Hà Tĩnh nỗ lực giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV

(Baohatinh.vn) - Sau khi bàn giao mặt bằng 285 vị trí phần móng cột, Hà Tĩnh phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng phần hành lang tuyến đường dây dự án 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trước ngày 15/4/2024.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast