1exX3xX7xX6exX4xX9xXaxX24xX24xXdxX153xX75xX6xX47xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX153xX160xX1dxX24xX1dxX10xX193xX7xX24xX2xX25xX2xX25xX24xX2xX19bxX4fxX77xX174xX19bxX213xX19axX215xX19bxX19bxXexX2xX2xX19bxX213xX19axX215xX19bxX2xX19axX5xX2xX153xXe1xXbxX1exXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xXexX77xX3xX160xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxXexX47xXbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX5xX10xX7fxXexXaxX12xX163xX1xXdxX7f1xX52xX3xX33xX104xX20xX36xX3xX3exX511xX33xX3xX160xX1fxX3xX7xX134xX1dxX1exX3xX4xX31xX3xX33xX2cxX6xX36xX3xX33xX2cxX6xX3xX6exX1fxX47xX36xX3xXexX6exX2cxX6xX3xX4xX1xXdxX7f1xX52xX3xX1exXdxX29xX33xX3xX33xX104xX20xX3xXexX6exX15xXdxX3xX1dxX150xX1dxX1exX153xX3xX53bxXdxX31xX3xX3exX523xX1dxX1exX3xX1dxX6xX33xX3xX4xX4bxXbxX3xX19axX3xX56fxX3xX4exX153xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xXexX1xX4bxXbxX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX19axX3xX56fxX3xX19axX174xX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX75xX6exX3xX24xX12xX3xX163xX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX4xX6xX47xX3xX1dxX1xX4bxXexX3xXexX255xX3xX26xX3xX26xX3xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX19axX4fxX3xX56fxX3xX19axX2eexX0xX7xX52xXbxX12xX47xX0xX24xX7xX52xXbxX12xX28xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXexX77xX12xX0xX24xXexX6exX12xX0xX24xXexX75xX47xX77xX20xX12xX0xX24xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX74xX6xX5xXdxX1exX1dxX26xX3xX6exXdxX1exX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX47xX77xX20xXaxX12xX0xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xXcxX153xX3xXf2xX52xX20xX511xX1dxX3xX0xX24xX7xXexX6exX47xX1dxX1exX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX284xX47xX52xX6exX4xX10xXaxX12xX163xX1exX52x18019xX1dxX26xX3xXdxX1dxX7fxX47xX1dxX10xXexX0xX24xXbxX12
sydong