VinFast đưa 155 ô tô LUX đến 14 quốc gia để kiểm thử
(Baohatinh.vn) - Ngày 20/3/2019, lô xe VinFast đầu tiên trong số 155 xe đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến 14 quốc gia thuộc 4 châu lục để kiểm thử chất lượng và độ an toàn. Quá trình kiểm thử kéo dài liên tục từ nay đến tháng 8/2019 nhằm đảm bảo mọi sản phẩm VinFast đều đạt tiêu chuẩn cao của châu Âu và thế giới trước khi chính thức bán ra thị trường.
745dx7ccdx8252xcd88x8883xb6b8x7f3bx9039xc02bxX7xcd3axe129xd5c7xf9c2x8c98x970fxX5xc77cxXax9ed2xd966xXdxc0fex7b29xX6xX7xXexX3xa641x746exX6xX3xX2xcc48xX20xX3xdd7fxX3xXexX23xX3xe9bcxf366xdbbcxX3xX1bxce15xX15xX3xX2xc1e1xX3xded6xf172x8131xX4xX3x9f69xXdxX6xX3xX1bx93fdxX3xa38bxXdxX3dx8f0dxX3xXexX1x7aebxX0xb50exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b12xX10xX6xd3bdxXaxX12xa680xX38xd614xca43xX3xaa31x8e4bxX48xc02cxX48xX62xX63xX2xba14x8e21xX3xX5xX23xX3xc78exX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxc8faxX34xX3xXexXdx7534xX15xX3xXexec72x7fdexX15xX38xX3xX7xX35xX3xX2xX20xX20xX3xX70xX10xX3xX1bxd538xX3xX1bxX1cxa078xX4xX3xcb63x9a17xX15xX3xX4xX1xX34xX60xX3dxX15xX3x9052xd234xX15xX38xX3xX1bxX1cx7b14xX15xX38xX3xX1xX5fxX15xX38xX3xX3fxX1xX23xX15xX38xX3xX1bxX2dxX15xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXexX1xX34x9614xX4xX3xX31xX3xX4xX1xb0c3xX34xX3xX5xb53bxX4xX3xX1bxX3dxX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xX3xX4xX1x9804xXexX3xX5xX1cxX99xX15xX38xX3xX9cxX5fxX3xX1bxXd0xX3xX6xX15xX3xXexX86xX5fxX15xced8xX3xa6ffxX34x9ec2xX3xXexX85xf421xX15xX1xX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xX3xX3fx9af2xX86xX3xX5axX5fxXdxX3xX5xXdxX81xX15xX3xXexXdbxX4xX3xXex75c3xX3xX15xX6xX60xX3xX1bxX2dxX15xX3xXexX1xX106xX15xX38xX3x81aexX48xX62xX63xX2xX6axX3xX15xX1xXa8xX42xX3xX1bxf229xX42xX3xXa7xX146xX86xX3xX42xe559xXdxX3xX7xX146xX15xX3xXbxX1xb74axX42xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxae63xX34xX3xX1bxec93xXexX3xXexXdxX81xX34xX3xX4xX1xX34xX157xX15xX3xX4xX6xX86xX3xX4xcdf8xX6xX3xX4xX1xXd7xX34xX3xa935xX34xX3xX9cxX5fxX3xXexX1xX2dxX3xX38xXdxe2ebxXdxX3xXexX85xX1cxX18exX4xX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX1xbf8fxX15xX1xX3xXexX1xbf0dxX4xX3xXa7xX106xX15xX3xX85xX6xX3xXexX1xd269xX3xXexX85xX1cxXaexX15xX38xX102xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe082xX86xX5axX60xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexb608xX6xX5xXdxX38xX15xacb2xX3xX4xX10xX15xXexX10xX85xad34xXaxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX10xX42xX12xX0xXdxX42xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX4xX10xX1d8xX86xXa7xa248xX10xX4xXexX3xX5axX38xX42xX10xX5axXdxX6xX3xX9cxXdxX5axX10xX86xX3xX42xXbxX31xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXax8bb9xXdxX5axXexX1xX1dexX3x7ae6xX2xX62xXbxX70xX1e6xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX1dexX3xX65xX31xX31xXbxX70xX1e6xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX48xX6xXbxXbxX7xX48xX86xXbxX10xX15xX48xX42xX10xX5axXdxX6xX48xXexX1xX34xX42xXa7xeefcxXbxX9xX15xX10xX226xX7xX48xX2xX6axX2xX2xX48xX2xX65x7b99xX5axX31xX63xX6axX65xX6axX62xX26exXexX62xX2xX22dxX22dxX5xX63xX1d8xX5axX6xXdxX1d8xX5axXdxX10xX15xX1d8xX9cxXdxX5axX10xX86xX102xX207xXbxX38xXaxX3xX5axX6xXexX6xX1d8xXexX60xXbxX10xX9xXaxX9cxXdxX5axX10xX86xX48xX42xXbxX31xXaxX3xX5axX6xXexX6xX1d8xX10xX15xX4xX86xX5axX10xX9xXaxX6xX139xX5dxX5axXbxb23dxX6xX48xb6f5xe6f5xX9cxXcxX139xca48xa639xX4xX9cxX13xX2bbxX42xX2c4x749fxX22dxX42xXbxe687x9638xX62xX1c7xX48xX86xX7xX9cxXdxXbxX1c7xXbxabacxX38xX5dxX15xX1c7xX2bexX2dbxX5axX2d0xX62xX1c7xX15xX63xX29xXdxXdxX2bbxX1c7xX2cfxX104xX34xXdxbd86xX104xX1xa770xX33xX2f1xX2f4xX226xX34xXa7xX9cxX42xXa7xX207xX86xX2c3x9a44xX20xX2c4xX20xX2f1x80a3xX63xX2dbxX86xX48x7fa5xX29xX226xX2bfxX7xX60xX2bexX5dxXcxX2f4xX2c3xX65xX139xXcxXa7xX33xX2f1xXexX20xa4a9xX2c4xX1xX86xb55dxX15xX1xX42xX2f4xXa7xX31x75b6xXa7xX301xX29xX6xX22dxX34xX2bexX2xX34xX139xX2dbxX30bxX2bbxX7xX1xX2cbxe135xX33xX86xX42xX10xX16xX6xX2cbxX207xX20xX22dxX42xX42xX31exX63xX70xX1c7xX9cxX33axX3fxX5dxX226xX2d0xX65xX31exX2d0xX65xX31exXaxX3xX5axX6xXexX6xX1d8xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xX42xX12xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX86xX5axX60xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX1d8xX6xX5xXdxX38xX15xX1dexX3xX4xX10xX15xXexX10xX85xX1e6xXaxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX10xX42xX12xX0xXdxX42xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX34xX42xXa7xX3xX5axX1xXdxX5axX10xX3xXdxX322xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX226xXdxX5axXexX1xX1dexX3xX22dxX2xX20xXbxX70xX1e6xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX1dexX3xX31xX2xX63xXbxX70xX1e6xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dexX48xX48xXdxX102xXa7xX6xX86xX1xX6xXexXdxX15xX1xX102xX9cxX15xX48xX15xX10xX226xX7xX48xX2xX6axX2xX2xX48xX2xX65xX26exX5axX31xX63xX6axX31xX63xX20xX26exXexX6axX63xX22dxX6axX5xX65xX1d8xX9cxX2bexX2xX102xX207xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX2xX20xX20xX3xX23xX3xXexX23xX3xX28xX29xX2axX3xX1bxX2dxX15xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1bxX3dxX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xX42xX12xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX85xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d8xXexX1xX34xX42xXa7xX1d8xX6xX15xX5axX1d8xX7xX6xXbxX86xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX19dxX15xX1xX3xXexX1xX1a3xX4xX3xXa7xX106xX15xX3xX70xX10xX3xXexX167xXdxX3xX1bxX167xXdxX3xX5x7614xX3xX322xX1xX10xX9cxX85xX86xX5xX10xXexX6bxX3xX7xd027xXbxX3xX42xe43axX3xX31xX63xX3xX1bxXdxX3dxX42xX3xXa7xX106xX15xX3xX85xXdxX81xX15xX38xXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xX4xX1xXdxX15xX1xX1d8xXexX1xX34xX4xX1d8xXa7xX6xX15xX1d8xX70xX10xX1d8xXexX6xXdxX1d8xX5axX6xXdxX1d8xX5xX60xX1d8xX4xX1xX10xX9cxX85xX86xX5xX10xXexX1d8xX7xX6xXbxX1d8xX42xX86xX1d8xX31xX63xX1d8xX5axXdxX10xX42xX1d8xXa7xX6xX15xX1d8xX85xXdxX10xX15xX38xX48xX2xX22dxX6axX139xX22dxX6axX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX38xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX48xX42xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX62xX63xX48xX15xX10xX226xX7xX48xX2xX6axX2xX63xX48xX2xX63xX22dxX5axX22dxX2xX63xX2xX63xX2xX31xXexX20xX63xX31xX26exX5xX2xX102xX207xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX2xX20xX20xX3xX23xX3xXexX23xX3xX28xX29xX2axX3xX1bxX2dxX15xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1bxX3dxX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX9cxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX19dxX15xX1xX3xXexX1xX1a3xX4xX3xXa7xX106xX15xX3xX70xX10xX3xXexX167xXdxX3xX1bxX167xXdxX3xX5xX4f2xX3xX322xX1xX10xX9cxX85xX86xX5xX10xXexX6bxX3xX7xX500xXbxX3xX42xX504xX3xX31xX63xX3xX1bxXdxX3dxX42xX3xXa7xX106xX15xX3xX85xXdxX81xX15xX38xXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xX4xX1xXdxX15xX1xX1d8xXexX1xX34xX4xX1d8xXa7xX6xX15xX1d8xX70xX10xX1d8xXexX6xXdxX1d8xX5axX6xXdxX1d8xX5xX60xX1d8xX4xX1xX10xX9cxX85xX86xX5xX10xXexX1d8xX7xX6xXbxX1d8xX42xX86xX1d8xX31xX63xX1d8xX5axXdxX10xX42xX1d8xXa7xX6xX15xX1d8xX85xXdxX10xX15xX38xX48xX2xX22dxX6axX139xX22dxX6axX102xX1xXexX42xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX19dxX15xX1xX3xXexX1xX1a3xX4xX3xXa7xX106xX15xX3xX70xX10xX3xXexX167xXdxX3xX1bxX167xXdxX3xX5xX4f2xX3xX322xX1xX10xX9cxX85xX86xX5xX10xXexX6bxX3xX7xX500xXbxX3xX42xX504xX3xX31xX63xX3xX1bxXdxX3dxX42xX3xXa7xX106xX15xX3xX85xXdxX81xX15xX38xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX322xX106xX4xX3xX1bxX167xXdxX3xX5xX4f2xX3xX322xX1xX10xX9cxX85xX86xX5xX10xXexX3xX1bxX95xX3xX15xX1xX9dxX15xX3xX1bxf069xXexX3xX4xX14exX4xX3xX70xX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX102xX3xd739xXd7xX60xX3xX4xfbd2xX15xX38xX3xX5xX5fxX3xX1bxX1afxX6xX3xX1bxXdxX3dxX42xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xX5axX86xX6xX15xX1xX3xX70xX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX19dxX15xX1xX3xXexX1xX1a3xX4xX6bxX3xX7xX86xX15xX38xX3xX1xX5fxX15xX1xX3xX4xa3acxX15xX38xX3xX15xX1xa8baxX15xX38xX3xX1bxX167xXdxX3xX5xX4f2xX3xX42xX18exXdxX3xX42xX5fxX3xX1xX95xX15xX38xX3xX70xX10xX3xX13xXdx9a20xXexX3xX42xX504xX3xXexX1xX81xX42xX102xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX322xX1xXdxX2dxX4xX3xX23xX3xXexX23xX3xX1bxX7cxX34xX3xXexXdxX81xX15xX3xX4xX17axX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5xf982xX15xX3xXa7xX106xX15xX1xX3xXexX167xXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX4xX1xXdxX10xX4xX1d8xX86xX1d8xXexX86xX1d8xX5axX6xX34xX1d8xXexXdxX10xX15xX1d8xX4xX34xX6xX1d8xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xX5xX6xX15xX1d8xXa7xX6xX15xX1xX1d8xXexX6xXdxX1d8xX9cxXdxX10xXexX1d8xX15xX6xX42xX48xX2xX22dxX6axX31xX62xX63xX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX38xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX48xX42xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX62xX63xX48xX15xX10xX226xX7xX48xX2xX6axX63xX6axX48xX2xX63xX22dxX5axX31xX2xX2xX63xX20xX31xX63xXexX2xX20xX31xX6axX5xX2xX102xX207xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX2xX20xX20xX3xX23xX3xXexX23xX3xX28xX29xX2axX3xX1bxX2dxX15xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1bxX3dxX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX9cxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX322xX1xXdxX2dxX4xX3xX23xX3xXexX23xX3xX1bxX7cxX34xX3xXexXdxX81xX15xX3xX4xX17axX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5xX7f1xX15xX3xXa7xX106xX15xX1xX3xXexX167xXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX4xX1xXdxX10xX4xX1d8xX86xX1d8xXexX86xX1d8xX5axX6xX34xX1d8xXexXdxX10xX15xX1d8xX4xX34xX6xX1d8xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xX5xX6xX15xX1d8xXa7xX6xX15xX1xX1d8xXexX6xXdxX1d8xX9cxXdxX10xXexX1d8xX15xX6xX42xX48xX2xX22dxX6axX31xX62xX63xX102xX1xXexX42xXaxX12xX322xX1xXdxX2dxX4xX3xX23xX3xXexX23xX3xX1bxX7cxX34xX3xXexXdxX81xX15xX3xX4xX17axX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5xX7f1xX15xX3xXa7xX106xX15xX1xX3xXexX167xXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX57xX95xX15xX38xX3xX70xX10xX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX1xX86xX5fxX15xX3xXexX1xX5fxX15xX1xX3xX7xX146xX15xX3xX70xX34xXecxXexX3xXexX1xX46xX3xX15xX38xX1xXdxX7a8xX42xX3xX4xX1xXdxX2dxX4xX3xX28xX34xX70xX3xX2cbxX2cfxX62xX102xX63xX3xX1bxX7cxX34xX3xXexXdxX81xX15xX3xX9cxX5fxX3xX4xX1xX167xX60xX3xXexX1xX46xX3xXexX85xX86xX15xX38xX3xX3fxX1xX34xX23xX15xX3xX9cxXdxX81xX15xX3xX15xX1xX5fxX3xX42xX106xX60xX3xX504xX3xX57xX146xXdxX3xf0e0xX1x9744xX15xX38xX3xX1xX23xX42xX3xX22dxX48xX65xX102xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX10xX3xX2cbxX29xX13xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX28xX34xX70xX3xX2cbxX2cfxX3xX62xX102xX63xX3xX4x8c18xX3xXexX1xX3dxX3xX5xX7f1xX15xX3xXa7xX106xX15xX1xX3xX4xX1xX167xX60xX3xXexX1xX46xX3xXexX167xXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xX3xXexX1xX106xX15xX38xX3xX65xX3xXexX18exXdxXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX70xX10xX1d8xX7xX34xX9cxX1d8xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xX5xX34xX70xX1d8xX7xX6xX1d8xX62xX1d8xX63xX1d8xX4xX86xX1d8xXexX1xX10xX1d8xX5xX6xX15xX1d8xXa7xX6xX15xX1xX1d8xX4xX1xX6xX60xX1d8xXexX1xX34xX1d8xXexX6xXdxX1d8xX9cxXdxX10xXexX1d8xX15xX6xX42xX1d8xXexX1xX6xX15xX38xX1d8xX65xX1d8xXexX86xXdxX48xX2xX22dxX139xX26exX22dxX62xX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX38xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX48xX42xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX62xX63xX48xX15xX10xX226xX7xX48xX2xX6axX63xX26exX48xX2xX63xX22dxX5axX65xX62xX2xX20xX2xX65xX139xXexX26exX65xX6axX65xX31xX5xX63xX102xX207xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX2xX20xX20xX3xX23xX3xXexX23xX3xX28xX29xX2axX3xX1bxX2dxX15xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1bxX3dxX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX9cxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX10xX3xX2cbxX29xX13xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX28xX34xX70xX3xX2cbxX2cfxX3xX62xX102xX63xX3xX4xXa6dxX3xXexX1xX3dxX3xX5xX7f1xX15xX3xXa7xX106xX15xX1xX3xX4xX1xX167xX60xX3xXexX1xX46xX3xXexX167xXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xX3xXexX1xX106xX15xX38xX3xX65xX3xXexX18exXdxXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX70xX10xX1d8xX7xX34xX9cxX1d8xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xX5xX34xX70xX1d8xX7xX6xX1d8xX62xX1d8xX63xX1d8xX4xX86xX1d8xXexX1xX10xX1d8xX5xX6xX15xX1d8xXa7xX6xX15xX1xX1d8xX4xX1xX6xX60xX1d8xXexX1xX34xX1d8xXexX6xXdxX1d8xX9cxXdxX10xXexX1d8xX15xX6xX42xX1d8xXexX1xX6xX15xX38xX1d8xX65xX1d8xXexX86xXdxX48xX2xX22dxX139xX26exX22dxX62xX102xX1xXexX42xXaxX12xX2axX10xX3xX2cbxX29xX13xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX28xX34xX70xX3xX2cbxX2cfxX3xX62xX102xX63xX3xX4xXa6dxX3xXexX1xX3dxX3xX5xX7f1xX15xX3xXa7xX106xX15xX1xX3xX4xX1xX167xX60xX3xXexX1xX46xX3xXexX167xXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xX3xXexX1xX106xX15xX38xX3xX65xX3xXexX18exXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX86xX3xXa7xXdxX2dxXexX3xX1bxX95xX3xX7xX146xX15xX3xX70xX34xXecxXexX3xXexX1xX5fxX15xX1xX3xX4xX23xX15xX38xX3xXexX1xXd7xX15xX3xX9cxf98bxX3xX70xX10xX3xX2cbxX29xX13xX3xX28xX34xX70xX3xX2cbxX2cfxX3xX62xX102xX63xX102xX3xX31ex883cxX3xX3fxXdxX2dxX15xX6bxX3xX4xX1xXdxX2dxX4xX3xX70xX10xX3xX23xX3xXexX23xX3xX1bxX7cxX34xX3xXexXdxX81xX15xX3xX9cxX18exXdxX3xX1bxX7cxX60xX3xX1bxX17axX3xX4xX106xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2dxXexX3xX3fx8eeexX3xXexX1xX34xX9dxXexX3xX42xX6xX15xX38xX3xXexX1xX1cxddb3xX15xX38xX3xX1xXdxX7a8xX34xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX7xd8cbxX3xX1bxX1cxX99xX4xX3xX1xX86xX5fxX15xX3xXexX1xX5fxX15xX1xX3xX9cxX5fxX3xXexXdxX2dxX15xX3xX1xX5fxX15xX1xX3xX4xX1xX167xX60xX3xXexX1xX46xX3xX9cxX5fxX86xX3xXexX1xX106xX15xX38xX3xX65xX3xXexX18exXdxX102xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX322xX1xXdxX81xX42xX3xX15xX38xX1cx8bd2xX15xX38xX3xXexX85xX14exX15xX3xXa7xXd0xX3xX65xX20xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX3fxX2dxX3xX4xX17axX6xX3xX26exX3xX42x7a2exX34xX3xX70xX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXa27xX85xX10xX3xX7xX500xXbxX3xX85xX6xX3xX42xX500xXexXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX4xX1xXdxX10xX42xX1d8xX15xX38xX34xX86xX15xX38xX1d8xXexX85xX86xX15xX1d8xXa7xX86xX1d8xX65xX20xX1d8xXexX1xXdxX10xXexX1d8xX3fxX10xX1d8xX4xX34xX6xX1d8xX26exX1d8xX42xX6xX34xX1d8xX70xX10xX1d8xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xXbxX85xX10xX1d8xX7xX6xXbxX1d8xX85xX6xX1d8xX42xX6xXexX48xX2xX22dxX26exX2xX62xX62xX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX38xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX48xX42xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX62xX63xX48xX15xX10xX226xX7xX48xX2xX6axX63xX62xX48xX2xX63xX22dxX5axX62xX62xX62xX65xX2xX63xX139xXexX20xX26exX22dxX6axX5xX2xX102xX207xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX2xX20xX20xX3xX23xX3xXexX23xX3xX28xX29xX2axX3xX1bxX2dxX15xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX1bxX3dxX3xX3fxXdxX3dxX42xX3xXexX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX9cxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX322xX1xXdxX81xX42xX3xX15xX38xX1cxXda4xX15xX38xX3xXexX85xX14exX15xX3xXa7xXd0xX3xX65xX20xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX3fxX2dxX3xX4xX17axX6xX3xX26exX3xX42xXdc3xX34xX3xX70xX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXa27xX85xX10xX3xX7xX500xXbxX3xX85xX6xX3xX42xX500xXexXaxX3xX1xX85xX10xX2bexX9xXaxX48xX70xX10xX48xX4xX1xXdxX10xX42xX1d8xX15xX38xX34xX86xX15xX38xX1d8xXexX85xX86xX15xX1d8xXa7xX86xX1d8xX65xX20xX1d8xXexX1xXdxX10xXexX1d8xX3fxX10xX1d8xX4xX34xX6xX1d8xX26exX1d8xX42xX6xX34xX1d8xX70xX10xX1d8xX9cxXdxX15xX2bexX6xX7xXexX1d8xXbxX85xX10xX1d8xX7xX6xXbxX1d8xX85xX6xX1d8xX42xX6xXexX48xX2xX22dxX26exX2xX62xX62xX102xX1xXexX42xXaxX12xX322xX1xXdxX81xX42xX3xX15xX38xX1cxXda4xX15xX38xX3xXexX85xX14exX15xX3xXa7xXd0xX3xX65xX20xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX3fxX2dxX3xX4xX17axX6xX3xX26exX3xX42xXdc3xX34xX3xX70xX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXa27xX85xX10xX3xX7xX500xXbxX3xX85xX6xX3xX42xX500xXexX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX9cxX129xX6xX3xX4xX23xX15xX38xX3xXa7xX35xX3xX65xX20xX3xX42xXdc3xX34xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX3fxX2dxX3xX1bxX3dxX3xX15xX38xX1cxXaexXdxX3xX13xXdxX7a8xXexX3xX5dxX6xX42xX3xXa7xX10axX15xX1xX3xX4xX1xX14exX15xX3xX85xX6xX3xX26exX3xX42xXdc3xX34xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX3fxX2dxX3xX1bxd385xXbxX3xX15xX1xXecxXexX3xXexX1cxXd34xX15xX38xX3xX1a3xX15xX38xX3xX26exX3xXbxX1xXd7xX15xX3xX3fxX1xfbaaxX4xX3xX42xX5fxX3xX1xX95xX15xX38xX3xX70xX10xX3xX15xX5fxX60xX3xX15xX1xX500xX42xX3xXexX18exXdxX3xXexX85xX86xX15xX38xX3xXexX1cxXd34xX15xX38xX3xX5xX6xXdxX102xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX34xX5xX12xX0xX5axXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX9cxX12xX0xX48xX5axXdxX9cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cfxX34xXexX1xX86xX85xXaxX12xX0xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xXa27xX102xX13xX0xX48xX7xXexX85xX86xX15xX38xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cbxX86xX34xX85xX4xX10xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX70xXexX1d8xX6xX5xXdxX38xX15xX1dexX3xX4xX10xX15xXexX10xX85xX1e6xXaxX12xX13xXdxX5axX10xX86xX1dexX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX0xX48xXbxX12
P.V