Đấu giá nhà gỗ dỗi 3 gian 2 tầng tại Hương Khê
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá nhà gỗ dỗi 3 gian 2 tầng tại Hương Khê.
687dx6b4fx71b2xe3cax12b35xe6c8x7f02x7b9fxea5cxX7xd81bxe1eax7644x7421x8889x12e7bxX5x81d6xXax130ddx11e3dxe9c4x117f5xX3xbc80xXdx8d79xX3x84f7xX1x72a9xX3xX17x10d97xX3x9de0xX20xXdxX3x1240dxX3xX17xXdxX6xX1bxX3x8d8fxX3xXexb28axX1bxX17xX3xXex99cexXdxX3xd8daxc4c0x1355cxX1bxX17xX3xf364xX1xe6cbxX0xe15fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX22xXaxX12x99dcx13c25xX1bxX17xX3xXexf406xX3xXcxf003xX38xX38xX3xcc3cxX19xX1bxX3xa090xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xc89cxX1bxX3xX7xa740xX3xX2xX3xX38xX1dxX3xXcxe31axX1bxX1xX3xX1x11994x12c27xX4xX3xX60xX17x12395xX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX58xX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxbacaxXbxX3x11882xX1dxX3x127b7xX1xX19xXexX3xXex1285bxXdx8664xX1bxX3xX1bxX58xX1bxX17xX3xXexX1xX58xX1bxX3x7e8dxXdxX9dxXexX3xX60xX6x7c6fxX3x126a5x10155xX17xXa9xXdxX64xX6xX1bx96abxd3efxX3xef3exX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX3xXccxX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX3xXexX1xX58xX1bxX17xX3xX64xX19xX86xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX20xXdxX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40x6996xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb14xX86xX22xX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10x12710xXexXccxX6xX5xXdxX17xX1bx90f2xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXa9x88eaxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xXcxX38x87aaxX60xd391xX3xX13exf9f7x100e9xX3xX13exX16fxX60xX3xX13xe41cx10ba3xX3xX16cxc106xX16fxX3xXcx84fbxX17bxX3x10ed8xee9cxX60xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexXccxX6xX5xXdxX17xX1bxX155xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXa9xX15dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX57xX16axX60xX16cxX3xXcxf08fxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX13exX16fxX60xX3xX13xX177xX178xX3xX16cxX17bxX16fxX3xXcxX17fxX17bxX3xX182xX183xX60xX3xX182x12069xX3xX2xX3xX38xX17fxX3xXcxd2e0xX60xX38xX3xX64xX19xX1bxX155xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexXccxX6xX5xXdxX17xX1bxX155xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXa9xX15dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xXcxX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX4x112cbxX6xX3xX60xX17xX8cxX1bxX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX86x1240cxXa3xXcxX60xXcxX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xXb8xXdxX9dxXexX3xX60xX6xXbfxX3xXccxX3xX57xX60xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xbc8dxX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xXcxX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX155xX3xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX60xX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX20xXdxX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xXex7af3xX6xX3xX5xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX1x815exX6xX3xX68xX14xXexX3xX7xX79xX3xe17axX325xX15dxX3xXex76daxX3xX64xX75xX1bxX3xX68x868dxX3xX7xX79xX3xX325xX325xX3xXc1xXcxX1xX31bxX6xX3xX68xX14xXexX3xXexX1xX10xX86xX3xX16cxX57xX60xX3x6fbdxX15xX5dx7444xX1bxX3xX7xX31bxX3xX22x1068bxX1bxX17xX3xX68xX14xXexX3xX7xX79xX3xXa3xX3x11e22xf13dx11d58xX325xX364xX364xX296xX3xX68xd677xX6xX3xX4xX1x7757xX155xX3x9769x10674xXbfxX3xX2dxX296xX3xX14dxc046xX3xXa3xX1xd6d9xX3xXa3xX1xX86xX1bxX17xX3xX296xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX296xX3xXexX371xX1bxX1xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX3xXexX1xX15xb1b1xX4xX3xX7xc761xX3xX1xbdfaxX15xX3xX4xX244xX6xX3xX58xX1bxX17xX3xX60xX17xX15xX5dxdaf0xX1bxX3xX3exXdxXbfxX3xX57xX1xca4exX1bxX1xX3xXa0xX1dxX3xX13exX1dxX3xXcxXa9xX30xX1bxX3xXcxX1xX36cxX3xXcxX8cxX1bxX12exX3xX0xX10xXbfxX12xXc1xX13exX19xX1bxX3xXexX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xXexXa9xX40xX1bxX3xX68xX14xXexX3xXc9xX1xX58xX1bxX17xX3xX64xX19xX1bxX3x10a6cxX15xX5dxX34fxX1bxX3xX7xX31bxX3xX22xX356xX1bxX17xX3xX68xX14xXexXcaxX12exX0xX42xX10xXbfxX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX16cxXdxX19xX3xXc9xX1xX3afxXdxX3xX68xXdxXabxXbfxX155xX3xX2xX12exea09xX2dxX325xX12exX325xX325xX325xX12exX325xX325xX325xX3xXc1x123d1xX3abxXexX3xXexca38xX3xX7xX19xX15xX3xXexXa9xc8c8xXbfxX3xX1xX6xXdxX3xXbfxX39xX3axXdxX3xXexXa9xXdxX9dxX15xX3xX68xX331xX1bxX17xXcaxX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xXcxX1xX32axXdxX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX64xX19xX1bxX3xX1xX331xX3xX7xX3axX296xX3xX68xX466xX1bxX17xX3xXc9xd614xX3xXexX1xX6xXbfxX3xX17xXdxX6xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXa0xX1dxX3xX1bxX3abxXbxX3xXexXdxX34fxX1bxX3xXc9xX4b6xX3xX406xX15xfb8exX3xXex862axX3xX1bxX17xX1dxX5dxX3xXexX1xX58xX1bxX17xX3xX64xX19xX86xX3xX68x7229xX1bxX3xX1xX4efxXexX3xX2xX44cxX3xX17xXdxX32axX3xX1bxX17xX1dxX5dxX3xX325xc037xX42xX44cxX42xX2dxX325xX2x135d6xX3xXexX35xXdxX3xXexXa9xX356xX3xX7xX3afxX3xX57xX58xX1bxX17xX3xXexX5dxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX7xX79xX3xX2xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX3xX1xX86xX87xX4xX3xX60xX17xX8cxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX58xX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX9dxXbxX3xXa0xX1dxX3xXa3xX1xX19xXexX3xXexXa9xXdxXabxX1bxX3xX1bxX58xX1bxX17xX3xXexX1xX58xX1bxX3xXb8xXdxX9dxXexX3xX60xX6xXbfxX3xXc1xXc2xX17xXa9xXdxX64xX6xX1bxXc9xXcaxX155xX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX3xXccxX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xXcxXdxX34fxX1bxX3xX68xX87xXexX3xXexXa9xX39x7677xX4xX3xX1bxX3abxXbxX3xXa0xX1dxX86xX3xXexX1dxXdxX3xXc9xX1xX86xX75xX1bxX155xX3xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX15xX12xX57xX58xX1bxX17xX3xXexX5dxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX7xX79xX3xX2xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX0xX42xX15xX12xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX12exX3xX182xX79xX3xXexX1dxXdxX3xXc9xX1xX86xX75xX1bxX3xX7xX79xX155xX3xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX15xX12xX26xX363xX325xX363xX2dxX325xX2xX325xX325xX44cxX365xX2xX364xX0xX42xX15xX12xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX3xXexX35xXdxX3xX60xX17xX8cxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX58xX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX9dxXbxX3xXa0xX1dxX3xXa3xX1xX19xXexX3xXexXa9xXdxXabxX1bxX3xX1bxX58xX1bxX17xX3xXexX1xX58xX1bxX3xXb8xXdxX9dxXexX3xX60xX6xXbfxX3xXc1xXc2xX17xXa9xXdxX64xX6xX1bxXc9xXcaxX155xX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX3xXccxX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX12exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xXcx129d4xX3xX4xX1xd424xX4xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX155xX3xXb8xX1dxX86xX3xX1xX331xXdxX3xX2xX503xX3xX17xXdxX32axX3xX2xX325xX3xXbxX1xX380xXexX3xX1bxX17xX1dxX5dxX3xX325xX363xX42xX44cxX42xX2dxX325xX2xX50axX3xXexX35xXdxX3xXexXa9xX356xX3xX7xX3afxX3xX57xX58xX1bxX17xX3xXexX5dxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX7xX79xX3xX2xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX12exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX3exX3caxX1bxX1xX3xXbfxX32axXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX6e6xX3xX4xX1xX6eaxX4xX296xX3xX4xX19xX3xX1bxX1xX8cxX1bxX3xX4xX375xX3xX1bxX1xX15xX3xX4xX30xX15xX3xX68xX4efxX1bxX3xXexX1xX6xXbfxX3xX17xXdxX6xX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX12exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX459xX30exXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4efxXexX3xX14dxXdxX1bxX3xX5xXdxX40xX1bxX3xX1xX9dxX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX155xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xXccxX3xX60xX17xX8cxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX86xX263xXa3xXcxX60xXcxX3xXb8xXdxX9dxXexX3xX60xX6xXbfxX3xXccxX3xX57xX60xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX296xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX12exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX13xX42xX4xX155xX3xX3exX1xX79xXdxX3xX325xX503xX296xX3xXexX1xX36cxX3xXexXa9xX14xX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX296xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX296xX3xXexX371xX1bxX1xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xXccxX3xX57xX58xX1bxX17xX3xXexX5dxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX7xX79xX3xX2xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX12exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX13xX42xX4xX155xX3xX182xX79xX3xX2dxX363xX364xX3xX13xX39xX32axX1bxX17xX3xX60xX17xX15xX5dxX3c1xX1bxX3x122a3xX15xX296xX3xXexX1xX1dxX1bxX1xX3xXbxX1xX79xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX12exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX12xX13xXcxX155xX3xX325xX2dxX26xX50axX44cxX12exX2dxX503xX363xX2xX365xX363xX3xX1xX86xX87xX4xX3xX325xX50axX2xX2dxX12exX364xX50axX50axX12exX325xX2dxX365xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxX3xXbxX57xX10xX1bxXexX10xXa9xXaxX12xX0xXdxXbfxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xXexX1xX15xXbfxX64xX3xX22xX1xXdxX22xX10xX3xXdxX57xX10xX1bxXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXax7570xXdxX22xXexX1xX155xX3xX44cxX363xX50axXbxX14dxX15dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX155xX3xX365xX2dxX2xXbxX14dxX15dxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX42xX42xXdxX12exX64xX6xX86xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX12exXa0xX1bxX42xX1bxX10xX995xX7xX42xX2xX50axX2xX50axX42xX363xX44cxX22xX503xX325xX363xX365xX364xX2xX503xXexX26xX2xX503xX325xX5xX26xXccxXexX1xX86xX1bxX17xXccxX64xX6xX86xXccxXbfxX86xXdxXccxXexX1xX6xX15xX2xX2xX12exa55axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX20xXdxX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX22xXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xXa9xX10xX5xX6xXexX10xX22xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX40xX1bxX3xX406xX15xX6xX1bxX155xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXccxXexX1xX15xXbfxX64xXccxX6xX1bxX22xXccxX7xX6xXbxX86xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX503xX3xX5xX58xX3xX68xX14xXexX3xX3afxX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX182xX3axX1bxXaxX3xX1xXa9xX10xab86xX9xXaxX42xXa9xX6xX86xXccxXa0xX6xXexXccxX1bxX1xX6xXccxX22xX6xXexX42xX22xX6xX15xXccxX17xXdxX6xXccxX503xXccxX5xX86xXccxX22xX6xXexXccxX86xXccxX1xX15xX5dxX10xX1bxXccxX1xX15xX86xX1bxX17xXccxX7xX86xX1bxX42xX2xX363xX2dxX2xX503xX363xX12exX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX17xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX42xXbfxX10xX22xXdxX6xX42xX2xX2dxX325xX42xX1bxX10xX995xX7xX42xX2xX50axX2xX363xX42xX363xX44cxX22xX44cxX325xX364xX2xX503xX365xX363xXexX503xX44cxX365xX364xX5xX365xXccxXexX1xX86xX1bxX17xXccxX64xX6xX86xXccxXbfxX86xXdxXccxXexX1xX6xX15xX2xX2xX12exX9ffxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX20xXdxX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX22xXdxXa0xX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX503xX3xX5xX58xX3xX68xX14xXexX3xX3afxX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX182xX3axX1bxXaxX3xX1xXa9xX10xXacaxX9xXaxX42xXa9xX6xX86xXccxXa0xX6xXexXccxX1bxX1xX6xXccxX22xX6xXexX42xX22xX6xX15xXccxX17xXdxX6xXccxX503xXccxX5xX86xXccxX22xX6xXexXccxX86xXccxX1xX15xX5dxX10xX1bxXccxX1xX15xX86xX1bxX17xXccxX7xX86xX1bxX42xX2xX363xX2dxX2xX503xX363xX12exX1xXexXbfxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX503xX3xX5xX58xX3xX68xX14xXexX3xX3afxX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX182xX3axX1bxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xX57xX58xX1bxX17xX3xXexX5dxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX7xX79xX3xX2xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX3xX1xX86xX87xX4xX3xX60xX17xX8cxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX86xX263xXa3xXcxX60xXcxX3xXb8xXdxX9dxXexX3xX60xX6xXbfxX3xXccxX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xXcxX8cxX5dxX3xX182xX3axX1bxX296xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX3xXexX1xX58xX1bxX17xX3xX64xX19xX86xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX503xX3xX5xX58xX3xX68xX14xXexX3xXexX35xXdxX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX182xX3axX1bxX12exX0xX42xXbxX12xX0xX42xX22xXdxXa0xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xX3afxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xXaxX3xX1xXa9xX10xXacaxX9xXaxX42xXa9xX6xX86xXccxXa0xX6xXexXccxX1bxX1xX6xXccxX22xX6xXexX42xX22xX6xX15xXccxX17xXdxX6xXccxX2dxXccxX1bxX1xX6xXccxX17xX86xXccxX26xXccxX17xXdxX6xX1bxXccxX2dxXccxXexX6xX1bxX17xXccxX86xXccxX1xX15xX86xX1bxX17xXccxXc9xX1xX10xX42xX2xX44cxX2xX364xX365xX44cxX12exX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX17xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX42xXbfxX10xX22xXdxX6xX42xX2xX2dxX325xX42xX1bxX10xX995xX7xX42xX2xX364xX365xX325xX42xX363xX44cxX22xX2xX325xX50axX2dxX325xX365xX325xXexX365xX26xX364xX44cxX5xX2xX325xXccxX1bxX1xX6xXccxX17xX86xXccxX22xX10xXbxXccxX2dxXccxX4xX86xXbxX5dxX12exX9ffxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX20xXdxX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX22xXdxXa0xX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xX3afxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xXaxX3xX1xXa9xX10xXacaxX9xXaxX42xXa9xX6xX86xXccxXa0xX6xXexXccxX1bxX1xX6xXccxX22xX6xXexX42xX22xX6xX15xXccxX17xXdxX6xXccxX2dxXccxX1bxX1xX6xXccxX17xX86xXccxX26xXccxX17xXdxX6xX1bxXccxX2dxXccxXexX6xX1bxX17xXccxX86xXccxX1xX15xX86xX1bxX17xXccxXc9xX1xX10xX42xX2xX44cxX2xX364xX365xX44cxX12exX1xXexXbfxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xX3afxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xX57xX16axX60xX16cxX3xXcxX1cdxX3xXcxX60xX38xX38xX3xX13exX16fxX60xX3xX13xX177xX178xX3xX16cxX17bxX16fxX3xXcxX17fxX17bxX3xX182xX183xX60xX3xX182xX1e9xX3xX2xX3xX38xX17fxX3xXcxX1f1xX60xX38xX3xXexX1xX58xX1bxX17xX3xX64xX19xX86xX3xX64xX19xX1bxX3xX68xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX26xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX2dxX3xXexX30xX1bxX17xX3xXa0xX1dxX3xX2xX3xX5xX58xX3xX68xX14xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX12exX3xXcxX1dxXdxX3xX7xX75xX1bxX3xX4xX244xX6xX3xX60xX17xX8cxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX60xX86xX263xXa3xXcxX60xXcxX3xXb8xXdxX9dxXexX3xX60xX6xXbfxX3xXccxX3xX57xX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX5dxX9dxX1bxX3xX38xX39xX3axX1bxX17xX3xX3exX1xX40xX296xX3xX38xX1dxX3xXcxX81xX1bxX1xX12exX0xX42xXbxX12xX0xX42xX22xXdxXa0xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX15xX5xX12xX0xX22xXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa9xXaxX12xX0xX42xX22xXdxXa0xX12xX0xX42xX22xXdxXa0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexXccxX6xX5xXdxX17xX1bxX155xX3xXa9xXdxX17xX1xXexX15dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX16cxX17bxX16fxX459xX3xX13xX1e9xX57xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX86xX22xX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexXccxX6xX5xXdxX17xX1bxX155xX3xXa9xXdxX17xX1xXexX15dxXaxX12xX0xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xXcxXa9xX30xX1bxX3xXb8xXdxX4efxXexX3xX60xX17xX30exX4xX0xX42xX7xXexXa9xX86xX1bxX17xX12xX0xX42xXbxX12