Thủ môn bị “nghiệp quật” khi trêu ngươi cầu thủ đá penalty
Sau khi ghi bàn, anh chàng diễn lại động tác của thủ môn trước đó.
46cxe487xadax7b13x8b12xd09axddb0xd098xdeb8xX7x9034xc750x885fx530ex7545xa37exX5x4e1axXax8c31xXcxX1x1d4dxX3x7044x8ee9x2b00xX3xe0a9x91dxX3x43a7xX19x9e6cxX1xXdx5060xXbxX3x4c24x6743x544axXexde42xX3x4d7xX1xXdxX3xXex10eax52a3xX27xX3xX19xX20x9ab0x333axXdxX3xX4xae9exX27xX3xXexX1xX15xX3x1e96xc80fxX3xXbxX10xX19xX6xX5xXex11f2xX0xc55bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx36e6xX10xX6x905bxXaxX12xcf89xX6xX27xX3xX2cxX1xXdxX3xX20xX1xXdxX3xX1bx9de4xX19x1db1xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX70xX19xX20xX3xX60xXdxd0dexX19xX3xX5xa48exXdxX3xX43x2244xX19xX20xX3xXexX44xX4xX3xX4xX15xX6xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX31xX37x6a8exX4xX3xX43x51abxc257xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe891xe9bfxX60xX4cxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXexX10x7f5exXexc75bxX6xX5xXdxX20xX19x6a0bxX3xX4xX10xX19xXexX10xX31xc86axXaxX12xX0xXdxX17xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX4xX10xXc5xXb5xX1bxd9aaxX10xX4xXexX3xX60xX20xX17xX10xX60xXdxX6xX3x5e3xXdxX60xX10xXb5xX3xX17xXbxb34exXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxc4a2xXdxX60xXexX1xXcbxX3xd06dxX2x922bxXbxXc3xXd3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXcbxX3x8822xXfdxXfdxXbxXc3xXd3xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4exX6xXbxXbxX7xX4exXb5xXbxX10xX19xX4exX17xX10xX60xXdxX6xX4exXexX1xX27xX17xX1bx10b7xXbxX9xX19xX10xX107xX7xX4exX110x9f36xX149x8624xX4exX2xX11dxX14bxX60xXfdxX149xa746xX11dxX14bxX149xX10exXexX11dxX11dxX153xc864xX5xX153xXc5xX19xX20xX1xXdxX10xXbxXc5xX26xX27xX6xXexXa4xXe8xXbxX20xXaxX3xX60xX6xXexX6xXc5xXexX4cxXbxX10xX9xXaxXf5xXdxX60xX10xXb5xX4exX17xXbxXfdxXaxX3xX60xX6xXexX6xXc5xX10xX19xX4xXb5xX60xX10xX9xXaxc879xXb4xX5x49f5xX194xXfdxX4cxX107xX110xX149x7429xdb67xX110xXb4xX5dxX2cxX107x35e0xXb4xX4cxX10exX6xX1xXdxe2a1x34e8xX5dx6b0bxX17xX194xX5xX4cxX153xcb98xX153x47f8x4e6xX110x1adbxXf5xX26xXdxX17xX1b8xX5xX4xX26xX1b8xX149xX17xX153xX2cxX4cxX17xXb4xX60xX1bx9750xXbxX1baxX1adxX4xX6xXdxbc74x6623xX153xX19xX11dxX63xXe8xXcxX149xX10exXcxX4exX26xX10xX60xc077xX1a5xX2xX2x6b2cxX1adxX1d5xX5xX149x4501xX149xcc7ex8432x5b19xab57xX20xX17xX1adxX1f1xX1b8xX149xe599xX10exX27xX1ecxX2xX149xX197xX1a5xX1adxX1d5xX26xX107xX7xXexX17xX1afxX17xX1d4xX1b5xX2cxX15cxX5xXc3xXf5xXexXc3xXb5xX153xX1f0xX2cxXaxX3xX60xX6xXexX6xXc5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX60xX4cxX3xXbxX1a5xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX20xX19xXcbxX3xX4xX10xX19xXexX10xX31xXd3xXaxX12xX0xXdxX17xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xX27xX17xX1bxX3xX60xX1xXdxX60xX10xX3xXdxX1a5xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX60xXexX1xXcbxX3xX10exX2xX110xXbxXc3xXd3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXcbxX3xX11dxXfdxX15cxXbxXc3xXd3xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcbxX4exX4exXdxXa4xX1bxX6xXb5xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa4xXf5xX19xX4exX19xX10xX107xX7xX4exX110xX149xX149xX14bxX4exX2xX11dxX14bxX60xXfdxX149xX153xX11dxX14bxX110xX110xXexX2xX11dxX10exX149xX5xX2xXc5xX19xX20xX1xXdxX10xXbxXc5xX26xX27xX6xXexXa4xXe8xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX19xX20xX1xXdxX23xXbxX3xX26xX27xX28xXexX2axX3xX2cxX1xXdxX3xXexX31xX32xX27xX3xX19xX20xX37xX38xXdxX3xX4xX3cxX27xX3xXexX1xX15xX3xX43xX44xX3xXbxX10xX19xX6xX5xXexX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xXb5xX27xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xX1d5xX19xX10xXc3xXbxX31xX10xX7xX7xX0xX4exXbxX12