Tên gói thầu: Thi công xây dựng sân văn hóa thể dục thể thao xã Kỳ Châu theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt. “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

Mời thầu: Xây dựng sân văn hóa thể dục thể thao xã Kỳ Châu (Kỳ Anh)

Tên gói thầu: Thi công xây dựng sân văn hóa thể dục thể thao xã Kỳ Châu theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt. “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Giá gói thầu: 1.770.641.000 đồng (bằng chữ: một tỷ bảy trăm bảy mươi triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng sân văn hóa thể dục thể thao xã Kỳ Châu theo thiết kế BVTC đã được duyệt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư tự huy động các nguồn vốn hợp pháp khác;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: Từ 7h30’ ngày 9/3/2016 đến trước 7h30’ ngày 19/3/2016 (trong giờ hành chính);

Địa điểm phát hành HSMT: UBND xã Kỳ Châu, địa chỉ: xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại:

0393 865444, email: lamthiet2010@gmail.com

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng).

Bảo đảm dự thầu: Với giá trị 20.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng VNĐ, hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh của ngân hàng, séc.

Thời điểm đóng thầu: 7h, ngày 19/3/2016

Thời điểm mở thầu: 7h30’ ngày 19/3/2016

TM Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Đương


namthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]