Nhà thờ 400 tuổi lộ ra dưới đáy hồ cạn nước
Trận hạn hán nghiêm trọng đã khiến mực nước trong lòng hồ chứa Nezahualcoyotl (Mexico) giảm 25 mét, để lộ ra tàn tích của một nhà thờ cổ được xây dựng từ giữa thế kỷ 16.
bccexc24dx131b6xead5x145a1x15185xcc93xc413xf6f6xX7x149a2x153c3xd5aaxff87xd9f0x1513cxX5x13725xXax13b95xd282xX1x1527cxX3xXexX1xd626xX3x1122axdba3xX1cxX3xXexef5fx1146axXdxX3xX5xf8fexX3xf13cxX6xX3xe05fx10472x12f48xXdxX3x11cc7xfacfx1301exX3xX1x15ebcxX3xX4x137f5x124e3xX3xX38xX2bxX2cxX4xX0x14803xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1429exX10xX6xX2axXaxX12xXcxX27x14494xX38xX3xX1xX37xX38xX3xX1xX30xX38xX3xX38x13a36xX1xXdxfc65xe538xX3xXexX27xcfaaxX38xX62xX3xX2fx10df9xX3x13e58xX1xXdx12345xX38xX3xX66x1069axX4xX3xX38xX2bxX2cxX4xX3xXexX27x12a5bxX38xX62xX3xX5xe78dxX38xX62xX3xX1xX34xX3xX4xX1x15fbcxX6xX3xX13xX10xc6b3xX6xX1xX20xX6xX5xX4xX82xX31xX82xXexX5xX3xdf27x138fdxX10x1297dxXdxX4xX82x123afxX3xX62xXdx15af5xX66xX3xe8d4xe5a9xX3xX66x14b51xXex13999xX3xX2fxd787xX3xX5xX25xX3xX27xX6xX3xXexX15xX38xX3xXex1246fxX4xX1xX3xX4x11087xX6xX3xX66xX25xXexX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX21xX3xX2fxX2bxd452xX4xX3xXa5x147a4xX31xX3xX2axX78xX38xX62xX3xXex12622xX3xX62xXdx10d9axX6xX3xXexX1xX74xX3xX71x12be1xX3xX2xf267x12212xX0xX3fxXbxX12xX0xX2axXdx1218exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc105xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXex13561xX6xX5xXdxX62xX38x134dexX3x13638xX20xX7xXexXdxd24cxX31x13560xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxccffxX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10x1605fxX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXex11cfexXb0xXb0xX2x15cefxX5xX1cxXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xd52cxX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xeb24xX82xX3xXex102b9xX38xX1xX3xXexX27xX37xX38xX62xX3xX1xX37xX38xX3xX1xX30xX38xX3xX71xXb4xX82xX3xX2axX15xXdxXb6xX3xX66xX78xX4xX3xX38xX2bxX2cxX4xX3xX4xXcbxX6xX3xX7xc4dfxX38xX62xX3x11006xX27xXdxX12axX6xX5xX104xX6xXb6xX3xX4xX1xXadxX31xX3xX104xX15xX82xX3xX1xX34xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX13xX10xX95xX6xX1xX20xX6xX5xX4xX82xX31xX82xXexX5xX3xXa2xX142xX6xX38xX62xX3xc8dcxX1xXdxX6xXbxX6xX7xXb6xX3xXa3xX10xXa5xXdxX4xX82xXa9xX3xX2fxX6fxX3xX62xXdxXadxX66xX3xX7xXe3xX20xX3xXexX2cxXdxX3xXb0xXb1xX3xX66xXb4xXexXb6xX3xX2fxXb9xX3xX5xX25xX3xX27xX6xX3xXexX15xX38xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX66xX25xXexX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX21xX3xX1bxX1cxX1cxX3xXexX20xX21xXdxX3xX4x1388bxX3xXexX65xX38xX3xXcxX10xX66xXbxX5xX10xX3xX82xX12fxX3x126f4xX6xX38xXexXdxX6xX62xX82xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxX142xX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10xX151xX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXexXb0xX1cxX2xX1bxXb1xXfbxX169xXfbxXb0xX5xX2xXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX17axX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX38xX15xX31xX3xX2fxX2bxXdfxX4xX3xXa5xXe3xX31xX3xX2axX78xX38xX62xX3xXexXecxX3xX62xXdxXf0xX6xX3xXexX1xX74xX3xX71xXf8xX3xX2xXfbxX3xX2axX82xX3xX66xX25xXexX3xX38xX1xX26exX66xX3xXexX1x132c1xX31xX3xXexX20xXb6xX3xX2fxX90xX38xX62xX3xX2fxX378xX20xX3xX5xX15xX3x152c0xX27xXdxX6xX27xX3xX111xX6xX27xXexX82xX5xX82xX66xX10xX3xX2axX10xX3xX5xX6xX3xX216xX6xX7xX6xX7xXfcxX3xXcxX20xX31xX3xX38xX1xXdxX65xX38xXb6xX3xX2fxX74xX38xX3xX38x117caxX66xX3xX2x12711xX3bcxX169xX122xX2xX3bcxX3bcxXfbxX3xXexX1xX1b9xX3xX142xc58dxX3xX142x12a74xX3xX1xX82xX6xX38xX62xX3xX7xX6xX20xX3xX66xX25xXexX3xX2axX3caxX4xX1xX3xX142x101f1xX38xX1xX3xX5xX2cxX38xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxX142xX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10xX151xX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXexXb0xX1cxX2xX1bxXb1xXfbxX169xXfbxX169xX5xXb0xXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX17axX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12x13f33xX1xX378xX38xX3xXexX15xX38xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX2axX15xXdxX3xXfbxX2xX66xXb6xX3xX27xX25xX38xX62xX3xX2xX1bxX66xX3xX104xX15xX3xX4xX6xX82xX3xX2xX1cxX66xXfcxX3x12a25xXdxX65xX38xX62xX3xXexX1xX30xXbxX3xX4xX1xX20xX1e2xX38xX62xX3xX4xX26exX3xX4xX1xXdxe23dxX20xX3xX4xX6xX82xX3xX2fxX37xXexX3xXexX2cxXdxX3xX2xXfbxX66xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxX142xX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10xX151xX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXexXb0xX1cxX2xX1bxXb1xXfbxX169xXfbxX1bxX5xX169xXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX17axX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xXcxX10xX66xXbxX5xX10xX3xX82xX12fxX3xX27exX6xX38xXexXdxX6xX62xX82xX3xX4xX26exX3xX71xXdxX74xX38xX3xXexX27x10656xX4xX3xX62xXdxc5b6xX38xX62xX3xX104xX2cxXdxX3xXexX20xX3xX104xXdxX3e3xX38xX3xXcxX10xX4xXbxX6xXexX30xX38xXb6xX3xXexX1xX15xX38xX1xX3xX5xX56xXbxX3xX38xX3b8xX66xX3xX2xXb1xXfbxX1bxX3xc4bdxX3xX62xX378xX38xX3xX2fxX26exXfcxX3x144ecxXe3xX31xX3xX5xX15xX3xX142xee86xX38xX62xX3xX4xX1xX90xX38xX62xX3xXexX1xXb9xX3xX1xXdxX3e3xX38xX3xX27xX625xX38xX62xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1e2xX38xX62xX3xXexX27xX1b9xX38xX1xX3xXexX1e2xX38xX3xX62xXdxX30xX82xX3xX38xX15xX31xX3xX2fxX2bxXdfxX4xX3xXa5xXe3xX31xX3xX2axX78xX38xX62xX3xX104xX15xX82xX3xX4x10987xX38xX62xX3xXexX1xX19xXdxX3xX2fxXdxXb9xX66xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxX142xX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10xX151xX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXexXb0xX1cxX2xX1bxXb1xXfbxX169xXfbxXb1xX5xX1bxXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX17axX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12x13487xXb9xX3xXexXecxX3xX71xX1xXdxX3xX2fxX56xXbxX3xXexX1xXcbxX31xX3xX2fxXdxX3e3xX38xX3xX2fxX2bxXdfxX4xX3xX1xX82xX15xX38xX3xXexX1xX15xX38xX1xX3xX104xX15xX82xX3xX38xX3b8xX66xX3xX2xX165xXfbxXfbxXb6xX3xX71xX1xX20xX3xX104xX78xX4xX3xXexX1xX20xX38xX62xX3xX5x13493xX38xX62xX3x14f7axX20xX6xX38xX1xX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX21xX3xX38xX15xX31xX3xX2fxX6fxX3xXexX27xX613xX3xXexX1xX15xX38xX1xX3xX66xX25xXexX3xX1xX34xX3xX4xX1xX90xX6xX3xX38xX2bxX2cxX4xX3xX27xX25xX38xX62xX3xX5xX2cxX38xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxX142xX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10xX151xX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXexXb0xX1cxX2xX1bxXb1xXfbxX169xXfbxXfbxX5xXb1xXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX17axX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX1e6xX378xX38xX3xX38xX1xX2bxX3xX71xX1xX1e2xX38xX62xX3xX6xXdxX3xX38xX1xX2cxX3xX2fxX74xX38xX3xX7xX78xX3xXexX34xX38xX3xXexX37xXdxX3xX4xXcbxX6xX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX38xX15xX31xXb6xX3xX4xX1xX82xX3xX2fxX74xX38xX3xX38xX3b8xX66xX3xXb0xX1cxX1cxXb0xXb6xX3xX38xX2bxX2cxX4xX3xX613xX3xX5xX87xX38xX62xX3xX1xX34xX3xX4xX37xX38xX3xXexX27xd2cdxX3xX2fxX30xX31xX3xX2fxX6fxX3xX71xX1xXdxX74xX38xX3xXexX15xX38xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX38xX15xX31xX3xX1xXdxX3e3xX38xX3xX27xX6xX3xX7xXecxX38xX62xX3xX7xXf0xX38xX62xXfcxX3xX61dxX1e2xX38xX62xX3xX2fxXadxX82xX3xX38xX62xX2bxX19xXdxX3xX2axXe3xX38xX3xX2fxX6fxX3xX2fxXdxX3xX142xX25xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX5xX87xX38xX62xX3xX1xX34xX3xX2fxXb9xX3xX104xX15xX82xX3xX71xX1xX30xX66xX3xXbxX1xX30xX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX21xX3xX38xX15xX31xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX0xXdxX66xX62xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXfcxX142xX6xX82xX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxX104xX38xX3fxX38xX10xX151xX7xX3fxX2xXb1xX1bxXb0xX3fxX2xX1cxXb1xX2axXb0xX2xX1bxXb1xXfbxX1cxX1cxXexXb0xX1cxX2xX1bxXb1xXfbxX169xXfbxX3bcxX5xXfbxXfcxX12axXbxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX17axX66xX6xX62xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX82xX2axX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX122xX6xX5xXdxX62xX38xX128xX3xX12axX20xX7xXexXdxX12fxX31xX131xXaxX12xX61dxX74xX38xX3xX38xX3b8xX66xX3xXb0xX1cxX2xXb1xXb6xX3xXexX15xX38xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX21xX3xX66xX25xXexX3xX5xX378xX38xX3xX38xXf0xX6xX3xX5xX25xX3xX27xX6xX3xX2axX82xX3xX5xX87xX38xX62xX3xX1xX34xX3xX4xX37xX38xX3xX38xX2bxX2cxX4xXfcxX3xX13xX1xXf0xX38xX62xX3xX38xX62xX2bxX19xXdxX3xX1xX15xX38xX1xX3xX38xX62xX1xX4f2xX3xX2fxX30xX38xX1xX3xX4xX30xX3xX77axX20xX6xX38xX1xX3xX1xX34xX3xX2fxX6fxX3xX2fxX2bxXdfxX4xX3xX2fxX1e2xX38xX62xX3xX2fxXadxX82xX3xX71xX1xX30xX4xX1xX3xX2axX20xX3xX5xX3caxX4xX1xX3xXexX1xX20xX65xX3xX4xX1xX613xX3xX27xX6xX3xX62xXdxXf0xX6xX3xX1xX34xX3xX2fxXb9xX3xX2fxX2bxXdfxX4xX3xX38xX62xe988xX66xX3xX38xX1xX1b9xX38xX3xXexX15xX38xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX38xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX21xX3xX613xX3xX71xX1xX82xXadxX38xX62xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX62xX378xX38xXfcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exX82xX20xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xXcxXdxX4f2xX38xX3xX4a2xX1xX82xX38xX62xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX2axXdxX104xX12
congthanh