HLV Miura giữ Công Phượng, loại 5 cầu thủ trước trận gặp Iraq
Sáng nay (7/10), HLV Toshiya Miura đã công bố danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với Iraq. Đáng chú ý trong đó có sự xuất hiện của Công Phượng.
c4d5xfbffx14fcbx14d1axf9cbx13746x104eex11b72xf0e0xX7xfdbex13315xe813xf817x12771x14f42xX5xe804xXaxfadax104d4x12a50x11f73xX3x1391cxXdx14f86xdd54xX6xX3x1148bxXdx107f3xX3xff0fxfcc5xdebaxX1dxX3x10e88xX1xd389x1247axX23xX1dx12388xX3xX5x14712x11014xXdxX3xf291xX3xX4x13304xX19xX3xXexX1x14233xX3xXexX1axX28x1110axX4xX3xXexX1ax12e09xX23xX3xX1dx11d61xXbxX3x131f5xX1axX6xfa3bxX0x148f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf1cfxXaxX3xX7xXex111e2xX5xX10xX9xXaxXexX10xca24xXex10b96xX6xX5xXdxX1dxX23x11233xX3xf6dcxX19xX7xXexXdx11d39xX68xXaxX12xde5bx12a9axX23xX1dxX3xX23xX6xX68xX3x114b4x110b8xX51xX2xead2xca47xX2cxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX2fxX7xX1xXdxX68xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX6xX3xe5d3xc615xX3xX4xX22xX23xX1dxX3xd2e7x11dbfxX3xX63xX6xX23xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX3xdbe8x10db0xX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xff0exXcxX3xX15xXdx1088cxXexX3xcd80xX6xff27xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX63xda70xX3xXexX1axX45xX23xX3xXa5xd1d8xX19xX3xf14bxX40xXdxX3xX4cxX1axX6xX4fx11a38xX3xXc5xX83xX23xX1dxX3xX4xX1xedf3xX3x12e8bxX3xXexX1axX2fxX23xX1dxX3xXa5xe2d0xX3xX4xXfexX3xX7xXd7xX3xX6fxX19xXdfxXexX3xX1xXdxXcaxX23xX3xX4xX3bxX6xX3xX21xX22xX23xX1dxX3xX26xX1xX28xX29xX23xX1dxXeaxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX9xXaxX8fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX23xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xcc53xXdxX63xXexX1xX9xXaxXbaxX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXexXadxX2fxX63xX68xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX51xX51xXdxXeaxXadxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXeaxXe2xX23xX51xX23xX10xX156xX7xX51xX2xX33x131cbxX8fxX51xX2xX8fxef8dxX63xXbbxX2xX33xXbax14666xX8fxX8fxXex10d76xX8fxX1a7xX33xX1b1xX5xX8fxXeaxX79xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX19xXcfxXadxXbbxX8fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xX21xX22xX23xX1dxX3xX26xX1xX28xX29xX23xX1dxX3xXa5xX28xX29xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX6xX3xXa5xX49xXexX3xX23xXdx1448fxXcfxX3xXexXdxX23xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xX51xXexXadxX2fxX63xX68xX12xX0xX51xXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xX63xXdxXe2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX1axX63xX1adxXaxX12xX0xX63xXdxXe2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2fxX23xXexX10xX23xXexXadxX2fxX6fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1279cxX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcdxX1dxX6xX68xX3xX7xX6xX19xX3xXadxX19x1371bxXdxX3xX1xe33fxXbxX3xXexX1axX28xX40xX4xX3xXexX1axX45xX23xX3xX15xXdxXcaxXexX3xXcdxX6xXcfxX3x100b9xX3xX4cxX1axX6xX4fxX3xXexX1axX2fxX23xX1dxX3x1258fxX1xX19xX22xX23xX3xX2bexX1xX296xX3xXe2x13210xX23xX1dxX3xX5xX2fxX30xXdxX3x12aaexX2fxX1axX5xX63xX3xX21xX19xXbxX3xXbaxX8fxX2xX1adxX3xX2bexX1xX19xX3xXe2xXd7xX4xX3xX4xX1xf222xX19xX3x1277axX2cxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX2fxX7xX1xXdxX68xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX6xX3xXa5xXa6xX3xX4xX1xXaexXexX3xX63xX6xX23xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX3xXbaxXbbxX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xXa5xff44xXdxX3xXexX19xX68x14053xX23xX3xX15xXdxXcaxXexX3xXcdxX6xXcfxX3xXa5x10b03xX23xX1dxX3xX2bexXf5xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX63xXd7xX3xX4xX19xX321xX4xX3xXa5xXaexXdxX3xXa5xX36xX19xX3xX23xf1b0xX68xXeaxX3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXa5xXfexX2cxX3xX33xX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xX2bexX1xX22xX23xX1dxX3xX4xXfexX3xXexe24exX23xX3xXexX1axX2fxX23xX1dxX3xX63xX6xX23xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX3xXa5xX334xX23xX1dxX3xX2bexXf5xX3xX23xX351xX68xX3xXadxX6xX2fxX3xX1dxfe91xXcfxX3xXcxX1xX351xX23xX1xX3xX14xX28xd6bexX23xX1dxX2cxX3xXcdxX1dxX29axX4xX3xXcxX1xc806xX23xX1dxX2cxX3xX15xX334xX23xX3xXcxX1xX3dexX23xX1dxX2cxX3xXcxXdx11472xX23xX3x1364bxcbe6xX23xX1dxX3xXe2xX351xX3xXexX1xX3bxX3xXcfxX22xX23xX3xX13xX2fxX351xXdxX3x10a46xX23xX1xXeaxX3xXcxX1axX2fxX23xX1dxX3xX4xX19xX321xX4xX3xX1xX29axXbxX3xXadxX83xX2fxX2cxX3xX0xX6xX3xX1xX1axX10xX7exX9xXaxX1xXexXexXbxX77xX51xX51xXadxX2fxX23xX1dxX63xX6xXbxX5xX19xX7xXeaxXe2xX23xX51xXexXdxX23xX71xXadxX6xXdxX51xX1a7xX51xX2xXbbxXbbxXbbxXbbxXbbxX51xX1xX5xXe2xX71xXcfxXdxX19xX1axX6xX71xXe2xXdxX10xXexX71xX23xX6xXcfxX71xXexX1xX6xX23xX1dxX71xXdxX1axX6xX4fxX71xX4xX2fxX23xX71xX1dxX6xX68xX71xX1xXdxX10xX19xX71xX19xX23xX1dxX71xX5xX2fxX23xX71xX1xX2fxX23xX71xXexX1xX6xX23xX1dxX71xXexX1xX6xXdxX71xX5xX6xX23xXeaxXadxX63xXbxX5xX19xX7xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX6xX3xX4xX3f4xX23xX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf050xX3xX1ax128a9xX23xX1dxX3xXbbxX3xXexX1axX28x1215fxX23xX1dxX3xX1xX29xXbxX3xXcxX1xX351xX23xX1xX3xX14xX28xX3d2xX23xX1dxX2cxX3xXcdxX1dxX29axX4xX3xXcxX1xX3dexX23xX1dxX3xXe2xX351xX3xX15xX334xX23xX3xXcxX1xX3dexX23xX1dxX0xX51xX6xX12xX3xXe2xeaa4xX23xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX1xX3c7xXdxX3xXbxX1x11a26xX4xX3xX1xX2fxX351xX23xX3xXexX2fxX351xX23xX3xX4xX1xXdfxX23xX3xXexX1xX28xX3d2xX23xX1dxX3xX23xX3a3xX23xX3xX2bexX1xX22xX23xX1dxX3xXexX1xX327xX3xX1axX6xX3xX7xX2ebxX23xXeaxX3xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX9xXaxX8fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX23xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX156xXdxX63xXexX1xX9xXaxXbaxX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXexXadxX2fxX63xX68xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX51xX51xXdxXeaxXadxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXeaxXe2xX23xX51xX23xX10xX156xX7xX51xX2xX33xX1a2xX8fxX51xX2xX8fxX1a7xX63xXbbxX2xX33xXbaxX1adxX8fxX8fxXexX8cxX2xX33xXbaxX1adxXbaxX1a7xXbaxX5xX2xXeaxX79xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX4cxXcfxX6xX1dxX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xXcxX1xX351xX23xX1xX3xX14xX28xX3d2xX23xX1dxX3xX8bxXbxX1x138cdxXdxX90xX3xX2bexX1xX22xX23xX1dxX3xXexX1xX327xX3xXexX1xXdxX3xXa5xXdfxX19xX3xXe2xdfefxX3xX4xX1xX28xX6xX3xXadxX629xX23xX1xX3xXbxX1xX4ffxX4xX3xX4xX1xXdfxX23xX3xXexX1xX28xX3d2xX23xX1dxX3xX71xX3x10001xX23xX1xX77xX3xX17xXdxX23xX1xX3xXcxX19xXdfxX23xX3xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xX51xXexXadxX2fxX63xX68xX12xX0xX51xXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXc5xX83xX23xX1dxX3xX4xX1xXf3xX3xXf5xX2cxX3xX4xX1xX2ebxX23xX3xX7xXf3xXexX3xXcdxX1dxX19xX68xdab7xX23xX3xX21xX22xX23xX1dxX3xX26xX1xX28xX29xX23xX1dxX3xX2b1xX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xXa5xX28xX29xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX6xX3xXexX1axXdxXcaxX19xX3xXexX45xXbxX3xXadxX296xX3xX7xX19xX23xX1dxX3xXa5xXa6xX3xX4xXfexX3xXexX3a3xX23xX3xXexX1axX2fxX23xX1dxX3xX63xX6xX23xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX3xX23xX351xX68xXeaxX3xXcxX1axX2fxX23xX1dxX3xX4xX83xX4xX3xXadxX19xX296xXdxX3xXexX45xXbxX3xXe2x11d66xX6xX3xX4fxX19xX6xX3xX4xddeaxX23xX1dxX3xXc5xXcxX3xX15xXdxXcaxXexX3xXcdxX6xXcfxX2cxX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX334xXcfxX3xX2xX1b1xX1b1xX33xX3xX23xX351xX68xX3xXa5xXa6xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xXdfxX68xX3xX7xXd7xX3xX0xX6xX3xX1xX1axX10xX7exX9xXaxX1xXexXexXbxX77xX51xX51xXadxX2fxX23xX1dxX63xX6xXbxX5xX19xX7xXeaxXe2xX23xX51xXexXdxX23xX71xXadxX6xXdxX51xX1a7xX51xX2xXbbxXbbxXbaxXbaxXbaxX51xX63xXexX71xXe2xXdxX10xXexX71xX23xX6xXcfxX71xXe2xX7xX71xXdxX1axX6xX4fxX71xX4xX2fxX23xX1dxX71xXbxX1xX19xX2fxX23xX1dxX71xX7xX10xX71xX63xX6xX71xX2fxX71xX63xX6xX19xXeaxXadxX63xXbxX5xX19xX7xXaxX12xXexX1xf462xX4xX1xX3xe8dcxX23xX1dxX3xXexXaexXexX3xXe2xX40xXdxX3xX4xX83xX4xX3xXadxX351xXdxX3xXexX45xXbxX3xX68xX3a3xX19xX3xX4xX36xX19xX3xXexXaexX4xX3xXa5xX321xX2cxX3xX7cbxXexX3xX4xX1xX30xXcfxX3xXcfxX351xX3xX4xX1xXdxX3f0xX23xX3xX5xX28xX29xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xXcdxX1xX45xXexX3xX269xX612xX23xX3xX68xX3a3xX19xX3xX4xX36xX19xXeaxX3xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX21xX3f4xX23xX1dxX3xX4xX36xX23xX3xX23xX1xXdfxX23xX3xXcfxX30xX23xX1xX3xX1axX4b6xX23xX1dxX3xXcfxX49xX4xX3xX63xX72cxX3xX4xX1xXaexXexX3xX63xX6xX23xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX3xXbaxXbbxX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1axX45xX23xX3xXa5xXdfxX19xX3xX1dxX49xXbxX3xXc5xXcxX3xX4cxX1axX6xX4fxX2cxX3xX23xX1xX28xX23xX1dxX3xX4xX83xX4xX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xXadxc544xX3xX5xX2fxX30xXdxX3xXe2xX4f1xX23xX3xXexXdxX3f0xXbxX3xXexX4ffxX4xX3xd848xX3xX5xX30xXdxX3xXa5xX321xXdxX3xXexX19xX68xX327xX23xX3xX23xX1xX4b6xXcfxX3xXexX45xXbxX3xX5xX19xX68xXcaxX23xX3xX4xX1xX19x13b68xX23xX3xXadxX8bexX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1axX45xX23xX3xXa5xXdfxX19xX3xX1dxX49xXbxX3xXc5xXcxX3xXcxX1xX83xXdxX3xX14xX6xX23xX3xXe2xX351xX2fxX3xX23xX1dxX351xX68xX3xX2xXbbxX51xX2xX8fxX3xXexX40xXdxXeaxX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX4xX83xX4xX3xXadxX83xX4xX3xX7xd92fxX2cxX3xX4fxX19x13cf1xX3xXexX1xX4bfxXdxX3xX1dxXdxX6xX23xX3xX2xX3xXexX19xX36xX23xX3xXa5xX3bxX3xXa5xX327xX3xX4xX83xX4xX3xXexX1axX28xX4bfxX23xX1dxX3xX1xX29xXbxX3xX4xX1xXdfxX23xX3xXexX1xX28xX3d2xX23xX1dxX3xXadxX629xX23xX1xX3xXbxX1xX4ffxX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX19xX321xX4xX3xXexXdxX3f0xXbxX3xXa5xXfexX23xX3xXa5xX321xXdxX3xXadxXfexX23xX1dxX3xX6fxX7cfxX3xX4xX1xX72cxX6xX3xX15xX351xX23xX1dxXeaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX1axX45xX23xX3xXa5xXdfxX19xX3xX1dxXdxX1fxX6xX3xXc5xXcxX3xX15xXdxXcaxXexX3xXcdxX6xXcfxX3xXe2xX351xX3xX4cxX1axX6xX4fxX3xX7x114d8xX3xX63xXdxX6b7xX23xX3xX1axX6xX3xXe2xX351xX2fxX3xX2xX1b1xX1xX8fxX8fxX3xXexXaexXdxX3xXcfxX6xXdxX3xX8bxX1adxX51xX2xX8fxX90xX3xXexX1axX3a3xX23xX3xX82xX15xXc5x1385axd611xX3xX17xX93exX3xXc5xX629xX23xX1xXeaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX1dxX9xXaxX8fxXaxX3xXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX4xX2fxX5xX2fxX1axX9xXax12d8fxX10xX4xX7exXbaxX7exX10xXaxX3xXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX4xX2fxX5xX2fxX1axX5xXdxX1dxX1xXexX9xXaxXa8exX1a2xX8cxX1b1xXbaxX63xX1b1xXaxX3xXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX4xX2fxX5xX2fxX1axX63xX6xX1axX2bexX9xXaxXa8exX1a2xX33xX1a7xX6xX10xX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX23xX1dxX9xXaxX33xXaxX3xX156xXdxX63xXexX1xX9xXaxX1b1xX1a7xd539xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXadxX2fxX1axX63xX10xX1axX71xX4xX2fxX5xX5xX6xXbxX7xX10xX77xX3xX7xX10xXbxX6xX1axX6xXexX10xXaxX12xX0xXexXadxX2fxX63xX68xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX63xX3xXadxX1dxX4xX2fxX5xX2fxX1axX9xXaxXa8exX4xX7exX10xX1a7xX7exX1b1xXaxX3xXe2xX6xX5xXdxX1dxX23xX9xXaxXcfxXdxX63xX63xX5xX10xXaxX12xX0xX7xXexX1axX2fxX23xX1dxX12xX3f3xX6xX23xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX3xXbaxXbbxX3xX4xX36xX19xX3xXexX1xX3bxX3xXc5xXcxX3xX15xXdxXcaxXexX3xXcdxX6xXcfxX3xXa5xX334xX23xX1dxX3xX2bexXf5xX3xXexX1xXdxX3xXa5xXdfxX19xX3xXexX1axX45xX23xX3xX1dxX49xXbxX3xX4cxX1axX6xX4fxX0xX51xX7xXexX1axX2fxX23xX1dxX12xX0xX63xXdxXe2xX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX0xXadxX1axX3xX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX1xX3bxX3xXcfxX22xX23xX3xX8bxXbbxX90xX77xX3xXcxX22xX3xX15xX939xX23xX1xX3xX14xX29xXdxX2cxX3xXcxX1axX36xX23xX3xXcdxX1dxX19xX68xX3a3xX23xX3xX17xX30xX23xX1xX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xXcxX19xXdfxX23xX3xX17xX30xX23xX1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX13xX45xX19xX3xXe2xXcaxX3xX8bxX1adxX90xX77xX3xXc5xX49xX23xX1dxX3xX15xX334xX23xX3xf398xX2fxXadxX10xX1axXexX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xX13xX19xX68xX3xX21xX28xX4bfxX23xX1dxX2cxX3xXc5xXdxX23xX1xX3xXcxXdxX3f0xX23xX3xXcxX1xX351xX23xX1xX2cxX3xX17xX6xXdxX3xXcxXdxX3f0xX23xX3xXcxX1xX351xX23xX1xX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3x11691xX19xX2ebxX23xX3xXcxX1xX351xX23xX1xX2cxX3xXcxX1axX36xX23xX3xXc5xX629xX23xX1xX3xX13xX2fxX351xX23xX1dxX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xXcxXdxX3f0xX23xX3xX3f3xX19xX68xX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX13xXdxX214xX23xXeaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxXdxX214xX23xX3xXe2xXcaxX3xX8bxX1adxX90xX77xX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xX13xX19xX68xX3xX13xX72cxX23xX1dxX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xX15xX334xX23xX3xXa23xX19xX68xX3f0xXexX2cxX3xXc5x1001dxX3xX3f3xX19xX68xX3xX17xX30xX23xX1xX2cxX3xXcdxX1dxX22xX3xX13xX2fxX351xX23xX1dxX3xXcxX1xX8bexX23xX1xX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xXcxX1axX29axX23xX1dxX3xX13xX2fxX351xX23xX1dxX2cxX3xXcxX1axX36xX23xX3xX26xX1xXdxX3xX82xX3d2xX23xX2cxX3xXc5xX49xX23xX1dxX3x13b14xX1xX83xX23xX1xX3xX14xX2ebxXcfxX2cxX3xX15xc8f6xX3xX13xX19xX68xX3xXcxX2fxX351xX23xXeaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX2fxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX1dxX23xX77xX3xX79xX19xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxXdxX214xX23xX3xXa5xX30xX2fxX3xX8bxX1a2xX90xX77xX3xX17xX30xX4xX3xX13xX3c7xX23xX1dxX3xXa23xX19xX2ebxX23xX2cxX3xXcdxX1dxX19xX68xX6b7xX23xX3xX21xX22xX23xX1dxX3xX26xX1xX28xX29xX23xX1dxX2cxX3xX14xX3a3xX3xX21xX22xX23xX1dxX3xX15xXdxX23xX1xX2cxX3xX13xX2fxX351xX23xX1dxX3xXc5xX629xX23xX1xX3xXcxX72cxX23xX1dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xX51xXexXadxX2fxX63xX68xX12xX0xX51xXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXe2xX12xX0xX51xX63xXdxXe2xX12xX0xX51xX63xXdxXe2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX2fxX19xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX269xX2fxX23xX1dxX63xX6xdd2fxX0xX51xXbxX12
haixuanbht