Cần có một nhà bảo tàng xứng tầm với lịch sử - văn hóa Hà Tĩnh
Những năm qua, công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh ta luôn được ngành VH-TT&DL quan tâm. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, kho báu cổ vô giá, biểu tượng của tinh hoa văn hóa xứ Hồng Lam vẫn đang nằm “đắp chiếu” trong kho bảo quản hiện vật vì chưa có một nhà trưng bày bảo tàng xứng tầm để phục vụ công chúng.
a7c8x135fcxff04x12439xb2cbxe652xb99fx119eexf169xX7xd16dxcf3fxf0a6xda73x12140x114a4xX5xac5exXaxX3xX7xXexb905xX5xX10xX9xXaxXexX10x1266axXexf3f1xX6xX5xXdxbf43x1098fx11941xX3x129a0x11645xX7xXexXdxcce8xX15xc1b3xXax12b0cxc8f6x110d6xX23xX3xX4x1125bxX3xe36ax104bcxXexX3xX23xX1xba3exX3xadc1xd44cx10887xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX1cxbcf9xX23xX22xX3xXexX31xX37xX3x12835xf018xXdxX3xX5xe00cxX4xX1xX3xX7x1128exX3xX1exX3xX51x11198xX23xX3xX1xX35xX6xX3xeb01xX3dxX3xXcxf978xX23xX1xX0xcbb3xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX6xbdb2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxd6f9xX1xff3cxX23xX22xX3xX23xX60xX37xX3xfe20xX27xX6xd685xX3xX4x108f0xX23xX22xX3xXex11e8exX4xX3xX3fxX40xX41xX3xXex125cfxX23xX3xX81xXdxX3xX7xX40xX23xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX51xd45exXexX3xXexX1xf946xX3xX51xX3dxX3xXbxX1xXdxX3xX51xXd1xXexX3xXexX1xXd6xX3xX4xdf88xX6xX3xXexea34xX23xX1xX3xXexX6xX3xX5xX27xXb1xX23xX3x11ac6xc74fxf3fexX4xX3xX23xX22xX3dxX23xX1xX3x1191axX67xX1exXcxXcxf805xf6b1xf35bxX3xXabxX27xX6xX23xX3xXexb9efxX37xe4a6xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxae28xX23xXaexX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX1x125aaxX4xX3xX23xX60xX37xX3xX23xX6xX15xXaexX3xef9fxX1xX41xX3xX3fxXb6xX27xX3xX4xd54cxX3xX51xXb1xX3xX22xXdxXb6xXaexX3xX3fxXdxXd6xX27xX3xXexXf9xXfaxX23xX22xX3xX4xXe8xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1xX41xX6xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX1cxX49xX3xX67xXbexX23xX22xX3xX10axX6xX37xX3xX51x12137xX23xX3xXf8xX6xX23xX22xX3xX23xef2dxX37xX3xf2ecxXf8xf4bbxXbxX3xX4xX1xXdx118f5xX27x1147fxX3xXexde3bxX41xX23xX22xX3xX134xX1xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxf83fxX23xX3xX51xXd1xXexX3xX51xf33fxX3xX4xX1xXf9xX6xX3xX4xX35xX3xX37xX38xXexX3xX23xX1xX3dxX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xX3fxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX1cxX49xX23xX22xX3xXexX31xX37xX3xXf8xXd6xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX51xX128xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xX4xX1x120fcxX23xX22xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10692xX27xX3fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx12416xX1xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX3fxXb6xX27xX3xX51xXd1xXexX3xX67xXbexX23xX22xX3xX10axX6xX37xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec73xX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX22xXdxXa3xX6xX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX1xf269xX3xX23xX35xX23xX22xX3xX23xb740xX4xXaexX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xX23xX22xXb1xXdxX3xX23xX1xX3dxX3xX23xX1x102ddxX3x10ebaxX3xXexX31xX23xX22xX3xX4xX1xXd1xXexX3xX4xX1xX38xXdxXaexX3xX4xXb6xX23xX3xX3fxX38xXaexX3xX23xX1xX112xX23xX3xX51xXdxX11dxX23xX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX51xX174xX23xX3xX134xXdxX11dxX23xX3xX23xX1xX174xX23xX3xX3fxXb6xX37xX3xX3fxX3dxX23xX3xX5xX3dxX37xX3xX51xXdxX1a1xX4xX114xX3xX67x1318cxX3xXf8xX6xX23xX22xX3xX7xX6xX15xX3xX7xXf9xX6xX3xX23xX22xX1xXdxX11dxX23xX3xX4xX49xX27xXaexX3xXexXd1xXbxX3xX1xXfaxXbxXaexX3xXf8xXb6xX23xX1xX3xX81x1317bxX27xX3xX134x12a78xX3xX1xXdxX1a1xX27xXaexX3xXbxX1xX112xX23xX3xX5xX41x11ba6xXdxX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexXaexX3xX4xX31xX23xX3xX37xX174xX23xX3xX3fxXb6xX37xX3xX134xX1xX41xXaexX3xX4xX1xX60xX37xX3xX5xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX4xX13dxX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xad67xXdxX81xXexX1xX9xXaxX2afx10e0exX398xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX81xX81xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX3fxX41xX18dxX81xX10xX18dxX9xXaxX398xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX18dxXaxX2fxX0xXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX37xX22xX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX114xX3fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX23xX1xX114xX51xX23xX6fxX23xX10xX390xX7xX6fxX2x108daxX423xX398xX6fx12981xde37xX81xd015xX398xX427xX398xX2xX398xX398xXexX423x127ebxX2xX433xX2afxX5xX398xX114xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xdcc2xX37xX6xX22xX10xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX2fxXa1xX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX0xX6fxXbxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xX6fxXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xX6fxXexX6xX3fxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxccb7xXdxXb6xX37xX3xXf8xd624xX4xX3xXa1xX22xX27xX15xb78cxX23xX3xXcxX18dx10870xX3xX1fcxcb87xX23xX3xX4xX1xX41xX3xX3fxXdxX188xXexX24xX3xXa1xX1xXa3xX23xX22xX3xX23xX60xX37xX3xXabxX27xX6xXaexX3xX1xX41xX342xXexX3xXf8xX38xX23xX22xX3xX3fxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX4xXe8xX6xX3xXexXecxX23xX1xX3xXexX6xX3xX4xb272xX23xX3xX23xX1xXdx13260xX27xX3xX134xX1xX35xX3xX134xX1xX60xX23xXaexX3xX4xX519xX3xX7xf3aexX3xX51xXd1xXexX3xX4xX1xX32fxXexXaexX3xXexX18dxX6xX23xX22xXaexX3xXexX1xXdxX188xXexX3xX3fxX56xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX51xX128xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX7xXf9xX27xX3xXexX31xX37xXaexX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX18dxX32fxXexX3xX3fxX32fxXexX3xX4xXd1xXbxX114xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX11dxX23xXaexX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX7xX298xX3xX4xX1xXecxX3xXf8xX342xX41xX3xX7xXb6xXexX3xX7xX6xX41xX3xX4xXe8xX6xX3xX23xX22xX3dxX23xX1xX3xX103xX67xX1exXcxXcxX108xX109xX10axXaexX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX5xX27xXb1xX23xX3xX3fxXb6xX37xX3xX7xXb6xXexX3xX23xX1xXdxX1a1xX37xX3xX51xX128xX3xX4xX1xX27xX15xX11dxX23xX3xX37xXb1xX23xXaexX3xXexX1xX298xX4xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xXexX50axXexX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX5xX333xX3xX23xX1xX3dxX3xX23xXf9xX52xX4xX3xX51xX55bxX3xX81xXdxX3xX7xX40xX23xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xXexX18dxX11dxX23xX3xXf8xX56xX6xX3xX3fxX3dxX23xX114xX3xXcxX41xX3dxX23xX3xX3fxX38xX3xX1xX1a1xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xXexX41xX3dxX23xX3xXexXecxX23xX1xX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX134xXdxXd6xX37xX3xX134xX11dxXaexX3xXf8xX60xX23xX22xX3xX134xX333xXaexX3xX5xXd1xXbxX3xX1xXbexX3xX7xX519xX3xX134xX1xX41xX6xX3xX1xX305xX4xX3xX51xX3dxX3xXexXdxX188xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xXe8xX3xXexX128xX4xX3xXf8xX55bxX3xX23xX22xX1xX56xX3xX1cxX188xXbxX3xX1xX342xX23xX22xX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xX5xX56xX4xX1xX3xX7xX5bxX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX2dxX3xXexX13dxX3xX4xX1xX49xX4xX3xX7xXf9xX27xX3xXexX31xX37xXaexX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xXexX50axXexX3xX4xXb6xX4xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX4xX13dxXaexX3xXexX516xX4xX1xX3xX4xX298xX4xX3xXabxX27xX40xX23xX22xX3xX3fxXb6xXaexX3xXexX1xX27xX3xX1xX1e9xXexX3xX1xX3dxX23xX22xX3xXexX18dxXdxX1a1xX27xX3xX5xXf9xXfaxXexX3xX81xX27xX3xX134xX1xXb6xX4xX1xXaexX3xX3fxX342xX23xX3xX3fxX290xX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xX23xXf9xX52xX4xX3xX51xX3dxX3xXabxX27xX50axX4xX3xXexX188xX3xXf8xX188xX23xX3xXexX1xX6xX37xX3xXabxX27xX6xX23xX3xX81xX27xX3xX5xX56xX4xX1xXaexX3xX22xX35xXbxX3xXbxX1xX31xX23xX3xX134xX1x11771xX23xX22xX3xXf8xX56xX23xX1xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX18dxX56xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1xX41xX6xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xXexX18dxX27xX15xX55bxX23xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX4xXe8xX6xX3xX81xX40xXdxX3xXf8xX32fxXexX3xX10axX6xX37xX3xX67xXbexX23xX22xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xX390xXdxX81xXexX1xX9xXaxX2afxX398xX398xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX81xX81xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX3fxX41xX18dxX81xX10xX18dxX9xXaxX398xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX18dxXaxX2fxX0xXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX37xX22xX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX114xX3fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX23xX1xX114xX51xX23xX6fxX23xX10xX390xX7xX6fxX2xX423xX423xX398xX6fxX427xX428xX81xX42axX398xX427xX398xX2xX398xX398xXexX423xX433xX2xX433xX423xX5xX2xX114xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX447xX37xX6xX22xX10xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX2fxXa1xX1xXa3xX23xX22xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX4xX13dxX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX4xX1xXbexX23xX22xX3xX4xX1xX32fxXexX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xX37xX38xXexX3xX134xX1xXb1xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXd1xXexX3xX4xX1xX38xXdxX0xX6fxXbxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xX6fxXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xX6fxXexX6xX3fxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX516xX23xX1xX3xXf8xX188xX23xX3xX23xX6xX15xXaexX3xXexX41xX3dxX23xX3xXexXecxX23xX1xX3xX4xX35xX3xb6c9xX2afxX3xX134xX1xX27xX3xX5xXf9xX27xX3xX23xXdxX1a1xX37xXaexX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xX4xX32fxXbxX3xXabxX27xX50axX4xX3xX22xXdxX6xX2dxX3xX423xX2afxX2afxX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xX4xX32fxXbxX3xXexXecxX23xX1xX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX1cxX188xXbxX3xX1xX342xX23xX22xX114xX3xX30xXb6xX4xX3xX134xX1xX27xX3xX5xXf9xX27xX3xX23xXdxX1a1xX37xX3xXcxX13dxX23xX22xX3xX24bxX516xX3xXexX1xXf9xX3xXcxX18dxX31xX23xX3xfb8fxX1xX1e9xX3xce52xXcxfb97xX23xX22xX3x101d8xX23xX1xX3xX1exX3xed1exX49xX4xX3xXcxX1xX305xe2f6xXaexX3xXcxX13dxX23xX22xX3xX24bxX516xX3xXexX1xXf9xX3xX67xX3dxX3xX67xX27xX15xX3xXcxXd1xXbxX3xXa1exX30xcfa4xX37xX3xX67xXf9xX23xX22xX3xX1exX3xX30xXa4dxX37xX3xcd70xX27xX15xX11dxX23xXa31xXaexX3xX223xX1xX27xX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xXf8xf59fxX4xX3xX3fxXdxX1a1xXexX3xXa2axX342xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3dxX41xX3xXa1xX22xX27xX15xX511xX23xX3xX109xX27xX3xXa1exXcxXdxX11dxX23xX3xXa2axXdxX55bxX23xX3xX1exX3xXa1xX22xX1xXdxX3xXa5bxX27xX112xX23xXa31xXaexX3xX223xX1xX27xX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xXa1xX22x12bfexX3xX3fxX6xX3xXa2axXbexX23xX22xX3xX10axX38xX4xX3xX51xX3dxX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexX18dxX1a9xX23xX1xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX51xXd1xXexX3xXexX1xXd6xX3xXexX18dxX11dxX23xX3xXf8xX56xX6xX3xX3fxX3dxX23xX3xXexX41xX3dxX23xX3xXexXecxX23xX1xX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX81xX27xX15xX3xXexX27xXaexX3xXexXb1xX23xX3xXexX342xX41xX3xXexX1xXf9xdadbxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX11dxX23xXaexX3xX1xX41xX342xXexX3xXf8xX38xX23xX22xX3xX1xXdxX1a1xX27xX3xXabxX27xX40xXaexX3xX22xX35xXbxX3xXbxX1xX31xX23xX3xXf8xXb6xXbxX3xX49xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX31xX27xX3xXexX1xX6xX37xX3xXabxX27xX6xX23xXaexX3xX23xX22xX1xXdxX11dxX23xX3xX4xX49xX27xXaexX3xXexX1a9xX37xX3xX1xXdxXd6xX27xX3xX1xX305xX4xX3xXexXd1xXbxX3xX51xX3dxX3xX5xX3dxX3xX37xX38xXexX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xX1xX1a9xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexX27xX15xX11dxX23xX3xXexX18dxX27xX15xX55bxX23xXaexX3xX22xXdxXb6xX41xX3xX81xX128xX4xX3xX5xX56xX4xX1xX3xX7xX5bxX3xXexX18dxX27xX15xX55bxX23xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xXexX1xXdxX188xXexX3xXexX1xX298xX4xX3xX4xX1xX41xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX31xX23xX22xX3xX5xX52xXbxX3xX23xX1xX112xX23xX3xX81xX112xX23xX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xX51xX3dxX3xX23xX22xX41xX3dxXdxX3xXexXecxX23xX1xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXa1xX22xX41xX3dxXdxX3xX1xX1a1xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX81xXdxX3xXexX516xX4xX1xX3xX51xX3dxX3xX7xX50axX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xXexX342xXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX134xX1xX27xX3xX5xXf9xX27xX3xX23xXdxX1a1xX37xX3xX56cxX3xX4xXb6xX4xX3xX1xX27xX15xX1a1xX23xXaexX3xXexX1xX56xXaexX3xXexX1xX3dxX23xX1xXaexX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX23xX6xX15xXaexX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xXf8xX6xX23xX22xX3xX5xXf9xX27xX3xX22xXdxXa3xXaexX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xXexX342xXdxX3xX134xX1xX41xX3xX1xX519xX23xX3xX433xX114xX398xX398xX398xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX22xX50axX4xX3xX4xX35xX3xX23xXdxX11dxX23xX3xXf8xX342xXdxX3xXexc87fxX3xX1xX519xX23xX3xX433xX114xX398xX398xX398xX3xX23xX60xX37xX3xXexX18dxX56cxX3xX5xX342xXdxX3xX23xX6xX15xX114xX3xXa2axXa70xX4xX3xX3fxXdxX1a1xXexXaexX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xXabxX27xX333xX3xX1xXdxX188xX37xXaexX3xX4xX35xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX18dxX56xX3xX23xX1xXf9xX3xX3fxX38xX3xX1xX3dxXdxX3xX4xX50axXexX3xX23xX22xXf9xXb16xXdxX3xX103xXdxX1a1xXexX3xX4xX13dxXaexX3xX4xX35xX3xX23xXdxX11dxX23xX3xXf8xX342xXdxX3xX433xX114xX433xX428xX398xX3xX23xX60xX37xX2dxX3xX3fxX38xX3xX7xXf9xX27xX3xXexXd1xXbxX3xX7xX1e9xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xX4xX35xX3xX23xXdxX11dxX23xX3xXf8xX342xXdxX3xXexX27xX15xX1a1xXexX3xXf8xX50axXdxX3xX51xX3dxX41xX3xX23xX60xX37xX3xX2xX427xX2afxX2xX3xXa1exXexX1xX27xX38xX4xX3xXexX18dxXdxX55bxX27xX3xX51xX27xX6xX3x10715xXdxX23xX1xX3xXdbcxX342xX23xX22xXa31xX2dxX3xX3fxX38xX3xX7xXf9xX27xX3xXexXd1xXbxX3xX4xXb6xX4xX3xX23xX22xX3dxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX55bxX3xXexX18dxX27xX15xX55bxX23xX3xXexX1xX50axX23xX22xX2dxX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX134x1053exX3xX51xXd1xXexX3xX4xX1xXdxX188xX23xX3xXexX18dxX6xX23xX1xX3xXabxX27xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX27xX38xX4xX3xX134xX1xXb6xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX188xX23xX3xX4xX1xX50axX23xX22xX3xX22xXdxXa70xX4xX3xX23xX22xX41xX342xXdxX3xX1cxX112xX37xX3xX51xX3dxX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX3fxX38xX3xX7xXf9xX27xX3xXexXd1xXbxXaexX3xX7xX182xX4xX3xXbxX1xX41xX23xX22xX3xX4xXe8xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX18dxXdxX55bxX27xX3xXf8xX342xXdxX3xX10axX11dxXaexX3xXa1xX22xX27xX15xX511xX23xX3xX4xX35xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX18dxX56xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX5xX56xX4xX1xX3xX7xX5bxX3xX4xX6xX41xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xX390xXdxX81xXexX1xX9xXaxX2afxX398xX398xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX81xX81xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX3fxX41xX18dxX81xX10xX18dxX9xXaxX398xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX18dxXaxX2fxX0xXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX37xX22xX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX114xX3fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX23xX1xX114xX51xX23xX6fxX23xX10xX390xX7xX6fxX2xX423xX423xX398xX6fxX427xX428xX81xX42axX398xX427xX398xX2xX398xX398xXexX423xX433xX2xX433xX433xX5xX2afxX114xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX447xX37xX6xX22xX10xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX2fxXa1xX1xXa3xX23xX22xX3xX134xX1xXa4dxX27xX3xX7xX1e9xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXbxX1xX519xXdxX3xX37xX1a9xX23xX1xX3xX23xX22xX41xX3dxXdxX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX0xX6fxXbxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xX6fxXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xX6fxXexX6xX3fxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX134xX1xXb1xX23xX22xX3xX4xX1xXecxX3xX22xXdxX3dxX27xX3xX3fxX40xX23xX3xX7xX182xX4xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX51xXd1xXexX3xXexX1xXd6xX3xX37xX3dxX3xX4xX555xX23xX3xX5xX3dxX3xX37xX38xXexX3xXf8xX56xX6xX3xX4xX1xXecxX3xX37xX6xX23xX22xX3xXf8xXd1xX37xX3xX81xX32fxX27xX3xX32fxX23xX3xX51xX60xX23xX3xX37xXdxX23xX1xX3xX4xXe8xX6xX3xX23xX22xXf9xXb16xXdxX3xX103xXdxX1a1xXexX3xX4xX13dxX114xX3xXa1xX1xXdxX55bxX27xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xXabxX27xX333xX3xXexX1xXb16xXdxX3xXexXdxX55bxX23xX3xX7xX5bxX3xXexXceexX23xX22xX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xXexX342xXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX134xX1xX27xX3xX81xXdxX3xX4xX1xXecxX3xX134xX1xX40xX41xX3xX4xX13dxX3xX1xX305xX4xX3xXcxX1xX342xX4xX1xX3xX10axX342xX4xXaexX3xXa1axX1xXb1xXdxX3xXa1axX1xX50axXdxX3xX1exX3xX24bxXab5xXdxX3xX30xX305xXdxX3xX51xX52xXdxX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX37xX174xX27xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX4xXe8xX6xX3xX23xX22xXf9xXb16xXdxX3xX7xX519xX3xX7xX5bxX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX4xX1xX188xX3xXexXb6xX4xX3xX3fxX17dxX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX1xX32fxXexX3xX5xXdxX1a1xX27xX3xXf8xXbexX3xXf8xXb6xXaexX3xXf8xXbexX3xXf8xXbexX23xX22xXaexX3xXf8xXbexX3xX22xX50axX37xXaexX3xX7xX49xXaexX3xX7xXb6xX4xX1xX3xX4xX13dxXaexX3xXexX18dxX6xX23xX22xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX4xX13dxX3xX4xXb6xX4xX3xX81xX112xX23xX3xXexX38xX4xX114xX3xXcxX18dxX41xX23xX22xX3xXf8xX35xXaexX3xX4xX35xX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xX3fxX38xX3xX7xXf9xX27xX3xXexXd1xXbxX3xX4xX13dxX3xX51xXd1xXexX3xXabxX27xX333xX3xX1xXdxX188xX37xX114xX3xXcxXdxX11dxX27xX3xX3fxXdxXd6xX27xX3xX23xX1xXf9xX3xXexX18dxX50axX23xX22xX3xXf8xXbexX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX41xX342xXdxX3xX51xX3dxX3xXexX1xX342xXbxX3xXf8xXbexX23xX22xXaexX3xXf8xXecxX23xX1xX3xXf8xXbexX23xX22xXaexX3xX81xX6xX41xX3xX22xX60xX37xX3xXf8xXbexX23xX22xXaexX3xX37x10b7bxXdxX3xXexX11dxX23xXaexX3xX18dxX1a9xX27xXaexX3xX4xX1xX27xXb1xX23xX22xXaexX3xX4xX1xX1a9xX3xX5xXf9xX52xXdxX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX4xX1xX188xX3xXexXb6xX4xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1cxX40xX41xX3xX51xX52xXdxX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX1xX1a9xX23xX1xX3xX81xXb6xX23xX22xXaexX3xX4xX1xXe8xX23xX22xX3xX5xX41xX342xXdxX3xXbxX1xX41xX23xX22xX3xXbxX1xX1e9xXaexX3xX1xX305xX6xX3xXexXdxX188xXexX3xXexX18dxX6xX23xX22xX3xXexX18dxX516xX3xX23xX22xX1xX1a1xX3xXexX1xX27xXd1xXexX3xXf8xXa70xX4xX3xX7xX182xX4xX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xX23xX22xXf9xXb16xXdxX3xX103xXdxX1a1xXexX3xX4xX13dxX3xXexX18dxX11dxX23xX3xX1cxX49xX3xXf8xX32fxXexX3xX10axX6xX37xX3xX67xXbexX23xX22xX3xX7xXb6xX23xX22xX3xXexX342xX41xX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX23xX6xX15xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX3dxX23xX3xX23xX60xX37xX3xX5xXdxX11dxX23xX3xXabxX27xX6xX23xX3xX37xXd1xXexX3xXexX1xXdxX188xXexX3xX51xX52xXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX23xX55bxX23xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xXa2axXb1xX23xX22xX3xX1fcxX519xX23xXaexX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX1fcxX6xX3xX67xX27x1049fxX23xX1xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX27xX3fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xX23xX3xX4xX35xX3xX37xX38xXexX3xX23xX1xX3dxX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xX1cxX49xX23xX22xX3xXexX31xX37xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX103xX52xXdxX3xX134xX1xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX4xX13dxX3xX134xX1xXb6xX3xXf8xXbexX3xX7xX38xXaexX3xX7xX41xX23xX22xX3xX1xX41xX342xXexX3xXf8xX38xX23xX22xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xXaexX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xXf8xX6xX23xX22xX3xX22xXa70xXbxX3xX37xX27xXb1xX23xX3xX51xX3dxX23xX3xX134xX1xX35xX3xX134xX1xX60xX23xX3xX81xX41xX3xXexX1xXdxX188xX27xX3xX4xX519xX3xX7xX56cxX3xX1xX342xX3xXexX31xX23xX22xX3xXexX1xXdxX188xXexX3xX15xX188xX27xXaexX3xX23xX1xX3dxX3xX134xX1xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX4xX1xXd1xXexX3xX1xf9dexXbxXaexX3xXf8xX6xX23xX22xX3xX3fxX56xX3xX1cxX27xX50axX23xX22xX3xX4xX32fxXbxX3xX23xX22xX1xXdxX11dxX37xX3xXexX18dxX305xX23xX22xX114xX3xX30xX35xX3xX81xX56xXbxX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xXabxX27xX6xX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xXexXecxX23xX1xXaexX3xX4xX1xX1e9xX23xX22xX3xXexX6xX3xX134xX1xXb1xX23xX22xX3xX134xX1xX2adxXdxX3xX4xX1xX342xX23xX1xX3xX5xX555xX23xX22xX3xX51xX52xXdxX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xX134xX1xXa4dxX27xX3xX7xX1e9xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX3xX4xXb1xX23xX22xXaexX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xX4xX13dxX3xX51xXd1xXexX3xXabxX27xX333xX3xX1xXdxX188xX37xf77dxX3xX180xXbxX1xX519xXdxX3xX37xX1a9xX23xX1xX18axX3xX23xX22xX41xX3dxXdxX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX3dxX3xX134xX1xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexbbddxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX18dxX6xX41xX3xXf8xX13dxXdxX3xX51xX52xXdxX3xX4xX1xX1e9xX23xX22xX3xXexXb1xXdxXaexX3xX37xX38xXexX3xX4xXb6xX23xX3xX3fxX38xX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xXexXecxX23xX1xX3xXf8xXab5xX3xX4xX35xX3xX22xX31xX23xX3xX423xX398xX3xX23xX60xX37xX3xX22xX182xX23xX3xX3fxX35xX3xX51xX52xXdxX3xX23xX22xX3dxX23xX1xX3xX134xX1xXb1xX23xX22xX3xX134xX1xX2adxXdxX3xX4xX1xX342xX23xX1xX3xX5xX555xX23xX22xX24xX3xX180xX1fcxX6xX27xX3xX22xX31xX23xX3xX2afxX423xX3xX23xX60xX37xX3xXexXb6xX4xX1xX3xXexXecxX23xX1xXaexX3xX1xX1a1xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX4xX519xX3xX7xX56cxX3xX51xXd1xXexX3xX4xX1xX32fxXexX3xX4xXe8xX6xX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX67xX3dxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX1xXecxX3xX37xX52xXdxX3xX4xX35xX3xX37xX38xXexX3xX23xX22xXb1xXdxX3xX23xX1xX3dxX3xX23xX1xX2adxX3xX2afxX3xXexX31xX23xX22xX3xX4xX122dxXaexX3xX22xXbexX37xX3xX4xX40xX3xXbxX1xX555xX23xX22xX3xX5xX3dxX37xX3xX51xXdxX1a1xX4xX3xX51xX3dxX3xX134xX1xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX114xX3xXcxX32fxXexX3xX4xX40xX3xX4xX555xX23xX3xXabxX27xXb6xX3xXexX342xX37xX3xX3fxXfaxXaexX3xXbxX1xXf9xX519xX23xX22xX3xXexXdxX1a1xX23xXaexX3xXexX18dxX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX188xXexX3xX3fxX56xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX51xX128xX3xX4xX1xX41xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX11dxX23xX3xX37xXb1xX23xX3xXexX1xXdxX188xX27xX3xXexX1xX50axX23xX114xX3xX109xX41xX3xX134xX1xXb1xX23xX22xX3xX4xX35xX3xX23xX1xX3dxX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xXaexX3xX23xX1xXdxX55bxX27xX3xX23xX60xX37xX3xXabxX27xX6xXaexX3xXexX41xX3dxX23xX3xX3fxX38xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX4xX13dxX3xX134xX1xX13dxX23xX22xX3xX5xXbexXaexX3xX51xXb1xX3xX22xXdxXb6xX3xX7xX6xX27xX3xX134xX1xXdxX3xXf8xXf9xXfaxX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xX1xXdxX1a1xX23xXaexX3xX7xXf9xX27xX3xXexX31xX37xX3xX51xX55bxX3xX4xX122dxX23xX22xX3xX4xX1xXecxX3xX1cxX188xXbxX3xXf8xX50axX23xX22xX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xX134xX1xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xXaexX3xX4xX1xXf9xX6xX3xXexX1xXd6xX3xXf8xXf9xX6xX3xX18dxX6xX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX51xX128xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xX4xX1xX1e9xX23xX22xX18axX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xX390xXdxX81xXexX1xX9xXaxX2afxX398xX398xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX81xX81xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX3fxX41xX18dxX81xX10xX18dxX9xXaxX398xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX18dxXaxX2fxX0xXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX37xX22xX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX114xX3fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX23xX1xX114xX51xX23xX6fxX23xX10xX390xX7xX6fxX2xX423xX423xX398xX6fxX427xX428xX81xX42axX398xX427xX398xX2xX398xX398xXexX423xX433xX2xX433xX428xX5xX423xX114xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX447xX37xX6xX22xX10xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xXexX18dxX2fxX0xXexX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX2fxXa1axX1xX555xX23xX22xX3xX5xX3dxX37xX3xX51xXdxX1a1xX4xX3xXexX342xX37xX3xX3fxXfaxX3xX4xXe8xX6xX3xX4xXb6xX23xX3xX3fxX38xXaexX3xX23xX1xX112xX23xX3xX51xXdxX11dxX23xX3xX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xXexXecxX23xX1xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xX6fxXexX81xX2fxX0xX6fxXexX18dxX2fxX0xX6fxXexX3fxX41xX81xX15xX2fxX0xX6fxXexX6xX3fxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX519xX3xX7xX56cxX3xX51xXd1xXexX3xX4xX1xX32fxXexXaexX3xXexX18dxX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX188xXexX3xX3fxX56xX3xX1cxX27xX50axX23xX22xX3xX4xX32fxXbxX3xX23xX22xX1xXdxX11dxX37xX3xXexX18dxX305xX23xX22xX3xX40xX23xX1xX3xX1xXf9xX56cxX23xX22xX3xX5xX52xX23xX3xXf8xX188xX23xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX114xX3xXa2axXa70xX4xX3xX3fxXdxX1a1xXexXaexX3xX4xXb6xX4xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xXexX18dxX27xX15xX55bxX23xX3xXexX1xX50axX23xX22xXaexX3xXexXf9xX3xX5xXdxX1a1xX27xX3xX22xXdxX32fxX15xXaexX3xXbxX1xXdxX37xX3xX40xX23xX1xXaexX3xXexX18dxX6xX23xX22xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX1xX6xX15xX3xXa4dxX37xX3xX37xX50axX4xX3xXa1exX51xX174xX23xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX1xX1a9xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexX1xXe8xX3xX4xXb1xX23xX22xXa31xXaexX3xX23xX188xX27xX3xX134xX1xXb1xX23xX22xX3xX4xX35xX3xX1xX1a1xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xXf8xX342xXexX3xX15xX11dxX27xX3xX4xX31xX27xX3xXexX1xX1a9xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX519xX3xX22xXdxX40xX37xX3xX180xXexX27xX13dxXdxX3xXexX1xX305xX18axX3xX5xX3dxX3xX134xX1xX35xX3xXexX18dxXb6xX23xX1xX3xX134xX1xX2adxXdxX114xX3xXa2axXa70xX4xX3xX3fxXdxX1a1xXexXaexX3xXexX18dxX41xX23xX22xX3xXf8xXdxX55bxX27xX3xX134xXdxX1a1xX23xX3xX23xX35xX23xX22xXaexX3xXa4dxX37xX3xX4xXe8xX6xX3xX134xX1xX516xX3xX1xXd1xX27xX3xX23xX1xXdxX1a1xXexX3xXf8xX52xXdxX3xX56cxX3xXexXecxX23xX1xX3xXexX6xXaexX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX4xX13dxX3xX18dxX32fxXexX3xX81xX511xX3xX3fxX56xX3xX4xXb6xX4xX3xX51xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX51xXd1xXexX3xX1xXe8xX15xX3xX1xX41xX342xXdxX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXa2axXd6xX3xX4xXb6xX4xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xX3fxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX134xb741xX41xX3xX81xX3dxXdxX3xXexX27xX13dxXdxX3xXexX1xX305xX3xX4xX31xX23xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX4xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1xX1a1xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX134xX1xX41xX3xX3fxX40xX41xX3xXabxX27xX40xX23xX3xX1xXdxX1a1xX23xX3xX51xXd1xXexX3xXabxX27xX15xX3xX37xXb1xXaexX3xXf8xXe8xX3xX81xXdxX1a1xX23xX3xXexX516xX4xX1xX3xX51xX3dxX3xX4xX35xX3xXbxX1xX555xX23xX22xX3xX1cxX5bxX3xX5xX333xX3xX1xX35xX6xX3xX4xX1xX32fxXexX2dxX3xX3fxX13dxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xXb6xX23xX3xX3fxX38xX3xX134xa9a7xX3xXexX1xX27xXd1xXexX3xX4xX1xX27xX15xX11dxX23xX3xX23xX22xX3dxX23xX1xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX51xX128xX3xX4xXb1xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX11dxX23xX3xX4xX49xX27xXaexX3xX3fxX40xX41xX3xXexXbexX23xXaexX3xXbxX1xXb6xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xXb6xX4xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX18dxX56xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX51xXd1xXexX3xXexX1xXd6xX3xX37xX38xXexX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX1xXdxX1a1xX27xX3xXabxX27xX40xX114xX3xXa2axXa70xX4xX3xX3fxXdxX1a1xXexXaexX3xXexXecxX23xX1xX3xX4xX31xX23xX3xX134xX56xXbxX3xXexX1xXb16xXdxX3xXf8xX31xX27xX3xXexXf9xX3xX1cxX112xX15xX3xX81xX298xX23xX22xX3xX23xX1xX3dxX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xX3fxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX134xX1xX6xX23xX22xX3xXexX18dxX6xX23xX22xXaexX3xX1cxX49xX23xX22xX3xXexX31xX37xX3xX23xX1xX17dxX37xX3xXbxX1xXb6xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX18dxX56xX3xX81xXdxX3xX7xX40xX23xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX41xX81xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX24bxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX516xX23xX1xX3xX5xX3dxX3xX23xX519xXdxX3xXf8xXd6xX3xX23xX22xXf9xXb16xXdxX3xX81xX112xX23xX3xXabxX27xX11dxX3xX1xXf9xX519xX23xX22xXaexX3xX81xX27xX3xX134xX1xXb6xX4xX1xX3xX1cxX6xX3xX22xX31xX23xX3xXf8xX188xX23xX3xXexX1a9xX37xX3xX1xXdxXd6xX27xX3xX4xX38xXdxX3xX23xX22xX27xXbexX23xX3xX5xX56xX4xX1xX3xX7xX5bxXaexX3xXexXdxX23xX1xX3xX1xX41xX6xX3xX51xX60xX23xX3xX1xX35xX6xX3xX4xXe8xX6xX3xX81xX40xXdxX3xXf8xX32fxXexX3xX10axX6xX37xX3xX67xXbexX23xX22xX114xX3xXa1xX188xX27xX3xX4xX1xX1e9xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX35xX3xX37xX38xXexX3xX23xX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xXexX3dxX23xX22xXaexX3xXexX18dxXf9xX23xX22xX3xX3fxX3dxX15xX3xX1cxX49xX23xX22xX3xXexX31xX37xXaexX3xX7xae54xX3xX22xX35xXbxX3xXbxX1xX31xX23xX3xXbxX1xX128xX4xX3xX51xX128xX3xX134xX1xXb6xX4xX1xX3xXexX1xX6xX37xX3xXabxX27xX6xX23xXaexX3xXabxX27xX40xX23xX22xX3xX3fxXb6xX3xX81xX27xX3xX5xX56xX4xX1xX3xX51xX3dxX3xXf8xXb6xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX18dxX56xX3xX4xX13dxX3xX51xXd1xXexX2dxX3xXf8xXbexX23xX22xX3xXexX1xXb16xXdxX3xX22xX35xXbxX3xXbxX1xX31xX23xX3xXabxX27xX6xX23xX3xXexX18dxX305xX23xX22xX3xX22xXdxXb6xX41xX3xX81xX128xX4xX3xXexX18dxX27xX15xX55bxX23xX3xXexX1xX50axX23xX22xX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX188xX3xX1xX1a1xX3xX1xXb1xX37xX3xX23xX6xX15xX3xX51xX3dxX3xX37xX6xXdxX3xX7xX6xX27xX114xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13646xX27xXexX1xX41xX18dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX18dxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fx129a8xX27xX6xX23xX22xX3xX1fcxXb6xX23xX22xX0xX6fxXbxX2f
Quang Sáng