Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu mời thầu thi công xây dựng Trường Tiểu học Kỳ Châu, hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà bảo vệ theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”

Mời thầu: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Kỳ Châu

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu mời thầu thi công xây dựng Trường Tiểu học Kỳ Châu, hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà bảo vệ theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”

Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu

Địa chỉ: Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại/ Fax: 0393.865444

Email: lamthiet2010@gmail.com

1. Tên gói thầu: Số 01.XL: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Kỳ Châu, hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà bảo vệ theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 1.194.156.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm chín mươi tư triệu một trăm năm mươi sáu ngàn đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng Trường Tiểu học Kỳ Châu, hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà bảo vệ theo thiết kế BVTC đã được duyệt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án: Trường Tiểu học Kỳ Châu, hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà bảo vệ;

3. Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư tự huy động các nguồn vốn hợp pháp khác;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7h30’ ngày 7/12/2015 đến trước 7h30’ ngày 18/12/2015 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm phát hành HSMT: UBND xã Kỳ Châu, địa chỉ: Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại 0393.865444, Email: lamthiet2010@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

(Bằng chữ: một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: Với giá trị 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng VNĐ, hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng, séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 7h ngày 18/12/2015.

11. Thời điểm mở thầu: 7h30’ ngày 18/12/2015.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. Chủ tịch

P. Chủ tịch

Phạm Lương Thịnh


namthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]