Tin buồn
(Baohatinh.vn) - Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Nguyễn Niêng - nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh đã từ trần vào hồi 2 giờ 25 phút, ngày 25/6/2020 (tức ngày 5/5 năm Canh Tý)
c4bexd426x1159bxefaaxeb45x111aaxdd54xeac3x13af5xX7x112f8xd28fxf028xe660x1458ax107ddxX5x121c1xXax10bc5xX0x14242xX12xXcxXdx1327dxX3xX14x126b2x13726xX18xX0xe516xX14xX12xX0xX1fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd68fxX10xX6xc800xXaxX12xe983xf8b5xX3xXexX1bxfc6axXdxX3xX4xX6xX39x1262exX3xX7x12914xX4xX3xdfdfxee66xX1bxX43xX3x142fexX1cxX18x130dbxX3xX4xX1x14a22xX3x12162xX51xX1bxX49x11bc7xX18xX3xX57xXdx140ecxX18xX51xX3x101ebxX3xX18xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xeef4xX1x10d10xX3x13fc4xXdx11e86xca90xX3xX4exe6faxX4xX3xfcb7xeaadxXdxX3xX6dxX1xX73xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX64xX3xXcx13661xX1bxX49x1325axX18xX3xX1x148edxX18xX1xX3xXex111e5xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcx12254xX18xX1xX3xX4exe037xX3xXex11141xX3xXexX8cx100f5xX18xX3x1092exX7bxX39xX3xX1xX1cxXdxX3x13633xX3xX51xXdx10529xX3xXb7xe812xX3xXbxX1x1398axXexX43xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xXb7xXbexX1fxcc9exX1fxXb7x13737xXb7xXd1xX3x1211axXexX46xX4xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xXbexX1fxXbexX3xX18x1526axX74xX3x102b7xX6xX18xX1xX3xXcx142c0x114b3xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114aexX39xX35xX49xXaxX12xX0xXdxX74xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xXexX1xX1bxX74xX14xX3xX35xX1xXdxX35xX10xX3xXdxXe7xX10xX18xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxe81exXdxX35xXexX1x12821xX3xXcexX2xXbexXbx142edx10aebxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX132xX3xeddexX2xXd1xXbxX138xX139xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1fxX1fxXdx11d56xX14xX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX153xXafxX18xX1fxX18xX10xX12dxX7xX1fxXb7xXd1xXb7xXbexX1fxX2xXd1x10b0fxX35xXbexXd1xX16dx14aa3xX16dxX143x10cdexXex102b2xXb7xX177xX5xXb7xX64xXexXdxX18xX64xX14xX1bxX39xX18xX64xX4xX1bxX64xX18xX51xX1bxX49xX10xX18xX64xXexX153xf7a0xXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX18xX3xX14xX1bxX1cxX18xXaxX3xX12dxXdxX35xXexX1xX9xXaxXcexX2xXbexXaxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX9xXaxX143xX2xXd1xXaxX3xX1fxX12xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xXcxX98xX18xX1xX3xe6a0xX49xX43xX3xX32xX7axX57xX38xX43xX3xfe0dxXfexX57xX38xX43xX3xf729xX49xX3xX14xX6xX18xX3x12497xXcxXcxe29exX3xcc9cxXdx12190xXexX3xX57xX6xX74xX3xXexX98xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xXcxX1xX7bxX18xX1xX3xX1bx13344xX43xX3xX32xX7axX57xX38xX43xX3xX1e5xXfexX57xX38xX43xX3xX1ebxX49xX3xX14xX6xX18xX3xX1f2xXcxXcxX1f5xX3xX1f7xXdxX1f9xXexX3xX57xX6xX74xX3xXexX1xX7bxX18xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xX7ax14df9xX18xX51xX3xX1dbxX49xX43xX3xX32xX7axX57xX38xX43xX3xX1e5xXfexX57xX38xX43xX3xX1ebxX49xX3xX14xX6xX18xX3xX1f2xXcxXcxX1f5xX3xX1f7xXdxX1f9xXexX3xX57xX6xX74xX3xXbxX1x132a7xXbbxX18xX51xX3xXfexfd85xX4xX3xX32xX7bxX43xX3xXexX1xX7bxX18xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xXfexX6xX18xX3xXcxX3dxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX5xX5bxX3xXexX6xX18xX51xX3xXafxX7bxX3xX51xXdxX6xX3xX4exX93xX18xX1xX3xXafxd0f0xX3xX4xdd92xX18xX51xX3xXexX1xX278x145d9xX18xX51xX3xXexXdxX4axX4xX3xX14xX73xX39xX3xXexXdxX18xX132xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX7axX1cxX18xX51xX3xX4xX1xX55xX132xX3xX0xX14xX12xX57xX51xX1bxX49xX5bxX18xX3xX57xXdxX60xX18xX51xX0xX1fxX14xX12xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xf34axXdxX18xX1xX3xX18xX51xX7bxX49xX132xX3xXd1xX175xX1fxX2xXb7xX1fxX2xX177xX172xX16dxX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX1f5xX1bxX60xX3x10dddxX1bxX73xX18xX132xX3xde8exXa5xX3xXe7x13736xX74xX3xX38xX1bxX1f9xX43xX3xX1xX1bxX49xX1f9xX18xX3xXe7xX353xX74xX3xX34fxX1bxX49xX60xX18xX43xX3xXexX98xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xXcxX8cxXc2xX3xX349xX1bxX73xX18xX132xX3xX31bxX77xX3xX18xX1xX7bxX3xX143xX175xXfexX43xX3xXcxX3dxX3xX35x12798xX18xX3xXbxX1xX77xX3xX16dxX43xX3xXbxX1xX278xXbbxX18xX51xX3xXfexX27exX4xX3xX32xX7bxX43xX3xXexX1xX7bxX18xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xXe7xX1xX46xX4xX3xXafx151a2xX132xX3xX57xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xX6dxX1xX6fxX3xX71xXdxX73xX74xX3xX4exX77xX4xX3xX7axX7bxXdxX3xX6dxX1xX73xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX64xX3xXcxX8cxX1bxX49xX8fxX18xX3xX1xX93xX18xX1xX3xXexX98xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX57xX51xX7bxX49xX3xXafxX7bxX39xX3xX7axX24dxX18xX51xX132xX3xX2xX172xX1fxX2xX2xX1fxX2xX177xXcexX143xX139xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xX4xX1xX55xX18xX1xX3xXexX1xX46xX4xX132xX3xXd1xX177xX1fxXd1xX2xX1fxX2xX177xXcexXcexX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX57xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xX4xX73xX18xX3xX14x126e5xX3x11a5fxcd53xX3xXexX1xX1bx1007dxXexX3xX6dxX1x1502fxX18xX51xX3xXcxX1xX2b9xX18xX51xX3xXexXdxX18xX3xX1ebxX49xX3xX14xX6xX18xX3xX18xX1xX3a8xX18xX3xX35xX3a8xX18xX3xXexX98xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xX18xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xXcxX8cxX278x10727xX18xX51xX3xX138xX278xX4dfxX18xX51xX3xXcxX49xX3xXfexX278xX1bxX3xX4exXdxX1f9xX18xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xX18xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xX6dxX1xX6fxX3xXbxX1xX4a9xX18xX51xX3xc9a7xX49fxX3xXexX1xX1bxX4a4xXexX3xX64xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX2b9xX18xX51xX3xXexXdxX18xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xX18xX51xX1bxX49xX60xX18xXcxX8cxX278xX4dfxX18xX51xX3xXbxX1xX4a9xX18xX51xX3xX50fxX49fxX3xXexX1xX1bxX4a4xXexX3xXcxX8cxX1bxX49xX8fxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX64xX3xXcxX49xX3xX1f7xXe4xX18xX3xX1xX6fxX6xX3xXcxX1xX2b9xX18xX51xX3xXexXdxX18xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xX18xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xX6dxX1xX6fxX3xX71xXdxX73xX74xX3xX4exX77xX4xX3xX7axX7bxXdxX3xX6dxX1xX73xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX64xX3xXcxX8cxX1bxX49xX8fxX18xX3xX1xX93xX18xX1xX3xX57xX51xX1xX1f9xX3xXcxXa0xX18xX1xX139xX3xX18xX51xX1bxX49xX60xX18xX3xX6dxX1xX6fxX3xX71xXdxX73xX74xX3xX4exX77xX4xX3xX7axX7bxXdxX3xX6dxX1xX73xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX64xX3xXcxX8cxX1bxX49xX8fxX18xX3xX1xX93xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX43xX3xXe7xX1xX1dbxX3xXex1527axX4xX1xX3xXe7xX2b9xX18xX51xX3xX4exX39xX7bxX18xX3xX18xX51xX7bxX18xX1xX3xX6dxX1xX73xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX64xX3xXcxX8cxX1bxX49xX8fxX18xX3xX1xX93xX18xX1xX3xXexX98xX18xX1xX3xX32xX7bxX3xXcxXa0xX18xX1xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX57xXe4xX74xX3xXb7xXd1xXd1xX2xX3xX5x150aaxXdxX3xX18xX6xX49xX132xX3xX7axX1cxX18xX51xX3xX4xX1xX55xX3xX4exX278x147c1xX4xX3xX18xX51xX1xX98xX3xX1xX278xX1bxX3xXexX1xX10xX39xX3xX4xX1xX4axX3xX4exX49cxX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX0xX14xX12xX7axX1cxX18xX51xX3xX4xX1xX55xX3xX4exXa5xX3xX4exX278xX660xX4xX3xX7axX24dxX18xX51xX3xXafxX7bxX3xX57xX1xX7bxX3xX18xX278xf98fxX4xX3xXexX8cxX6xX39xX3xXex1473axX18xX51xX3xX4xX73xX4xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX1f9xX1bxX132xX0xX1fxX14xX12xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX64xX3xX32xX1bxX49xX3xX1xXdxX1f9xX1bxX3xX172xXd1xX43xX3xX143xXd1xX43xX3xX143xXbexX43xX3xXbexXd1xX43xX3xXbexXbexX3xX18xXe4xX74xX3xXexX1bxX3dxXdxX3xX7axX24dxX18xX51xX139xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX64xX3xX32xX1bxX3a8xX18xX3xX4xX1xX278xX2c3xX18xX51xX3xX50fxX1xX73xX18xX51xX3xX4xX1xXdxX4axX18xX3xX4xX1xX77xX18xX51xX3xX1f2xX49fxX3xX4xX46xX1bxX3xX18xX278xX6afxX4xX3xX1xX64dxX18xX51xX3xX57xX1xX93xX43xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX64xX3xX32xX1bxX49xX3xX4xX1xX278xX2c3xX18xX51xX3x14753xX1f7xX93xX3xX7x118b5xX3xX18xX51xX1xXdxX1f9xXbxX3xX138xX3a8xX49xX3xX35xX780xX18xX51xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXe7xX2b9xX18xX51xX3xX4exX39xX7bxX18xce49xX139xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX64xX3xX32xX1bxX49xX3xX4xX1xX278xX2c3xX18xX51xX3xX77bxX1f7xX93xX3xX7xX780xX3xX18xX51xX1xXdxX1f9xXbxX3xX6dxX1xX73xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX7a3xX139xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX64xX3xX32xX1bxX49xX3xX4xX1xX278xX2c3xX18xX51xX3xX77bxX1f7xX93xX3xX7xX780xX3xX18xX51xX1xXdxX1f9xXbxX3xXcxX8cxX1bxX49xX8fxX18xX3xX1xX93xX18xX1xX7a3xX139xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX64xX3xXfexe56dxX18xX51xX3xX49exX1xX10xX18xX3xX4xX1dbxX6xX3xXcxX1xX1dbxX3xXexX278xX6afxX18xX51xX3xXe7xX1xX55xX18xX1xX3xXbxX1xX1dbxX43xX3xX14xX836xX18xX51xX3xX49exX1xX10xX18xX3xX4xX1dbxX6xX3xXfexX49cxX43xX3xXexX98xX18xX1xX3xXafxX7bxX3xX18xX1xXdxX8fxX1bxX3xX1xX1bxX49xX3xX4xX1xX278xX2c3xX18xX51xX43xX3xX49exX215xX3xX18xXdxX1f9xX74xX3xX4xX1xX278xX2c3xX18xX51xX43xX3xX14xX836xX18xX51xX3xX49exX1xX10xX18xX43xX3xX51xXdx11252xX49xX3xX49exX1xX10xX18xX3xX49exX1xX73xX4xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX38xX39xX3xXexX1bxX3dxXdxX3xX4xX6xX39xX43xX3xX7xX46xX4xX3xX49xX4axX1bxX43xX3xX4exX1cxX18xX51xX3xX4xX1xX55xX3xX4exXa5xX3xXexXa8xX3xXexX8cxXacxX18xX3xXafxX7bxX39xX3xX1xX1cxXdxX3xXb7xX3xX51xXdxXbbxX3xXb7xXbexX3xXbxX1xXc2xXexX43xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xXb7xXbexX1fxXcexX1fxXb7xXd1xXb7xXd1xX3xXd5xXexX46xX4xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xXbexX1fxXbexX3xX18xXe4xX74xX3xXe7xX6xX18xX1xX3xXcxXedxXeexX153xX3xX32xX278xX4dfxX18xX51xX3xXexX1x12f65xX3xX16dxX172xX3xXexX1bxX3dxXdxX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xe5aexX5bxX3xXafxXdxX4axX18xX51xX3xX14xX27exXexX3xX4exXacxX1bxX3xXafxX7bxX39xX3xX5xXc2xX4xX3xX2xXbexX3xX51xXdxXbbxX43xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xXb7xXbexX1fxXcexX1fxXb7xXd1xXb7xXd1xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xX956xX5bxX3xXexX8cxX1bxX49xX3xX4exXdxX1f9xX1bxX3xXafxX7bxX3xX4exX278xX6xX3xXexX6xX18xX51xX3xX4exX278xX660xX4xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX46xX4xX3xXafxX7bxX39xX3xX1xX1cxXdxX3xX2xXbexX3xX51xXdxXbbxX3xX172xXd1xX3xXbxX1xXc2xXexX43xX3xX18xX51xX7bxX49xX3xXb7xXcexX1fxXcexX1fxXb7xXd1xXb7xXd1xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX39xX35xX49xXaxX12xf116xX18xX3xXexX73xX18xX51xX3xXexX64dxXdxX3xX57xX51xX1xXa0xX6xX3xXexX8cxX6xX18xX51xX3xX7axX73xX3xX7ax1038fxX43xX3xX138xXa5xX3xXe7xX353xX74xX3xX38xX1bxX1f9xX43xX3xX1xX1bxX49xX1f9xX18xX3xXe7xX353xX74xX3xX34fxX1bxX49xX60xX18xX153xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31bxX39xX1bxX8cxX4xX10xXaxX12xXfexX9fcxX57xX3xXcx11bb9xX3xXe7xX32x128b1xXe7xX3xX956xe30dxX3xXcxX9fcxX57xX71xX3xX1f7x12addxX3xX71x12787xX9fcxX3xX7ax11169xX57xX32xX0xX1fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31bxX39xX1bxX8cxX4xX10xXaxX12xX0xXdxX12xX50fxX55xX18xX1xX3xX14xX73xX39xX0xX1fxXdxX12xX0xX1fxXbxX12