Tìm lại "Bàn tay vàng" từ chiếc long sàng Vua Thành Thái
Những ngày gần đây, 2 cổ vật Việt Nam được mua đấu giá tại Pháp là chiếc long sàng của Vua Thành Thái và xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh đang trong hành trình về cố hương, vẫn không ngớt được sự quan tâm theo dõi của công chúng.
ab1bxbdcfx14134x1108cx104bcxb7d2x10202xc63cx132f6xd6aax11bf3x111f0xX5xX8xf97cxX5xfb3dxb866xX7xc5b3x100f7x1340dxb8c6xX3x12c4axd77cxX4xX5xX12x12ba2xX6xXaxX3xdb2exX7xX10xX4xX4xX9xXaxe3b5xbde7xX12xX5xX7xX8xXax142e8xX28xbb13xcc20xX3xX7x1306fxX12xX3xXax1121fx1202axX14xX3xX5xX10xX6xX3xdd69xX39xX14xX13xXaxX3xX5x133c9xX3xX20xX1xX12x13532xX20xX3xX7xe0b8xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3x12f6exX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1x137fdxX12xX0xfdbaxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x11f01xX8xX10xea88xXaxX2ex10d84xX1xdc4axX14xX13xX3xX14xX13xX39xX6xX3xX13xcf6bxX14xX3xd6efxbd2fxX6xfb3cxX3xf00exX3xX20x13041xX3xX40xdc23xX5xX3xX59xX12xf844xX5xX3xX99xX10xX31xX3xXa8xd2f5x138d5xX20xX3xX31xX18xX10xX3xXa8x126d7xX18xX3xX13xX12xX65xX3xX5xX34xX12xX3x13839xX1xX65xX27xX3xX7xX39xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX7xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3xX20x1294dxX10xX3xX59xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xX40xX39xX3xXdxX8xX3x118a3x133c1xX50xX3xX5xX10xX6xX3xX20xXedxX10xX3xX93xX50xX39xX14xX13xX3xX5xX1xX65xX12xX3xX1xXb3xX18xX3xX28xX47xX3xf3e0xX12xX14xX1xX3xXa8xX10xX14xX13xX3xX5xcf44xX50xX14xX13xX3xX1xX39xX14xX1xX3xX5xX12exX30xX14xX1xX3xX40xeb62xX3xX20x107dcxX3xX1xXc0xafc1xX14xX13xXabxX3xX40x131a2xX14xX3xX105xX1xe229xX14xX13xX3xX14xX13xc240xX5xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX4xd855xX3x104b6xX18xX10xX14xX3xX5xXa9xX31xX3xX5xX1xX8xX50xX3xX96x132e8xX12xX3xX20xXedxX10xX3xX20xX151xX14xX13xX3xX20xX1xfe1cxX14xX13xf0bexX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exd6b7x10042xX20xX3x127ccxX12xXb8xX5xXabxX3xX162xX18xX10xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX20xX1xX12xX3xX5xX12xX4cxX5xX3xX1xX30xX14xX1xX3xea28xX14xX1xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX13xX12xX157xX12xX3xX5xX1xX12xXb8xX18xX3xX5xX12exe559xX14xX3xX1b8xX65xX50xX3xX20xX1xbec1xXabxX3xX14xX1xX12xX13fxX18xX3xX14xX13xXc0xb6c6xX12xX3xX20xX39xX14xX13xX3xX31xX18xX142xX14xX3xX5xX30xX31xX3xX1xX12xc10axX18xX3xX5xX1xX1ecxX31xX3xX14xX13xX18xdc66xX14xX3xX13xX142xX20xXabxX3xX4xX160xX3xX12exX10xX3xXa8xX201xX12xX3xX20xXedxX10xX3xX1xX10xX12xX3xX105x125fexX3xX40xXb3xX5xX3xX5xX12exX1ecxX14xXabxX3xX5xX12exXc0xX157xX20xX3xX105xX1xX12xX3xX7xXc0xX18xX3xX7xX34xX20xX3xX5xX12exX1ecxX14xX3xXa8xXc9xX5xX3xX105xX1xX65xX20xX1xX3xX162xX18xX1ecxX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xX5xX12ex13f9dxX14xX3xX20xX1d6xX3xX2x12d3dxX27axX3xX14x10a9fxX31xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX0xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX38xXb3xX20xX3xX5xX1xX10xX14xX13xX3xX13xX12xX65xX3xX5xX12exdae1xX3xX20xXedxX10xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX7xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX0xX68xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX50xX3xXa8xX65xX14xX1xX3xX13xX12xX65xX3xX20xXedxX10xX3xX1b8xX65xX20xX3xX4x12dc8xX3x11eb6xX106xX12exX10xX12exX96xX3xbf0bxX1xX10xX27xX18xX12xX4xXabxX3xX14xX1xX39xX3xX4xXc0xX18xX3xX5xXb3xX27xX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xXd4xX1xX65xX27xX3xX13xX142xX20xX3xX59xX12xXb8xX5xXabxX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX13xX12xX157xX12xX3xX4xXc0xX18xX3xX5xXb3xX27xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX5xX1xX18xXb3xX5xX3xX40xX39xX3xX20xXb0xX3xX40xXb3xX5xXabxX3xX105xX4cxX5xX3xX20xX18xca7fxX20xX3xX20xXedxX10xX3xX31xX392xX5xX3xX20xXb0xX3xX40xXb3xX5xX3xX1b8xX65xX14xX3xXa8xXc9xX18xX3xX13xX12xX65xX3xX7xX39xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX13xX12xX65xX31xX3xXa8xX2caxX14xX1xX3xX20xXedxX10xX3xX40xX27exX14xX3xX27xX1xX273xX14xX13xX3xX20xX1xXedxX3xX5xX12exX30xX3xX27xX1xX12xX1ecxX14xX3xX1b8xX65xX14xXabxX3xXdxX65xX20xX3xX14xX1xXb3xX14xX3xX5xX1f5xX14xX1xX3xX5xX12exX18xX14xX13xX3xX5xX1xX160xX20xX3xX20xXedxX10xX3xXa8xX21fxX3xX20xXb0xX182xX3xX332xX12xXc9xX6xX3xX20xX1xc2caxX14xX13xX3xX14xX1xXb3xX14xXabxX3xX1xad5exX10xX3xXa8xX146xX14xX3xX1xX10xX6xX3xX5xX12exX1f5xX20xX1xX3xXdxX18xXc9xX5xX3xX5xX47xX3xX20xX65xX20xX3xX1b8xX12xX1ecxX14xX3xX1b8xX1d6xX14xX3xX1b8xX65xX14xX3xX20xX151xX14xX13xX3xX105xX1xX10xX12xX3xX20xX419xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX5xX12exX2caxX3xX27xX1xX65xX27xX3xX7x1357axX3xX105xX1xX12xX3xX105xX12xXb8xX14xX3xX5xda09xX14xX13xX182xb76fxX1xX12xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX20xX1xX40exX14xX13xX3xX14xX1xXb3xX14xX3xX31xX10xX14xX13xX3xX96xX273xX14xX13xX3xX20xX1xX9bxX3xX15xX3xf4d1xX28xX65xX20xX3xX27xX1x10c44xX31xX3xX20xXedxX10x10ed7x108b8xXabxX3xX1xX10xX6xX3xX493xX3xX46fxX45fxX3xX1b8x12736xX12xX182xX182xX182xX3xX4a0xX4a1xXabxX3xX5xX1xX30xX3xX5xX10xX3xX20xX419xX3xX5xX1xX214xX3xX5xX12xX14xX3xX12ex1064fxX14xX13xX3xX5xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xX1xX160xX20xX3xX1xX12xXb8xX14xX3xX1b8xX4aexX12xX3xX20xX1xX1f5xX14xX1xX3xX5xX65xX20xX3xX13xX12xX1d6xX182xX3xX1b4xX419xX3xX7xX39xX3xX5xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xX5xX1xXb3xX5xX182xX3xX99xX4cxX18xX3xX40xX30xX3xX1b8xXc9xX5xX3xX20xX40exX3xX7xX45fxX3xX96xX50xX3xX14xX39xX50xXabxX3xX105xX1xX12xX3xX20xX419xX3xX14xX13xX1xX12xX3xX40xXc9xX14xX3xX96x122b8xX3xX12exXc9xX5xX3xX14xX1xdd8fxX3xX40xX13fxX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xX20xX1xX10xX3xXa8xdc4exX3xX4xX65xX14xX13xX3xX5xX34xX50xX3xX12exX10xX3xX5xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xX5xX1xX30xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX20xX1xX40exX14xX13xX3xX14xX1xXb3xX14xX3xX5xX1f5xX14xX1xX3xX5xX12exX18xX14xX13xX3xX5xX1xX160xX20xX3xX4xb451xX3xX31xX10xX14xX13xX3xX96xX273xX14xX13xX3xX20xX1xX9bxX3xX493xX1b4xXc0xXc1xX20xX3xX13xX65xX14xX3xX20xX1xX50xX3xX7xX39xX3xX20xXedxX10xX4a0xX68xX3x1485exX5xX5xX12exX12xX1b8xX18xX106xX3xX39xX4a0xX4a1xX182xX3x14880xX201xX12xX3xX13xX1xX12xX3xX20xX1xX17fxX3xX14xX39xX6xX3xX105xc87axX31xX3xX5xX1xX8xX50xX3xX5xX1ecxX14xX3xX5xX65xX20xX3xX13xX12xX1d6xX3xX1b8xX1d6xX50xX3xXa8xX1d6xX31xX3xX12exX4cbxX14xX13xX3xX5xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xXa8xX419xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX4xX1d6xX14xX3xXdxX18xXc9xX5xX3xX7xX17fxX20xX3xX5xX65xX20xX3xX13xX12xX1d6xX3xXa8xX419xX3xX20xX273xX14xX3xX7xX10xX50xX3xXa8xX392xX14xX13xX3xX5xX1xX2caxX14xX1xX3xX1xX39xX14xX1xX3xX40xX39xX3xX20xX419xX3xX105xX1xX1d6xX3xX14xX27exX14xX13xX3xX12exXc9xX5xX3xX7xX157xX14xX3xX5xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX4xX65xX14xX13xX3xX5xX34xX50xX3xX5xX47xX3xX20xX1xX1f5xX14xX1xX3xX5xX10xX6xX3xX5xX65xX20xX3xX13xX12xX1d6xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exb49dxX12xX1ecxX14xX13xX3xX5xX12exXc0xX201xX14xX13xX3xX1xXc1xX27xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX7xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3xX40xX47xX10xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX1b8xX65xX14xX3xX4aexX3xX339xX1xX8xX40xX8xX12exX14xX6xX3x12942xXd4xX1xX65xX27x10c5fxXabxX3xX40xX30xX3xX40xX14cxX14xX3xX20xX273xX14xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX1xX50xX65xX3xXa8xX146xX14xX3xX40xX12xX4cxX5xX3xX5xX10xX6xX3xX20xXedxX10xX3xX59xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xX1b8xX65xX14xX3xX20xX1xX50xX3xX13xX12xX10xX3xXa8xX30xX14xX1xX3x13ff7xX50xX18xX12exX96xX10xX14xX3xX6e2xX20xX46bxX3xX5xX1xX214xX3xX7xX39xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX5xX47xX3xX5xX10xX6xX3xX59xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xX1b8xX65xX14xX3xX20xX1xX50xX3xX151xX14xX13xX3xXd4xX12exX50xX4xX27xX8xX12exX3xX72fxX50xX18xX12exX96xX10xX14xX3xX14xX13xX39xX6xX3xX2x1335cxX182xX2xX27axX182xX2xc0acxX27axd808xX3xX40xX157xX12xX3xX13xX12xX65xX3xX7xX39xX3x10aa1xX27axX27axX3xX162xX18xX10xX14xX3xXd4xX1xX65xX27xX3xX5xX1xX201xX12xX3xXa8xX419xX3xXa8xX214xX3xX31xX18xX10xX3xX14xX13xX160xX3xX40xXb3xX5xX182xX3xXadxX3xX40xXb3xX5xX3xX14xX39xX6xX3xXa8xfea0xX3xX5xX47xX14xX13xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xX12exX12xX214xX14xX3xX7xX7c5xX31xX3xX4aexX3xX38xX50xX18xX12exX4xX8xX3xX96xX18xX3xX339xX50xX31xX31xX8xX12exX20xX8xX3xX6e2xXd4xX1xX273xX14xX13xX3xX5xX1xXc0xX146xX14xX13xX3xX31xX34xX12xX6e7xX3xX5x13f24xX14xX1xX3x11c87xX12xX17xX50xX14xX3xX14xX27exX31xX3xX2xX785xX2x11510xX6e7xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX50xX3xXa8xX419xXabxX3xX14xX1xX39xX3xX14xX13xX1xX12xX1ecxX14xX3xX20xX40exX18xX3xX332xX106xX12exX10xX12exX96xX3xX339xX1xX10xX27xX18xX12xX4xX3xXa8xXc0xX10xX3xX12exX10xX3xX14xX1xXb3xX14xX3xXa8xX2caxX14xX1xX15xX3xX493xX1b4xX142xX12xX3xX20xX1xX12xX4cxX18xX3xX40xX157xX12xX3xX20xX392xX5xX3xX31xX142xX20xX3xX5xX1xX201xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX13xX1xX12xX3xX5xX12exX1ecxX14xX3xX13xX12xXc9xX6xXabxX3xX20xX419xX3xX12exXc9xX5xX3xX14xX1xX12xX13fxX18xX3xX105xX1xX1d6xX3xX14xX27exX14xX13xX3xXa8xX4cxX14xX3xX5xX47xX3xX20xX1xX1f5xX14xX1xX3xX5xX10xX6xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX4xX12xX1ecxX18xX3xX162xX18xXa5xX14xX3xX1b8xXc9xX5xX3xX14xX1xX2caxXabxX3xXdxX18xXc9xX5xX3xX20xX1xX17fxX14xX13xX3xX40xX151xX3xX4xX50xX14xX13xX3xX99xX13xX18xX6xb8c9xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX5xX10xX1b8xX7xX8xX3xe808xX12xX96xX5xX1xX9xXaxXadxX27axX27axXaxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exX9xXaxX27axXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX12exXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX96xX96xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX1b8xX50xX96xX6xX2exX0xX5xX12exX2exX0xX5xX96xX2exX0xX12xX31xX13xX3xX4xX12exX20xX9xXaxX68xX68xX12xX182xX1b8xX10xX50xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX182xX40xX14xX68xX14xX8xX927xX4xX68xX2xX794xXadxX787xX68xX2xX27axX815xX96xX794xX27axX815xX27axb269xX27axX27axX5xX9a9xX815xX2xX815xX794xX7xX27axX182xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX50xf7a3xX31xX10xX13xX8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX927xX12xX96xX5xX1xX15xX9a9xX27axX27axX27xXdxbbb5xX1xX8xX12xX13xX1xX5xX15xd729xX9e3xX9e3xX27xXdxXaxX3xX68xX2exX0xX68xX5xX96xX2exX0xX68xX5xX12exX2exX0xX68xX5xX1b8xX50xX96xX6xX2exX0xX68xX5xX10xX1b8xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX28xX1xX1ecxX31xX3xX14xX9bxX10xXabxX3xX105xX1f5xX20xX1xX3xX5xX1xXc0xX157xX20xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xX7xX39xX15xX3xX20xX1xX12xX13fxX18xX3xX20xX10xX50xX3xX2xX785xX2xX20xX31xX9dbxX3xX96xX39xX12xX3xXadxX2xXadxX3xX20xX31xX9dbxX3xX12exX392xX14xX13xX3xX2xX794xX27axX20xX31xX182xX3xX28xX1xX8xX50xX3xX162xX18xX10xX14xX3xX14xX12xXb8xX31xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xX27xX1xXc0xX146xX14xX13xX3xX1b4xX151xX14xX13xXabxX3xX20xX65xX20xX3xX4xX142xX3xXa8xX50xX3xX2xX785xX2xX20xX31xX3xX6e2xX2x13d63xX785xXabaxX2xX6e7xX9dbxX3xXadxX2xXadxX3xX20xX31xX3xX6e2xXadxXabaxX2xXabaxXadxX6e7xX9dbxX3xX2xX794xX27axX20xX31xX3xX6e2xX2xXabaxX794xXabaxX27axX6e7xX3xXa8xX13fxX18xX3xX20xX419xX3xX5xXb0xX14xX13xX3xX7xX12xX1ecxX14xX3xX162xX18xX10xX14xX3xXa8xX4cxX14xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX5xX142xX3xX7xX551xX3xX4xX142xX3xX27axX2xX3xX1xX50xX1b5xX20xX3xX27axX9a9xX3xX20xX65xX20xX3xX4xX142xX3xX4xX12xX14xX1xXabxX3xX20xX1xX40exX14xX13xX3xX5xX541xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX14xX13xX1xX12xX1ecxX14xX3xX20xX40exX18xX3xX20xX65xX20xX3xX4xX142xX3xXa8xX50xX3xX105xX1xX65xX3xX105x10f2dxX3xX5xX12exXc0xX157xX20xX3xX105xX1xX12xX3xX20xX1xX4cxX3xX5xX65xX20xX3xX1b8xX4aexX12xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX7xX39xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX13fxX4a1xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX50xX3xX4xX18xX6xX3xX7xX18xXb3xX14xX3xX14xX419xX12xX3xX5xX12exX1ecxX14xXabxX3xX332xX106xX12exX10xX12exX96xX3xX339xX1xX10xX27xX18xX12xX4xX3xX20xX1xX50xX3xX12exX4cbxX14xX13xXabxX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX7xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3xX20xXedxX10xX3xX59xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xXa8xX7c5xX3xX7xX8xX50xX3xXa8xX4cxX14xX3xX31xX392xX5xX3xX5xX1xX10xX14xX13xX3xX13xX12xX65xX3xX5xX12exX2caxX3xX493xX3xX1b8xXb3xX20xX3xX1xX10xX12xX4a1xXabxX3xX14xX4cxX18xX3xX13xX12xXc9xX6xX3xX13xX12xX65xX31xX3xXa8xX2caxX14xX1xX3xX31xX10xX14xX13xX3xX96xX273xX14xX13xX3xX20xX1xX9bxX3xX493xX28xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX13xX65xX14xX3xX20xX1xX50xX3xX7xX39xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX4a1xX3xX4aexX3xX4xX39xX14xX3xXa8xXc9xX18xX3xX13xX12xX65xX3xX162xX18xX142xX20xX3xX5xX4cxXabxX3xX14xX1xXc0xX14xX13xX3xX5xX1xXb3xX5xX3xX12exX10xX3xX14xX419xX3xX7xX39xX3xX493xX1b8xXb3xX20xX3xX14xX1xXc9xX5xX4a1xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX7xX2caxX20xX1xX3xX4xcc33xX3xX4xX65xX14xX13xX3xX5xX34xX50xX3xX5xX1xXedxX3xX20xX151xX14xX13xX3xX31xXb55xX3xX14xX13xX1xXb8xX68xX31xXb55xX3xX5xX1xX18xXb3xX5xX3xX59xX12xXb8xX5xX3xX99xX10xX31xX3xX5xXc0xX146xX14xX13xX3xXa8xXc0xX146xX14xX13xX3xX40xX157xX12xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX40xXb3xX5xX3xX20xX273xX14xX3xX7xX34xX12xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX14xX1xX39xX3xX5xX1xX201xX3xX28xX392xX20xX3xX1xfeaexX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX4aexX3xX93xX18xX4cxX3xX6e2xX3xX5xX12exXc0xX201xX14xX13xX3xX105xX23axXabxX3xXa8xX50xX1d6xX14xX3xX105xX23axXabxX3xX4xXb3xX27xX3xX13xX46bxX6e7xX3xX1xX10xX6xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX5xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xX5xX12exX10xX14xX13xX3xX5xX12exX1f5xX3xX7xX27exX14xX13xX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xX3xX1xX12xXb8xX14xX3xX14xX10xX6xX3xX40xX39xX3xX31xX392xX5xX3xX40xX39xX12xX3xX40xXb3xX5xX3xX27xX1xX49axX31xX3xXa8xXa9xX18xX3xXa8xX419xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX38xX1d6xX50xX3xX5xX39xX14xX13xX3xX339xX18xX14xX13xX3xXa8xX30xX14xX1xX3xX93xX18xX4cxX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX339xXa5xX14xX3xX7xXc0xX18xX3xX45fxX3xX5xX1xX1ecxX31xXabxX3xX7xXa9xX18xX3xX14xX10xX6xXabxX3xX105xX1xX12xX3xX5xX1xXc0xX4aexX14xX13xX3xX7xX7c5xX31xX3xX31xX392xX5xX3xX40xXb3xX5xX3xX27xX1xX49axX31xX3xX59xX12xXb8xX5xXabxX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xXdxX8xX31xX3xX105xX1xX419xX3xXa8xX50xX65xX14xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX14xX12xX1ecxX14xX3xXa8xX34xX12xX3xX20xX1xX4cxX3xX5xX65xX20xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX419xX3xX15xX3xX20xX419xX3xX5xX1xX214xX3xX20xX1xX804xX3xX20xX419xX3xX20xX65xX20xX1xX3xXdxXccbxX3xX7xX45fxX3xX7xX39xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xX1xX10xX6xX3xXa8xXb0xX12xX3xX14xX1xXc0xX14xX13xX3xX105xX12xX214xX18xX3xX31xX14cxX18xX3xX40xX39xX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX40xX14cxX14xX3xX1b8xXc9xX5xX3xX1b8xX12xX4cxX14xX182xX3xX28xX1xX18xX4aexX3xXc9xX6xX3xX40xXb3xX5xX3xX27xX1xX49axX31xX3xX40xX142xX14xX3xX40xX151xX3xX96xX10xX14xX1xXabxX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX7xX34xX12xX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX14xX27exX14xX13xX3xXa8xX392xX14xX13xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX4xX160xX3xX96xX12xX3xX96xX201xX12xX3xX20xX1x14160xX3xX20xXc0xX3xX14xX13xX46bxX3xX20x114aexX14xX13xX3xX14xX1xXc0xX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX14xX1xXc9xX5xX3xX5xX1xX12xX4cxX5xX3xX5xX30xX31xX3xXa8xX4cxX14xX3xX65xX14xX1xX3xX1xX39xX50xX3xX162xX18xX10xX14xX13xX182xX3xX99xX4cxX18xX3xX20xX419xXabxX3xX4xX160xX3xX14xXb0xX12xX3xX96xX10xX14xX1xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX4xX58dxX3xX7xX50xX106xX3xX12exX10xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX20xXedxX10xX3xX31xX30xX14xX1xXabxX3xX1f5xX5xX3xX105xX1xX12xX3xX40xXc0xXc1xX5xX3xX12exX10xX3xX105xX1xX541xX12xX3xX1b8xX12xX1ecxX14xX3xX13xX12xX157xX12xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX40xX39xX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX1b8xX10xX50xX3xX13xX12xX201xX3xX40xXc0xXc1xX5xX3xX162xX18xX10xX3xX105xX1xX541xX12xX3xX20xX392xX5xX3xX31xX142xX20xX3xX20xXedxX10xX3xX20xX18xX392xX20xX3xXa8xX201xX12xX3xX20xXedxX10xX3xX1xXd2exX182xX3xX93xXd2exX3xX4xX142xX14xX13xX3xX49axX14xX3xX96xX10xX14xX1xXabxX3xX105xX1xX12xX1ecxX31xX3xX5xX142xX14xX3xX14xX1xXc0xX14xX13xX3xXa8xX392xX20xX3xX7xXb3xX27xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX0xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX99xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX3xXfxX3xX493xX1b4xXb8xX3xX14xX1xXc9xX5xX3xXdxX1d6xX50xX3xX5xX1xXedxX4a1xX3xX5xX12exX12xX13fxX18xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX0xX68xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exdbf0xX18xX10xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX5xX39xX12xX3xX7xX12xXb8xX18xX3xX96xX50xX3xX14xX1xX39xX3xX4xXc0xX18xX3xX5xXb3xX27xX3xX332xX106xX12exX10xX12exX96xX3xX339xX1xX10xX27xX18xX12xX4xX3xX5xX12exX10xX3xX105xX1xX1d6xX50xX3xX20xX1xX50xX3xX5xX1xXc9xX6xXabxX3xX40xX39xX50xX3xX20xX18xX142xX12xX3xX5xX1xX4cxX3xX105xX23axX3xX2xX785xX3xXa8xXa5xX18xX3xX5xX1xX4cxX3xX105xX23axX3xXadxX27axX3xX20xX1xX1f5xX14xX1xX3xX7xX39xX3xX105xX1xX50xX1d6xX14xX13xX3xX5xX1xX201xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX5xX34xX12xX3xX40xX2caxX3xX20xXedxX10xX3xX20xX65xX20xX3xX40xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xX6e2xX2xX77fxX77fxX785xXfxX2xX785xX27axX787xX6e7xXabxX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xX3xX6e2xX2xX785xX2xX815xXfxX2xX785xXadxX9a9xX6e7xX3xX31xX39xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX3xX7xX39xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xX12exXd2exX14xX13xX3xX96xX46bxX14xX13xX3xXa8xX214xX3xX7xX50xX3xX5xX12exX151xX14xX13xX3xX20xX50xX12xX3xX20xX65xX20xX3xX20xX151xX14xX13xX3xX40xX12xXb8xX20xX3xX5xX12exX10xX14xX13xX3xX5xX12exX1f5xXabxX3xX5xX1xX12xX4cxX5xX3xX105xX4cxX3xX31xXb55xX3xX5xX1xX18xXb3xX5xX3xX20xX1xX50xX3xX5xX12exX12xX13fxX18xX3xXa8xX30xX14xX1xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX3xX6e2xX2xX77fxX787xX9a9xXfxX2xX785xX815xX794xX6e7xX3xX7xX39xX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX5b4xX14xX3xX99xX151xX14xX13xXabxX3xXdxX7c5xX3xX5c2xX392xX20xX3xX38xXb0xX14xXabxX3xX1xX18xX6xXb8xX14xX3xXd4xX1xX17fxX3xX5c2xX392xX20xX182xX3xde36xX14xX13xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX12exX10xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xXa8xX30xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX5d3xX50xXabxX3xX40xX142xX14xX3xX5xX1xX8xX50xX3xX14xX13xX1xX13fxX3xX14xX151xX14xX13xXabxX3xX14xX1xXc0xX14xX13xX3xX151xX14xX13xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xXa8xX12xX3xX1xXd2exX20xX3xX14xX13xX1xX13fxX3xX5xX1xXc1xX3xX31xX392xX20xX182xX3xX59xX157xX12xX3xX5xXc0xX3xX20xX1xXc9xX5xX3xX5xX1xX151xX14xX13xX3xX31xX12xX14xX1xXabxX3xX1b8xX39xX14xX3xX5xX10xX6xX3xX105xX1xX106xX50xX3xX7xX106xX50xXabxX3xX151xX14xX13xX3xX4xX157xX31xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX13fxX3xX40xX39xX3xX20xX1xe3e4xX14xX13xX3xX1b8xX10xX50xX3xX7xXa9xX18xX3xX14xXb0xX12xX3xX5xX12xX4cxX14xX13xX3xX40xX539xX14xX13xX3xX105xX12xX14xX1xX3xX105xX30xXabxX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX10xX12xX3xX4xX65xX14xX1xX3xX1b8xX4cbxX14xX13xX182xX3xX339xX419xX3xX7xX58dxX3xX151xX14xX13xX3xX5xX1xXd2exX3xX13xX12xX65xX50xX3xX5xX47xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX46fxX12xX31xX3xX38xX21fxX14xX13xX3xX339xX1xXa9xX18xX3xX6e2xX14xX10xX6xX3xX7xX39xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX46fxX12xX31xX3xX38xX21fxX14xX13xXabxX3xX5xX1xX18xX392xX20xX3xXdxX7c5xX3xX339xXc9xX31xX3xX46fxX12xX31xXabxX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX27xX1xX142xX3xX93xX392xX12xX3xX5b4xX14xXabxX3xX5xX804xX14xX1xX3xX10bdxX18xX1d6xX14xX13xX3xX99xX10xX31xX6e7xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX5xX10xX1b8xX7xX8xX3xX927xX12xX96xX5xX1xX9xXaxXadxX27axX27axXaxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exX9xXaxX27axXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX12exXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX96xX96xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX2exX0xX5xX1b8xX50xX96xX6xX2exX0xX5xX12exX2exX0xX5xX96xX2exX0xX12xX31xX13xX3xX4xX12exX20xX9xXaxX68xX68xX12xX182xX1b8xX10xX50xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX182xX40xX14xX68xX14xX8xX927xX4xX68xX2xX794xXadxX787xX68xX2xX27axX815xX96xX794xX27axX815xX27axX9a9xX27axX27axX5xX9a9xX815xX2xX815xX9a9xX7xX2xX182xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX50xX9c2xX31xX10xX13xX8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX927xX12xX96xX5xX1xX15xX9a9xX27axX27axX27xXdxX9dbxX1xX8xX12xX13xX1xX5xX15xX9e3xX9e3xX9e3xX27xXdxXaxX3xX68xX2exX0xX68xX5xX96xX2exX0xX68xX5xX12exX2exX0xX5xX12exX2exX0xX5xX96xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX339xX10xX27xX5xX12xX50xX14xXaxX2exX99xX1xX9bxX14xX13xX3xX20xX1xX12xX3xX5xX12xX4cxX5xX3xX1xX50xX10xX3xX40xX27exX14xX3xXa8xX392xX20xX3xXa8xX65xX50xX3xX20xXedxX10xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX7xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3xX59xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX0xX68xX5xX96xX2exX0xX68xX5xX12exX2exX0xX68xX5xX1b8xX50xX96xX6xX2exX0xX68xX5xX10xX1b8xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX59xX39xX50xX3xX14xX27exX31xX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xX3xX5xX1xX40exX3xX9e3xX3xX6e2xX2xX785xX2xX77fxX6e7xXabxX3xX151xX14xX13xX3xX46fxX1xX1d6xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX27xX1xX50xX14xX13xX3xX7xX39xX3xX93xX39xX14xX3xX7xXa9xX31xX3xX40xX12xXb8xX14xX3xX28xX1xX2caxX3xXa8xX392xX20xX3xX40xX157xX12xX3xX1b8xX12xXb8xX5xX3xX96xX10xX14xX1xX3xX493xX1b4xXb8xX3xX14xX1xXc9xX5xX3xXdxX1d6xX50xX3xX5xX1xXedxX68xX3xX38xX39xX14xX3xX5xX10xX6xX3xX5xX39xX12xX3xX1xX50xX10xX3xX1b8xXb3xX20xX3xX14xX1xXc9xX5xX4a1xX3xX1b8xX10xX14xX3xX5xX1b5xX14xX13xX3xX1b8xX4aexX12xX3xX59xX18xX10xX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xX182xX3xX5c2xX27exX14xX13xX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX105xX1xX4aexX12xX3xX20xX151xX14xX13xX3xXdxXa9xX6xX3xX14xX13xX39xX6xX3xX794xX3xX5xX1xX65xX14xX13xX3xX785xX3xX14xX27exX31xX3xX2xX785xXadxX27axXabxX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xX20xX1xX804xX3xX1xX18xX6xX3xX7xX39xX3xX28xX12xX13fxX14xX3xX162xX18xXa9xX14xX3xX1b4xX151xX3xX5xX1xX142xX14xX13xX3xX27xX1xXedxX3xX5c2xX1ecxX3xX59xX27exX14xX3xX38xX65xXabxX3xX20xX273xX14xX3xX151xX14xX13xX3xX46fxX1xX1d6xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xXb3xX14xX3xX96xX46bxX14xX13xX3xX14xX1xXc0xX3xX31xX392xX5xX3xX28xXb0xX14xX13xX3xX20xX151xX14xX13xX3xX5xX12exX30xX14xX1xX3xX4xXc0xX3xX40xX157xX12xX3xX14xX1xX12xX13fxX18xX3xX5xX1xXc1xX3xX14xX13xX1xX13fxX3xX40xX39xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX105xX1xX65xX20xX3xX14xXb0xX12xX3xX5xX12xX4cxX14xX13xX3xX105xX1x10ebexX27xX3xX20xX1d6xX3xX14xXc0xX157xX20xX182xX182xX182xX3xX339xX1d6xX3xXa8xX201xX12xX3xX151xX14xX13xX3xX46fxX1xX1d6xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xX1b5xX14xX13xX3xX2xX815xX3xX1xX18xX6xX3xX20xX1xXc0xX146xX14xX13xX3xX40xX39xX3xX2xX2xX3xX1b8xX4cbxX14xX13xX3xX105xX1xX8xX14xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX5xX1xX18xXb3xX5xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX28xX1xX12xX4cxX5xX3xX14xX13xX1xX330xX3xX12exX4cbxX14xX13xX3xX5xX12exXc0xX157xX20xX3xX105xX1xX12xX3xX5xX12exX4aexX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX493xX5xX1xX12xX1ecxX14xX3xX1xX34xX3xX40xX151xX3xXa8xX142xX12xX4a1xXabxX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX5xX12exXd2exX14xX13xX3xX96xX46bxX14xX13xX3xXa8xX214xX3xX7xX39xX31xX3xX2xX27axX27axb28cxX3xXa8xX21fxX3xX13xXf0exX3xX20xX1xX34xX31xX3xX5xX12exXb0xX3xX4xX146xX14xX3xX4xX50xX14xX3xX5xX1xX4cxX27xX3xX40xX39xX14xX13xX3xX40xX39xX3xX9a9xX27axX178exX3xX20xX151xX14xX13xX3xX5xX12exX30xX14xX1xX3xXdxXa9xX6xX3xX96xX160xX14xX13xX3xX5xX1xX201xX12xX3xX59xX18xX10xX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xXabxX3xX5xX1xX30xX3xX31xXc0xX201xX12xX3xX14xX27exX31xX3xX40xX13fxX3xX5xX12exXc0xX157xX20xXabxX3xX151xX14xX13xX3xX46fxX1xX1d6xXabxX3xX14xX13xXc0xX201xX12xX3xXa8xXc0xX146xX14xX13xX3xX5xX1xX201xX12xX3xX5xX34xX12xX3xX40xX2caxX3xX20xXedxX10xX3xX59xX18xX10xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xXa8xX7c5xX3xX7xX39xX3xX5xX1xXc1xX3xX20xX1d6xXabxX3xXa8xX12xX1ecxX18xX3xX7xX18xX6xXb8xX14xX3xX40xX39xX3xX5xX12xX14xX1xX3xXdxX1d6xX50xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX7xX17fxX20xX3xX1xX39xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX13fxX3xX5xX1xXc1xX3xX31xX392xX20xXabxX3xX4aexX3xX5xX18xXb0xX12xX3xXadxX787xXabxX3xX151xX14xX13xX3xX20xX419xX3xX5xX1xX214xX3xXa8xX7c5xX3xX5xX1xX10xX31xX3xX13xX12xX10xX3xX40xX39xX50xX3xX20xX151xX14xX13xX3xX5xX12exX30xX14xX1xX3xXdxXa9xX6xX3xX96xX160xX14xX13xX3xX20xX18xX14xX13xX3xX5b4xX14xX3xX1b4xX2caxX14xX1xX3xX40xX39xX50xX3xX14xX27exX31xX3xX28xX1xX39xX14xX1xX3xX28xX1xX65xX12xX3xX2xX794xX3xX6e2xX2xX785xX27axXadxX6e7xX3xX40xX39xX3xX5xX10xX3xX20xX419xX3xX5xX1xX214xX3xXa8xX50xX65xX14xX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX14xX13xX50xX10xX3xX7xX39xX3xX1xX50xX39xX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xX5xX1xX18xX4aexX3xXa8xX419xX3xXa8xX7c5xX3xXa8xX214xX3xX31xX16b6xX5xX3xXa8xX4cxX14xX3xX1b8xX39xX14xX3xX5xX10xX6xX3xX105xX1xX106xX50xX3xX7xX106xX50xX3xX40xX10xX14xX13xX3xX96xX10xX14xX1xX3xXdxX18xXc9xX5xX3xX20xX1xX17fxX14xX13xX3xX20xXedxX10xX3xX151xX14xX13xX3xba8axX3xX59xX39xX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX20xX419xX3xX13xX30xX3xX7xX34xX3xX105xX1xX12xX3xX59xX18xX10xX3xX46fxX1xX1d6xX12xX3xX1b4xX2caxX14xX1xXfxX3xX31xX392xX5xX3xX40xX2caxX3xX40xX18xX10xX3xX5xX12xX1ecxX14xX3xX27xX1xX50xX14xX13xXabxX3xX20xX10xX14xX1xX3xX5xXa9xX14xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX20xX65xX20xX1xX3xX1xX50xX39xX3xX1xXc1xX27xX3x11881xX18xXfxf879xX3xX5xX12exXd2exX14xX13xX3xX96xX46bxX14xX13xX3xX7xX34xX12xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX5xX39xX12xX3xX1xX50xX10xX3xX14xX1xXc0xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX1b4xX4cxX14xX3xX1xX12xXb8xX14xX3xX14xX10xX6xXabxX3xX40xX14cxX14xX3xX20xX1xXc0xX10xX3xX20xX419xX3xX5xX1xX151xX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX20xX1xX1f5xX14xX1xX3xX5xX1xX40exX20xX3xX40xX13fxX3xX5xX1xX201xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX1xX21fxX12xX3xX1xXc0xX146xX14xX13xX3xX20xXedxX10xX3xX1xX10xX12xX3xX105xX23axX3xX40xXb3xX5xX3xX5xX12exX12xX13fxX18xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xXabxX3xX96xX539xX3xX40xXb3xX6xX3xX5xX12exXc0xX157xX20xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX14xX1xXb3xX14xX3xXa8xX2caxX14xX1xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX1xX39xX3xX4xXc0xX18xX3xX5xXb3xX27xX3xX332xX106xX12exX10xX12exX96xX3xX339xX1xX10xX18xX27xX18xX12xX4xX3xX40xX13fxX3xX14xX13xX18xX21fxX14xX3xX13xX142xX20xX3xX4xX160xX3xX12exX10xX3xXa8xX201xX12xX3xX20xXedxX10xX3xX20xX1xX12xX4cxX20xX3xX7xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3xX20xXf18xX14xX13xX3xX7xX39xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX45fxX3xX105xX12xX4cxX14xX3xXa8xX65xX14xX13xX3xXa8xX214xX3xX13xX12xX157xX12xX3xX20xX1xX18xX6xX1ecxX14xX3xX31xX151xX14xX3xX7xXc0xX18xX3xX45fxXabxX3xXa8xX214xX3xX31xX392xX5xX3xX7xXa5xX14xX3xX14xX9bxX10xX3xXdxX65xX20xX3xXa8xX2caxX14xX1xX3xX4xX160xX3xX20xXa5xX14xX3xX5xX1xX12xX4cxX5xX3xXa8xX65xX14xX1xX3xX13xX12xX65xX3xXa8xX17fxX14xX13xX3xX31xX40exX20xX3xX5xX1xX40exX3xX1b8xXb3xX20xX3xX13xX12xX65xX3xX5xX12exX2caxX3xX20xXedxX10xX3xX14xX1xX9bxX14xX13xX3xX105xX23axX3xX40xXb3xX5xX3xX5xX12exX12xX13fxX18xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX5xX12exX50xX14xX13xX3xX105xX1xX50xX3xX5xX39xX14xX13xX3xX96xX12xX3xX4xX1d6xX14xX3xX40xX27exX14xX3xX1xX419xX10xX3xX59xX12xXb8xX5xX3xX99xX10xX31xX182xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX12exXaxX3xX1xX10xX4xX1b8xX50xXdxX9xXaxXadxXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX0xX5xX10xX1b8xX7xX8xX3xX927xX12xX96xX5xX1xX9xXaxX9a9xX794xX815xXaxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exX20xX50xX7xX50xX12exX9xXax116b7xX785xX785xX785xX785xX785xX785xXaxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exX9xXaxX27axXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX9a9xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX96xX96xX12xX14xX13xX9xXaxX9e3xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX927xX12xX96xX5xX1xX15xX3xX9a9xX794xX815xX27xXdxX9dbxX3xX1xX8xX12xX13xX1xX5xX15xX3xXadxX9a9xXadxX27xXdxXaxX3xX1xX10xX4xX1b8xX50xXdxX9xXaxXadxXaxX3xX12xX96xX9xXaxX5xX10xX1b8xX7xX8xX77fxXaxX2exX0xX5xX1b8xX50xX96xX6xX3xX1xX10xX4xX1b8xX50xXdxX9xXaxXadxXaxX2exX0xX5xX12exX3xX1xX10xX4xX1b8xX50xXdxX9xXaxXadxXaxX2exX0xX5xX96xX3xX1b8xX13xX20xX50xX7xX50xX12exX9xXaxX1bddxX1cxX1cxX1cxX1cxX96xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exXfxX1b8xX50xX5xX5xX50xX31xX15xX3xX1bddxX815xX815xX815xX815xX815xX815xX3xX2xX27xXdxX3xX4xX50xX7xX12xX96xX9dbxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exXfxX7xX8xX1cxX5xX15xX3xX1bddxX815xX815xX815xX815xX815xX815xX3xX2xX27xXdxX3xX4xX50xX7xX12xX96xX9dbxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exXfxX5xX50xX27xX15xX3xX1bddxX815xX815xX815xX815xX815xX815xX3xX2xX27xXdxX3xX4xX50xX7xX12xX96xX9dbxX3xX1b8xX50xX12exX96xX8xX12exXfxX12exX12xX13xX1xX5xX15xX3xX1bddxX815xX815xX815xX815xX815xX815xX3xX2xX27xXdxX3xX4xX50xX7xX12xX96xXaxX3xX1xX10xX4xX1b8xX50xXdxX9xXaxXadxXaxX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX0xX8xX31xX2exXaxX3xX5c2xX50xX14xX13xX3xX4xX39xX14xX13xX3xX20xX10xX50xX3xX2xX785xX2xX20xX31xX9dbxX3xX96xX39xX12xX3xXadxX2xXadxX3xX20xX31xX9dbxX3xX12exX392xX14xX13xX3xX2xX794xX27axX20xX31xXabxX3xX7xX39xX31xX3xX1b8xX4cbxX14xX13xX3xX13xXf0exX182xX3xX339xX65xX20xX3xX1xX50xX10xX3xX40xX27exX14xX3xX4aexX3xX20xX65xX20xX3xX40xX2caxX3xX5xX12exX1f5xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xXabxX3xX20xX1xXa9xX14xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xXabxX3xX105xX1xX18xX14xX13xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX20xX1xX34xX31xX3xX5xX12exXb0xX3xX5xX1xX8xX50xX3xX31xX151xXfxX5xX12xX27xX3xX20xX18xX14xX13xX3xXa8xX30xX14xX1xX3xX93xX18xX4cxX182xX3xXd4xX1xXa5xX14xX3xXa8xXa5xX18xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xX4aexX3xX5xX12exX1ecxX14xX3xX20xX1xX34xX31xX3xX5xX12exXb0xXabxX3xX5xX1xX4cxX27xX3xX40xX39xX14xX13xX3xX1xX50xX10xX3xX7xX65xX3xX1xX419xX10xX3xX96xX146xX12xX3xX5xX1xX8xX50xX3xX31xX151xXfxX5xX12xX27xX3xX14xX13xXf18xX3xX27xX1xX17fxX20xXabxX3xX20xX419xX3xX13xXc0xX146xX14xX13xX3xX4xX50xX12xX9dbxX3xX27xX1xXa5xX14xX3xXa8xXa5xX18xX3xX1xX392xX20xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xX27xX1xX1f5xX10xX3xX4xX10xX18xX3xX20xX1xX34xX31xX3xX5xX12exXb0xXabxX3xX4xX146xX14xX3xX4xX50xX14xX3xX5xX1xX4cxX27xX3xX40xX39xX14xX13xX3xX1xX50xX10xX3xX40xX27exX14xX3xX5xX10xX31xX3xX4xX146xX14xXabxX3xX20xXb0xX3xXa8xX21fxX3xX40xX39xX3xX12exX21fxX14xX13xX3xX14xX13xX10xX14xX13xX3xX1b8xX142xX14xX3xX31xX419xX14xX13xX9dbxX3xX27xX1xXa5xX14xX3xXa8xXa5xX18xX3xX1xX392xX20xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xX27xX1xX1f5xX10xX3xX5xX12exXc0xX157xX20xX3xX20xX1xX34xX31xX3xX5xX12exXb0xX3xX20xX50xX14xX3xX5xX12exX12xXb8xX14xX3xX40xX39xX3xX31xX151xXfxX5xX12xX27xX3xX20xX1xX9bxX3xX5xX1xXd2exX3xX1xX30xX14xX1xX3xXa8xX804xX14xX1xX3xX20xX65xX20xX1xX3xXa8xX12xXb8xX18xX9dbxX3xX27xX1xXa5xX14xX3xX5xX1xXa9xX14xX3xX40xX39xX3xX20xX1xXa9xX14xX3xX13xX12xXc0xX201xX14xX13xX3xX20xX1xX34xX31xX3xX5xX12exXb0xX3xX1xX50xX10xX3xX7xX65xXabxX3xX12exX21fxX14xX13xX3xX31xXa9xX6xX3xX96xXc0xX157xX12xX3xX96xX34xX14xX13xX3xX96xX10xX50xX3xX1xX419xX10xX3xX105xX1xX151xX14xX13xX3xX4xX146xX14xX3xX5xX1xX4cxX27xXabxX3xX20xXb0xX3xX40xXb3xX5xX3xX5xX1xX18xX392xX20xX3xX5xX1xX201xX12xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xXabxX3xX20xX419xX3xXdxX18xXc9xX5xX3xXdxX40exX3xX5xX47xX3xX5xXa5xX14xX13xX3xX7xX157xX27xX3xX1xX50xX39xX14xX13xX3xX5xX392xX20xXabxX3xX1xX50xX39xX14xX13xX3xXa8xX4cxX3xX40xX157xX12xX3xX14xX12xX1ecxX14xX3xXa8xX34xX12xX3xX5xX12exX1ecxX14xX3xX2xX27axX27axX3xX14xX27exX31xX3xX6e2xXa8xXa5xX18xX3xX5xX1xX4cxX3xX105xX23axX3xb7bbxX1fcdxX6e7xX182xX3xX28xX65xX20xX3xX27xX1xX49axX31xX3xXa8xXc0xXc1xX20xX3xX13xX65xX14xX3xX20xX1xX50xX3xX7xX39xX3xX20xXedxX10xX3xX14xX13xX1xXb8xX3xX14xX1xXa9xX14xX3xX99xX13xX18xX6xX911xX14xX3xX59xX27exX14xX3xX46fxX1xX1d6xX182xX3xXaxX3xX6e2xX99xX1xX39xX3xX4xXc0xX18xX3xX5xXb3xX27xX3xX332xX106xX12exX10xX12exX96xX3xX339xX1xX10xX27xX18xX12xX4xX6e7xX182xX0xX68xX8xX31xX2exX0xX68xX27xX2exX0xX68xX5xX96xX2exX0xX68xX5xX12exX2exX0xX68xX5xX1b8xX50xX96xX6xX2exX0xX68xX5xX10xX1b8xX7xX8xX2exX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX12exX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX38xX50xX96xX6xXaxX2exX0xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX28xX12exXa5xX14xX3xX28xX12exX18xX14xX13xX3xddc6xX65xX14xX13xX0xX68xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX208dxX50xX18xX12exX20xX8xXaxX2exX0xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX99xX13xX18xX21fxX14xX15xX3xX38xX65xX50xX3xX59xX27exX14xX3xX1xX419xX10xX0xX68xX4xX5xX12exX50xX14xX13xX2exX0xX68xX27xX2e
congthanh