Thời tiết Hà Tĩnh 7 ngày tới ra sao?
(Baohatinh.vn) - Thời tiết Hà Tĩnh từ nay đến thứ sáu tuần sau, trời tiếp tục rét và lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-20 độ.
e7a4x131c5x14ed2x18185x14749x1232bx13a45x13b9ax17ba8xX1x166e2x14ffaxX5x10a0axX4xf38fxX9xX7xX3x13ba5xXcxXax10b3fxX15xX6xX7x15caax119b2xX4x14043xXcxX9xX7x10b3cxX1axX1x1234dxX4xX3xX1cxX4x11c1axX1cxX3x15dc4x15fe8xX3xX1ax11214xXexX1xX3x153ddxX3xXex16316xX2cx11b39xX3xX1cx134dcxX4xX3x16e6exXaxX3xX15xXaxf80cx15970xX0xe89axX1xX2xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX2bxX9xXaxX5xX7xX20xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX1cx151f3xX3xXexXaxX38xX3x13dcfxX28xXexX3xX1cxX1x148e1xX3xX15x13f23x161c8xX3xX1cxX7ex17133xXexX3xX15xXaxX7ex1035exX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX19xX3xX1cx17cd4xX12xX3xX3ex14cf9xX1cxX3xea58xX2cxX3xXcx105a6xXexX1xX3xX9cx1344bxX3xX74x16ecex14019xX3xX9cxX2cxX3xX15xX7dxXexX36xX3xX15xX3bxXa9xX3xX9cxX3bxX4xX3xXexX1xX4xf5dfxX1cxX3xX74x10f3dxX3xX1cxX1x10f37xX19xX3xXexX1xXc6xX1cxX3x10efaxX1xX43x1336fxXexX36xX3xX2x1333dx16fe7x172c5x15acbxX3xX74xXc2xeadcxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19x13c41xX43xX5xX38xX7xX20xX0xXaxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX1xX43xX1cxX43xX7xX3xX1xX3exX9x15174xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15x1358bxX46xX46xX4xXa9xXaxX36xX9xXddxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX43xXexX36xXddxX9cxXexX46x15bfdxX125x13e94x1205cx16242xX129xXd6xX46x1416bxX19xXcxX43xXaxX5xX9xX5xX46xXd8xXd9xXd8xXd9xX46xX5xXaxX1xX1cx174ebx127e0xX1cxX1x12ec2xX36xX13fxXexX3exX128xX36xXaxX1xX1cxX140xX46xXd8xXd9xXd8xXd9xX143xXd9xXd8xX143xXd8xXd8xX46xX15xX7exX43xXexX36xX143xXa9xX7exX143xX7exf148xX43xX7exXddxX164xX19xX36xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxXd7xX5xX9xX15xX12xX6xX7xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX33xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3bxX4xX3xX1cxX3exXa8xXexX3xX12xXd1xX3xXex1352axX3bxX12xX3xX3exXaxX3xX15xXaxX43xX44xX3xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxXd7xX4xXexX5xX9xX128xX6xX7xXd9xX7xX20xX0xX4xXa9xX36xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xXa9xX15xXd7xX19xX1xX43xX1cxX43xX7xX3xX15xX1cxX38xXcxX9xX6xX7x15e1bxX4xX5xX1cxX1xX10fxX3xX125xX2xX127xX19xX128x1302bxX3xX1xX9xX4xX36xX1xX1cxX10fxX3xX129xX2xXd9xX19xX128xX1ddxX7xX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX33xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3bxX4xX3xX1cxX3exXa8xXexX3xX12xXd1xX3xXexX196xX3bxX12xX3xX3exXaxX3xX15xXaxX43xX44xX3xX7xX3xX15xX3exX12xX6xX7xX46xX46xX4xXddxX140xXaxX43xX1xXaxX1cxX4xXexX1xXddxX9cxXexX46xXexX9xX1d1xX15xX46xXd8xXd9xXd9xX33xX46xX2xXd9xX127xX5xX125xX2xX127xX2xee18xX129xX129xX1cxX127xXd6xXd9xX33xXcxXd6xXd7xX2xXd9xX125xX5xX125xXd9xX33xXd9xX33xXd8xX129xX1cxX33xX125xX2xXcxX24axXd7xX129xX33xXddxX164xX19xX36xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX33xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3bxX4xX3xX3exXaxX3xX15xXaxX43xX44xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxXd7xX19xX1xX43xX1cxX43xXd7xX43xX3exX4xX36xX4xXexXaxXcxXd7xX15xX3exX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX10fxX46xX46xX4xXa9xXaxX36xX9xXddxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX43xXexX36xXddxX9cxXexX46xX12dxX19xXcxX43xXaxX5xX9xX5xX46xXd8xXd9xXd8xXd9xX46xX5xXaxX1xX1cxX13fxX140xX1cxX1xX143xX36xX13fxXexX3exX128xX36xXaxX1xX1cxX140xX46xXd8xXd9xXd8xXd9xX143xXd9xXd8xX143xXd8xXd8xX46xX15xX7exX43xXexX36xX143xXa9xX7exX143xX7exX164xX43xX7exXddxX164xX19xX36xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxXd7xX5xX9xX15xX12xX6xX7xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX33xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3bxX4xX3xX1cxX3exXa8xXexX3xX12xXd1xX3xXexX196xX3bxX12xX3xX3exXaxX3xX15xXaxX43xX44xX3xX7xX3xX46xX20xX0xX46xXaxX20xX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19x16a55xXaxX19xX1cxX4xX43xXexX7xX20xX1axX6exX3xXexXaxX38xX3xX74xX28xXexX3xX1cxX1xX7axX3xX15xX7dxX7exX3xX1cxX7exX82xXexX3xX15xXaxX7exX88xX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX1cxX4xX28xX19xX3xX1cxX95xX12xX3xX3exX99xX1cxX3xX9cxX2cxX3xXcxXa0xXexX1xX3xX9cxXa5xX3xX74xXa8xXa9xX3xX9cxX2cxX3xX15xX7dxXexX36xX3xX15xX3bxXa9xX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX3xX15xX1cxX38xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX128xX1cxXd7xXaxXcxX4xX36xXexX10fxX3xX164xX7exX15xX1cxX4xX107xX38xX1ddxX7xX20xX1axX3exX7exXexX36xX3xX1cx165bbxXa9xX3x157abxead8xX3xX140xX7dxX43xX3x12875xX1x137bdxX3xX1cxX196x139fcxXexX36xX3xX1axX1x14430xX38xX3xX9cx1534bxXexX3x1126exX7ex1548exX12xX3xX36xX4xXaxX3xX1cxX1x155adxXexX36xX3xX1cxX4xXexX3xX1cx10b3exXexX1xX3xX1xX419xXexX1xX3xX1cxX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX1cxX6exX3xX1xX410xXa9xX3xXexXaxX38xX3xX74xX28xXexX3xX1xX28xX1cxX3xX1cxX1xX7axX3xX15xX7dxX7exX3xX1cxX7exX82xXexX3xX15xXaxX7exX3xef84xXd8xXd8xXd7xXd8xX24axX46xXd8x178aexXddxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX20xX1axXa0xX4xX3xX12xX7dxX12xX3xX1cx14edcxXexX1xX3xXedx14178xX12xX3xXedxXc2xX88xX3xX1cxX6exX3xXexXaxX38xX3xX74xX28xXexX3xX1cxX1xX7axX3xX140xXaxX3xX1cxX7exX82xXexX3xX1cxX3bxX4xX88xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX19xX3xX1cxX95xX12xX3xX3exX99xX1cxX3xX9cxXa5xX3xX74xXa8xXa9xX3xX9cxX2cxX3xX15xX7dxXexX36xX3xX9cxX3bxX4xX3xXexXa5xXexX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX1cxX1xXc6xX19xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xXcexX1xX43xXd1xXexX36xX3xX2xX129xXd7xX2xX33xX3xX74xXc2xX88xX3xX9cx157a9xXexX36xX3xXex16523xX4xX3xX5xX196xX3bxX4xX3xX2xfe81xX3xX74xXc2xXddxX3x11bbdxX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX12xXaxX43xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xXcexX1xX43xXd1xXexX36xX3xXd8xX2xXd7xXd8xX129xX3xX74xXc2xXddxX3xX1axX3exX23xX4xX3xXexX1xX4xXa5xX7exX3xXa9xX3e8xX38xX88xX3xX12x15993xX3xXa9xX196xXaxX3xX9cxX2cxX4xX3xXexedf3xX4xX88xX3xX15xX7dxXexX36xX3xX15xX3bxXa9xX3xX12xX533xX3xX15xX196xX53exXexX36xX3xXa9xX4ebxX3xX9cxX2cxX3xX15xX196xX53exXexX36xX3xXa9xX4ebxX3xXexX1x10325xX88xX3xX1cxX3exX196xXaxX3xX12xX1xX4xXa5xX7exX3xX1cxX3exX23xX4xX3xXexX47dxXexX36xXddxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX20xX1axX6exX3xX1cxX1xX7axX3xX1cxX196xX3xX74xX28xXexX3xX1xX28xX1cxX3xX1cxX1xX7axX3xX15xX7dxX7exX88xX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX1cxX402xXexX36xX3xX5xX82xXexX3xX9cxX3bxX4xX3xXexXa5xXexX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX1cxX1xXc6xX19xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xXcexX1xX43xXd1xXexX36xX3xX2xXd6xXd7xXd8xXd9xX3xX74xXc2xX88xX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX12xXaxX43xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xXd8xX127xXd7xXd8xX33xX3xX74xXc2xXddxX3xX1axX3exX23xX4xX3xX12xX1xX478xX3xX12x168abxXexX3xXcxXa0xXexX1xX3xX9cxXa5xX3xX74xXa8xXa9xX3xX9cxX2cxX3xX15xX7dxXexX36xXddxX3xX1axX7exX38xX3xXexX1xX4xXa8xXexX88xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX19xX3xX1cxX95xX12xX3xXexX1xX4xXa5xX7exX3xXa9xX3e8xX38xX88xX3xX12xX533xX3xX15xX196xX53exXexX36xX3xXa9xX4ebxX3xX9cxX2cxX3xX15xX196xX53exXexX36xX3xXa9xX4ebxX3xXexX1xX565xX3xX9cxX2cxX43xX3xX15xX7dxXexX36xX88xX3xX1cxX3exX196xXaxX3xX12xX1xX4xXa5xX7exX3xX36xX4xXd1xXa9xX3xXa9xX3e8xX38xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xXexX47dxXexX36xXddxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX20xX1axXa0xX4xX3xX1axX3exX7exXexX36xX3xXedxXc2xX88xX3xX1xXaxX4xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX12xX7exX407xX4xX3xX1cxX7exX82xXexX3xX450xXd8xXd8xXd7xXd8xX4f9xX46xXd8xX458xX88xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX12xX533xX3xXa9xX196xXaxX88xX3xXa9xX196xXaxX3xX3exX2cxX43xX3xXexX1xX565xX88xX3xX3exX4xXa8xXexX36xX3xX12xX7dxX12xX3xX1cxX478xXexX1xX3xX4ffxX4xXexX1xX3xX1axX1xX7ex11922xXexX3xX9cxX2cxX3xXedxX419xXexX1xX3xX1axX1xX7exX700xXexX3xX1cxX3exX23xX4xX3xXexX47dxXexX36xXddxX3xX1axX6exX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX1xX7axX3xX1xXaxX4xX88xX3xX12xX7dxX12xX3xX1cxX478xXexX1xX3xX1axX3exX7exXexX36xX3xXedxXc2xX3xX3f4xX1cxX3xXa9xX196xXaxX88xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xXexX47dxXexX36xXddxX3x1415fxX4xXa8xXexX36xX3xX12xX7dxX12xX3xX1cxX478xXexX1xX3xX1cxX6exX3xX1axX1xXaxXexX1xX3xX2bxX533xXaxX3xX74xX28xXexX3xX1axX1xX6exXaxX3xX1axX1xX4xXa8xXexX3xX2bxX7exX28xX3xX1cxX6exX3xXexXaxX38xX3xX74xX28xXexX3xX1cxX1xX7axX3xX15xX7dxX7exX3xX1cxX7exX82xXexX3xX15xXaxX7exX88xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX19xX3xX1cxX95xX12xX3xX3exX99xX1cxX3xX9cxX2cxX3xXcxXa0xXexX1xX3xX9cxXa5xX3xX74xXa8xXa9xX3xX9cxX2cxX3xX15xX7dxXexX36xX3xX15xX3bxXa9xX3xX9cxX3bxX4xX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX1cxX1xXc6xX19xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xXcexX1xX43xXd1xXexX36xX3xX2xXd6xXd7xXd8xXd9xX3xX74xXc2xXddxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX20xX3f2xX1xX7exX3xX9cxX3ecxX12xX3xX1axX3e8xX38xX3xX4ffxX36xX7exX38xXa8xXexX3xX9cxX2cxX3xX4ffxXaxXa9xX3xXedxXc2xX3xX1cxX6exX3xXexXaxX38xX3xX74xX28xXexX3xX1cxX1xX7axX3xX15xX7dxX7exX3xX1cxX7exX82xXexX3xX15xXaxX7exX3xX19xX1x15bafxX3xX140xX4xX28xXexX3xX3f4xX1cxX3xXa9xX196xXaxX88xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xXexX47dxXexX36xXddxX3xX757xX4xXa8xXexX36xX3xX12xX7dxX12xX3xX1cxX478xXexX1xX3x11c6bxX410xXexX36xX3xX4ffxXaxXa9xX3xXedxXc2xX88xX3xX1cxX3exX43xXexX36xX3xX74xX533xX3xX12xX533xX3xX1ax173d7xXddxX3xX2bx15c78xX3xX35axX1xX3f4xX3x1136dxX4xXexX1xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX12xX533xX3xXexX47dxXexX36xX3xXexX533xXexX36xX88xX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX12xXaxX43xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xXcexX1xX43xXd1xXexX36xX3xX4f9xX4f9xXd7xX4f9xX129xX3xX74xXc2xXddxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX20xX35axX7dxX12xX3xX1cxX478xXexX1xX3xXa9xX4xXa5xXexX3xX1axX3e8xX38xX3xX4ffxXaxXa9xX3xXedxXc2xX3xX1cxX4xX28xX19xX3xX1cxX95xX12xX3xX74xX3f8xX1cxX3xX128xX3e8xXa9xX3xXexX1xX700xX19xX3xXa9x1388cxXexX3xXexX36xX1xX4xXa8xXa9xX3xX1cxX3ex152bexXexX36xX3xX5xX43xX3xXd1xXexX1xX3xX1xX196x178d7xXexX36xX3xX12xX3fexXaxX3xX1cxX3exX4xXa5xX7exX3xX12xX196xX23xXexX36xX88xX3xX74xXc2xX3xXa9xX918xXexX3xX1cxX3exXa8xXexX3xX12xX7dxX12xX3xX15xX410xXexX36xX3xX4ffxXaxXa9xX3xXedxXc2xX3xX12xX533xX3xX128xX7exX3xX1cxX1xX28xX3xX1cxX402xXexX36xX3xX5xX82xXexX3xX9cxX2cxX3xX74xXa0xX1cxX3xXa9xX7axX12xX3xX12xXaxX43xX3xXexX1xXc6xX1cxX3xX9cxX2cxX43xX3xXexX36xX2cxX38xX3xXd8xX4f9xXd7xXd8xX127xX46xXd8xXddxX3xX1axX6exX3xXexX36xX2cxX38xX3xXd8xX125xXd7xXd8xXd6xX46xXd9xXd8xX88xX3xX74xXc2xX3xXa9xX918xXexX3xX1cxX3exXa8xXexX3xX12xX7dxX12xX3xX15xX410xXexX36xX3xX931xX3xX4ffxXaxXa9xX3xXedxXc2xX3xX12xX533xX3xX128xX7exX3xX1xX196xX3bxXexX36xX3xX36xX4xXd1xXa9xX3xX5xX82xXexXddxX0xX46xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXedxX43xX5xX38xX7xX20xX1axX1xX3fexX3xX74xX410xX3xX2bxX2cxX3xX4ffxXc2xX4xX3xX1cxX6exX3xXexXaxX38xX3xX74xX28xXexX3xXd8xX24axX46xXd8xX88xX3xX1cxX3exX23xX4xX3xX3f4xX1cxX3xXa9xX196xXaxX88xX3xX15xX7dxXexX36xX3xX15xX3bxXa9xX3xX12xX533xX3xX15xX196xX53exXexX36xX3xXa9xX4ebxX3xX9cxX2cxX3xX15xX196xX53exXexX36xX3xXa9xX4ebxX3xXexX1xX565xX88xX3xX1cxX3exX196xXaxX3xX12xX1xX4xXa5xX7exX3xX1cxX3exX23xX4xX3xXexX47dxXexX36xX88xX3xXexXa5xXexX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX1cxX402xXexX36xX3xX5xX82xXexX3xX12xX1xX478xX3xX12xX60exXexX3xXcxXa0xXexX1xX3xX9cxX2cxX43xX3xX74xXa8xXa9xX3xX9cxX2cxX3xX15xX7dxXexX36xX3xX15xX3bxXa9xXddxX0xX46xX19xX20xX0xX5xX4xX9cxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX5xX3exX9xXcxXaxX1cxX9xX5xX7xX20xX0xX15xX1cxX3exX43xXexX36xX20xX1axX4xXexX3xXcxX4xXa8xXexX3x162c8xX7exXaxXexX10fxX0xX46xX15xX1cxX3exX43xXexX36xX20xX0xX7exXcxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1cxX4xX1cxXcxX9xXd7xX1cxX1xX7exXa9xX140xXd7xXaxXexX5xXd7xX15xXaxX19xX43xX7xX20xX0xXcxX4xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX875xX533xXexX3xXcexX1xX410xXexX36xX3xXcexX1xX3f4xX3xXcxXa0xXexX1xX88xX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX12xX533xX3xXa9xX196xXaxX3xX1cxX6exX3xX1cxX407xX4xX3xXexXaxX38xX7xX3xX1xX3exX9xX107xX6xX7xX46xX128xXaxXd7xX1xX43xX4xX46xX5xX43xXexXd7xXcexX1xX43xXexX36xXd7xXcexX1xX4xXd7xXcxXaxXexX1xXd7xX1xXaxXd7xX1cxX4xXexX1xXd7xX12xX43xXd7xXa9xX7exXaxXd7xX1cxX7exXd7xX1cxX43xX4xXd7xXexXaxX38xX46xX2xX24axXd8xX129xX129xX127xXddxX1xX1cxXa9xX7xX20xX0xX4xXa9xX36xX3xX15xX3exX12xX6xX7xX46xXa9xX9xX5xX4xXaxX46xX2xXd8xXd9xX46xXexX9xX1d1xX15xX46xX2xXd6xX129xX127xX46xX2xXd9xX127xX5xXd9xXd8xXd8xXd9xX125xXd8xXd6xX1cxX127xX4f9xX129xX2xXcxX33xXd7xX2xXd9xX127xX5xX4f9xX2xXd9xX129xX33xX4f9xXd9xX1cxXd6xX33xX125xX125xXd6xXcxXd9xXddxX164xX19xX36xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX33xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3bxX4xX3xX3exXaxX3xX15xXaxX43xX44xX7xX3xX46xX20xX0xX46xXaxX20xX0xX5xX4xX9cxX20xX0xX15xX1cxX3exX43xXexX36xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX875xX533xXexX3xXcexX1xX410xXexX36xX3xXcexX1xX3f4xX3xXcxXa0xXexX1xX88xX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX12xX533xX3xXa9xX196xXaxX3xX1cxX6exX3xX1cxX407xX4xX3xXexXaxX38xX7xX3xX1xX3exX9xX107xX6xX7xX46xX128xXaxXd7xX1xX43xX4xX46xX5xX43xXexXd7xXcexX1xX43xXexX36xXd7xXcexX1xX4xXd7xXcxXaxXexX1xXd7xX1xXaxXd7xX1cxX4xXexX1xXd7xX12xX43xXd7xXa9xX7exXaxXd7xX1cxX7exXd7xX1cxX43xX4xXd7xXexXaxX38xX46xX2xX24axXd8xX129xX129xX127xXddxX1xX1cxXa9xX7xX20xX875xX533xXexX3xXcexX1xX410xXexX36xX3xXcexX1xX3f4xX3xXcxXa0xXexX1xX88xX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX12xX533xX3xXa9xX196xXaxX3xX1cxX6exX3xX1cxX407xX4xX3xXexXaxX38xX0xX46xXaxX20xX0xX46xX15xX1cxX3exX43xXexX36xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX1axX1xX9xX43xX3xX1axX3exX7exXexX36xX3xX1cxX3e8xXa9xX3xX3ebxX3ecxX3xX140xX7dxX43xX3xX3f2xX1xX3f4xX3xX1cxX196xX3f8xXexX36xX3xX1axX1xX3fexX38xX3xX9cxX402xXexX3xXabfxX7exX407xX12xX3xX36xX4xXaxX88xX3xX140xXc2xX3xX19xX1xX700xXexX3xXcexX1xX410xXexX36xX3xXcexX1xX3f4xX3xXcxXa0xXexX1xX3xX15xf1dexX3xX36xX3e8xX38xX3xXa9xX196xXaxX3xX9cxX6exXaxX88xX3xXa9xX196xXaxX3xX1cxX43xX3xX9cxX2cxX3xX5xX410xXexX36xX3xX1cxX3exXa8xXexX3xX74x1499cxXaxX3xX140xX2cxXexX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX1cxX6exX3xX12xX1xX4xXa5xX7exX3xX1cxX407xX4xX3xXexXaxX38xX3xX450xX2xX24axX46xX2xX2xX458xXddxX0xX46xX19xX20xX0xX46xX5xX4xX9cxX20xX0xX46xXcxX4xX20xX0xXcxX4xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX899xX4ebxXaxX3xX74xX410xXexX36xX3xXexX402xXa9xX3xXexXaxX38xX3xX12xX533xX3xX128xX7exX3xX1xX196xX3bxXexX36xX3xXc6xXa9xX3xX1xX53exXexX7xX3xX1xX3exX9xX107xX6xX7xX46xX128xXaxXd7xX1xX43xX4xX46xXa9xX7exXaxXd7xX5xX43xXexX36xXd7xXexXaxXa9xXd7xXexXaxX38xXd7xX12xX43xXd7xX128xX7exXd7xX1xX7exX43xXexX36xXd7xXaxXa9xXd7xX1xX43xXexX46xX2xX24axXd9xX129xX127xXd8xXddxX1xX1cxXa9xX7xX20xX0xX4xXa9xX36xX3xX15xX3exX12xX6xX7xX46xXa9xX9xX5xX4xXaxX46xX2xXd8xXd9xX46xXexX9xX1d1xX15xX46xX2xXd6xX129xXd9xX46xX2xXd9xX127xX5xX127xX2xXd8xX129xXd8xX4f9xXd8xX1cxXd8xXd8xXcxX4f9xXd7xX2xXd9xX125xX5xX125xX2xX24axX2xXd8xXd9xXd6xX1cxX2xX24axX24axX127xXcxX4f9xXd7xX2xXddxX164xX19xX36xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX1axX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX1axX2fxXexX1xX3xX33xX3xXexX36xX2cxX38xX3xX1cxX3bxX4xX3xX3exXaxX3xX15xXaxX43xX44xX7xX3xX46xX20xX0xX46xXaxX20xX0xX5xX4xX9cxX20xX0xX15xX1cxX3exX43xXexX36xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX899xX4ebxXaxX3xX74xX410xXexX36xX3xXexX402xXa9xX3xXexXaxX38xX3xX12xX533xX3xX128xX7exX3xX1xX196xX3bxXexX36xX3xXc6xXa9xX3xX1xX53exXexX7xX3xX1xX3exX9xX107xX6xX7xX46xX128xXaxXd7xX1xX43xX4xX46xXa9xX7exXaxXd7xX5xX43xXexX36xXd7xXexXaxXa9xXd7xXexXaxX38xXd7xX12xX43xXd7xX128xX7exXd7xX1xX7exX43xXexX36xXd7xXaxXa9xXd7xX1xX43xXexX46xX2xX24axXd9xX129xX127xXd8xXddxX1xX1cxXa9xX7xX20xX899xX4ebxXaxX3xX74xX410xXexX36xX3xXexX402xXa9xX3xXexXaxX38xX3xX12xX533xX3xX128xX7exX3xX1xX196xX3bxXexX36xX3xXc6xXa9xX3xX1xX53exXexX0xX46xXaxX20xX0xX46xX15xX1cxX3exX43xXexX36xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX4ffxX1xX700xXexX3xX74xXd34xXexX1xX3xX9cxXa5xX3xX5xX4x13fc6xXexX3xX140xX4xX28xXexX3xX1cxX1xX23xX4xX3xX1cxX4xX28xX1cxX3xX1cxX3exX43xXexX36xX3xXa9xX4ebxXaxX3xX74xX410xXexX36xX3xXd8xXd9xX2xXd6xXd7xXd8xXd9xXd8xXd9xX88xX3xX1axX3exX7exXexX36xX3xX1cxX3e8xXa9xX3xX3ebxX3ecxX3xX140xX7dxX43xX3xX3f2xX1xX3f4xX3xX1cxX196xX3f8xXexX36xX3xX1axX1xX3fexX38xX3xX9cxX402xXexX3xX405xX7exX407xX12xX3xX36xX4xXaxX3xX12xX1xX43xX3xX140xX4xX28xX1cxX88xX3xXa9xX4ebxXaxX3xX74xX410xXexX36xX3xXexX2cxX38xX88xX3xXexX1xX4xXbexX1cxX3xX74xXc2xX3xX12xX7dxX12xX3xX1cxX478xXexX1xX3xXa9xX4xXa5xXexX3xXedxX47dxX12xX3xX12xX533xX3xX128xX7exX3xX1xX196xX3bxXexX36xX3xX12xXaxX43xX3xX1xX53exXexX3xX15xX43xX3xX9cxX3bxX4xX3xX1cxX3exX7exXexX36xX3xX140xX419xXexX1xX3xXexX1xX4xXa5xX7exX3xXexX402xXa9xX3xX1cxX6exX3xXd9xX88xX127xX3xX74xX28xXexX3xX2xX3xX74xXc2xX3xX35axXddxX0xX46xX19xX20xX0xX46xX5xX4xX9cxX20xX0xX46xXcxX4xX20xX0xX46xX7exXcxX20xX0xX5xX4xX9cxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xXcxX3exX7xX20xX0xX46xX5xX4xX9cxX20xX0xX46xX5xX4xX9cxX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19x160abxX7exX1cxX1xX43xX3exX7xX20xX88fxXddx1342axX0xX46xX19xX20
P.V