Mobifone Hà Tĩnh mời tham gia hợp tác kinh doanh thẻ nạp tiền viễn thông
(Baohatinh.vn) - Để đẩy mạnh lĩnh vực phân phối thẻ nạp tiền, Mobifone tỉnh Hà Tĩnh trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp lời mời tham gia hợp tác kinh doanh thẻ nạp tiền Viễn thông (nhà mạng khác) từ tháng 09/2020 đến 31/12/2020.
46c6xa6f4x4883xb056xdbbfx9485xe688xd7f1xd5b7xX7x96a6xe67axf610x10010xe11fx8faaxX5x9912xXaxad1fxf419xa4c6xac63xXdxe280xX14x6073xX10xX3xf87dxfe98xX3xXcx7980xX19xX1xX3xc348xbcc4xXdxX3xXexX1xX6xX24xX3x5d2bxXdxX6xX3xX1xb601xXbxX3xXexdcb9xX4xX3xdd84xXdxX19xX1xX3xfc10xX14xX6xX19xX1xX3xXexX1xbd35xX3xX19x7ea0xXbxX3xXexXdx88b3xX19xX3x8990xXdx4ddcxX19xX3xXexX1x5571xX19xX2dxX0x7d5fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX3exXaxX12xff53xc981xX3x71c7x767bxb380xX3xX24xX49xX19xX1xX3xX5xX20xX19xX1xX3xX51xa7edxX4xX3xXbxX1xfa66xX19xX3xXbxX1x9657xXdxX3xXexX1xX46xX3xX19xX49xXbxX3xXexXdxX4exX19xd4b8xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xXexca53xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXex889bxX88xX19xX3xXexXb5x593cxX19xX2dxX3xX2dxf329xXdxX3xXex63b0xXdxX3x664cx7746xc8e7xX3xd50bxX14xX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdx6d32xXbxX3xX5xX25xXdxX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX6xX24xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xXbxX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX14xX6xX19xX1xX3xXexX1xX46xX3xX19xX49xXbxX3xXexXdxX4exX19xX3x7e72xXdxX53xX19xX3xXexX1xX58xX19xX2dxX3xf242xX19xX1xX1dxX3xX24xX49xX19xX2dxX3xX39xX1xX36xX4x6966xX3xXex10507xX3xXexX1xX36xX19xX2dxX3xf8b6x8e9exX5cxbe00xX12dxX130xX12dxX3xX74x480bxX19xX3xe565xX2xX5cxX2xX130xX5cxX130xX12dxX130xX12dx884axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd62dxX14xX3exX76xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xf669xXex702bxX6xX5xXdxX2dxX19x10679xX3xX4xX10xX19xXexX10xXb5xc84bxXaxX12xX0xX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12xXcxX1cx6344xX3xX13x88afx6a18xX3xX1cxba6fx10066xX3xXcxa992xb97fxX0xX5cxX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX2dxX19xX16axX3xX4xX10xX19xXexX10xXb5xX172xXaxX12xX109xX4exX3xX51xXdxXd5xX4xX3xXcxX1xX6xX24xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xXbxX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX14xX6xX19xX1xX3xXexX1xX46xX3xX19xX49xXbxX3xXexXdxX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xXexX1xX58xX19xX2dxX3xX114xf84fxX1xX1dxX3xX24xX49xX19xX2dxX3xX39xX1xX36xX4xX122xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX2dxX19xX16axX3xX4xX10xX19xXexX10xXb5xX172xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX2dxX19xX16axX3xX4xX10xX19xXexX10xXb5xX172xXaxX12xX0xX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12x105f5x7f83xX19xX1xX3xX2dxXc0xXdxX3xXc7xXc8xXc9xX3xX3exX14xX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXd5xXbxX0xX5cxX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3x94f7xX3xX18bxX58xX19xX2dxX3xXexX76xX3xX3exb87cxX4xX1xX3xX51x1093dxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xX290xX1xXc8xX3xX51xX83xX4xX3xe721xX3xX2ddxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX36xX19xX1xX3xXcx6d23xX19xX2dxX3xX18bxX58xX19xX2dxX3xXexX76xX3xX109xXdxX53xX19xX3xXcxX1xX58xX19xX2dxX3xX13xX14xX15xXdxdba0xX14xX19xX10xX3xX4xc232xX3xXexXb5xX2edxX3xX7x6272xX3xXexX49xXdxX3xb250xX8dxX3xX2xX300xX2xX3xXcxXb5x7d38xX19xX3xX187xX1x10839xX9cxX3xX187xX143xX3xXcxXb5xX346xX19xX3xX187xX1xX34bxX9cxX3xXcxXbxX143xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX9cxX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX9cxX3xX109xXdxXd5xXexX3xX203xX6xX24xX143xX3xX1cxXdxXd5xX19xX3xX19xX6xX76xX9cxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX9cxX3xX74xX6xX19xX2dxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX14xX6xX19xX1xX3xX4xX36xX4xX3xX3exX2e8xX4xX1xX3xX51xX2edxX3xX51xXdxX53xX19xX3xXexX1xX58xX19xX2dxX3xXexXb5x1075dxX19xX3xX74xX2e8xX6xX3xX15xX1dxX19xX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX143xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX19xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxa99dxXdxX3exXexX1xX16axX3xd253xX130xX12dxXbxX162xX172xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3x774axf7e5x10b5bxXbxX162xX172xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX5cxX5cxXdxX143xX15xX6xX14xX1xX6xXexXdxX19xX1xX143xX51xX19xX5cxX19xX10xX413xX7xX5cxX130xX12dxX139xX41axX5cxX42bxX300xX3exX300xX12dxX300xX139xX300xX42axX12dxXexX139xX300xX41axX429xX5xX429xX164xX24xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX143xc230xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX6xX24xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xXbxX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX14xX6xX19xX1xX3xXexX1xX46xX3xX19xX49xXbxX3xXexXdxX4exX19xX3xX51xXdxX53xX19xX3xXexX1xX58xX19xX2dxXaxX3xX413xXdxX3exXexX1xX9xXaxX41axX130xX12dxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX429xX42axX42bxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX71xX72xX3xX74xX75xX76xX3xX24xX49xX19xX1xX3xX5xX20xX19xX1xX3xX51xX83xX4xX3xXbxX1xX88xX19xX3xXbxX1xX8dxXdxX3xXexX1xX46xX3xX19xX49xXbxX3xXexXdxX4exX19xX9cxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexXb5xX88xX19xX3xXexXb5xXbbxX19xX2dxX3xX2dxXc0xXdxX3xXexXc4xXdxX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxX14xX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXd5xXbxX3xX5xX25xXdxX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX6xX24xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xXbxX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX14xX6xX19xX1xX3xXexX1xX46xX3xX19xX49xXbxX3xXexXdxX4exX19xX3xX109xXdxX53xX19xX3xXexX1xX58xX19xX2dxX3xX114xX19xX1xX1dxX3xX24xX49xX19xX2dxX3xX39xX1xX36xX4xX122xX3xXexX125xX3xXexX1xX36xX19xX2dxX3xX12dxX12exX5cxX130xX12dxX130xX12dxX3xX74xX136xX19xX3xX139xX2xX5cxX2xX130xX5cxX130xX12dxX130xX12dxX3xX51xX1dxX3xX1xX76xX3xX51xXbbxX19xX2dxX3xX19xX1xe56dxX19xX3xX74xf353xX32xX4xX3xX7xX83xX3x10695xXc8xX6xX19xX3xXexX88xX24xX3xXexX125xX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxX14xX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXd5xXbxX143xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX18bxX1xXdxX3xXexXdxX136xXexX3xXexX1xX58xX19xX2dxX3xXexXdxX19xX3xX51xXc8xXdxX3xX5xf8f4xX19xX2dxX3xX5xXdxX3caxX19xX3xX1xXd5xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX3xXexXa8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX125xX3xX19xX2dxX1dxX76xX3xX130xX300xX5cxX12exX5cxX130xX12dxX130xX12dxX3xX74xX136xX19xX2xX42bxX1xX12dxX12dxX3xX19xX2dxX1dxX76xX3xX130xX42bxX5cxX12exX5cxX130xX12dxX130xX12dxX143xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX164xX3xX153xb552xXdxX3xXc7xXc8x10095xX19xX1xX3xXcbxXc8xX19xX2dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX164xX3xX71xXdxXd5xX19xX3xXexX1xX14xX49xXdxX16axX3xX12dxX12exX12dxX42axX143xX429xX300xX139xX143xX429xX300xX42bxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX12xX164xX3x49e2xX24xX6xXdxX5xX16axX3xX0xX6xX3xX1xXb5xX10xX17xX9xXaxX24xX6xXdxX5xXexX14xX16axX3exXc8xX19xX2dxX143xX15xXc8xXdx6198xX24xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX143xX51xX19xXaxX12xX3exXc8xX19xX2dxX143xX15xXc8xXdxX700xX24xX14xX15xXdxX17xX14xX19xX10xX143xX51xX19xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX2dxX19xX16axX3xXb5xXdxX2dxX1xXexX172xXaxX12xX0xX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12x9f2exX183xX18axX13xX3xX71xce26xX18bxX0xX5cxX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX14xX3exX76xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX2dxX19xX16axX3xXb5xXdxX2dxX1xXexX172xXaxX12xX0xX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12x6ca8xX3caxX3xXc7xXc8xX6xX19xX2dxX3xX13xXdxX19xX1xX0xX5cxX7xXexXb5xX14xX19xX2dxX12xX0xX5cxXbxX12