Học sinh Quảng Ninh bị “lùa” đi xem phim và “chết khiếp” trước cảnh nóng
Theo lịch sắp đặt trước, hàng trăm học sinh độ tuổi 13-14 ở Hạ Long, Quảng Ninh đã đi xem phim và “chết khiếp” trước những cảnh nóng, bạo lực trong các phim dự Liên hoan phim Quốc gia 2013.
d401xf043xebafx16c81x11696x192e1x180a8x141a8xX6xf115xee2ax10f46x1833cxf6a6xX5x10c34xX4xdaddxX6xfd07x16af8xXcxXexXcxX4xXbxX9x15433xX0xXbx13884xX1axd811xXex1575fxdd15xX2x13b88x16fc5xX5xX22xX2xX1xX24xXexX1dxX2x16654xXex14813xXcxX2x1a3daxX5xX1dxX2xX4x178baxX22xX2xXcxX24x1a0d1xX2x10618x16a4dx16cfdxX0x123c9xXbxX1dxX1axX0xX43xX1xX1axX0xX24xX3fxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x14f31xXexXcxX4xXbxX9xX1ax186e2xdf84xX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xffe2xX12xf54axX22x163f0xX2xX33xXexX22xX24xX2xX13x10392xX2x13241xX4x12d78xX5x10e5axX2xf310xXexX2xeecexXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2x1430ex13058xX2xX75xX3xX24x152a2xXcxX2x10957xX24xXexX8dxX1xX79xX2xXcx19c05x149f9x17dc6xX3xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX22x1198bxX22xX6bxX0xX43xX24xX3fxX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX5exXbxX5xXaxX9xX1axX57xX24xXbxX25xX2xX4xX73xX3xX24xX2xX6x17778xX1xX2xX7bx130e2xXcxX2xXcxX98xX99xX9axX3xfac6xX2xX24xX88xX22xX6bxX2xXcxX98x135ddxX1dxX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX7bx1545dxX2xXcxX12x18226xXexX2xX3fx10158x13a32xX3fx1426axX2xdf98xX2xX5ex12b69xX2xX1fxX25xX22xX6bxXd3xX2xX67xX12xX69xX22xX6bxX2xX33xXexX22xX24xX2xX7bx17b34xX2xX7bxXexX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX87xX88xX2xX75xX3xX24xX8dxXcxX2xX90xX24xXexX8dxX1xX79xX2xXcxX98xX99xX9axX3xX2xX22xX24x1934fxX22xX6bxX2xX3xX69xX22xX24xX2xX22xXa3xX22xX6bxXd3xX2xX13xXf9xX25xX2xX4x10b8exX3xX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX3x15aafxX3xX2xX1xX24xXexX1dxX2xXaxX147xX2xX1fxXexX21xX22xX2xX24xX25xX5xX22xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX67xX12x15c42xX3xX2xX6bxXexX5xX2x130e9x123ddxX3fxXf1x12c71xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xdb4bxX25xXax13a2dxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2x13b95xX12xX6xXcxXex18d4bxX18bx12168xX9xX1axX5exX99xXf6xX22xX6bxX2xX3dxX22xX6bxX2xX1fxXexX21xX22xX2xX24xX25xX5xX22xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX4xX38xX22xX2xXcxX24xX3dxX2xX3fxX40xXd3xX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX4xX9axX1xX2x18278xX2xXcxX98xX99x135a5xX22xX6bxX2xX57xX5ex189c6xfeeexX2xX1e8xX5xX25xX2xf429xX5xX22xX24xX2xX7bxX99xdb97xX3xX2xX22xX24xX88xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX2xXcxXedxX2xX3xX24xX3dxX3xX2xX7bxXexX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX1dxXex17f0bxX22xX2xX1xX24x10c41xX2xXcxXf9xXexX2xX98xXf9xX1xX2x11d5dxX24xX99x14e58xX22xX6bxX2xX33xX5xX1dxXd3xX2xX57xX229xX178xX2xX5exXf9xX2xX1fxX25xX22xX6bxXd3xX2xX67xX12xX69xX22xX6bxX2xX33xXexX22xX24xX178xX0xX43xX1xX1axX0xXcxX5xX13xX4xXbxX2x15ce6xXexXaxXcxX24xX8xX9xX174xX175xX175xX9xX2xX3xXbxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXexX22xX6bxX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXbxX4xX4xX1xX5xXaxXaxXexX22xX6bxX8xX9xX3fxX9xX2xX13xX25xX98xXaxXbxX98xX8xX9xX175xX9xX2xX5xX4xXexX6bxX22xX8xX9xX3xXbxX22xXcxXbxX98xX9xX1axX0xXcxX13xX25xXaxX18bxX1axX0xXcxX98xX1axX0xXcxXaxX1axX0xXexX1dxX6bxX2xX6xX98xX3xX8xX9xX43xX43xXexX178xX13xX5xX25xX24xX5xXcxXexX22xX24xX178xX87xX22xX43xX22xXbxX258xX6xX43xX3fxXf1xXf4xX3fxX43xX40xeac6xXaxXf4xX175xf387xX174xXf4xX175xX175xXcxXf1xX2d7xXf4xX3fxXf4xX4xX175xX178xX1a1xX1xX6bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX25x14dc7xX1dxX5xX6bxXbxX9xX2xX43xX1axX0xX43xXcxXaxX1axX0xX43xXcxX98xX1axX0xXcxX98xX1axX0xXcxXaxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1e8xX5xX1xXcxXexX25xX22xX9xX1axX5exX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX2xX57xX5exX1e8xX1e9xX2xX1e8xX5xX25xX2xX1efxX5xX22xX24xX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX9xX188xX21fxX2xX1dxfe68xXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX2xX7bx14446xX9xX2xXcxXf9xXexX2xX98xXf9xX1xX2xX229xX24xX99xX22cxX22xX6bxX2xX33xX5xX1dxX0xX43xXcxXaxX1axX0xX43xXcxX98xX1axX0xX43xXcxX13xX25xXaxX18bxX1axX0xX43xXcxX5xX13xX4xXbxX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1axX0xX13xX98xX2xX43xX1axX2xX57xX24xXbxX25xX2xX4xX73xX3xX24xX2xXcxX98x15074xX22xX24xX2xX6xXc7xX1xX2xX7bxXcbxXcxX2xX6x1933exX22xXd3xX2xX24xX88xX22xX6bxX2xXcxX98xXdcxX1dxX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX7bxXe9xX2xXcxX12xXedxXexX2xX3fxXf1xXf2xX3fxXf4xX2xX7bxX10dxX2xXcxX24xXbxX25xX2xXax12bcaxXexX2xX1xX24xXexX1dxX2xX0xXbxX1dxX1axX188xX21fxX2xX1dxX34axXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX2xX7bxX353xX2xX0xX43xXbxX1dxX1ax16474xX1e9xX3xX5xXaxX5xX4x14f05xX178xX2x14ae9x109baxX18bxX2xX4xX88xX2xX1dxXe9xXcxX2xX13xXe9xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX3xXa3xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX9xX6bxXexX99xX1e2xX22xX6bxX2xX3xX24xXexX8dxX12xX9xX2xX87xX88xX2xX22xX24xXex1623axX12xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX13xXf9xX25xX2xX4xX147xX3xX2xX7exXbxX22xX2xX4x14cacxX22xX2xX87xX9axXexX2xX18bxX8dxX12xX2xXcxX16dxX2xX90xXexX22xX24xX2xXaxX73xX178xX2xX1e8xX151xX3xX2xX1xX24xX5xX2xX24xX88xX22xX24xX2xX7bxXe9xX22xX6bxX2xXcxX88xX22xX2xX13xXf9xX25xX2xX22xX24xf93exX1dxX2xXcxX24xX5xX22xX24xX2xXcxX25xX151xX22xX2xX4xX46dxX22xX2xX22xX24xX5xX12xX2xX3x163a7xX5xX2xX22xX24xX429xX22xX2xX87xX34axXcxX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX7exX12x17264xXcxX2xX24xXexX30xX22xX2xX87xX9axXexX2xX1dxX34axXcxX2xX7bxXe9xX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX6xX12xX16dxXcxX2xX90xX24xX25xX69xX22xX6bxX2xXcxX24xX1e2xXexX2xX6bxXexX5xX22xX2xX174xX2xXcxXexX8dxX22xX6bxX2xXcxX98xX3c3xX22xX24xX2xX3xX24xXexX8dxX12xX2xX13xXe9xX2xX1xX24xXexX1dxXd3xX2xX22xX24xX133xX22xX6bxX2xX6bxX99xX22cxX22xX6bxX2xX1dxXcbxXcxX2xXcxX24xX22cxX2xX22xX6bxX429xX18bxX2xX22xX24xX99xX2xX75xX3xX24xX8dxXcxX2xX7bxXexX8dxX22xX6bxXaxX88xX18bxX2xX7bxXcbxX3xX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1ax1a013xX25xX2xX87xX34axX18bxXd3xX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX6xX12xX16dxXcxX2xX90xX24xX25xX69xX22xX6bxX2xXcxX24xX1e2xXexX2xX6bxXexX5xX22xX2xX174xX2xXcxXexX8dxX22xX6bxX2xXcxX98xX3c3xX22xX24xX2xX3xX24xXexX8dxX12xX2xX13xXe9xX2xX1xX24xXexX1dxXd3xX2xX22xX24xX133xX22xX6bxX2xX6bxX99xX22cxX22xX6bxX2xX1dxXcbxXcxX2xXcxX24xX22cxX2xX22xX6bxX429xX18bxX2xX22xX24xX99xX2xX75xX3xX24xX8dxXcxX2xX7bxXexX8dxX22xX6bxX79xX2xX87xX3c3xX2xX6xX1f6xX2xX24xX10dxXexX178xX2xX33xX24xXexX458xX12xX2xXbxX1dxX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX1xX24xX69xXexX2xX3xX24xXbxX2xX1dxXcbxXcxX2xX90xX24xXexX2xX6bxXcbxX1xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX22xXa3xX22xX6bxXd3xX2xX24xX25xXcbxX3xX2xX6bxXexX34axXcxX2xX1dxX3c3xX22xX24xX2xX24xe036xXcxX2xXcxX25xX151xX22xX6bxX2xX90xX24xXexX2xX22xX24xX429xX22xX2xX87xX34axXcxX2xX3xX24xX21fxX22xX24xX2xX3xX16dxX2xX6bxXc7xX22xX6bxX2xX6bxXexX8dxXcxX2xX22xX6bxX99xX1e2xXexX178xX0xX43xX1xX1axX0xXcxX5xX13xX4xXbxX2xX258xXexXaxXcxX24xX8xX9xX174xX175xX175xX9xX2xX3xXbxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXexX22xX6bxX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXbxX4xX4xX1xX5xXaxXaxXexX22xX6bxX8xX9xX3fxX9xX2xX13xX25xX98xXaxXbxX98xX8xX9xX175xX9xX2xX5xX4xXexX6bxX22xX8xX9xX3xXbxX22xXcxXbxX98xX9xX1axX0xXcxX13xX25xXaxX18bxX1axX0xXcxX98xX1axX0xXcxXaxX1axX0xXexX1dxX6bxX2xX6xX98xX3xX8xX9xX43xX43xXexX178xX13xX5xX25xX24xX5xXcxXexX22xX24xX178xX87xX22xX43xX22xXbxX258xX6xX43xX3fxXf1xXf4xX3fxX43xX40xX2d3xXaxXf4xX175xX2d7xX174xXf4xX175xX175xXcxX3fxX1ddxX175xX2d7xX174xXf4xX2d3x111d2xX174xX4xX3fxX178xX1a1xX1xX6bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX25xX2f2xX1dxX5xX6bxXbxX9xX2xX43xX1axX0xX43xXcxXaxX1axX0xX43xXcxX98xX1axX0xXcxX98xX1axX0xXcxXaxX1axX0xXexX1dxX6bxX2xX6xX98xX3xX8xX9xX43xX43xXexX178xX13xX5xX25xX24xX5xXcxXexX22xX24xX178xX87xX22xX43xX22xXbxX258xX6xX43xX3fxXf1xXf4xX3fxX43xX40xX2d3xXaxXf4xX175xX2d7xX174xXf4xX175xX175xXcxX3fxX1ddxX175xX2d7xX174xXf4xX2d3xX6fdxXf1xX4xX174xX178xX1a1xX1xX6bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX25xX2f2xX1dxX5xX6bxXbxX9xX2xX43xX1axX0xX43xXcxXaxX1axX0xX43xXcxX98xX1axX0xXcxX98xX1axX0xXcxXaxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1e8xX5xX1xXcxXexX25xX22xX9xX1axX1e8xX69xX22xX24xX2xX9xX22xXa3xX22xX6bxX9xXd3xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX6bxXexX8dxXcxX2xX22xX6bxX99xX1e2xXexX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX9xX188xX21fxX2xX1dxX34axXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX2xX7bxX353xX9xX0xX43xXcxXaxX1axX0xX43xXcxX98xX1axX0xX43xXcxX13xX25xXaxX18bxX1axX0xX43xXcxX5xX13xX4xXbxX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1axX0xX13xX98xX2xX43xX1axX2xX1fxX88xX2xX1dxXe9xXcxX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX22xX24xX133xX22xX6bxX2xX90xX24xX151xX22xX2xX6bxXexX69xX2xX22xX24xX353xX2xXcxX12xXedxXexX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX75xX188xX21fxX2xX1dxX34axXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX2xX7bxX353xX79xX2xXcxXf9xXexX2xX98xXf9xX1xX2xX229xX24xX99xX22cxX22xX6bxX2xX33xX5xX1dxXd3xX2xX229xX178xX57xX2xXf2xX2xX4xX9axX1xX2xX1ddxX1e8xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX2xX57xX5exX1e8xX1e9xX2xX1e8xX5xX25xX2xX1efxX5xX22xX24xX2xX3xX24xX25xX2xX24xX5xX18bxX2xXbxX1dxX2xX13xXexX8dxXcxX2xXcxX9axXexX2xX1fxXexX21xX22xX2xX24xX25xX5xX22xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX2exXexX30xXcxX2xX33xX5xX1dxX2x13de9xX12xX5xX2xXcxX24xf446xX22xX6bxX2xX13xX151xX25xX2xX3xX4b8xX5xX2xX22xX24xX88xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX178xX2xX57xX98xX99xX1e2xX22xX6bxX2xXcxXedxX2xX3xX24xX3dxX3xX2xX3xX24xX25xX2xX3xX151xX3xX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX7bxXexX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xXcxXf9xXexX2xX98xXf9xX1xX2xX229xX24xX99xX22cxX22xX6bxX2xX33xX5xX1dxX2xXcxX24xXbxX25xX2xX90xX24xX16dxXexX2xX4xX9axX1xXd3xX2xX7bxXexX2xX3xX77xX22xX6bxX2xX87xX88xX2xX24xX99xX9axX22xX6bxX2xXaxX46dxX22xX2xX3xX151xX3xX2xXbxX1dxX2xX87xX88xX25xX2xX98xXf9xX1xX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX3x138bdxX22xX2xX3xXa3xX2xX6bxXexX151xX25xX2xX87xXexX21xX22xX2xX22xX24xX88xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1axX229xX178xX57xX2xX22xX24xX34axX22xX2xX7exX637xXcxX2xX87xX458xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX0xXbxX1dxX1axX188xX21fxX2xX1dxX34axXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX2xX7bxX353xX0xX43xXbxX1dxX1axX41xX2xX75xde2exX1dxX2xXcxX24xX4d1xX18bxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX0xXbxX1dxX1axX188xX21fxX2xX1dxX34axXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX2xX7bxX353xX2xX0xX43xXbxX1dxX1axX90xX24xX151xX2xX24xX5xX18bxX2xX22xX24xX99xX22xX6bxX2xX6xX1f6xX178xX2xX229xX24xXexX1dxX2xX3xXa3xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX75xX22xXa3xX22xX6bxX79xX2xX87xX88xX2xX13xXf9xX25xX2xX4xX147xX3xX2xX90xX24xX8cdxX22xX6bxX2xX1xX24xX77xX2xX24xX1f6xX1xX2xX87xX9axXexX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX3xX24x181d0xX22xX6bxX2xXbxX1dxX178xX2x11240xX24xXexX2xX7exXbxX1dxX2xX22xX24xX133xX22xX6bxX2xX3xX69xX22xX24xX2xX22xX88xX18bxX2xXbxX1dxX2xXcxX24xX4d1xX18bxX2xX6xX1f6xX178xX2xX1e9xX1f6xX2xX22xX24xX4d1xXcxX2xX4xX88xX2xX3xX69xX22xX24xX2xX22xX133xX2xXaxXexX21axX22xX2xX87xXexX21xX22xX2xX3xX24xX21fxX22xX24xX2xX3xX38xX1dxX2xXaxX5xX25xX2xX6bxXexX8dxXcxX2xX22xX6bxX99xX1e2xXexX2xX87xX88xX2xX3xX12xX16dxXexX2xX3xX77xX22xX6bxX2xX3xX24xX8dxXcxX2xXcxX24xX69xX1dxX79xX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1ax14d22xXe9xXcxX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX90xX24xX151xX3xX2xX3xX4b8xX5xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX2xX1e8xX5xX25xX2xX1efxX5xX22xX24xXd3xX2xXbxX1dxX2xX33xX178xX2xXafbxX2xXf2xX2xX4xX9axX1xX2xX1ddxX188xX2xX3xX24xXexX5xX2xX6xfdf6xX2xX6xX5xX12xX2xX90xX24xXexX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX41xX2xX75xX9ddxX1dxX2xXcxX24xX4d1xX18bxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX22xX88xX18bxX2xX22xX6bxX99xX1e2xXexX2xX4xX9axX22xX2xX8c7xX12xX151xXd3xX2xXbxX1dxX2xX6xX1f6xX178xX2xX9ddxX1dxX2xXcxX24xX21fxX3xX24xX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX24xX25xXf9xXcxX2xX24xX3c3xX22xX24xX2xX24xX22cxX22xX79xX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1axX1e8xX24xX73xX2xX229xX178xX57xXd3xX2xX1xX24x177a3xX2xX24xX12xX18bxX22xX24xX2xX3xX77xX22xX6bxX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX13xX3dxX3xX2xX7exXa50xX3xX2xX87xXexX30xX3xX2xX6xXc7xX1xX2xX7exX8dxX1xX2xX3xX24xX25xX2xX24xX5fxX3xX2xX6xXexX22xX24xX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX90xX24xX8cdxX22xX6bxX2xX1xX24xX77xX2xX24xX1f6xX1xX2xX87xX9axXexX2xX4xX3dxX5xX2xXcxX12xXedxXexX41xX2xX75xX57xX8cdxXexX2xX90xX24xX8cdxX22xX6bxX2xX24xXex17bc7xX12xX2xX13xX5xX22xX2xXcxXedxX2xX3xX24xX3dxX3xX2xX24xX5xX18bxX2xX22xX24xX88xX2xXcxX98xX99xX1e2xX22xX6bxX2xX6xXc7xX1xX2xX7exX8dxX1xX2xX3xX24xX25xX2xX3xX151xX3xX2xX3xX25xX22xX2xX7exXbxX1dxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX22xX88xX18bxX178xX2xX428xX429xX18bxX2xX4xX88xX2xX1dxXe9xXcxX2xX13xXe9xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX24xX25xX88xX22xX2xXcxX25xX88xX22xX2xX90xX24xX8cdxX22xX6bxX2xX1xX24xX77xX2xX24xX1f6xX1xX2xX87xX9axXexX2xX4xX3dxX5xX2xXcxX12xXedxXexX2xX3fxXf1xX79xX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1axX33xX24xX133xX22xX6bxX2xX13xXe9xX2xX1xX24xXexX1dxX2xXaxX147xX2xXcxX24xXexX2xX1fxXexX21xX22xX2xX24xX25xX5xX22xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX2exXexX30xXcxX2xX33xX5xX1dxX2xX4xX38xX22xX2xXcxX24xX3dxX2xX3fxX40xX2xX7bxX99xX1f6xX3xX2xXcxX98xX3c3xX22xX24xX2xX3xX24xXexX8dxX12xX2xX1dxXexX21axX22xX2xX1xX24xX21fxX2xXcxXf9xXexX2xX67xX12xX69xX22xX6bxX2xX33xXexX22xX24xX2xX1xX24xXbd3xX3xX2xX87xXbd3xX2xX22xX24xX429xX22xX2xXaxX429xX22xX2xXcx151cfxX2xX22xX6bxX88xX18bxX2xX2d7xXf2xX3fxX1ddxX43xX3fxX175xX2xX41exXcxX98xXd5exX2xX3fxX174xXf2xX3fxXf1xX43xX3fxX175xX2xXaxX25xX2xX3xX69xX2xX22xX99xX9axX3xX2xXcxXedxX2xX3xX24xX3dxX3xX2xX67xX12xX16dxX3xX2xXcxX5xX22xX6bxX2xX428xXf9xXexX2xXcxX99xX9axX22xX6bxX2xX2exX3fexX2xX33xX6bxX12xX18bxX21xX22xX2x10aa8xXexX151xX1xX425xX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX188xX25xXaxX18bxX9xX2xX6xXcxX18bxX4xXbxX8xX9xXcxXbxX7exXcxXf2xX5xX4xXexX6bxX22xX41xX2xX1a1xX12xX6xXcxXexX1a6xX18bxX1a8xX9xX1axXdacxXa3xX1xX2xX1dxXcbxXcxX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX1fxXexX21xX22xX2xX24xX25xX5xX22xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX3xXa3xX2xX3fxXf1xX2d7xX2xX13xXe9xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX3xX4b8xX5xX2xXf4xXf4xX2xX3xX22cxX2xX6xXf6xX2xX7bxXexX30xX22xX2xX69xX22xX24xX2xXcxX98xX21xX22xX2xX3xX69xX2xX22xX99xX9axX3xX2xXcxX24xX5xX1dxX2xXaxX147xXd3xX2xXcxX98xX25xX22xX6bxX2xX7bxXa3xX2xX3xXa3xX2xX174xXf1xX2xX1xX24xXexX1dxX2xXcxX98xX12xX18bxX30xX22xX2xX7bxXexX30xX22xX2xX69xX22xX24xXd3xX2xX6fdxX2xX1xX24xXexX1dxX2xXcxX98xX12xX18bxX30xX22xX2xX87xXexXaxXbxX25xXd3xX2xX3fxX175xX2xX1xX24xXexX1dxX2xXcxX88xXexX2xX4xXexX30xX12xX2xX22xX24xX147xX5xXd3xX2xX6fdxX174xX2xX1xX24xXexX1dxX2xXcxX88xXexX2xX4xXexX30xX12xX2xX87xXexXaxXbxX25xXd3xX2xX3fxX174xX2xX1xX24xXexX1dxX2xX90xX24xX25xX5xX2xX24xX5fxX3xXd3xX2xX174xX6fdxX2xX1xX24xXexX1dxX2xX24xX25xXf9xXcxX2xX24xX3c3xX22xX24xX178xX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX5xX4xXexX6bxX22xX8xX9xX98xXexX6bxX24xXcxX9xX1axX0xX13xX1axX0xX13xX98xX2xX43xX1axX0xX43xX13xX1axX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xd8c1xX12xXcxX24xX25xX98xX9xX1axX0xX13xX1axXafbxX5xXexX2xX1e8xX24xX429xX1dxX0xX43xX13xX1axX0xX43xX1xX1axX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1e9xX25xX12xX98xX3xXbxX9xX1axX33xX6bxX12x11017xX22xX41xX2xX57fxX5xX22xXcxX98xXexX178xX3xX25xX1dxX178xX87xX22xX0xX43xX1xX1a
Mai Châm