Đấu giá đất và tài sản gắn liền ở Hương Khê
Quyền sử dụng đất cùng tài sản găn liền với đất khách sạn 06 tầng và Quyền sử dụng đất Số AL957809; Theo hiện trạng thực tế các thửa đất có tổng diện tích: 580,7 m2 . Địa chỉ : Khối 07, Thị trấn Hương Khê.
17b8x81cax6476x29eax8ae6x294cx9828x9ae0x39ddxX7x5649x85f8x770fx79a4x1db5x4b2exX5x4dfexXax9033x41aex59c2xa488xX3x87f4xXdx9910xX3x3cf4xX14xXexX3xa237x6464xX3xXexX20xXdxX3xX7x4c0ex46d3xX3xX17x29c2xX28xX3xX5xXdxab3exX28xX3xa79bxX3x3a05x7d63x60c7xX28xX17xX3x3bf3xX1x6764xX0x6073xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xab37xXaxX12x5417xX15x6799xX30xX28xX3xX7x3f68xX3xX51x6aeaxX28xX17xX3xX1bxX14xXexX3xX4x1978xX28xX17xX3xXexX20xXdxX3xX7xX27xX28xX3xX17x780fxX28xX3xX5xXdxX30xX28xX3xX1fx978axXdxX3xX1bxX14xXexX3x52f9xX1xX19xX4xX1xX3xX7x8d63xX28xX3x9342x4dc0xX3xXex4d57xX28xX17xX3xX1fxX20xX3xX54xX15xX56xX30xX28xX3xX7xX5bxX3xX51xX5exX28xX17xX3xX1bxX14xXexX3x8342x36a8xX3x4689x6a1cx91d7xa213x6b62x7ae2xX8exXb0x96c4xX3xXcxX1xX10x276bxX3xX1xXdx7bf5xX28xX3xXex3968xX8bxX28xX17xX3xXexX1x8888xX4xX3xXex30e4xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX5bxX6xX3xX1bxX14xXexX3xX4x8d5fxX3xXex220fxX28xX17xX3xX51xXdxXbfxX28xX3xXex4b83xX4xX1x6680xX3xXb1xXb3xX8ex9c99xXb2xX3x646cxX0xX7xX15xXbxX12x8a00xX0xX3fxX7xX15xXbxX12xX3x9075xX3xX13x1feexX6xX3xX4xX1x9580xX3xXeexX3xX3bxX1xXacxXdxX3xX8exXb2xXf3xX3xXcxX1xX107xX3xXexXc3xX14xX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxX104xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79caxXbbxX51xX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10x7349xXex2adcxX6xX5xXdxX17xX28xXeexX3xX4xX10xX28xXexX10xXc3xXb6xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xXcxX35x6e44x39d7x6cd4xX3xX13bxa633x38f0xX3xX13bxX16cxX168xX3xX13x3cd5x4ce8xX3xX169xa06bxX16cxX3xXcx6bb5xX178xX3xXabx8abfxX168xX3xXcxX35xX178xX3xX35xX17cxX168xX35xX3xX16cxX168xX3xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX14cxX6xX5xXdxX17xX28xXeexX3xX4xX10xX28xXexX10xXc3xXb6xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12x365fxX167xX168xX169xX3xXcx2564xX3xX13xX174xX175xX3xX169xX178xX16cxX3xX35x9545x21c9xX3x57b0xXaexX168xX35xX3xXabx9f18xX3xX2xX3xX35xX17cxX3xXcxa6bfxX168xX35xX3xX13bxX16cxX168xXeexX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xXcxX20xXdxX3xX7xX27xX28xX3x6f52xX19xX28xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXeexX3xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX54xX15xX56xX30xX28xX3xX7xX5bxX3xX51xX5exX28xX17xX3xX1bxX14xXexX3xX1fxX20xX3xXexX20xXdxX3xX7xX27xX28xX3xX17xX74xX28xX3xX5xXdxX30xX28xX3xX1fxX7dxXdxX3xX1bxX14xXexX3xX84xX1xX19xX4xX1xX3xX7xX8bxX28xX3xX8exX8fxX3xXexX92xX28xX17xXb6xX3xXexX1xX10xXbbxX3xX17xXdxX14xX56xX3xX4xX1x547exX28xX17xX3xX28xX1x77bbxX28xX3xX7xXacxX3xXaexXafxXb0xXb1xXb2xXb3xXfcxXb2xXb6xX3xX7xXacxX3xXaexXafxXb0xXb1xXb2xXb3xX8exXb3xX3xXf6xX6xX28xX17xX3xXexX3dxX28xX3x9a9axX28xX17xX3xX168xX17xX15xX56x5f18xX28xX3xX54xX15xXacxX4xX3xX35xX15x3ed1xX28xX1xXf3xX3xX229xX20xX3xX1e5xX36xX37xX28xX17xX3xXcxX1xX107xX3xX35xX15xX56xX30xX28xX3xX1fxX20xX3xX54xX15xX56xX30xX28xX3xX7xX5bxX3xX51xX5exX28xX17xX3xX1bxX14xXexX3xXabxXacxX3xXaexXafxXb0xXb1xXb2xXb3xX8exXb0xX3xXf6xX6xX28xX17xX3xXexX3dxX28xX3xX2b7xX28xX17xX3xX168xX17xX15xX56xX2bfxX28xX3xX1e5xX15xX56xX3xXafx2753xXf6xXb6xX3xXcxX1xX10xXbbxX3xX1xXdxXbfxX28xX3xXexXc3xX8bxX28xX17xX3xXexX1xXcaxX4xX3xXexXcexX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX5bxX6xX3xX1bxX14xXexX3xX4xXdexX3xXexXe1xX28xX17xX3xX51xXdxXbfxX28xX3xXexXebxX4xX1xXeexX3xXb1xXb3xX8exXf3xXb2xX3xXf6xX0xX7xX15xXbxX12xXfcxX0xX3fxX7xX15xXbxX12xX3xX1bxX107xX6xX3xX4xX1xX10cxX3xXeexX3xX3bxX1xXacxXdxX3xX8exXb2xXf3xX3xXcxX1xX107xX3xXexXc3xX14xX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxX3x70c8xX3bx329exXf6xX3xXexX1xX10xXbbxX3xX229xXdxX3dxX28xX3xX229xX27xX28xX3xX1fxX30xX3xX1fxXdxXbfxX4xX3xXexXcaxX3xX28xX17xX15xX56xXbfxX28xX3xX229xX20xX28xX3xX17xXdxX6xXbbxX3xXexX20xXdxX3xX7xX27xX28xX3xX28xX17xX20xX56xX3xX8exXb0xX3fxX8exX2xX3fxXfcxX8exX2xXb0x977bxX104xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX169xXdxX19xX3xX84xX1xX33xXdxX3xX1bxXdx44bbxXf6xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xXeexX3xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX8fxX104xXb1x9bf7xX8exX104xX8fxX8exXb3xX104xX8exX8exX8fxX3xX1bx7f69xX28xX17xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX0xX10xXf6xX12xX391xXabxX19xX15xX3xXex88b7xXf3xX3xX28xX74xXf6xX3xXexXc3xX74xXf6xX3xX229xX6xX3xXf6xX36xX37xXdxX3xXexXc3xXdxXbfxX15xXf3xX3xX7xX19xX15xX3xXexXc3xX74xXf6xX3xX5x980bxX3xXexX19xXf6xX3xX28xX17xX20xX28xX3xX84xX1xX2b7xX28xX17xX3xXexXc3xX74xXf6xX3xX84xX1xX2b7xX28xX17xX3xX7xX19xX15xX3xX1bxX424xX28xX17xX3d6xX104xX0xX3fxX10xXf6xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xXcxX1x8db6xXdxX3xX17xXdxX6xX28xX3xX229xX19xX28xX3xX1xX424xX3xX7xX37xXf3xX3xX1bxX74xX28xX17xX3xX84x24cfxX3xXexX1xX6xXf6xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1fxX20xX3xX28x82f0xXbxX3xXexXdxX30xX28xX3xX1bx89b8xXexX3xXexXc3xX36xX7dxX4xX3xXex37b9xX3xX28xX17xX20xX56xX3xXexX1xX2b7xX28xX17xX3xX229xX19xXbbxX3xX1bxXcexX28xX3xX1xXcexXexX3xX2xX8fxX3xX17xXdxX4a1xX3xX28xX17xX20xX56xX3xXfcxX418xX3fxXb0xX3fxXfcxX8exX2xXb0xX3xXexX8bxXdxX3xXexXc3xX5exX3xX7xX33xX3xX1d1xX2b7xX28xX17xX3xXexX56xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1x1954xXbxX3xX51xX6xX28xX1xX3xX7xXacxX3xX2xX3xX35xX20xX3xXcx27d4xX28xX1xX3xX1fxX20xX3xXexXc3xX5exX3xX7xX33xX3xX1d1xX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX20xX28xX1xX3xX19xX28xX3xX51xX31bxX28xX3xX7xXcaxX3xX1xX15xX56xXbfxX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxX3xX104xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xXcxXdxX30xX28xX3xX1bxX4daxXexX3xXexXc3xX36xX7dxX4xX3xX28xX4d1xXbxX3xX1fxX20xXbbxX3xXexX20xXdxX3xX84xX1xXbbxX27xX28xX3xXexX8bxXf6xX3xX17xXdx2ce1xX3xX4x9a09xX6xX3xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX1d1xX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX20xX28xX1xX3xX19xX28xX3xX51xX31bxX28xX3xX7xXcaxX3xX1xX15xX56xXbfxX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX104xX3xXcxX8bxXdxX3xX84xX1xXbbxX3xX229xX8bxX4xX3xX28xX1xX20xX3xX28xX36xX7dxX4xX3xX1xX15xX56xXbfxX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxXf3xX3xXexX10cxX28xX1xX3xX35xX20xX3xXcxX540xX28xX1xXf3xX3xX7xXacxX3xXexX20xXdxX3xX84xX1xXbbxX27xX28xXeexX3xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX0xX15xX12xX418xXb0x724cxXb0xX2xX8exXb1xXfcxXb2xX648xXb2xX8exX8exX8exX8exX8exX0xX3fxX15xX12xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX104xX3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xXcxXe1xX3xX4xX1xX28cxX4xX3xX229xX19xX28xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX51xXcaxX3xX84xXdxXcexX28xXeexX3xX2xX648xX3xX17xXdxX4a1xX3xX418xX8exX3xXbxX1x19f3xXexX3xX28xX17xX20xX56xX3xXfcxXb1xX3fxXb0xX3fxXfcxX8exX2xXb0xX3xXexX8bxXdxX3xX1d1xX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX20xX28xX1xX3xX19xX28xX3xX51xX31bxX28xX3xX7xXcaxX3xX1xX15xX56xXbfxX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxX104xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX3bxXebxX28xX1xX3xXf6xX4a1xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX28cxX4xXf3xX3xX4xX19xX3xX28xX1xX31bxX28xX3xX4xXdexX3xX28xX1xX15xX3xX4xX92xX15xX3xX1bxXcexX28xX3xXexX1xX6xXf6xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX104xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12x4058x7e40xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXcexXexX3xX14axXdxX28xX3xX5xXdxX3dxX28xX3xX1xXbfxX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xXeexX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX14cxX3xX1d1xX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX20xX28xX1xX3xX19xX28xX3xX51xX31bxX28xX3xX7xXcaxX3xX1xX15xX56xXbfxX28xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX13xXdxXbfxX28xX3xXexX1xXbbxX8bxXdxXeexX3xX8exXb0xX2xXb2xX104xX648xXb0xXb0xX104xXb1xXb3xXb3xX14cxX3xX8exXb0xXb3xXb2xX104xXb2xX648xX8fxX104xXb3xXb2xXb3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX14cxX3xX1d1xX2b7xX28xX17xX3xXexX56xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX52fxXbxX3xX51xX6xX28xX1xX3xX7xXacxX3xX2xX3xX35xX20xX3xXcxX540xX28xX1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xXabxXacxX3xXfcxXb2xXb3xX3xX13xX36xX4a1xX28xX17xX3xX168xX17xX15xX56xX2bfxX28xX3xX1e5xX15xXf3xX3xXexX1xX20xX28xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX35xX20xX3xXcxX540xX28xX1xX104xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX12xX13xXcxXeexX3xX8exX418xXb0xX8fxX104xXfcxXb1xXb2xX2xX648xXb2xX3xX1xXbbxX4daxX4xX3xX8exXb0xX2xXfcxX104xXb3xXb0xXb0xX104xX8exXfcxX648xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xX3xXbxX1d1xX10xX28xXexX10xXc3xXaxX12xX0xXdxXf6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX15xXf6xX229xX3xX51xX1xXdxX51xX10xX3xXdxX1d1xX10xX28xXexX10xXc3xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXax9768xXdxX51xXexX1xXeexX3xX8fxXb2xXb0xXbxX14axXb6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXeexX3xX648xXfcxX2xXbxX14axXb6xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX104xX229xX6xXbbxX1xX6xXexXdxX28xX1xX104xX1fxX28xX3fxX28xX10xX8e9xX7xX3fxXfcxX8exX8exXb2xX3fxXb2xX8fxX51xXb1xX2xX648xX8exXfcxX418xX418xXexX418xX648xXfcxX2xX5xXb2xX14cxXexX1xXbbxX28xX17xX14cxX229xX6xXbbxX14cxXf6xXbbxXdxX14cxXexX1xX6xX15xX2xX2xX104x7157xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX14xXexX3xX1fxX20xX3xXexX20xXdxX3xX7xX27xX28xX3xX17xX2bxX28xX3xX5xXdxX30xX28xX3xX33xX3xX35xX36xX37xX28xX17xX3xX3bxX1xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX14cxX6xX5xXdxX17xX28xXeexX3xXc3xXdxX17xX1xXexXb6xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX169xX178xX16cxX754xX3xX13xX1ebxX1d1xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxXbbxX51xX56xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX14cxX6xX5xXdxX17xX28xXeexX3xXc3xXdxX17xX1xXexXb6xXaxX12xX0xX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xXcxXc3xX92xX28xX3x9227xXdxXcexXexX3xX168xX17xX755xX4xX0xX3fxX7xXexXc3xXbbxX28xX17xX12xX0xX3fxXbxX12