Gia Lai: Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Liên hoan âm nhạc cồng chiêng quốc tế đã tràn ngập khắp phố núi Plây Cu. Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, công tác chuẩn bị đã tương đối hoàn tất, mặc dù còn khá nhiều khó khăn, và bây giờ tất cả chỉ còn đón ngày khai mạc.
df0fx11652xf593x10b0dx11362x13ca5x15147x1303fxef81xX7x1658ax15ac8x1742dx1077ex10952x12b84xX5xfa34xXax14361x13354xXdxX6xX3xf030xX6xXdx13b11xX3xfdfcxe976xX3xX7x11ba2x118ebxX3xX7x117afxX21x16aa3xX3xX4xX1x12812xX3xX21xX26xX24xf438xX3xX1x17ec7xXdxX3xX5x1714fxX21xX0x113d6xX1xX2xX12xX0xX1x1317axX3xX6xX5xXdxX26xX21xX9xXaxX3fxXdxX26xX1xXexXaxX3x17347xXdx160e3xXexX1xX9xXaxX2x15fb3xX57xe8bdxXaxX3xX4xX2axX5xX2axX3fxX9xXax178edxX57xX57xf263xX66xX4xX4xXaxX3xX21xX2axX7xX1xX6xX51xX10xX9xXaxX21xX2axX7xX1xX6xX51xX10xXaxX3xX7xXdx131acxX10xX9xXaxX2xXaxX3xX39xX12xX0xXexX6x1461dxX5xX10xX3xX4fxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX59xXaxX3xX8cxX2axX3fxX51xX10xX3fxX9xXaxX57xXaxX12xX0xXexX8cxX2axX51xX2fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX51xX3xX4fxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX59xXaxX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXexX8cxX2axX51xX2fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX51xX12xX0xXdx16ac5xX26xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX39xX39xXdx11744xX8cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX21xX1xXe7xf8bexX21xX39xX21xX10xX4fxX7xX39xX66x17c82xXfbxX39x180aex15f3bxX51x17b07xX57x11885xX101xX2xX57xX57xXex17496xXffxXfbxX2xX5xX57xXe7x138b3xXbxX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2ax174b5xXdcxX6xX26xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX51xX12xX0xX39xXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX51xX3xX6xX5xXdxX26xX21xX9xXaxX4xX10xX21xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX39xXexX51xX12xX0xX39xXexX3fxX12xX0xX39xXexX8cxX2axX51xX2fxX12xX0xX39xXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141ccxX10xX6xX51xXaxX12xfa97xX1x1050dxX21xX26xX3xX21xX26xX24xX2fxX3xX21xX24xX2fx16ae0xX3x10675xX1x12687xX21xX26xX3xX182xX1x18432xX3xX4xX1x10578x164c7xX21xX3xX8cx17d41xX3xX4xX1xX2axX3xX17xXdx157f9xX21xX3xX1xX2axX6xX21xX3x14f25xXdcxX3xX21xX1x1681exX4xX3xX4x13d1exX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3x13a28xX18ex184eexX4xX3xXex17990xX3x1711axX1dxX3xXexX3fxX24xX21xX3xX21xX26x13cdbxXbxX3xX182xX1x150dfxXbxX3xXbxX1xX1b9xX3xX21x164ccxXdxX3x117dexX5xX1a3xX2fxX3x14c87xX18exXe7xX3x148a1xX21xX26xX3xX1d9xX1xX6xX21xX3xf3e4xX18exX1a3xX21xX3x10fd2xf2d5xX180xX3xX13xXdx15293xXdcxX3xX1bfxX1b9xX4xX3x1358ax17606xX3xX1f0x15a2exX21xX3xX1xX2axX1f6xX3x103ebxX3xXcxX1xfd33xX3xXexX1xX6xX2axX3xXf2xX24xX3x1075dxX18exX3xX5xX193xX4xX1xX3xXex16a24xX21xX1xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX3xX4xX1xX2axX3xX8cxXdxX1bdxXexX180xX3xX4xX184xX21xX26xX3xXexX1f6xX4xX3xX4xX1xX18exX18fxX21xX3xX8cxX193xX3xX1bfxX1dxX3xXex1322fx10cbexX21xX26xX3xX1bfxX1b9xXdxX3xX1xX2axX24xX21xX3xXex10df2xXexX180xX3xXdcx1254axX4xX3xX51x18370xX3xX4x16327xX21xX3xX182xX1xX1f6xX3xX21xX1xXdxe3a6xX18exX3xX182xX1x11e80xX3xX182xX1xX201xX21xX180xX3xXf2xX24xX3xX8cxX1a3xX2fxX3xX26xXdx1011cxX3xXexX25axXexX3xX4x13e31xX3xX4xX1xX21fxX3xX4xX266xX21xX3xX1bfxX275xX21xX3xX21xX26xX24xX2fxX3xX182xX1xX6xXdxX3xXdcxX1a8xX4xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xX8cxX3fxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fdxX18exX8cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX8cxX12xX1d9xX1x12d53xX4xX3xX51x11241xX21xX26xX3xX1xX24xX21xX26xX3xX5xX2axX1a8xXexX3xX5x13c92xX3xX1xX32xXdxX3xX1bfxX25fxX4xX3xX7xX1cexX4xX0xX39xX8cxX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16f1cxX2axX51xX2fxXaxX12xX1cxX1a3xX2fxX3xX5xX24xX3xX7xX2d1xX3xX182xXdx161f0xX21xX3xX5xX36xX21xX3xX21xX1xX25axXexX3xX5xXdxX19bxX21xX3xX1b7xX18exX6xX21xX3xX1bfxX1bdxX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX180xX3xX21xX19bxX21xX3xX1xXdxX20cxX21xX3xX21xX1xXdxX19bxX21xX3xX4xX1f6xX4xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX180xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xX5xXdxX19bxX21xX3xX1b7xX18exX6xX21xX3xX1bfxX1bdxX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX7xe549xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX3fxX6xX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xX21xX1xX25axXexX180xX3x17c86xX18exX2fxX19bxX21xX3xX7xX18exX1b9xXexX3xXf2xX24xX3xX5xX24xX3xXexX1a3xXdcxX3xX1bfxXdxX20cxXdcxX3xX4x13379xX6xX3x1473exX10xX7xXexXdxXf2xX6xX5xXe7xX3xX1e2xX21xX26xX3xX1d9xX1xX6xX21xX3xX1ebxX18exX1a3xX21xX3xX1f0xX1f1xX3xX4xX1xX2axX3xX8cxXdxX1bdxXexX180xX3xX21xX26xX6xX2fxX3xXex10245xX3xX4xX18exX1b9xXdxX3xXexX18ex11606xX21xX3xX21xX24xX2fxX180xX3xX21xX1xX174xX21xX26xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xX1bfxX3e1xX18exX3xXexXdxX19bxX21xX3xX4xX3aaxX6xX3xX17xXdxX19bxX21xX3xX1xX2axX6xX21xX3xX8cxX1cexXexX3xX1bfxX3e1xX18exX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX3fxX6xXe7xX3xX172xX26xX24xX2fxX3xX103xX208xX2xX2xX180xX3xX300xX28dxX2axX3xXexX24xX21xX26xX3xX216xX1a3xX21xX3xXexX32xX4xX3xX1x140cfxX4xX3xX1f0xXdxX312xXexX3xX172xX6xXdcxX3xXbxX1xX1b9xXdxX3xX1x16257xXbxX3xXf2xX36xXdxX3xX1f0xXdxX312xX21xX3xX1f0xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX21xX26xX1xX312xX3xXexX1xX18exX1c9xXexX3xXex11b17xX3xX4xX1x14515xX4xX3xXexX3fxX24bxX21xX26xX3xX8cxX24xX2fxX3xX4xX1f6xX4xX3xX8cxX474xX4xX3xX28dxX21xX1xX3xX4xX470xX3xX51xX2axX3xX4xX1f6xX4xX3xX1xX43exX4xX3xX26xXdxX28dxX3xX1d9xX1xX1f6xXbxX3xX4xX1xX2cdxXbxX3xXexX3d8xX3xX21xX1xX174xX21xX26xX3xX21xX201xXdcxX3xX101xX57xX3xX4xX1xX2axX3xX1bfxX1bdxX21xX3xX103xX57xX3xX4xX3aaxX6xX3xXexX1xX1bdxX3xX182x11cc4xX3xX109xX57xX180xX3xXf2xX270xX3xXexX3fx11b0cxX21xX1xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xXexX1a8xXdxX3xX4xX1f6xX4xX3xX8cxX18exX184xX21xX3xX5xX24xX21xX26xX3xX300xX6xX3xX172xX6xX180xX3xX13xXdxX6xX3x10d20xX6xXdxX180xX3x168bdxX24cxX3xX172xX184xX21xX26xXe7xXe7xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXdxXdcxX26xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXe7xX8cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX21xX1xXe7xXf2xX21xX39xX21xX10xX4fxX7xX39xX66xXfbxXfbxX39xXfexXffxX51xX101xX57xX103xX101xX2xX57xX57xXexX2xX2xX57xXfbxX57xX103xX101xX109xX109xX5xX2xXe7xX110xXbxX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX11dxXdcxX6xX26xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX8cxX3fxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xXcxX3fxX4d8xX21xX1xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX51xX18exX3xX182xX1xX1f6xX4xX1xX3xXexX1a8xXdxX3xX8cxX18exX184xX21xX3x17b62xX2axX3xXcxX1xX18exX21xX26xX180xX3xX1cxX1f6xX4xX3xX17xX1cexX4xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX2axX51xX2fxXaxX12xX1fdxX6xX18exX3xX5xX2e0xX3xX182xX1xX6xXdxX3xXdcxX1a8xX4xX3xX21xX26xX24xX2fxX3xX2xX109xX180xX3xX182xX20cxX3xXexX3d8xX3xX21xX26xX24xX2fxX3xX2xX101xX180xX3xX7xX379xX3xX5xXdxX19bxX21xX3xXexX2cdxX4xX3xX4xX275xX3xX4xX1f6xX4xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xXexX3fxX4d8xX21xX1xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX4xX3aaxX6xX3xX4xX1f6xX4xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX180xX3xX4xX1f6xX4xX3xX1bfxX2axX24xX21xX3xX21xX26xX1xX312xX3xXexX1xX18exX1c9xXexX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xXf2xX24xX3xX21xX26xX2axX24xXdxX3xXexX21fxX21xX1xX180xX3xX4xX263xX21xX26xX3xXf2xX36xXdxX3xX21xX201xXdcxX3xX1bfxX2axX24xX21xX3xX21xX26xX1xX312xX3xXexX1xX18exX1c9xXexX3xX21xX24bxX36xX4xX3xX21xX26xX2axX24xXdxX3xX26xX1acxXdcxX3xX17xX24xX2axX180xX3xX1dexX6xXdcxX208xXbxX18exX208xX4xX1xXdxX6xX180xX3xX50fxX2fxX6xX21xXdcxX6xX3fxX180xX3xX1d9xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX21xX10xX7xX3xXf2xX24xX3xX11dxX21xX51xX2axX21xX10xX7xXdxX6xXe7xX3xX1e2xX21xX26xX3xX1f0xX1f1xX3xX4xX1xX2axX3xX8cxXdxX1bdxXexX180xX3xX24bxX36xX4xX3xXexX18axX21xX1xX3xX4xX275xX3xX109xX101xX3xX1bfxX32xXdxX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX4xX3aaxX6xX3xX4xX1f6xX4xX3xXexX21fxX21xX1xX3xXf2xX36xXdxX3xX182xX1xX2axX28dxX21xX26xX3xX1xX24cxX21xX3x112b3xX57xX57xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX3xXexX1xX6xXdcxX3xX26xXdxX6xX3xX17xXdxX19bxX21xX3xX1xX2axX6xX21xX180xX3xX3fxXdxX19bxX21xX26xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX3xX4xX275xX3xX1xX24cxX21xX3xX2xXe7xX57xX57xX57xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX180xX3xXdcx14594xXdxX3xX1xX18exX2fxX312xX21xX3xX4x16c56xX3xX2xX3xX1xX2axX25fxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX1bfxX32xXdxXe7xX3xX300xX1b9xX21xX3xXexX21fxX21xX1xX3xXcxX1a3xX2fxX3xX172xX26xX18exX2fxX19bxX21xX3xX4xX266xX21xX3xX5xX1a8xXdxX3xX5xX24xX3xX1cxX1f6xX4xX3xX17xX1cexX4xX180xX3xX1cxX1f6xX4xX3xX172xX184xX21xX26xX180xX3xX5b5xX2axX21xX3xXcxX18exXdcxX3xXf2xX24xX3xX17xX1a3xXdcxX3xX1cxX1acxX21xX26xX3xX1bfxX270xX18exX3xX4xX275xX3xX4xX1f6xX4xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX3xXexX1xX6xXdcxX3xX26xXdxX6xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXdxXdcxX26xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXe7xX8cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX21xX1xXe7xXf2xX21xX39xX21xX10xX4fxX7xX39xX66xXfbxXfbxX39xXfexXffxX51xX101xX57xX103xX101xX2xX57xX57xXexX2xX2xX57xXfbxX57xX103xX101xX109xX101xX5xX109xXe7xX110xXbxX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX11dxXdcxX6xX26xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX8cxX3fxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX216xX24xX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xX5xX2e0xX3xXexX3fxX24bxX1fexX21xX26xX3xXexX1xX24xX21xX1xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX2axX51xX2fxXaxX12xX300xX19bxX21xX3xX4xX1a8xX21xX1xX3xX4xX1f6xX4xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xX5xXdxX19bxX21xX3xX1b7xX18exX6xX21xX3xX1bfxX1bdxX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX180xX3xXdcxX32xXexX3xX7xX1b9xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX1bfxX25fxX4xX3xX7xX1cexX4xX3xX4xX3aaxX6xX3xX1bfxX1acxX21xX26xX3xX8cxX24xX2axX3xX4xX1f6xX4xX3xX51xX1a3xX21xX3xXexX32xX4xX3xXcxX1a3xX2fxX3xX172xX26xX18exX2fxX19bxX21xX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX1bfxX24bxX450xX4xX3xXbxX1xX2cdxX4xX3xX51xX2d1xX21xX26xX3xXf2xX24xX3xXexX3fxX4d8xX21xX1xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX21xX1xX1a3xX21xX3xX51xX193xXbxX3xX21xX24xX2fxXe7xX3xX17xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xX1bfxX1a3xXdcxX3xXexX3fxX1a3xX18exX3xXdcxX3d8xX21xX26xX3xX21xX201xXdcxX3xXdcxX36xXdxX3xX4xX3aaxX6xX3xX51xX1a3xX21xX3xXexX32xX4xX3xX300xX6xX3xX172xX6xX180xX3xX5xX2e0xX3xXdcxX3d8xX21xX26xX3xX5xX1d6xX6xX3xXdcxX36xXdxX3xX4xX3aaxX6xX3xX21xX26xX24bxX286xXdxX3xX13xXdxX6xX3xX50axX6xXdxX3xX7xX379xX3xX5xX3e1xX21xX3xX5xX24bxX450xXexX3xX1bfxX24bxX450xX4xX3xXexX3fxX4d8xX21xX1xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xXexX1a8xXdxX3xX4xX1f6xX4xX3xX1bfxX193xX6xX3xX1bfxXdxX20cxXdcxX3xX4xX184xX21xX26xX3xX4xX32xX21xX26xX3xXexX1xX24xX21xX1xX3xXbxX1xX1b9xX3xX1d9xX5xX1a3xX2fxX3xX1dexX18exXe7xX3xX1dexX18exX32xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX21fxX21xX1xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX26xXdxX174xX6xX3xX4xX1f6xX4xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xXf2xX24xX3xX21xX26xX2axX24xXdxX3xXexX21fxX21xX1xX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX7xX379xX3xX1bfxX24bxX450xX4xX3xXexX470xX3xX4xX1xX474xX4xX180xX3xX21xX1x100d0xXdcxX3xX5xX24bxX18exX3xX26xXdxX174xX180xX3xX8cxX28dxX2axX3xXexX1acxX21xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xX26xXdxX286xX3xX1bfxX1dxX3xX18axXexX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xXdcxX6xXdxX3xXdcxX32xXexXe7xXe7xXe7xX3xX1e2xX21xX26xX3xX1d9xX1xX6xX21xX3xX1ebxX18exX1a3xX21xX3xX1f0xX1f1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13116xX1axX3x12090xX1dexX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX5xX24xX3xX2fxX1bdxX18exX3xXexX1b9xX3xXf2xX184xX3xX4xX263xX21xX26xX3xX1b7xX18exX6xX21xX3xXexX3fxX43exX21xX26xX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xX1bfxX286xXdxX3xX7xX1b9xX21xX26xX3xX1bfxX1acxX21xX26xX3xX8cxX24xX2axX3xXcxX1a3xX2fxX3xX172xX26xX18exX2fxX19bxX21xX180xX3xXf2xX4d8xX3xXf2xX1c9xX2fxX3xXf2xXdxX312xX4xX3xXbxX1xX2cdxX4xX3xX51xX2d1xX21xX26xX180xX3xXexX3fxX4d8xX21xX1xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX21xX1xX174xX21xX26xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX180xX3xX21xX26xX1xXdxX3xXexX1xX474xX4xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xXexX25axX18exX3xX5xXdxX19bxX21xX3xX1b7xX18exX6xX21xX3xX1bfxX1bdxX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX3fxX25axXexX3xX4xX275xX3x14959xX3xX21xX26xX1xf889xX6xX3xX1bfxX1b9xXdxX3xXf2xX36xXdxX3xXf2xXdxX312xX4xX3xX8cxX28dxX2axX3xXexX1acxX21xX3xX182xX1xX184xX21xX26xX3xX26xXdxX6xX21xX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xXcxX1a3xX2fxX3xX172xX26xX18exX2fxX19bxX21x17d95xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xX51xXdxXf2xX12xX50fxX32xXexX3xX7xX1b9xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xX182xX1xX1f6xX4xX3xX21xX1xX24bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1a8xX4xX3xXexX24bxX450xX21xX26xX3xX21xX1xX24xX3xXdcxX1acxX180xX3xXexX3fxX24bxX21xX26xX3xX8cxX24xX2fxX3xX182xX1xX184xX21xX26xX3xX26xXdxX6xX21xX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX180xX3xX1xX32xXdxX3xXexX1xX28dxX2axX3xX38fxX1d6xX4xX3xXexXdxX1bdxX21xX3xX1bfxX3e1xX18exX3xXexX24bxX3xXf2xX24xX2axX3xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX180xX3xX1xX32xXdxX3xXexX1xX28dxX2axX3xX51xX18exX3xX5xX193xX4xX1xX180xX3xX1xX32xXdxX3xX4xX1xX450xX3xX1xX24xX21xX26xX3xX1f0xXdxX312xXexX3xX172xX6xXdcxX3xX4xX1xX25axXexX3xX5xX24bxX450xX21xX26xX3xX4xX6xX2axX180xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX18fxXdcxX3xXexX1xX2d1xX4xX180xX3xXexX3fxXdxX20cxX21xX3xX5xX1dxXdcxX3xX7xXdxX21xX1xX3xXf2xX1c9xXexX3xX4xX28dxX21xX1xXe7xXe7xXe7xX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX3fxX6xX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xX7xX18exX1b9xXexX3xXexX1xX286xXdxX3xX26xXdxX6xX21xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxXe7xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fdxX18exX8cxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX8cxX12xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX3xX1bfxX1dxX3xX7xX20xX21xX3xX7xX24xX21xX26xXe7xXe7xXe7xX0xX39xX8cxX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX2axX51xX2fxXaxX12xX1e2xX21xX26xX3xX1d9xX1xX6xX21xX3xX1ebxX18exX1a3xX21xX3xX1f0xX1f1xX3xX4xX1xX2axX3xX8cxXdxX1bdxXexX180xX3xX1bfxX1bdxX21xX3xX21xX6xX2fxX3xXf2xXdxX312xX4xX3xX4xX1xX18exX18fxX21xX3xX8cxX193xX3xX4xX1xX2axX3xX3adxX10xX7xXexXdxXf2xX6xX5xX3xX1bfxX1dxX3xXexX24bxX24cxX21xX26xX3xX1bfxX1b9xXdxX3xX1xX2axX24xX21xX3xXexX25axXexX180xX3xX38fxX2axX21xX26xX3xX182xX1xX2axX28dxX21xX26xX3xX1xX24cxX21xX3xXfexX57xX59xX3xX182xX1xX1b9xXdxX3xX5xX24bxX450xX21xX26xX3xX4xX184xX21xX26xX3xXf2xXdxX312xX4xXe7xX3x17979xX36xX4xX3xXexX18axX21xX1xX180xX3xX7xX379xX3xX4xX275xX3xX182xX1xX2axX28dxX21xX26xX3xX101xX57xX3xX21xX26xX1xX4d8xX21xX3xX5xX24bxX450xXexX3xX182xX1xX1f6xX4xX1xX3xX51xX18exX3xX5xX193xX4xX1xX3xX1bfxX470xX3xXf2xX270xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xX21xX1xX174xX21xX26xX3xX21xX26xX24xX2fxX3xX21xX24xX2fxX180xX3xXf2xX4d8xX3xXf2xX1c9xX2fxX3xXexX4d8xX21xX1xX3xXexX3fxX1a8xX21xX26xX3xXa7cxX4xX1xX1f6xX2fxX3xXbxX1xX266xX21xX26xXb79xX3xX5xX24xX3xX1bfxX24bxX24cxX21xX26xX3xX21xX1xXdxX19bxX21xXe7xX3xXcxX18exX2fxX3xX21xX1xXdxX19bxX21xX180xX3xXexX21fxX21xX1xX3xX1bfxX1dxX3xX1xX18exX2fxX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xXexX1xX19bxXdcxX3xXdcxX32xXexX3xX7xX1b9xX3xX1bfxX193xX6xX3xX1bfxXdxX20cxXdcxX3xX1fexX3xX5b5xX2axX21xX3xXcxX18exXdcxX3xX1bfxX20cxX3xXexX1xX18exX3xX38fxX1bdxXbxX3xX21xX24cxXdxX3xX201xX21xX3xX21xX26xX1xX21fxX3xX4xX1xX2axX3xX182xX1xX1f6xX4xX1xX180xX3xX4xX1f6xX4xX1xX3xX182xX1xX2axX28dxX21xX26xX3xX1xX24cxX21xX3xXfbxX57xX182xXdcxX180xX3xX1bfxXdxX3xX1bfxX24bxX286xX21xX26xX3xX8cxX32xX3xXdcxX25axXexX3xX4xX1xX3d8xX21xX26xX3xX2xX3xXexXdxX1bdxX21xX26xX3xX1bfxX1acxX21xX26xX3xX1xX1acxXe7xX3xX1dexX1f6xX4xX3xX4xX1xX18exX2fxX1bdxX21xX3xX8cxX6xX2fxX3xXexX36xXdxX3xX1d9xX5xX1a3xX2fxX3xX1dexX18exX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xXexX1xX286xXdxX3xX26xXdxX6xX21xX3xX51xXdxX2e0xX21xX3xX3fxX6xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX182xX1xX184xX21xX26xX3xX4xX266xX21xX3xX4xX1xX76axX3xXexX3fxX1b9xX21xX26xX180xX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xX51xX18exX3xX182xX1xX1f6xX4xX1xX3xXbxX1xX28dxXdxX3xX7xX774xX3xX51xX2cdxX21xX26xX3xX4xX1f6xX4xX3xXbxX1xX24bxX24cxX21xX26xX3xXexXdxX312xX21xX3xX182xX1xX1f6xX4xX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX1bdxXe7xXe7xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXdxXdcxX26xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXe7xX8cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX21xX1xXe7xXf2xX21xX39xX21xX10xX4fxX7xX39xX66xXfbxXfbxX39xXfexXffxX51xX101xX57xX103xX101xX2xX57xX57xXexX2xX2xX57xXfbxX57xX103xX101xX109xXfbxX5xX101xXe7xX110xXbxX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX11dxXdcxX6xX26xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX8cxX3fxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX1dexX1f6xX4xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX3xXexX3fxXa79xX3xX4xX3aaxX6xX3xX1cxX6xX182xX3fxX184xX21xX26xX180xX3xef10xX18exX28dxX21xX26xX3xXcxX3fxX193xX3xXexX1a8xXdxX3xX17xXdxX19bxX21xX3xX1xX2axX6xX21xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX300xX18exX184xX21xX3xX50fxX19bxX3xXcxX1xX18exX32xXexX3xX109xX57xX57xX721xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX2axX51xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX184xX21xX26xX3xX1d9xX1xX6xX21xX3xX1ebxX18exX1a3xX21xX3xX1f0xX1f1xX180xX3xXdcxX25fxX4xX3xX51xX263xX3xX4xX266xX21xX3xX182xX1xX275xX3xX182xX1xX201xX21xX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xXf2xX270xX3xX4xX24cxX3xX7xX1fexX3xXf2xX1c9xXexX3xX4xX1xX25axXexX180xX3xX21xX1xX24bxX21xX26xX3xXexX21fxX21xX1xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX1bfxX1dxX3xX4xX1b9xX3xX26xX1cexX21xX26xX3xX1xX1bdxXexX3xX7xX474xX4xX3xX1bfxX20cxX3xXexX470xX3xX4xX1xX474xX4xX3xXdcxX32xXexX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xXbxX1xX2axX21xX26xX3xXbxX1xX1d6xX180xX3xX1bfxX1c9xXdcxX3xX1bfxX24xX3xX8cxX28dxX21xX3xX7xX1cexX4xX180xX3xX1bfxX1acxX21xX26xX3xXexX1xX286xXdxX3xX6xX21xX3xXexX2axX24xX21xX3xXf2xX24xX3xXexXdxX1bdxXexX3xX182xXdxX312xXdcxXe7xX3xX5b5xX1xX2axX28dxX21xX26xX3xX1xX24cxX21xX3xX101xXe7xX57xX57xX57xX3xXexX4d8xX21xX1xX3xX21xX26xX18exX2fxX312xX21xX3xXf2xXdxX19bxX21xX3xX1bfxX24bxX450xX4xX3xX1xX18exX2fxX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xXexX1xX6xXdcxX3xX26xXdxX6xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX180xX3xX26xX1acxXdcxX3xX4xX1f6xX4xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX21xX1xX1a3xX21xX180xX3xX21xX26xX1xX312xX3xX7xXb38xX180xX3xX5xX2d1xX4xX3xX5xX24bxX450xX21xX26xX3xXf2xX1f1xX3xXexX3fxX6xX21xX26xX180xX3xX1xX43exX4xX3xX7xXdxX21xX1xX180xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXf2xXdxX19bxX21xXe7xXe7xXe7xX3xX1dexX184xX21xX26xX3xXf2xXdxX312xX4xX3xX4xX1xX18exX18fxX21xX3xX8cxX193xX3xX4xX275xX3xX7xX2d1xX3xXbxX1xX1b9xXdxX3xX1xX450xXbxX3xXexX18axX4xX1xX3xX4xX2d1xX4xX3xX4xX3aaxX6xX3xX4xX1f6xX4xX3xX21xX26xX24xX21xX1xX3xX5xXdxX19bxX21xX3xX1b7xX18exX6xX21xX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xXexX21fxX21xX1xX180xX3xX4xX263xX21xX26xX3xX1xX76axX3xXexX3fxX450xX3xXexX3d8xX3xX300xX32xX3xX1f0xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX208xX3xXcxX1xX20cxX3xXexX1xX6xX2axX3xXf2xX24xX3xX216xX18exX3xX5xX193xX4xX1xXe7xX3xX172xX1xXdxX270xX18exX3xX182xX1xX18exX3xXf2xX2d1xX4xX3xX4xX3aaxX6xX3xXexX1xX24xX21xX1xX3xXbxX1xX1b9xX3xX1d9xX5xX1a3xX2fxX3xX1dexX18exX3xX1bfxX1dxX3xX1bfxX24bxX450xX4xX3xX4xX1xX21fxX21xX1xX3xXexX3fxX6xX21xX26xX3xX26xX25axXbxX3xX3fxX1d6xXexX3xX1bfxX20cxX3xXbxX1xX2cdxX4xX3xXf2xX2cdxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX1f6xX4xX3xX1xX2axX1a8xXexX3xX1bfxX32xX21xX26xX3xX4xX3aaxX6xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxXe7xX3xX1dexX1f6xX4xX3xX4xX184xX21xX26xX3xXexX2fxX3xX51xX18exX3xX5xX193xX4xX1xX180xX3xX51xX193xX4xX1xX3xXf2xX2cdxX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX182xX1xX18fxX21xX3xXexX3fxX24bxX24cxX21xX26xX3xX38fxX1a3xX2fxX3xX51xX2d1xX21xX26xX3xX4xX1f6xX4xX3xXexX2axX18exX3fxX3xX51xX18exX3xX5xX193xX4xX1xX3xXdcxX36xXdxX180xX3xX4xX1f6xX4xX3xX7xX28dxX21xX3xXbxX1xX18fxXdcxX3xX51xX18exX3xX5xX193xX4xX1xX3xX1bfxX20cxX3xXbxX1xX2cdxX4xX3xXf2xX2cdxX3xX182xX1xX1f6xX4xX1xX3xXexX1xX6xXdcxX3xX1b7xX18exX6xX21xXe7xX3xX172xX1xXdxX270xX18exX3xX4xX24cxX3xX7xX1fexX3xX7xX28dxX21xX3xX38fxX18exX25axXexX3xXexX1xX3aaxX3xX4xX184xX21xX26xX3xXexX3fxX18exX2fxX270xX21xX3xXexX1xX1b9xX21xX26xX3xX4xX1f1xX21xX26xX3xX1bfxX24bxX6xX3xX3fxX6xX3xXexX1xX19bxXdcxX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xXdcxX25fxXexX3xX1xX24xX21xX26xX3xXbxX1xX2axX21xX26xX3xXbxX1xX1d6xX3xX26xXdxX1d6xXbxX3xX51xX18exX3xX182xX1xX1f6xX4xX1xX3xX4xX275xX3xXexX1xX19bxXdcxX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xX5xX2d1xX6xX3xX4xX1xX43exX21xXe7xXe7xXe7xX0xX39xXbxX12xX0xXdxXdcxX26xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXe7xX8cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX21xX1xXe7xXf2xX21xX39xX21xX10xX4fxX7xX39xX66xXfbxXfbxX39xXfexXffxX51xX101xX57xX103xX101xX2xX57xX57xXexX2xX2xX57xXfbxX57xX103xX101xX109xXffxX5xXfbxXe7xX110xXbxX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX11dxXdcxX6xX26xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX8cxX3fxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX2axX51xX2fxXaxX12xX16cxXdxX312xX21xX3xX21xX6xX2fxX180xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX6xXdxX3xX5xX24xX3xX21xX24cxXdxX3xX5xX24bxX18exX3xX26xXdxX174xX3xX1bfxX24bxX450xX4xX3xX21xX1xXdxX270xX18exX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX21xX1xX25axXexX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xX4xX28dxX3xX21xX24bxX36xX4xX180xX3xXf2xX36xXdxX3xX182xX1xX2axX28dxX21xX26xX3xX1xX24cxX21xX3xXffxX3xX21xX26xX1xX4d8xX21xX3xX8cxX32xX3x157fdxX7xX1b9xX3xX5xXdxX312xX18exX3xXexX1xX1b9xX21xX26xX3xX182xX19bxX3xX21xX201xXdcxX3xX109xX57xX57xXfex14d02xXe7xX3xX1f0xXdxX312xX4xX3xXbxX1xX2cdxX4xX3xX51xX2d1xX21xX26xX3xX4xX1f6xX4xX3xX5xX2e0xX3xX1xX32xXdxX3xX26xX1cexX21xX3xX5xXdxX270xX21xX3xXf2xX36xXdxX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xX182xX1xX184xX21xX26xX3xX4xX1xX21fxX3xX4xX275xX3xXb33xX3xX21xX26xX1xXb38xX6xX3xX1bfxX1b9xXdxX3xXf2xX36xXdxX3xX8cxX28dxX2axX3xXexX1acxX21xX3xX182xX1xX184xX21xX26xX3xX26xXdxX6xX21xX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX180xX3xXdcxX24xX3xX4xX266xX21xX3xXbxX1xX1f6xXexX3xX1xX18exX2fxX3xXexX1f6xX4xX3xX51xX2cdxX21xX26xX3xXexX3fxX2axX21xX26xX3xX1b7xX18exX28dxX21xX26xX3xX8cxX1f6xX3xX26xXdxX1f6xX3xXexX3fxX193xX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX180xX3xX1a3xXdcxX3xX21xX1xX1a8xX4xX3xX4xX3aaxX6xX3xX4xX1acxX21xX26xX3xX4xX1xXdxX19bxX21xX26xX3xXcxX1a3xX2fxX3xX172xX26xX18exX2fxX19bxX21xX180xX3xX1bfxX1acxX21xX26xX3xXexX1xX286xXdxX3xX1b7xX18exX28dxX21xX26xX3xX8cxX1f6xX3xX21xX1xX174xX21xX26xX3xXexXdxX270xXdcxX3xX21xX201xX21xX26xX3xX51xX18exX3xX5xX193xX4xX1xX3xXf2xX201xX21xX3xX1xX2axX1f6xX3xX4xX3aaxX6xX3xXf2xX263xX21xX26xX3xX1bfxX25axXexX3xX26xXdxX24xX18exX3xXexX3fxX18exX2fxX270xX21xX3xXexX1xX1b9xX21xX26xX3xX21xX24xX2fxXe7xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX51xXdxXf2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133f3xX18exXexX1xX2axX3fxXaxX12xXcxe1efx1302fx10944xXcxX3xX17x164b6xX1542xX172xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fdxX2axX18exX3fxX4xX10xXaxX12xX172xX26xX18exX1acxX21xX1axX3xX300xX1f6xX2axX3xX172xX1xX1a3xX21xX3xX51xX1a3xX21xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX51xX12xX0xX39xXexX3fxX12xX0xX39xXexX8cxX2axX51xX2fxX12xX0xX39xXexX6xX8cxX5xX10xX12
TUYẾT LOAN