Giả cán bộ ngân hàng để “chạy” trường công an và cơ quan Nhà nước
Điệp tự giới thiệu là cán bộ một ngân hàng có khả năng “chạy suất” xin học và làm trong lực lượng CAND và trong các cơ quan Nhà nước. Thông qua 3 “chân rết”, Điệp đã lừa được nhiều nạn nhân.
a4dfx106ebx10b70xc68cxa923x12508xdfcdx11dc4xca51xX7xbcbbx12d3cx10023xe020xa7fax132d9xX5xd94bxXaxX3xX7xXex10a21xX5xX10xX9xXaxXexX10x119b1xXexc132xX6xX5xXdxf07bxc159xe4abxX3xe0cdxc3a2xX7xXexXdxb2b1xX15xc0a1xXaxe7bex12a17xXdxe9ebxX3xX4x12cd1xX23xX3xcdcdx1207dxX3xX23xX22x12259xX23xX3xX1xee87xX23xX22xX3x109c2xb2e7xX3xXaxX4xX1x115acxX15xXaxX3xXexa55ax114bdxec2fxX23xX22xX3xX4xdd8dxX23xX22xX3xX6xX23xX3x111acxX41xX3xX4xa9f4xX3xbe80xX27xX6xX23xX3xad6dxX1xX41xX3xX23xX51x1358dxX4xX0xb353xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd204xX10xX6x10bbdxXaxX2fxd073xXdxb89fxXbxX3xXexe915xX3xX22xXdxX6fxXdxX3xXexX1xXdxX89xX27xX3xX5xX41xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xd6b1xX39xXexX3xX23xX22xX3dxX23xX3xX1xX41xX23xX22xX3xX4xe2adxX3x13514xX1xX32xX3xX23x10619xX23xX22xX3xXaxX4xX1xX4bxX15xX3xX7xX27x11af2xXexXaxX3xX1cxXdxX23xX3xX1xcdbdxX4xX3xX5exX41xX3xX5xX41xXa4xX3xXexX50x101f0xX23xX22xX3xX5xX8dxX4xX3xX5xX51xfae5xX23xX22xX3xc570x12dd8xX69x12612xX3xX5exX41xX3xXexX50xXdbxX23xX22xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX62xX3xX64xX27xX6xX23xX3xX69xX1xX41xX3xX23xX51xX6fxX4xce1dxX3xXcxX1xX57xX23xX22xX3xX64xX27xX6xX3xe088xX3xXaxX4xX1xX3dxX23xX3xX50xe3c2xXexXaxbffcxX3xX87xXdxX89xXbxX3xX45xbb4exX3xX5xc0aexX6xX3xX45xX51xXe5xX4xX3xX23xX1xXdxfb56xX27xX3xX23xX4bxX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX10bxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb53xXdbxX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX50xX2dxXaxX2fxX0xXdxXa4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX84xXexX1xX27xXa4xX38xX3xX84xX1xXdxX84xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX22xXdxX6xX3xX4xX6xX23xX3xX38xXdbxX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xX84xX10xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX50xX27xXdbxX23xX22xX3xX4xXdbxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX5exX6xX3xX4xXdbxX3xX64xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX27xXdbxX4xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX72xX72xXdxX10bxX38xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX5exX23xX72xX23xX10x107b6xX7xX72xX2xe89exX2xf038xX72xX1f8xX1f8xX84x11a79xX2xX1faxXexX1ffxX117xX1faxX117xX5xde60xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f4xXdxX84xXexX1xX24xX1ffxX208xX208xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX117xX117xX117xXbxX1cxXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xXdbxX84xX15xXaxX2fxXe9xX62xX3xX64xX27xX6xX23xX3xXe9x10446xX87xXcxX3xXe9xX57xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcx131afxX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX3xX45xX6xX23xX22xX3xX45xXdxX139xX27xX3xXexX50xX6xX3xX5ex11ac8xX3xX35xX23xX3xX69xX22xX27xX15x11b0exX23xX3xdc8bxXbaxX23xX3xX87xXdxX89xXbxX3xX4x12439xX23xX22xX3xX45xc200xX23xX22xX3xXbxX1xX4bxXa4xX3xX4xX6xX23xX3xXexX39xXdxX24xX3xf2e6xX12exX6xX3xX45xX32xXdbxX3xX4xX1xXdxX120xXa4xX3xX45xXdbxX4bxXexX3xXexX41xXdxX3xX7xX32xX23xX2dxX3xX2a2xX41xXa4xX3xX22xXdxX32xX3xX4xXdbxX23xX3xX84xXc6xX27xX123xX3xXexX41xXdxX3xX5xXdxX89xX27xX3xX4xb077xX6xX3xX4xX62xX3xX64xX27xX6xX23xX123xX3xXex125cbxX3xX4xX1xe772xX4xX3xX1cxX32xX15xX3xX50xX6xX3xXexX50x135d9xX23xX3xX45xfa93xX6xX3xX38xX41xX23xX3xXcxX25dxX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX10bxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xXdbxX84xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXdbxX3xXexX41xXdxX3xX5xXdxX89xX27xX3xX45xXdxX139xX27xX3xXexX50xX6xX3xX38xX6xX23xX3xX45xdc40xX27xX123xX3xXexX12exX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xdcd8xX1exX1faxX208xX2xX1ffxX123xX3xX69xX22xX27xX15xX27exX23xX3xX281xXbaxX23xX3xX87xXdxX89xXbxX3xXexX8dxX3xX22xXdxX6fxXdxX3xXexX1xXdxX89xX27xX3xX5xX41xX3xX4xX35xX23xX3xX38xX39xX3xX23xX22xX3dxX23xX3xX1xX41xX23xX22xX3xb649xX154xX3xX154xX6xX23xXb5xX3xX1xX39xXdxX3xX7xf028xX3xXexX4bxXdxX3xXbxX1xd95dxX3xXe9xX35xXexX3xX2a2xXdxX23xX1xX123xX3xX64xX27x104f9xX23xX3xX87xX398xX23xX22xX3xX87xX6xX123xX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX3xX4xXb3xX3xXa4xX398xXdxX3xX64xX27xX6xX23xX3xX1xX89xX3xX50xX39xX23xX22xX123xX3xX4xXb3xX3xXb5xX1xX32xX3xX23xXbaxX23xX22xX3xXaxX4xX1xX4bxX15xX3xX7xX27xXc6xXexXaxX3xX1cxXdxX23xX3xX1xXcfxX4xX3xX5exX41xX3xX5xX41xXa4xX3xXexX50xXdbxX23xX22xX3xX5xX8dxX4xX3xX5xX51xXe5xX23xX22xX3xXe9xXeaxX69xXecxX3xX5exX41xX3xXexX50xXdbxX23xX22xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX62xX3xX64xX27xX6xX23xX3xX69xX1xX41xX3xX23xX51xX6fxX4xX10bxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xXdbxX84xX15xXaxX2fxX87xX398xXdxX3xXexX51xXe5xX23xX22xX3xX45xX12bxX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xX64xX27xX6xX3xX4xX1xX2faxX3xX2a2xX2f6xX3xXcxX1xX27xX3xX81xX41xX123xX3xX117x1257cxX3xXexX27xX2e6xXdxX123xX3xXexX50xb223xX3xXexX4bxXdxX3xX1cxX12bxX3xe8cexX27xX32xX23xX22xX3xXcxX3dxX23xX123xX3xX1xX27xX15xX89xX23xX3xX477xX27xX32xX23xX22xX3xf923xX51xX62xX23xX22xX123xX3xXexb775xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX81xXb3xX6xX123xX3xX1xXdxX89xX23xX3xXexX50xX46exX3xXexX4bxXdxX3xXbxX1xX398xX3xX69xX22xX27xX15xX27exX23xX3x10e2axX1xX6xX23xX22xX123xX3xXbxX1xX51xX52xX23xX22xX3xc283xX2f6xX23xX3xX81xa967xX6xX123xX3xX64xX27xX3a6xX23xX3xXe9xX33cxX27xX3xX30xXdxXc6xX15xX123xX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX3xX5exX41xX3xX5exXe5xX3xX4xX1xX290xX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xX69xX22xX27xX15xX27exX23xX3xX281xXbaxX23xX3xX25dxX1xX51xX62xX23xX22xX123xX3xX117xX1f8xX3xXexX27xX2e6xXdxX3xX5exX41xX3xX4xX1xX2faxX3xX2a2xX2f6xX3xXcxX1xX2faxX3xXcxX1xX27xX3xX81xX27xX15xX139xX23xX123xX3xX117xX117xX3xXexX27xX2e6xXdxX123xX3xX4xXb3xX3xX81xX4bdxXcxXcxX3xXexX4bxXdxX3xXexX2e6xX3xX2xX3xXbxX1xX51xX52xX23xX22xX3xX383xX6xXdxX3xXecxX2faxX4xX1xX123xX3xX64xX27xX3a6xX23xX3xXe9xX33cxX27xX3xX30xXdxXc6xX15xX3xX45xX46xX3xX23xX1xX3a6xX23xX3xX1xX290xX3xX7xX62xX3xX4xX2d9xX6xX3xX23xX1xXdxX139xX27xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX5exX41xX3xX4xX1xXdxX120xXa4xX3xX45xXdbxX4bxXexX3xXexX41xXdxX3xX7xX32xX23xX10bxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xXdbxX84xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXdbxX3xX23xX39xXdxX3xX84xX27xX23xX22xX3xXexX50xf190xX23xX1xX3xX38xX41xX15xX3xX38xX6xX23xX3xX45xX33cxX27xX3xX4xX2d9xX6xX3xX4xX1xX2faxX3xX81xX41xX123xX3xX6xX23xX1xX3xX25dxX1xX51xX62xX23xX22xX123xX3xX4xX1xX2faxX3xX81xX27xX15xX139xX23xX3xXexX1xX5c0xX3xX4xX32xX3xX38xX6xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX45xX12bxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX38xe45bxX3xXexXdxX139xX23xX3xX4xX35xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX4xX1xXdxX3xXexX50xX32xX3xX4xX1xXdbxX3xX23xX1xXdxX139xX27xX3xX38xX2faxX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX41xX3xX64xX27xX6xX23xX3xX1xX89xX3xX1cxX12bxX3xX1xX39xXdxX3xX23xX2f6xX23xX3xXb5xX1xX57xX23xX22xX3xX38xXdxX120xXexX3xX45xX2faxX6xX3xX4xX1xX496xX3xX4xX275xX3xXexX1xX46xX123xX3xX7xX6xX27xX3xXb5xX1xXdxX3xXexX50xX32xX3xXexXdxX139xX23xX3xX45xX139xX23xX3xX38xX28bxX3xXb5xX1xX57xX23xX22xX3xX4xX4d0xX23xX3xX5xXdxX2f6xX23xX3xX1xX89xX3xX5exX6fxXdxX3xX23xX1x12cc6xX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX23xX41xX15xX3xX23xX694xX6xX10bxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xXdbxX84xX15xXaxX2fxX87xX46xX3xXbxX1xX275xX4xX3xX5exX275xX3xX4xX57xX23xX22xX3xXexX35xX4xX3xX45xXdxX139xX27xX3xXexX50xX6xX123xX3xXexX50xX27xX15xX3xXexX398xX123xX3xX1cxc932xXexX3xX1cxd428xX3xX4xX35xX4xX3xX38xX2faxX3xX4xX6xX23xX3xXexX50xX51xX6fxX4xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX5xX27xX3a6xXexX3xX5exX41xX3xX38xX32xXdbxX3xX45xX32xXa4xX3xX64xX27xX15xX139xX23xX123xX3xX5xXe5xXdxX3xe158xX4xX1xX3xX1xXe5xXbxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX4xX1xXdbxX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX38xX2faxX3xX1xX4bxXdxX123xX3xXe9xX62xX3xX64xX27xX6xX23xX3xXe9xX250xX87xXcxX3xXe9xX57xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcxX25dxX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX3xX45xX139xX3xX23xX22xX1xX2faxX3xX23xX1xX694xX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX5xXdxX2f6xX23xX3xX64xX27xX6xX23xX3xX5exX275xX3xX35xX23xX3xX45xX120xX23xX3xX87xX39xXdxX3xX117xX123xX3xXe9xX62xX3xX64xX27xX6xX23xX3xXe9xX250xX87xXcxX3xXe9xX57xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcxX25dxX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX3xX45xX46xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX64xX27xX15xX120xXexX123xX3xX45xX2faxX6xX3xX4xX1xX496xX3xX7xX398xX3xX1f8xX3xXbxX1xX398xX3xXcxX1xXdxX139xX23xX3xX477xX27xX6xX23xX22xX123xX3xXbxX1xX51xX52xX23xX22xX3xX69xX22xX27xX15xX27exX23xX3xXecxX27xX123xX3xX64xX27xX3a6xX23xX3xX81xX6xXdxX3xX154xX41xX3xXcxX50xX51xX23xX22xX123xX3xX81xX41xX3xX69xX39xXdxX123xX3xX22xe5d5xXbxX3xX45xXdxX139xX27xX3xXexX50xX6xX3xX5exXdxX2f6xX23xX3xX281xeeb6xX3xX69xX6xXa4xX3xX81xX51xX23xX22xX123xX3xX87xXdxX89xX23xX3xXexX1xXdbxX4bxXdxX24xX3xX208xX349xX208x10792xX3xX2xX2xX349xX349x1057axX834xX3xX45xX46xX3xX45xX51xXe5xX4xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX64xX27xX15xX120xXexX10bxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX250xXdbxX27xX50xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXdbxX3xX81xXdxX120xX27xX3xX477xX27x130efxX23xX1xX72xXe9xXeaxX69xXecxX0xX72xXbxX2f