Vì sao phù thủy luôn già nua, xấu xa và độc ác?
Hình ảnh các phù thủy già nua, xấu xa, độc ác đã tồn tại trong văn hóa thế giới suốt nhiều thế kỷ qua. Nhưng điều khiến không ít người băn khoăn là hình ảnh như thế đã sinh ra từ đâu và chúng thực sự mang ý nghĩa gì?
ea91x14703x12e97x12662x17723x106d5x1631dxf63bx15ab3xX7x178fex165dcxf58bx1681bx134a0x11c1exX5x13a10xXax18accx14795x159cdxX3xX7xX6x18540xX3xXbxX1x16f85xX3xXexX1x12982x12214xX3xX5x158afx1064ex12c63xX3x18c11xXdx17dfaxX3xX26xX24xX6x120c1xX3x15c96xedcfxX24xX3xX31xX6xX3xeecexX2axX3x10c3cx14c0bxX4xX3x145b3xX4x13094xX0xf549xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXex14ce9xX6xX5xXdxX28xX26x177daxX3x16c84xX24xX7xXexXdx1766cxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15643xX10xX6x183d9xXaxX12xX6exX14xX26xX1xX3x120adxX26xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX28xXdxX2axX3xX26xX24xX6xX2fxX3xX31xX32xX24xX3xX31xX6xX2fxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX4xX3xX3bx1309dxX3xXex158ebxX26xX3xXex14a90xXdxX3xXex1070exX18xX26xX28xX3xX38x106b5xX26xX3xX1x166ecxX6xX3xXexX1xedb4xX3xX28xXdxf4cfxXdxX3xX7xX24x15268xXexX3xX26xX1xXdx152c5xX24xX3xXexX1xXbdxX3x160a2x1782dxX3xf631xX24xX6x18971xX3x1427axX1x1695fxX26xX28xX3xX3bxXdxXccxX24xX3xXd3xX1xXdxXbdxX26xX3xXd3xX1xX25xX26xX28xX3x172a9xXexX3xX26xX28xXddx16e90xXdxX3x13d82xXb4xX26xX3xXd3xX1xX18xXb4xX26xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xX26xX1xXddxX3xXexX1xXbdxX3xX3bxXa3xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXaexX6xX3xXex17c02xX3xX3bxf8f2xX24xX3xX38xX2axX3xX4xX1x15ca9xX26xX28xX3xXexX1x15b97xX4xX3xX7xX136xX3x15467xX6xX26xX28xX3x116cexX3xX26xX28xX1x11217xX6xX3xX28xX14xX41xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11abexX18xX71xX21xXaxX12xXdbxX28xX2axX21xX3xX1xX25xX13cxX3xX26xX6xX21xX2fxX3xX26xXbdxX24xX3xX3bxXccxX3xX26xX28xX1xfdfcxX3xXfbxX32xXexX3xXd3x1229bxX3xX3bx13947xX6xX3xXexXaex15210xX3xX26xX2axX18xX3xX38x174f2xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX2fxX3xX26xX1xXdxXccxX24xX3xXd3xX1xX79xX3xX26xXb4xX26xX28xX3xX4xX3fxX4xX3xXfbxX19fxX4xX3xXexXaexX6xX26xX1xX3xX4xX1xX130xX26xX28xX3xXexX6xX3xXexX1xX24xX3xX3bxXddxf13cxX4xX3xX7xX1abxX3xXaexX32xXexX3xX28xXdxXc6xX26xX28xX3xX26xX1xX6xX24xX5bxX3xX13cxX3cxXexX3xX13cx11986xX3xX28xXdxX2axX3xX38xXc1xXdxX3xX4xX3fxXdxX3xX13cx1434exXdxX3xX4xX18xX26xX28xX3xX5x16612xX26xX2fxX3xX3bxX3cxXdxX3xX13cxX3cxXexX3xX4xX1xXdxXbdxX4xX3xX13cxX20dxX3xXaexX3cxX26xX28xX3xX38xX2axX26xX1xX2fxX3xX26xX1x17b10xX26xX3xX4xX1xXb8xXbxX2fxX3xX3bxX6xX26xX28xX3xX4xXddx16c21xXdxX3xX4xX1x156f3xXdxX3xX1xX18x137aaxX4xX3xXd3xX1xX24xX32xX21xX3xX13cxX3cxXexX3xX4xX3fxXdxX3xX38xXaaxX4xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX13x10dfcxX21xX3xXexX125xX3xX3bxX128xX24xX3xXexXaexX1a4xX3xX10xX13cxX3xX4xXb8xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xX26xX1x11ba5xX26xX28xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xXd3xXdx173d5xX24xX3xX26xX2axX21xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX3bx1385axX24xX41xX3xfb43xX128xX24xX3xXexXaexX79xX3xX5xXf8xXdxX3xX1xXb8xX6xX3xXaexX6xX3xXd3xX1xX3fxX3xXbxX1xX19fxX4xX3xXexXaaxXbxX3xX38xX2axX3xX4xX20dxX26xX28xX3xX5xX2axX3xX5xX2axX3xX26xX3cxXdxX3xX71xX24xX26xX28xX3xX4xX1xXf2xX26xX1xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX4xX24xX3cxX4xX3xXexXaexXdxX2c3xX26xX3xX5xXa3xX13cxX3xX13cxX6xX26xX28xX3xXexX216xX26xX3x1775fxXdxXexX4xX1xX10xX7xX3xfde8xX26xX71xX3xX336xXdxX4xXd3xX10xX71xX3xX177xX18xX71xXdxX10xX7xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xXexX24dxX3xX4xX1xX19fxX4xX3x146a8xX3xX177xX79xX18xX3xXexX2axX26xX28xX3xX33exX26xX1xX2fxX3x12a97xX18xX26xX71xX18xX26xX2fxX3xXfbx18147xXexX3xX3bxX2d1xX24xX3xXexX125xX3xXexX24xX2d1xX26xX3xXexXaexXddxXc1xX4xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX0xX7xXexXaexX18xX26xX28xX12xX2d5xX3fxXdxX3xX28xXc6xX4xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX38xXb4xX26xX3xX1xXb8xX6xX3xX4xX24dxX3xX3bxXaaxXdxX0xX43xX7xXexXaexX18xX26xX28xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xXcxXaexXdxX2c3xX26xX3xX5xXa3xX13cxX3xX3bxXa3xX3xXd3xX1xX3fxX13cxX3xXbxX1xX3fxX3xX13cxX3cxXexX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX4xX25xX26xX28xX3xXbxX1xX24xX3xXd6xX24xX3fxX3xXexXaexX14xX26xX1xX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX1xXdx13477xX26xX3xX3bxXaaxXdxXd9xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX3bxXb8xX2fxX3xX4xX3fxX4xX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xXexXdxXccxX26xX3xXexX1xX128xX26xX3xX4xX20xX6xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX1xXdxX460xX26xX3xX3bxXaaxXdxX3xX3bxXa3xX3xXexX125xX26xX28xX3xX31xX24xX32xXexX3xX1xXdxX460xX26xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3x18379xXdxX26xX1xX3xXcxX1xX3fxX26xX1xX2fxX3xXd6xX24xX6xX3xX4xX128xX24xX3xX4xX1xX24xX21xX460xX26xX3xX13xX24xX6xX3x18b52xX6xX24xX5xX3xX3bxXa3xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXexX1xX6xX13cxX3xX38xX32xX26xX3xX141xX3xXd3xXdxXbdxX26xX3xX4xX20xX6xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3x169d8xX26xX71xX18xXaexXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xXcxXaexXddxXc1xX4xX3xX3bxXb8xX2fxX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xXexX1xXbdxX3xXd3xXd4xX3xXexX1xX19fxX3x142ffxX3xX38xX2axX3xXexX1xX19fxX3x12af4xX3xXexXaexXddxXc1xX4xX3xX2d5xX25xX26xX28xX3xXdbxX28xX24xX21xX216xX26xX2fxX3xX26xX1xXddxX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX38xX299xXexX3xX28xXc1xX13cxX3xX28xX1xXdxXbdxX4xX3xX4xXb8xX3xX4xX3fxX26xX1xX2fxX3xX13cxXdxX460xX26xX28xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXaexX6xX3xXexXdxXbdxX26xX28xX3xXaexXf2xXexX3xX26xX1xXddxX3xX4xX1xXdxX13cxX3xX4xX130xX3xX38xX2axX3xXexX1xXddxXf8xX26xX28xX3xXb4xX26xX3xXexX1xX195xXexX3xXexXaexX1a4xX3xX10xX13cxXd9xX3x181e8xX3xXexX1xX2d1xX26xX3xXexX1xX18xXaaxXdxX3xX6exX21xX3xX36dxXaaxXbxX2fxX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX2d5xXdxXaexX4xX10xX3xX4xX20dxX26xX28xX3xX5xX2axX3xX13cxX3cxXexX3xX71xXaaxX26xX28xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xXd9xX3xXdbxX28xXddxXf8xXdxX3xX3bxX2axX26xX3xXfbxX2axX3xX26xX2axX21xX3xX4xXb8xX3xXexX1xX2c3xX3xXfbxXdxXbdxX26xX3xXd3xX1a4xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX20xX6xX3xX13cxX14xX26xX1xX3xXexX1xX2axX26xX1xX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX4xX18xX26xX3xX5xX1e3xX26xXd9xX3xX2d5xX3fxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXbdxXexX3xXexXaexX216xX26xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX32xX21xX3xXexX1xXbdxX3xX28xXdxXc1xXdxX3xX4xX24dxX3xX3bxXaaxXdxX3xX3bxXa3xX3xX38xX1abxX3xXaexX6xX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3x156d9xXd3xX1xX3fxXdxX3xX26xXdxX460xX13cx11285xX3xX4xf362xX3xXfbxX79xX26xX3xX38xXccxX3xX13cxX3cxXexX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX4xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX26xX28xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX26xX28xX9xXaxX2xXaxX3xee2exXdxX71xXexX1xX9xXax14a74x13d47xX702xXaxX3xXfbxX18xXaexX71xX10xXaexX9xXaxX702xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXfbxX18xX71xX21xX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX71xX12xX0xXdxX13cxX28xX3xX7xXaexX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd9xXfbxX6xX18xX1xX6xXexXdxX26xX1xXd9xX38xX26xX43xX26xX10xX6faxX7xX43xX2xX568x16a61x166b1xX43xX2xX702x11db1xX71xX701xX2xX568xX571xff8dxX702xX702xXexX756xX2xX756xX701xX571xX5xX702xXd9xX5dxXbxX28xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18x16d1dxX13cxX6xX28xX10xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX13cxX6xXaexX28xXdxX26xX5bxX3xX571xXbxX31x162c0xX3xX4xX24xXaexX7xX18xXaexX5bxX3xX26xX18xX26xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX6xXbxXexXdxX18xX26xXaxX12xX177xX79xX26xX3xXdxX26xX3xX36dxX18xX3xX4d5xXexXaexX10xX28xX18x1274cxX7d6xX18xX3x153c4x12337xX3fxX13cxX3xXaexXddxXc1xX4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xf4ebxX3xX38xXc1xXdxX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX13cxX1fexX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX28xXdxX2axX3xX26xX24xX6xX3xX38xX2axX3xX1xX24xX26xX28xX3xX3fxX4xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexXaexX12xX0xX43xXexXfbxX18xX71xX21xX12xX0xX43xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xX71xXdxX38xX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX6exX14xX26xX1xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX1xXdxX460xX26xX3xX3bxXaaxXdxX3xXd3xX1xX25xX26xX28xX3xX31xX24xX32xXexX3xX1xXdxX460xX26xX3xX3bxX2d1xX21xX3xX3bxX20xX3xX4xX1xX18xX3xXexXc1xXdxX3xX3bxX2d1xX24xX3xXexX1xXf8xXdxX3xXd3xX19cxX3x172b6xX1xX1fexX4xX3xX6exXddxX26xX28xX2fxX3xXd3xX1xXdxX3xX141xX3xX26xXdxX460xX13cxX3xX4xX20xX6xX3xX26xX1xX128xX26xX3xX5xX18xXaaxXdxX3xX38xXccxX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX3bxXa3xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXexX1xX2axX26xX1xXd9xX3x1170exX3cxXexX3xX26xX28xXddxXf8xXdxX3xX3bxX2axX26xX3xX25xX26xX28xX3xX7xXc6xX26xX28xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xXexX1xXf8xXdxX3xXd3xX19cxX3xX26xX2axX21xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX5xX2axX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xXd3xX1xX376xX4xX3xX1xX238xX6xX3xXaex18a4cxX3xX26x15d50xXexX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX13cxX2axX3xX4xX1xX130xX26xX28xX3xXexX6xX3xX38x12af6xX26xX3xXfbxXdxXbdxXexX3xX26xX1xXddxX3xX1xXdxX460xX26xX3xX26xX6xX21xX5bxX3xX1xX238xX6xX3xX7xX146xX3xXd3xXdxX216xX13cxX3xX4xX1xX24xX21xX216xX26xX3xX28xXdxX6xX3xXexXaaxX18xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xX33exX5xXfbxXaexX10xX4xX1xXexX3x1564bxX24xXaexX10xXaexXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX99exX24xXaexX10xXaexX3xX3bxXa3xX3xX4xXb8xX3xX701xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xX28xX128xX21xX3xX79xX26xX1xX3xX1xXddxX35dxX26xX28xX3xXd3xX1xX24dxX26xX28xX3xX5xXa6xXd9xX3xX8f0xX3cxXexX3xXfbxX79xX26xX3xX13cxX6xX26xX28xX3xXexX216xX26xX3xXcxX1xX10xX3x16daexX18xX24xXaexX3xX336xXdxXexX4xX1xX10xX7xX3xX7daxX2xX568xX752x18523xX7ecxX3xX38xX1abxX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xXexXaexX1a4xX3xXexXaexX24xX26xX28xX2fxX3xX3bxX6xX26xX28xX3xX35dxX3xXexX24xX24dxXdxX3xX4xX299xXbxX3xXd3xX216xX2fxX3xX38xXc1xXdxX3xXexX1xX128xX26xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX24xX21xX2c3xX26xX3xX4xX1xX24xX21xX2c3xX26xX2fxX3xX28xX1e3xXdxX3xX4xX79xX13cxX3x18194xX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX21xXbdxX24xX3xXexXc6xX3xX1xX32xXbxX3xX71xX95dxX26xX3xX38xXccxX3xXexX1xX2c3xX3xX31xX3fxX4xX3xX4xXb8xX3xXexX1xX2c3xX3xXd6xX24xX21xXbdxX26xX3xXaexX20dxX3xX3bxX2axX26xX3xX25xX26xX28xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX177xX79xX26xX3xXd3xX1xX376xX4xX3xXexX1xX19fxX3xX701xX3xX28xX128xX21xX3xX4xX1xX130xX3xX141xX3xX1xX6b2xX26xX3xX26xX1xXdxXccxX24xX2fxX3xX13cxX6xX26xX28xX3xXexX216xX26xX3xX336xXdxXexX4xX1xX3x1685dxXdxX71xXdxX26xX28xX3xX177xX6xX4xXd3xX6faxX6xXaexX71xX7xX3xX18xX26xX3xX6xX3x12d80xX18xX6xXexX3xX7daxXd3xX1xX18xX79xX26xX28xX3xX26xXb4xX13cxX3xX2xX571xX702xX702xX7ecxXd9xX3xXcxXaexX18xX26xX28xX3xXfbxX79xX26xX3xX26xX2axX21xX2fxX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX5xXaaxXdxX3xX5xX2axX3xX13cxX1fexX3xX28xXdxX2axX3xX31xX32xX24xX3xX31xXf2xX2fxX3xX28xXc1xX13cxX3xX28xX1xXdxXbdxX4xX2fxX3xXd3xX1xX18xX79xX3xXexX1xX128xX26xX3xX26xX28xXa6xXdxX3xXexXaexX216xX26xX3xX13cxX3cxXexX3xX4xX18xX26xX3xX71xX216xX3xX4xXb8xX3xX7xX125xX26xX28xX3xXa7dxX3xXfbxXdxX2c3xX24xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX4xX20xX6xX3xXd6xX24xXd4xX3xX71xX2b4xXd9xX3xX8f0xX1fexX3xX4xXb8xX3xXfbxX2d1xX24xX3xX26xX28xX136xX4xX3xX4xX1xX79xX21xX3xX71xX2axXdxX2fxX3xX1xX93bxX18xX3xX130xX6xX3xX26xX1xXddxX3xX4xX20xX6xX3xX71xXa3xX3xXexX1xX130xXd9xX3xX8f0xXdxX460xX26xX28xX3xX13cxX1fexX3xX1xX3fxX3xXaexX6xX3xX26xX1xXddxX3xX3bxX6xX26xX28xX3xX4xX32xXexX3xX5xXf8xXdxX3xXbxX1xX1cxX3xXbxX1xX93bxXbxXd9xX3xX8f0xX3fxXdxX3xXexXb8xX4xX3xX71xX2axXdxX3xX1xX18xX6xX26xX28xX3xX71xXaaxXdxX3xX4xX20xX6xX3xX13cxX1fexX3xXfbxX195xX3xX28xXdxXb8xX3xXexX1xX24dxXdxX3xXfbxX6xX21xX3xXd3xX1xX25xX26xX28xX3xXexX136xX3xX26xX1xXdxX216xX26xX2fxX3xX5xX2axX3xX71xX32xX24xX3xX1xXdxX460xX24xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX32xX21xX3xX13cxX1fexX3xX7x11440xX3xX71xX1fexX26xX28xX3xX13cxX6xX3xXexX1xX24xX299xXexXd9xX3xX8f0xX1fexX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xXexX1xX299xX13cxX3xX4xX1xXf2xX3xX4x15c54xX26xX3xX4xX2d1xX13cxX3xXexX1xX10xX18xX3xX13cxX3cxXexX3xX4xX128xX21xX3xX4xX1xX24dxXdxXd9xX3xXdbxX1xX2b4xX26xX28xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXbdxXexX3xX26xX2axX21xX3xXaexX938xX3xXaexX2axX26xX28xX3xX3bxXa3xX3xX4xX1xX19fxX6xX3xX28xX2d1xX26xX3xX1xXbdxXexX3xX4xX3fxX4xX3xX21xXbdxX24xX3xXexXc6xX3xX3bxX252xX4xX3xXexXaexXddxX26xX28xX3xX4xX20xX6xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xXexX1xXf8xXdxX3xX1xXdxX460xX26xX3xX3bxXaaxXdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX0xX7xXexXaexX18xX26xX28xX12xXcxX1xXf8xXdxX3xX1xX18xX2axX26xX28xX3xXd3xXdxX13cxX3xX38xXccxX3xXd3xXdxXbdxX26xX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX0xX43xX7xXexXaexX18xX26xX28xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX13xXc1xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX7xXc72xX3xX28xXdxX6xX3xX26xX28xX1xX460xX3xXexX1xX24xX299xXexX2fxX3xX4xX128xX24xX3xX1x13da8xXdxX3xXexX1xX130xX3xX38xX195xX3xX1xX6b2xX26xX2fxX3xXd3xX1xXdxXbdxX26xX3xX1xX238xX3xXd6xX24xX6xX26xX3xXexX128xX13cxX3xX1xX6b2xX26xX3xX5xX2axX3xX4xX3fxX4xX3xX26xX28xX1xX460xX3xX7xX146xX3xX26xX1xXddxX3xX99exX24xXaexX10xXaexX3xX3bxXa3xX3xX5xX32xX21xX3xX4xX79xX13cxX3xX1xX19fxX26xX28xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xX3bxX2c3xX3xXexXaaxX18xX3xXaexX6xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX1xXdxX460xX26xX3xX3bxXaaxXdxX3xXexX125xX3xX3bxX128xX24xXd9xX3xX8f0xX3cxXexX3xX28xXdxX79xX3xXexX1xX24xX21xXbdxXexX3xX26xXb8xXdxX3xXaex10f4exX26xX28xX3xX99exX24xXaexX10xXaexX3xX38xX2axX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX26xX28xXddxXf8xXdxX3xX4xX1cxX26xX28xX3xXexX1xXf8xXdxX3xX25xX26xX28xX3xX3bxXa3xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xXexXaexX24xX21xXccxX26xX3xX4xX79xX13cxX3xX1xX19fxX26xX28xX3xXexX125xX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX4ffxX26xX38xX21xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xX177xX6xXexXexX5xX10xX3x1375exX62xX3xXcxX1xX10xX3xX4d5xX10xX6xX3xXb31xX18xX71xX7xX3xX71xX18xX3xX26xX28xX1xX460xX3xX7xX146xX3xX775xXexX6xX5xX21xX3xX33exX26xX71xXaexX10xX6xX3xX8f0xX6xX26xXexX10xX28xX26xX6xX3xX7daxX2xX568xX751xX2xX55xX2xX571xX702xX756xX7ecxX3xXexXaaxX18xX3xXaexX6xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX6a5xXdbxX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX4ffxX26xX38xX21xX3xX4xX20xX6xX3xX8f0xX6xX26xXexX10xX28xX26xX6xX3xX28xX2d1xX21xX3xX13cxXc99xX26xX3xX1xXc6xX4xX3xX1xX3fxX4xX2fxX3xXfbxX2d1xX24xX3xX26xX28xX136xX4xX3xX4xX20xX6xX3xXfbxX2axX3xXexX6xX3xX3bxXa3xX3xX1xX93bxX18xX3xX130xX6xX3xX38xX2axX3xX3bxXb8xX3xX5xX2axX3xX5xX141xX3xX71xX18xX3xX38xX14xX3xX7xX6xX18xX3xXfbxX2axX3xXexX6xX3xX5xX24xX25xX26xX3xX28xX1xX10xX26xX3xXexX195xX3xX38xXc1xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX25xX3xX28xX3fxXdxX3xXexXaexX1a4xXd9xX3xX177xX2axX3xXexX6xX3xXexX1xXf2xX4xX1xX3xX3bxX3fxX26xX1xX3xX4xX1xXbdxXexX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX3bxX19fxX6xX3xXexXaexX1a4xX3xX38xX2axX3xXb4xX26xX3xXexX1xX195xXexX3xX4xX1xX130xX26xX28xXd9xX3xXcxXb8xX4xX3xX4xX20xX6xX3xXfbxX2axX3xXexX6xX3xX5xX2axX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX4xX18xX26xX3xXaexX376xX26xX3xX3bxX3cxX4xX6afxXa7dxX3xX28xXdxX3fxX13cxX3xXexX24xX21xX2c3xX26xX3xX99exX10xX6xX26xX26xX6xX3xX8b1xX10xXexX1xX10xXaexXfbxXaexXdxX71xX28xX10xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX24xX3cxX4xX3xXexXaexXdxX2c3xX26xX3xX5xXa3xX13cxX3xX26xXb8xXdxX3xX38xXc1xXdxX3xX177xX177xX2d5xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX8f0xX3cxXexX3xX38xXf2xX3xX71xX1fexX3xX13cxXdxX26xX1xX3xX1xX238xX6xX3xXaexX938xX3xXaexX460xXexX3xX38xXccxX3xX71xXaaxX26xX28xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX13cxX6xX26xX28xX3xXbxX1xX18xX26xX28xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX4ffxX26xX38xX21xX3xX26xX2axX21xX3xXexX1xX2c3xX3xX1xXdxX460xX26xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xXd3xX19cxX3xX4xX25xX26xX28xX3xX4xXb8xX3xXexX216xX26xX3xX36dxX18xX3xX4d5xXexXaexX10xX28xX18xX7d6xX7d6xX18xX3xX7daxX7dbxX3fxX13cxX3xXaexXddxXc1xX4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX55xX3xX2xX571xX701xX702xX7ecxXd9xX3xXcxXaexX18xX26xX28xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX2fxX3xX13cxX1fexX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX1xXdxX460xX26xX3xX5xX216xX26xX3xX38xXc1xXdxX3xX4xX3fxXdxX3xX13cxXdxX460xX26xX28xX3xX1xX3fxX3xX1xXc6xX4xX2fxX3xXexXb8xX4xX3xXaexXc6xXdxX3xXfbxX1cxX2fxX3xXfbxX2d1xX24xX3xX26xX28xX136xX4xX3xXd3xX1xX25xX3xX1xX93bxX18xX2fxX3xX3bxX6xX26xX28xX3xX26xX376xX13cxX3xX4xX1xX252xXexX3xX5xX32xX21xX3xX13cxX3cxXexX3xX4xX3fxXdxX3xX38xXaaxX4xX3xX3bxX6xX26xX28xX3xX7xX25xXdxX3xX7xX1cxX26xX28xX3xX7xX1fexX4xX3xX38xX2axX3xX4xXddxX248xXdxX3xXexXaexX216xX26xX3xX13cxX3cxXexX3xX4x13071xX3xX31xX10xX3xX5xX2axX13cxX3xXexX125xX3xX4xX3fxX4xX3xX13cxX79xX26xX1xX3xX31xXddxX6b2xX26xX28xX3xXexXaexX25xX26xX28xX3xXaexX32xXexX3xXaexX1cxX26xX28xX3xXaexX1e3xX26xXd9xX3xXcxX6xX21xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX4xX20xX6xX3xX13cxX1fexX3xX38xXddxX6b2xX26xX3xXaexX6xX3xX4xX1xXaaxX13cxX3xX5xX32xX21xX3xX3bxX2d1xX24xX3xX4xX20xX6xX3xX13cxX3cxXexX3xX3bxX19fxX6xX3xXexXaexX1a4xX2fxX3xX26xXe65xX13cxX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX13cxX3cxXexX3xX26xX1xXb8xX13cxX3xXexXaexX1a4xX3xX7xX6b2xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX3bxX6xX26xX28xX3xXd3xXdxX26xX1xX3xX7xX1e3xX3xX71xXddxXc1xXdxX3xX4xX1xX128xX26xX3xXfbxX2axX3xXexX6xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX2d5xX2d1xX26xX3xXfbxXdxXbdxXexX3xXaexXe65xX26xX28xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xXexXaexX216xX26xX3xXaexX6xX3xX3bxXf8xXdxX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX6a5xXexX1xXf8xXdxX3xX3bxXaaxXdxX3xX1xX18xX2axX26xX28xX3xXd3xXdxX13cxX6afxX3xX38xXccxX3xXd3xXdxXbdxX26xX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX5bxX3xXexX1xXf8xXdxX3xXd3xX19cxX3xX3bxX2d1xX21xX3xXfbxXdxXbdxX26xX3xX3bxX3cxX26xX28xX3xX5xXc1xX26xX3xX38xXccxX3xXd3xXdxX26xX1xX3xXexXbdxX3xX38xX2axX3xX31xXa3xX3xX1xX3cxXdxX3xXexX125xX3xX28xXdxX2b4xX6xX3xXexX1xXbdxX3xXd3xXd4xX3xX2xX756xX3xXexXc1xXdxX3xX26xXc72xX6xX3xX3bxX2d1xX24xX3xXexX1xXbdxX3xXd3xXd4xX3xX2xXa28xXd9xX3xXcxX14xX26xX1xX3xXexXaexXaaxX26xX28xX3xX1xX11baxX26xX3xX5xX18xXaaxX26xX3xX3bxXa3xX3xX71xX95dxX26xX3xXexXc1xXdxX3xX38xXdxX460xX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX24xX3cxX4xX3xX7xXb4xX26xX3xX5xX1cxX26xX28xX3xX38xX2axX3xXbxX1xXdxX216xX26xX3xXexXc99xX6xX3xX31xX93bxXexX3xX31xXc72xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX2fxX3xX71xXdx1656bxX26xX3xXaexX6xX3xXexXaexX2axX26xX3xX26xX28xX299xXbxX3xXexXaexX216xX26xX3xX3bxX32xXexX3xX4xX1xX128xX24xX3x10464xX24xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX4b6xXbdxXexX3xXd6xX24xX79xX3xXexX125xX3xX1xX18xXaaxXexX3xX3bxX3cxX26xX28xX3xX7xXb4xX26xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX26xX1xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX26xX2axX21xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xXd3xXdxXbdxX26xX3xXexXaaxX18xX3xX38xX25xX3xX4xX1cxX26xX28xX3xXexX2axX26xX3xXfbxXaaxX18xXd9xX3xX2d5xX3fxX4xX3xX26xX28xX1xX460xX3xX7xX146xX3xX4xXc99xX26xX3xXexX299xX26xX3xX71xX1fexX26xX28xX3xX7xX136xX3xXexXdxXbdxX26xX3xXfbxX3cxX3xX4xX20xX6xX3xX38xXdxX460xX4xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX13cxXdxX26xX1xX3xXaexX6xX3xX4xX25xX26xX28xX3xX26xX28xX1xX460xX3xXdxX26xX3xX13cxXc1xXdxX3xX3bxX2c3xX3xX26xX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1xXb8xX26xX28xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX3fxX26xX3xXaexX3cxX26xX28xX3xXaexXa3xXdxX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xX13cxX2axX3xX1xX238xX3xXexXaaxX18xX3xXaexX6xXd9xX3xX6a5xX6exX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX3bxXa3xX3xXexXdxXbdxX26xX3xX5xX216xX26xX3xX4xX1cxX26xX28xX3xX38xXc1xXdxX3xX4xX24xX3cxX4xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX13cxXaaxX26xX28xX3xXdxX26xX3xX32xX26xX6afxX3xX55xX3xX8b1xX10xXexX1xX10xXaexXfbxXaexXdxX71xX28xX10xX3xX28xXdxX79xXdxX3xXexX1xXf2xX4xX1xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX0xX7xXexXaexX18xX26xX28xX12xX2d5xX25xX26xX28xX3xX4xX1fexX3xXbxX1xX216xX3xXfbxX14xX26xX1xX3xX31xXa3xX3xX1xX3cxXdxX0xX43xX7xXexXaexX18xX26xX28xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xXcxXc1xXdxX3xXexX1xXbdxX3xXd3xXd4xX3xX2xX75cxX2fxX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xXd3xX1xX25xX26xX28xX3xX4xXc99xX26xX3xXfbxX195xX3xX31xX10xX13cxX3xX5xX2axX3xX13cxXc6xXdxX3xX3bxX10xX3xX71xX238xX6xX3xX26xX2b4xX6xXd9xX3xXcxX1xX6xX21xX3xX38xX14xX3xXexX1xXbdxX2fxX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX26xX2axX21xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX5xX2axX3xX7xX79xX26xX3xXbxX1xfc66xX13cxX3xXexXddxX35dxX26xX28xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX13cxX6xX26xX28xX3xXexXf2xX26xX1xX3xX13cxX216xX3xXexXf2xX26xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX26xX25xX26xX28xX3xX71xX128xX26xXd9xX3xXcxX24xX21xX3xX26xX1xXdxX216xX26xX3xX3bxXdxXccxX24xX3xX26xX2axX21xX3xX3bxXa3xX3xXd3xX1xX25xX26xX28xX3xX26xX28xXb4xX26xX3xX4xX79xX26xX3xX4xX3fxX4xX3xX26xX28xX1xX460xX3xX7xX146xX3xX26xX1xXddxX3xXa17xXaexX6xX26xX4xXdxX7xX4xX18xX3xXb31xX18xX21xX6xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX38xXdxX460xX4xX3xX7xX3fxX26xX28xX3xXexXaaxX18xX3xX26xX28xX1xX460xX3xXexX1xX24xX299xXexX3xX71xX136xX6xX3xXexXaexX216xX26xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX36dxX18xX7xX3xX2d5xX6xXbxXaexXdxX4xX1xX18xX7xX2fxX3xXfbxX3cxX3xX7xXddxX24xX3xXexX299xXbxX3xX4xX20xX6xX3xXb31xX18xX21xX6xX3xX28xXa6xX13cxX3xX75cxX702xX3xXfbxX79xX26xX3xXd3xX1xX376xX4xX3xX6xX31xXf2xXexX3xX71xX195xX3xXexX1xXddxXf8xX26xX28xX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xXexXaaxX18xX3xXaexX6xX3xXexX125xX3xX26xXb4xX13cxX3xX2xXa28xX752xX752xX2fxX3xX3bxXa3xX3xX7xXc72xX3xX71xX1fexX26xX28xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX2fxX3xX21xX216xX24xX3xXexXdxX26xX1xX2fxX3xX26xX1xX2b4xX26xX28xX3xX4xX18xX26xX3xXd6xX24xXd4xX3xX38xX2axX3xXd6xX24xX3fxXdxX3xX38xX299xXexX3xX5xX2axX13cxX3xX4xX25xX26xX28xX3xX4xX1fexX3xX4xX1xX128xX13cxX3xXfbxXdxXbdxX13cxX3xXexX1xXb8xXdxX3xX31xX32xX24xX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX31xXa3xX3xX1xX3cxXdxXd9xX3xX2d5xX3fxX4xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xX4xX20xX6xX3xX25xX26xX28xX3xXexX1xX136xX4xX3xXexXbdxX3xX26xXb8xXdxX3xX38xXccxX3xX26xX1xXdxXccxX24xX3xX38xX32xX26xX3xX3bxXccxX3xX31xXa3xX3xX1xX3cxXdxX3xX26xX1xXddxX3xX7xX136xX3xXexX1xX6xX13cxX3xX5xX6xX13cxX2fxX3xX4xX1xXdxXbdxX26xX3xXexXaexX6xX26xX1xX2fxX3xX7xX136xX3xXexX1xX6xX13cxX3xX26xX1xX20dxX26xX28xX3xX4xX20xX6xX3xX28xXdxXc1xXdxX3xX4xX2d1xX13cxX3xXd6xX24xX21xXccxX26xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xXb31xX18xX21xX6xX3xXd3xX1xX25xX26xX28xX3xXexXdxX26xX3xX38xX2axX18xX3xX38xXdxX460xX4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX4xXb8xX3xXexXa6xX26xX3xXexXaaxXdxXd9xX3xXcxX24xX21xX3xX26xX1xXdxX216xX26xX3xX4xX3fxX4xX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xX4xX20xX6xX3xX25xX26xX28xX3xX38xX95dxX26xX3xX28xX128xX21xX3xXexX3fxX4xX3xX3bxX3cxX26xX28xX3xX5xXc1xX26xX3xXexXc1xXdxX3xX1xX14xX26xX1xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX26xX2axX21xXd9xX3xX13xXf2xX3xX71xX1fexX3xXfbxX79xX26xX3xXdxX26xX3xX756xX75cxX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xXfbxX3cxX3xX36dxX18xX7xX3xX2d5xX6xXbxXaexXdxX4xX1xX18xX7xX3xXaexX32xXexX3xX3bxX3fxX26xX28xX3xX26xX1xXc1xXd9xX3xXdbxXb8xX3xX4xXb8xX3xX4xX79xX26xX1xX3xX13cxX3cxXexX3xX13cxX1fexX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX28xXdxX2axX3xX28xXc1xX13cxX3xX28xX1xXdxXbdxX4xX3xX3bxX6xX26xX28xX3xX71xXaaxX21xX3xX13cxX3cxXexX3xX26xX2b4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xXexXaexX1a4xX3xXexXaexX24xX26xX28xX2fxX3xX31xXdxX26xX1xX3xX3bx155a7xXbxX3xX4xX3fxX4xX1xX3xXfbxX6xX21xX3xX38xXc1xXdxX3xX4xX1xX24dxXdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX2d5xXb8xX3xX13cxX3cxXexX3xX3bxXdxX2c3xX13cxX3xX31xX24xX21xX216xX26xX3xX7xX24xXc6xXexX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX5xX195xX4xX1xX3xX7xXc72xX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX5bxX3xX26xX1xX128xX26xX3xX38xX299xXexX3xX26xX2axX21xX3xX5xX24xX25xX26xX3xX5xX2axX3xX26xX2b4xX3xX28xXdxXc1xXdxXd9xX3xX36dxX2axX3xX13cxX3cxXexX3xX26xX28xXddxXf8xXdxX3xXbxX1xX1fexX3xX26xX2b4xX2fxX3xX8b1xX10xXexX1xX10xXaexXfbxXaexXdxX71xX28xX10xX3xX3bxXa3xX3xX4xX79xX13cxX3xXexX1xX32xX21xX3xXexX1xXbdxX3xX26xX2axX18xX41xX3xX6a5xXdbxX1xX2b4xX26xX28xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xX3bxXb8xX3xX4xXb8xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX32xX21xX3xX7xX136xX3xXfbxX216xX24xX3xX31xX32xX24xX3xXbxX1xX1fexX3xX26xX2b4xX6afxX3xXa7dxX3xXfbxX2axX3xX26xXb8xXdxX3xXa7dxX3xX6a5xXdbxX1xXddxX26xX28xX3xXexX1xXddxXf8xX26xX28xX3xX4xX1xX130xX26xX28xX3xX13cxX6xX26xX28xX3xX26xX252xX26xX28xX3xX141xX3xX26xX28xX1xX146xX6xX3xXbxX1xX216xX3xXfbxX14xX26xX1xX3xX31xXa3xX3xX1xX3cxXdxXd9xX3xX2d5xX3fxX4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX4xX1x14aa4xX3xX5xX2axX3xX38xX299xXexX3xXexXbdxX3xXexX1xX2d1xX26xX2fxX3xXexXaexX18xX26xX28xX3xX3bxXb8xX3xX7xX136xX3xX31xX32xX24xX3xX31xX6xX3xX4xX20xX6xX3xX13cxX3cxXexX3xX31xXa3xX3xX1xX3cxXdxX3xX3bxXddxX1e3xX4xX3xXbxX1xX6b2xXdxX3xXfbxX2axX21xX3xXaexX938xX3xXaexX2axX26xX28xX6afxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX18xX71xX21xXaxX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX26xX28xX9xXaxX702xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX26xX28xX9xXaxX571xXaxX3xX6faxXdxX71xXexX1xX9xXaxX752xX756x170e1xXaxX3xXfbxX18xXaexX71xX10xXaexX4xX18xX5xX18xXaexX9xXax11ca0xX10xX4xX62xX701xX62xX10xXaxX3xXfbxX18xXaexX71xX10xXaexX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX26xX9xXaxX4xX10xX26xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXfbxX18xXaexX71xX10xXaexX55xX4xX18xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX5bxX3xX7xX10xXbxX6xXaexX6xXexX10xXaxX3xXfbxX18xXaexX71xX10xXaexX4xX18xX5xX18xXaexX71xX6xXaexXd3xX9xXaxX1b70xX568xX571xX756xX6xX10xX2xXaxX3xXfbxX18xXaexX71xX10xXaexX4xX18xX5xX18xXaexX5xXdxX28xX1xXexX9xXaxX1b70xX568xXa28xX752xX701xX71xX752xXaxX12xX0xXexXfbxX18xX71xX21xX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX71xX3xX38xX6xX5xXdxX28xX26xX9xXaxX13cxXdxX71xX71xX5xX10xXaxX3xXfbxX28xX4xX18xX5xX18xXaexX9xXaxX1b70xX4xX62xX10xX756xX62xX752xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexX55xX6xX5xXdxX28xX26xX5bxX3xX5dxX24xX7xXexXdxX62xX21xXaxX12xXdbxX28xX2axX21xX3xX1xX25xX13cxX3xX26xX6xX21xX2fxX3xX26xX28xX1xX460xX3xXexX1xX24xX299xXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX3bxX6xX26xX28xX3xXexXaexX216xX26xX3xX3bxX2axX3xX7xX24xX21xX3xX28xXdxX79xX13cxXd9xX3xXdbxXb8xX3xXexX1xXdxXbdxX24xX3xX3bxX3cxX26xX28xX3xX5xX136xX4xX3xX7xX3fxX26xX28xX3xXexXaaxX18xX3xX5xXaaxX3xX5xX1cxX26xX28xX3xX3bxXa3xX3xX28xXdxX130xXbxX3xX26xX79xX21xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXaexX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xX28xX128xX21xX3xX32xX26xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX26xX1xXddxX3xX35dxX3xX4xX3fxX4xX3xXexX1xXbdxX3xXd3xXd4xX3xXexXaexXddxXc1xX4xX3xX3bxX128xX21xXd9xX3xX0xXfbxXaexX3xX43xX12xX0xXfbxXaexX3xX43xX12xX3xXcxXaexX18xX26xX28xX3xXexX1xXbdxX3xXd3xXd4xX3xX2xX752xX2fxX3xX1xX3cxXdxX3xX26xX28xX1xX460xX3xX7xX146xX3xXexXaexX1a4xX3xXexXdxXccxX26xX3xXb1bxX6xXbxX1xX6xX10xX5xX3xX38xX2axX3xX4xX3fxX4xX3xX26xX28xX1xX460xX3xX7xX146xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexXaexXddxXf8xX26xX28xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXfbxXdxX2c3xX24xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX3bxXa3xX3xXfbxX195xX3xXexX1xX24xX3xX1xX130xXexX3xXexXaexXddxXc1xX4xX3xX1xX14xX26xX1xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xXd9xX3xX6exX238xX3xXexXaaxX18xX3xXaexX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX26xX2b4xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX1xX20xX21xX3xX38xX25xX3xX4xX1cxX26xX28xX3xX28xX1e3xXdxX3xX4xX79xX13cxXd9xX3xXcxX24xX21xX3xX26xX1xXdxX216xX26xX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX79xX26xX1xX3xX26xX2axX21xX3xX71xXddxXf8xX26xX28xX3xX26xX1xXddxX3xX26xX28xX1xXdxX216xX26xX28xX3xX38xXccxX3xX1xXddxXc1xX26xX28xX3xXexXddxX35dxX26xX28xX3xXexXddxX1e3xX26xX28xX3xX28xX1e3xXdxX3xX71xX1fexX4xX3xX26xX1xXdxXccxX24xX3xX1xX6b2xX26xX3xX5xX2axX3xX26xX28xX1xX460xX3xXexX1xX24xX299xXexX3xX3bxXf2xX4xX1xX3xXexX1xX136xX4xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX71xX12xX0xX43xXexXaexX12xX0xX43xXexXfbxX18xX71xX21xX12xX0xX43xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4d5xX18xX24xXaexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcxX1xX2c3xX3xXexX1xX6xX18xX3xfe14xX3xX13xXb4xX26xX3xX1xXb8xX6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX71xXdxX38xX12
congthanh