Việt Nam vào top 20 đất nước xinh đẹp nhất thế giới
Scotland đứng đầu danh sách nhờ khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những cánh đồng xanh mướt mát, những tòa lâu đài cổ kính cùng bề dày lịch sử phong phú.
cd27x17409x17738xdb66xe25cx125f2x124f2x13507xfec4xe1a0x17d13xec68xX5xX8x103d5xX5x13cc3x112cdxX7xce91x15414x1561dx17f12xX3x1571axedbcxX4xX5xX12x1500fxX6xXaxX3xf1aexX7xX10xX4xX4xX9xXax1410ax13ceaxX12xX5xX7xX8xXaxe57dx145f5xX12x16466xX5xX3x12dd5xX10xdda4xX3x14615xd811xe4adxX3xX5xX3axX27xX3x13ac6x10690xX3x1359fx15b3bxX5xX3xX14xedf6x1041axX20xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xcdc2xX27xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1x1746exX3xX13xX12xX49xX12xX0x1921axX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xd072xX8xX10x1712exXaxX2ex13deaxX20xX3axX5xX7xX10xX14xX91xX3xX43xef13xX14xX13xX3xX43x16446xX18xX3xX91xX10xX14xX1xX3xX4x11650xX20xX1xX3xX14xX1x10820xX3x1571bxX1xX18xX14xX13xX3xX20x19371xX14xX1xX3xX5xX1xX12xff42xX14xX3xX14xX1xX12xXc2xX14xX3xX5xX48x1665fxX12xX3xX43xX52xX27x176fcxX3xX14xX1x10b35xX14xX13xX3xX20xXacxX14xX1xX3xX43x17c8axX14xX13xX3xXdxX10xX14xX1xX3xX36xX48xX49xX5xX3xX36xXacxX5xXd3xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX5x14f9axX10xX3xX7xea25xX18xX3xX43xX39xX12xX3xX20x10010xX3xXb4x10d53xX14xX1xX3xX20x13b8dxX14xX13xX3x1813cx15f5bxX3xX91xX39xX6xX3xX7xe6edxX20xX1xX3xX4x1325axX3xX27xX1xX3axX14xX13xX3xX27xX1x178cbx19118xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x10da9xX3axX91xX6xXaxX2ex1811dxd4b9xX36xX3xX14xX10xX14xX13xX3xX91xX18xX3xX7xX11bxX20xX1xX3x17520xX3axX18xX13xX1xX3xffa0xX18xX12xX91xX8xX3xX38x1446axX10xX3xX20x13d8axX14xX13xX3xX113x1818dxX3xX5xX3axX27xX3xX40xX41xX3x11ce7xX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX4xe600xX3xX1xXd7xX18xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX38x12a12xX5xX3xX5xX48xXcdxX12xX3xX43xX52xX27xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xXd3xX3xX4xX184xX3xX5xX1xX9exX3xX5x10935xX3xX91xX1c6xX10xX3xX5x10edaxXc2xX14xX3xX7xX48x18ba9xX14xX13xX3xX113x14f94xX14xX1xX3xX20xX1x1232bxX14xX3xX20xde00xX10xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX91xX18xX3xX7xX11bxX20xX1xX3xX18dxX18xX10xX3xX20xXacxX20xX3xX5xX1cdxX10xX14xX13xX3xX36x1310dxX14xX13xX3xXdx1518dxX3xX1x10d21xX12xX3xX14xX1xX48xX3x18c2bxX10xX20xX8xX113xX3axX3axXb4xXd3xX3xX28x15020xX12xX5xX5xX8xX1cdxX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX40xX41xX12bxX3xX2fxX12xX31xX5xX3xX34xX10xX36xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX16exX3axX18xX13xX1xX3xX174xX18xX12xX91xX8xX3xX43x16e60xX20xX3xX113xX12xX31xX5xX3xX20xX10xX3xX14xX13xX1d3xX12xX3xX36xX20axX5xX3xX4xX184xX3xX20xXacxX20xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX43xX52xX27xX3xX197xX3xX2fxX12xX31xX5xX3xX34xX10xX36xX3xX7xX39xX3xX2fxX11bxX14xX1xX3xX8exX202xX3x137ddxX3axX14xX13xXd3xX3xX1cdxX18xX20axX14xX13xX3xX113xX1a3xX20xX3xX5xX1xX10xX14xX13xX3xX197xX3xX94xX10xX3x112bcxX10xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2x17e0bxX40xd366xX63xX2xX41x18c1bxX91x17804xX41x18011xX367xf584xX41xX41xX5xX36bx12abbxX41xX41xX40xX7xX41xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axf295xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX16exX18xX20axX14xX13xX3xX113xX1a3xX20xX3xX5xX1xX10xX14xX13xX3xX197xX3xX36xX12xX114xX14xX3xX113xead5xX20xX3xX2fxX12xX31xX5xX3xX34xX10xX36xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX43xX12x12d2bxX36xX3xX43xX5cxX14xX3xX1xX44xX27xX3xX91xdbc2xX14xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX14xX48xX49xX20xX3xX14xX13xX3axX39xX12xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX361xX12bxX3xX15dxX1cdxX3axX10xX5xX12xX10xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX2fxX12xXc2xX14xX3xX14xX13xX1dexX20xX3xX20xX1e2xX10xX3xX20xX1xXffxX18xX3xfa15xX18xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX12axX5xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX91xX18xX3xX7xX11bxX20xX1xX3xXb4xX1xX3c8xX27xX3xX14xXcdxX12xX3xX5xX1cdxXc2xX14xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX3xX14xX1xXb2xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX43xX12xX3e9xX36xX3xX43xX5cxX14xX3xX1xX44xX27xX3xX91xX3f5xX14xX3xX14xX1xX48xX3x15efcxX18xX113xX1cdxX3axX38xX14xX12xXb4xX3xX38xX39xX3xX8exX38xX10xX1cdxX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX367xX7xX2xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX15dxX1cdxX3axX10xX5xX12xX10xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX38x1756bxX3xX43xX52xX27xX3xX38xX17bxX10xX3xX1xX12xX31xX14xX3xX43xX202xX12xXd3xX3xX38xX17bxX10xX3xX20xX107xX3xXdxX48xX10xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX369xX12bxX3xX384xX1cdxX8xX7xX10xX14xX91xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exXaxX28xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX91xX48xX3xXffxX36xX3xX5xX184xX5xX3xX43xX52xX27xX3xX38xX114xX3xX384xX1cdxX8xX7xX10xX14xX91xXd3xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX7xX18xX17fxX14xX3xX14xX1xX49xX3xX43xX5cxX14xX3xX20xXacxX20xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX18dxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX12xXc2xX14xX3xX14xX1xX12xXc2xX14xX3xX5xX48xXcdxX12xX3xX43xX52xX27xXd3xX3xX7xX207xX14xX13xX3xX36xX202xX14xX3xX20xX1e2xX10xX3xX43xX44xX5xX3xX14xX48xX49xX20xX3xX14xX39xX6xXaxXd3xX3xX16exX3axX18xX13xX1xX3xX174xX18xX12xX91xX8xX3xX14xX1xX1a3xX14xX3xXdxed2fxX5xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX35fxX7xX40xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX384xX1cdxX8xX7xX10xX14xX91xX3xX7xX39xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20x177c3xX3xX43xX11bxX10xX3xX1xX1d8xX14xX1xX3xX5xX48xXcdxX14xX13xX3xX43xX184xX12xX3xX113x12d19xX14xX13xX3xX27xX1xd7c6xX14xX13xX3xX5xX1xX8xX3axX3xX1xX1d8xX14xX1xX3xX7xXfbxX14xX13xX3xX20xX1xXbbxX3axX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX370xX12bxX3xX34xX10xX3x15402xX6xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX34xX10xX3xX83axX6xX3xX14xX107xX12xX3xX5xX12xX5cxX14xX13xX3xX38xX49xX12xX3xX20xXacxX20xX3xX38xX11bxX14xX1xX3xX1xX52xX27xXd3xX3xXb4xX1xX10axX3xX1xX1a3xX18xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX7xX39xX14xX1xX3xX38xX39xX3xX20xX18xX20axX20xX3xX4xX184xX14xX13xX3xX13xX12xX39xX18xX3xX20xX7d0xXd3xX3xX4xX18xX14xX13xX3xX5xX12axX20xX3xX7xX18xX17fxX14xX3xX7xX39xX3xX43xX12xX3e9xX36xX3xX43xX5cxX14xX3xX36xXcdxX3xX48xX49xX20xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX36bxX7xX367xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX34xX10xX3xX83axX6xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX5xX1xX8xX3axX3xX5xX1xX3e9xX3xX20xX1xX5cxX3xX18dxX18xXffxX14xX3xX20xX1xX1e2xX3xX7xX1a3xX27xX3xX1xX12xX5cxX14xX3xX5xX202xX12xX3xX157xX3c8xX20xX3xX48axX18xX3xX20xX1xX12xX5cxX36xX3xX27xX1xXa3xX14xX3xX27xX1xX10axX10xX3xX5xXffxX6xX3xX157xXacxX14xX3xX43xXbbxX3axX3xX94xX20xX10xX14xX91xX12xX14xX10xX38xX12xX10xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX365xX12bxX3xX2dbxX8xX1cdxX18xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX2dbxX8xX1cdxX18xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX1cdxX17bxX14xX13xX3xX1cdxX1a3xX36xX3x18721xX36xX10x19063xX3axX14xX3xX14xX107xX12xX3xX5xX12xX5cxX14xX13xXd3xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX4xX10xX3xX36xX202xX20xX3xX38xX39xX3xX14xX12axX12xX3xX5xX18xX6xX5cxX5xX3xX27xX1xX1e2xX3xX5xX1cdxX3c8xX14xX13xX3xXdxX7d0xX10xX3xX20xX10fxX14xX13xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX20xX107xX3xd279xX10xX20xX1xX18xX3xX2dbxX12xX20xX20xX1xX18xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX7x18ce2xX3xX91xX3axX3xXb4xX1xX12xX5cxX14xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX14xX39xX6xX3xXdxX9exX14xX13xX3xX43xXacxX14xX13xX3xX14xX7e6xX36xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX91xX10xX14xX1xX3xX4xXacxX20xX1xX3xX40xX41xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX43xX52xX27xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX365xX7xX35fxX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX2c0xX207xX14xX1xX3xX5xX1xX107xX3xX2dbxX8xX1cdxX18xX3xX7xX39xX3xX18dxX18xXc2xX3xX1xX48xXcdxX14xX13xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX14xX114xX14xX3xX38x174d0xX14xX3xX1xX7d0xX10xX3xX20xX107xX3xX43xX202xX12xXd3xX3xX5xX1cdxXbbxX12xX3xX91xX39xX12xX3xX5xX17bxX3xX38xXc5cxX14xX3xX36xX12xX14xX1xX3xX34xX3axX1cdxX5xX8xX3xX15dxX1xX12xX20xX3axXfxX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX20xXacxX20xX3xX14xX114xX14xX3xX38xXc5cxX14xX3xX36xX12xX14xX1xX3xX20xX107xX3xXdxX48xX10xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1cdxXc2xX14xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xXd3xX3xX43xX5cxX14xX3xf35cxX5cxX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX384xX14xX20xX10xXfxX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX7xX49xX14xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX20xX1xXffxX18xX3xXaebxe71bxX3xX5xX1xXb2xX12xX3xXb4x13260xX3xX5xX12xX114xX14xX3xX15dxX3axX7xX3axX36xX113xX3axX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX36bxX12bxX3xX28xX1x10929xX6xX3xX94x18203xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX34xXcdxX12xX3xX43xXffxX6xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX91xX207xX6xX3xX14xX12axX12xX3xX5xX18xX6xX31xX5xX3xX43xX52xX27xXd3xX3xXb4xX1xX17fxX14xX13xX3xXb4xX1xX10axX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX7xX39xX14xX1xX3xX38xX39xX3xX14xX13xX48xXb2xX12xX3xX91xXffxX14xX3xX5xX1xXffxX14xX3xX5xX1xX12xX31xX14xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX370xX7xX36bxX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX28xX1xXd39xX6xX3xX94xXd3dxX3xXfxX3xX43xX44xX5xX3xX14xX48xX49xX20xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX20xX1xX12xX5cxX20xX3xX43xXe1xX14xX13xX3xX1xXe1xX3xX14xX107xX12xX3xX5xX12xX5cxX14xX13xX3xX38xX39xX3xX43xX3c8xX5xX3xX13xX12xXacxX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX35fxX12bxX3xX2dbxX1xXa3xX14xX3xX2c0xX10xX14xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX2dbxX1xXa3xX14xX3xX2c0xX10xX14xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX113xX10axX3xX15exX14xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1cdxXb2xX12xX3xX48axX18xX3xX38xX49xX12xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX20xXffxX18xX3xX20xX1xX18xX6xX31xX14xX3xX1xX18xX6xX114xX14xX3xX5xX1xX3axX202xX12xX3xX13xX3c8xX14xX3xX7xX12xX114xX14xX3xX38xX49xX12xX3xX17fxX14xX13xX3xX13xX12xX39xX3xX28xX18xX6xX5cxX5xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX369xX7xX365xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX2dbxX1xXa3xX14xX3xX2c0xX10xX14xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX91xXffxX14xX3xX20xX48xX3xX5xX1xX48xX10xX3xX5xX1xX49xX5xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX20xX1xXffxX18xX3xX48axX18xX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX367xX12bxX3x15c3bxX14xX3xXcc7xX20axX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX4d9xX10fxX3xX10fdxX14xX3xXcc7xX20axX3xXb4xX1xX17fxX14xX13xX3xX43xX48xX1d3xX20xX3xX43xXacxX14xX1xX3xX13xX12xXacxX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX43xX44xX5xX3xX14xX48xX49xX20xX3xX10xX14xX3xX5xX3axX39xX14xX3xX91xX39xX14xX1xX3xX20xX1xX3axX3xX14xXd7xX3xX13xX12xX49xX12xXd3xX3xX14xXcdxX12xX3xX43xXffxX6xX3xX38xX3f5xX14xX3xX43xX48xX1d3xX20xX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX5xX1xX17bxX10xX3xX14xX1xX1a3xX14xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xX52xX27xX3xX38xX49xX12xX3xX113xX114xX3xX91xX39xX6xX3xX7xX11bxX20xX1xX3xX4xX120xX3xX27xX1xX3axX14xX13xX3xX27xX1xX12axX3xX38xX39xX3xX20xXacxX20xX3xX20xX17fxX14xX13xX3xX5xX1cdxX1d8xX14xX1xX3xX43xX114xX14xX3xX43xX39xX12xX3xX1xX3axX39xX14xX1xX3xX5xX1cdxXacxX14xX13xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX41xX361xX7xX370xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX10fdxX14xX3xXcc7xX20axX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX7d0xX3xX91xX12xX31xX14xX3xX5xX10axX20xX1xX3xX1cdxX20axX14xX13xX3xX7xX49xX14xX3xX38xX39xX3xX43xX17fxX14xX13xX3xX91xXffxX14xX3xX5xX1xX18xX20axX20xX3xX113xX1a3xX20xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX40xX12bxX3xXaebxX8xXdxX12xX20xX3axX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exXaebxX8xXdxX12xX20xX3axX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX20xXacxX12xX3xX14xX17fxX12xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX114xX14xX3xX38xXc5cxX14xX3xX36xX12xX14xX1xX3xX7xX49xX14xX3xX5xX1cdxXc2xX14xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX12bxX3xX15dxXbbxX14xX1xX3xX43xX52xX27xX3xX14xXcdxX12xX3xX43xXffxX6xX3xX13xX3c8xX14xX3xX7xX12xX114xX14xX3xX38xX49xX12xX3xX38xXc5cxX14xX3xX1xX7d0xX10xXd3xX3xX7xX11bxX20xX1xX3xX4xX120xX12bxX3xX34xX13xX3axX39xX12xX3xX1cdxX10xX3xXaebxX8xXdxX12xX20xX3axX3xX20xXfbxX14xX3xX1xX44xX27xX3xX91xX3f5xX14xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX113xX197xX12xX3xX15exX36xX3xX5xX1xX1c6xX20xX3xX14xX13xX3axX14xX3xX5xX18xX6xX31xX5xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX41xX7xX369xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exXaebxX8xXdxX12xX20xX3axX3xX7xX39xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX7d0xX3xX91xX12xX31xX14xX3xX5xX10axX20xX1xX3xX1cdxX20axX14xX13xX3xX7xX49xX14xXd3xX3xX13xXa3xX14xX3xX40xX3xX5xX1cdxX12xX31xX18xX3xXb4xX36xX0xX4xX18xX27xX2exX40xX0xX63xX4xX18xX27xX2exX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX2xX12bxX3xX94xX7xX3axX38xX8xX14xX12xX10xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX94xX7xX3axX38xX8xX14xX12xX10xX3xX20xX7d0xX3xX5xX44xX5xX3xX20xXbbxX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX5xX1xX9exX3xX36xX39xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX20xXa3xX14xX15xX3xX14xX12axX12xXd3xX3xX1cdxX17bxX14xX13xXd3xX3xX1xXe1xXd3xX3xX113xX12xX3e9xX14xXd3xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX5xX1xX11bxX3xX5xX1cdxX44xX14xX3xX20xX107xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xX52xX27xXd3xX3xX20xX3axX14xX3xX14xX13xX48xXb2xX12xX3xX5xX1xXffxX14xX3xX5xX1xX12xX31xX14xX3xX38xX39xX3xX5xX1xX9exX20xX3xXc5cxX14xX3xX5xX18xX6xX31xX5xX3xX38xXb2xX12xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX2xX7xX361xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX94xX7xX3axX38xX8xX14xX12xX10xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX7d0xX3xX91xX12xX31xX14xX3xX5xX10axX20xX1xX3xX5xX48xXcdxX14xX13xX3xX43xX184xX12xX3xX14xX1x18e98xX3xX38xX39xX3xX10axX5xX3xX91xXffxX14xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX41xX12bxX3x121d2xX10xX7xX8xX4xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX4d9xX10fxX3xX14xX1xX174exX3xX113xX6e6xX3xX14xX1xX48xX14xX13xX3xX14xXcdxX12xX3xX43xXffxX6xX3xX7xX18xX17fxX14xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX91xX10xX14xX1xX3xX7xX10xX36xX3xX5xX1xX3c8xX14xX13xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX20xX18xX184xX14xX3xX1xX12axX5xXd3xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX14xX13xX1dexX14xX3xX14xX12axX12xX3xX5xX18xX6xX31xX5xX3xX43xX52xX27xX3xX38xX39xX3xX1cdxX17bxX14xX13xX3xX20xXffxX6xX3xXdxX10xX14xX1xX3xX36xX48xX49xX5xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX40xX7xX2xX41xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX8exX10xX12xX3xX27xX1xXa3xX14xX3xX113xX10xX3xX91xXffxX14xX3xX4xX184xX3xX20xX1e2xX10xX3xX17a9xX10xX7xX8xX4xX3xX4xX184xX14xX13xX3xX197xX3xX20xXacxX20xX3xX5xX1xX18xX14xX13xX3xX7x114d6xX14xX13xX3xX38xX39xX3xX43xXe1xX14xX13xX3xX113xX7e6xX14xX13xX3xX38xX8xX14xX3xX113xX12xX3e9xX14xX3xX27xX1xX10axX10xX3xX34xX10xX36xXd3xX3xX36xX20axX5xX3xX4xX184xX3xX7xX48xX1d3xX14xX13xX3xX43xXacxX14xX13xX3xXb4xX3e9xX3xX5xX1a3xX27xX3xX5xX1cdxX18xX14xX13xX3xX197xX3xX27xX1xX10axX10xX3xXcc7xX17fxX14xX13xX3xX157xX3c8xX20xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX361xX12bxX3xXaebxXcedxX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2ex11cc7xX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX43xX10xX3xX4xX3c8xX20xX3xX5xX20axX20xX3xX14xX39xX6xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX18dxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX12xXc2xX14xX3xX14xX1xX12xXc2xX14xX3xX1xX10fxX14xX13xX3xX38xXd3dxXd3xX3xX14xX114xX14xX3xXb4xX12xX14xX1xX3xX5xX5cxX3xX7xX49xX14xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX3xX38xX49xX12xX3xX20xX18xX20axX20xX3xX4xX184xX14xX13xX3xX5xX1c6xX3xX91xX3axX3xXb4xX1xX3axXacxX14xX13xX3xX43xX202xX5xX12bxX3xX28xX17bxX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX14xXc5cxX36xX3xX14xX10xX6xXd3xX3xX20xXacxX20xX3xX5xX1xX5cxX3xX1xX31xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX38xX39xX3xX14xX13xX48xXb2xX12xX3xX91xX12xX3xX20xX48xX3xX43xX207xX3xX7xX18xX17fxX14xX3xX20xX3axX12xX3xXaebxXcedxX3xX7xX39xX3xX113xX12xX3e9xX18xX3xX5xX48xX1d3xX14xX13xX3xX20xX1e2xX10xX3xX4xX1c6xX3xX5xX48xXcdxX12xX3xX43xX52xX27xXd3xX3xX5xX1cdxX10fxX3xX27xX1xX12axX3xX38xX39xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX43xX12xX3e9xX36xX3xX43xX5cxX14xX3xX43xX48xX1d3xX20xX3xX6xXc2xX18xX3xX5xX1xX10axX20xX1xX3xX14xX1xX44xX5xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX367xX7xX2xX2xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX174xX1cdxX10xX14xX91xX3xX15dxX10xX14xX6xX3axX14xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX18dxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX12xXc2xX14xX3xX14xX1xX12xXc2xX14xX3xX1xX10fxX14xX13xX3xX38xXd3dxX3xX14xX1xX44xX5xX3xX20xX1e2xX10xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX14xX39xX6xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX369xX12bxX3xX384xX20xX8xX7xX10xX14xX91xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX94xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX113xX207xX12xX3xX113xX12xX3e9xX14xX3xX43xX52xX27xXd3xX3xX4xX18xX184xX12xX3xX14xX48xX49xX20xX3xX14xX7d0xX14xX13xX3xX38xX39xX3xX14xX12axX12xX3xX7xX120xX10xXd3xX3xX384xX20xX8xX7xX10xX14xX91xX3xX7xX18xX17fxX14xX3xX7xX39xX3xX9exX14xX13xX3xX20xX120xX3xX38xX12xXc2xX14xX3xX4xXacxX14xX13xX3xX13xX12xXacxX3xX20xX1xX3axX3xX36xX1dexX12xX3xX20xX18xX20axX20xX3xX113xX1d8xX14xX1xX3xX20xX1xX1dexX14xX3xX38xX114xX3xX91xX18xX3xX7xX11bxX20xX1xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX35fxX7xX2xX40xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX384xX20xX8xX7xX10xX14xX91xX3xX20xXfbxX14xX3xX5xXc2xX14xX3xX13xX1dexX12xX3xXb4xX1xXacxX20xX3xX7xX39xX3xX157xXc5cxX14xX13xX3xX43xXbbxX3axX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX370xX12bxX3xXaa3xX14xX1xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX34xX48xX49xX20xX3xXaa3xX14xX1xX3xX20xX107xX3xXb4xX10axX14xX1xXd3xX3xX5xX1cdxXacxX14xX13xX3xX7xX31xX3xX38xX39xX3xXb4xX1xX17fxX14xX13xX3xXb4xX6e6xX36xX3xX27xX1xXa3xX14xX3xX1xX12xX31xX14xX3xX43xX202xX12xX3xX5xX17bxX3xX7xXffxX18xX3xX43xX207xX3xX5xX1cdxX197xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX43xX12xX3e9xX36xX3xX43xX5cxX14xX3xX36xXcdxX3xX48xX49xX20xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX36bxX7xX2xX367xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exXaa3xX14xX1xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX1xX12xX31xX14xX3xX43xX202xX12xXd3xX3xX13xX12xX39xX18xX3xX20xX7d0xX3xX38xX39xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX14xXcdxX12xX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX13xX1xX6e6xX3xX5xX1xXc5cxX36xX3xX14xX1xX44xX5xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX365xX12bxX3xX384xX14xX91xX3axX14xX8xX4xX12xX10xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX157xX10xX7xX12xX3xX20xX1e2xX10xX3xX384xX14xX91xX3axX14xX8xX4xX12xX10xX3xX7xX18xX17fxX14xX3xX7xX39xX3xX43xX12xX3e9xX36xX3xX43xX5cxX14xX3xX43xX48xX1d3xX20xX3xX43xXacxX14xX1xX3xX13xX12xXacxX3xX20xX10xX3axX3xX43xX184xX12xX3xX38xX49xX12xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX91xX18xX3xX7xX11bxX20xX1xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX365xX7xX2xX35fxX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX34xX1xX3c8xX20xX3xX43xX5cxX14xX3xX384xX14xX91xX3axX14xX8xX4xX12xX10xX3xXfxX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX14xX13xX48xXb2xX12xX3xX14xX13xX1xXd3dxX3xX14xX13xX10xX6xX3xX43xX5cxX14xX3xX157xX10xX7xX12xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xX52xX27xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX36bxX12bxX3xX34xX10xX36xX3xX2dbxX1xX12xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX1a10xX18xXc2xX3xX1xX48xXcdxX14xX13xX3xX20xX1e2xX10xX3xX36xXcedxX3xX14xX1xXffxX14xX3xX15dxX1xX10xX1cdxX7xX12xXaa6xX8xX3xX28xX1xX8xX1cdxX3axX14xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX113xX207xX12xX3xX113xX12xX3e9xX14xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xX52xX27xX3xX38xX39xX3xX20xX18xX20axX20xX3xX4xX184xX14xX13xX3xX5xX1xX12xXc2xX14xX3xX14xX1xX12xXc2xX14xX3xX1xX3axX10xX14xX13xX3xX91xX207xX3xX27xX1xX3axX14xX13xX3xX27xX1xX12axXd3xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX43xX20axX14xX13xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX370xX7xX2xX36bxX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX34xX10xX36xX3xX2dbxX1xX12xX3xX20xX7d0xX3xX36xX20axX5xX3xX7xX11bxX20xX1xX3xX4xX120xX3xX1cdxX44xX5xX3xXb4xX1xXacxX20xX3xX113xX12xX31xX5xX3xX38xX49xX12xX3xX20xXacxX20xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xXb4xX1xXacxX20xX3xX197xX3xX15dxX1xXffxX18xX3xX2dbxX1xX12xXd3xX3xXb4xX5cxX5xX3xX18dxX18xXbbxX3xX36xX20axX5xX3xX27xX1xXa3xX14xX3xX91xX3axX3xX18dxX18xXacxX3xX5xX1cdxX1d8xX14xX1xX3xX14xX1xX1a3xX27xX3xX20xX48xX3xX4xX49xX36xX3xX5xX17bxX3xX15dxX1xXffxX18xX3xX48axX18xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX35fxX12bxX3xX384xX5xX10xX7xX6xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX1a10xX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX1xX1d8xX14xX1xX3xX20xX1xX12xX5cxX20xX3xX1e2xX14xX13xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX38xX5cdxX3xX43xX52xX27xX3xX7xX207xX14xX13xX3xX36xX202xX14xXd3xX3xX36xXc2xX3xX1xX3axX286xX20xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX5xX1xX11bxX3xX5xX1cdxX44xX14xX3xX14xX1xX174exX3xX113xX6e6xXd3xX3xX20xX107xX3xXb4xX10axX14xX1xX3xX20xX10fxX14xX13xX3xX113xX114xX3xX91xX39xX6xX3xX7xX11bxX20xX1xX3xX4xX1c6xX3xX5xX202xX12xX3xX20xXacxX20xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX27xX1xX184xX3xX7xX49xX14xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX369xX7xX2xX365xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX384xX5xX10xX7xX6xX3xXfxX3xX43xX44xX5xX3xX14xX48xX49xX20xX3xX1xX1d8xX14xX1xX3xX20xX1xX12xX5cxX20xX3xX1e2xX14xX13xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xX52xX27xX3xX197xX3xX20xX1xXffxX18xX3xX48axX18xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX367xX12bxX3xX34xX8xX21cxX3x18538xX8xX10xX7xX10xX14xX91xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX1a10xX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX14xX39xX6xX3xX43xX48xX1d3xX20xX3xX20xX10xX3xX14xX13xX1d3xX12xX3xX7xX39xX3xX4xX197xX3xX1xXd7xX18xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX14xX13xX1dexX14xX3xX43xXe1xX12xX3xXdxX10xX14xX1xX3xX36xX48xX49xX5xXd3xX3xX14xX12axX12xX3xX14xX3axX14xX3xX1xX10fxX14xX13xX3xX38xXd3dxXd3xX3xX38xX11bxX14xX1xX3xX1xX52xX27xX3xX14xX13xX3axX10xX14xX3xX36xXd39xX20xX3xX38xX39xX3xX20xXbbxX14xX1xX3xX18dxX18xX10xX14xX3xX43xX10xX3xX91xX202xX14xX13xXd3xX3xX27xX1xX3axX14xX13xX3xX27xX1xX12axX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX2xX361xX7xX2xX370xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exXcc7xXffxX6xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX1xXbbxX12xX3xX43xXbbxX3axX3xX14xX7e6xX36xX3xX197xX3xX38xX10fxX14xX13xX3xX28xXffxX6xX3xX34xX10xX36xX3xX28xX1xXacxX12xX3xX157xX1d8xX14xX1xX3xX4d9xX48xXcdxX14xX13xX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX40xX12bxX3xX15dxX10xX14xX10xX91xX10xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX1a10xX18xXc2xX3xX1xX48xXcdxX14xX13xX3xX20xX1e2xX10xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX20xX1xX12axX3xX1xXbbxX12xX3xX7xX6xX3xX38xX39xX3xX91xX10xX14xX1xX3xX20xX10xX3xX15dxX8xX7xX12xX14xX8xX3xX4d9xX12xX3axX14xX3xX20xX1958xX14xX13xX3xX5xX202xX3axX3xX44xX14xX3xX5xX48xX1d3xX14xX13xX3xX4xXffxX18xX3xX4xX3c8xX20xX3xX5xX1cdxX3axX14xX13xX3xX7xXfbxX14xX13xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX12bxX3xXcc7xX7d0xX3xX7xX39xX3xX7xXb0cxX3xX91xX3axX3xX38xX1d8xX3xX4xX10xX3axX3xX14xX1xX12xX114xX18xX3xX14xX13xX48xXb2xX12xX3xX43xX207xX3xX113xX1d8xX14xX1xX3xX20xX1xX1dexX14xX3xX20xX1xX3axX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX14xX39xX6xX3xX38xX39xX3xX14xX7d0xX3xX14xX7e6xX36xX3xX197xX3xX38xX11bxX3xX5xX1cdxX10axX3xX5xX1xX9exX3xX1xX10xX12xX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX40xX41xX7xX2xX369xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX15dxX10xX14xX10xX91xX10xX3xX7xX39xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX7d0xX3xX91xX12xX31xX14xX3xX5xX10axX20xX1xX3xX7xX49xX14xX3xX5xX1xX9exX3xX1xX10xX12xX3xX5xX1cdxXc2xX14xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX18xX113xX28xX12xX5xX7xX8xXaxX2exX2xX12bxX3xX94xX20xX3axX5xX7xX10xX14xX91xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX3axX3xXb4xX5cxX5xX3xX18dxX18xXbbxX3xXb4xX1xXbbxX3axX3xX4xXacxX5xXd3xX3xX94xX20xX3axX5xX7xX10xX14xX91xX3xX7xX39xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xXdxX12xX14xX1xX3xX43xX52xX27xX3xX14xX1xX44xX5xX3xX5xX1cdxXc2xX14xX3xX5xX1xX5cxX3xX13xX12xX49xX12xX12bxX3xX34xXcdxX12xX3xX43xXffxX6xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX12axX5xX3xX91xX18xX3xXb4xX1xXacxX20xX1xX3xX113xX197xX12xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX113xX207xX12xX3xX113xX12xX3e9xX14xX3xX1xX3axX10xX14xX13xX3xX91xX207xXd3xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX7xXffxX18xX3xX43xX39xX12xX3xX20xX107xX3xXb4xX10axX14xX1xXd3xX3xX14xX1xXd7xX14xX13xX3xX38xXacxX20xX1xX3xX43xXacxX3xX20xX1xX8xX3axX3xX7xX8xX3axX12bxX12bxX12bxX0xX63xX27xX2exX0xX5xX10xX113xX7xX8xX3xX21cxX12xX91xX5xX1xX9xXaxX40xX41xX41xXaxX3xX113xX3axX1cdxX91xX8xX1cdxX9xXaxX41xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX1cdxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX91xX91xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX2exX0xX12xX36xX13xX3xX4xX1cdxX20xX9xXaxX63xX63xX12xX12bxX113xX10xX3axX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12bxX38xX14xX63xX14xX8xX21cxX4xX63xX2xX35fxX40xX361xX63xX2xX41xX365xX91xX367xX41xX369xX367xX36bxX41xX41xX5xX36bxX370xX41xX40xX40xX7xX2xX361xX12bxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX3axX384xX36xX10xX13xX8xXaxX3xX63xX2exX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX5xX1cdxX2exX0xX5xX91xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX15dxX10xX27xX5xX12xX3axX14xXaxX2exX94xX20xX3axX5xX7xX10xX14xX91xX3xX7xX39xX3xX36xX20axX5xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX5xX202xX12xX3xX28xXffxX6xX3xX48axX18xXd3xX3xX5xX1xX18xX20axX20xX3xX2fxX48xXcdxX14xX13xX3xX18dxX18xX184xX20xX3xX2c0xX12xXc2xX14xX3xX1xX12xX31xX27xX3xXaa3xX14xX1xX3xX38xX39xX3xX157xX3c8xX20xX3xX384xX1cdxX8xX7xX10xX14xX91xX3xX20xX10fxX14xX13xX3xX38xX49xX12xX3xXaa3xX14xX1xXd3xX3xXdxX9exX3xX17a9xX10xX7xX8xX4xX3xX38xX39xX3xX157xX3c8xX20xX3xX384xX1cdxX8xX7xX10xX14xX91xX12bxX0xX63xX5xX91xX2exX0xX63xX5xX1cdxX2exX0xX63xX5xX113xX3axX91xX6xX2exX0xX63xX5xX10xX113xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX1cdxX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX157xX3axX91xX6xXaxX2exX0xX4xX5xX1cdxX3axX14xX13xX2exXaa3xX14xX1xX3xXaebxX12xX14xX1xX3xX0xX63xX4xX5xX1cdxX3axX14xX13xX2exf97bx13b18xX14xX1xX15xX3xX16exX3axX18xX13xX1xX3xX174xX18xX12xX91xX8xX4x175f8xX0xX63xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX3axX18xX1cdxX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX3axX3xX2fxX14x104a3xXdxX27xX1cdxX8xX4xX4xX0xX63xX27xX2e
congthanh