Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ 69 xe máy hai bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy, xin thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy nói trên được biết đến tại trụ sở Công an Kỳ Anh để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tìm chủ sở hữu 69 xe máy các loại

Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ 69 xe máy hai bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy, xin thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy nói trên được biết đến tại trụ sở Công an Kỳ Anh để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Kỳ Anh thông báo

Hiện nay, Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ 69 xe máy hai bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, vậy, Công an huyện Kỳ Anh ra thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy nói trên được biết đến tại trụ sở Công an Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật. Nếu đến trước ngày 19/5/2017 không có ai đến nhận là chủ sở hữu, Công an huyện Kỳ Anh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH 69 XE MÔ TÔ KHÔNG CÓ GIẤY TỜ HỢP LỆ

Kèm theo thông báo số 118/CAKA ngày 19/04/2017 của Công an huyện Kỳ Anh

Căn cứ kết quả giám định số 261/PC54 ngày 28/06/2016 và số: 28/PC54 ngày 14/04/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh.

1. SUNFAT XANH 38F8-7523 SK: VPJPCH042PJ*025833* SM: VMVX1C-D001859; 2. ZONGSHEN ĐỎ 37K7-9874 SK: VFMPCH063FM*002137* SM: VFMZS152FMH*00005637*; 3. HONDA ĐỎ 38F9-6810 SK: VNTWCH013NT011639 SM: VNT1P53FMH00011639; 4. HONDA NÂU 38F4-8888 SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC SM: C100ME - 0151642; 5. DAEHAN NÂU 38H8-9177 SK: VDMDCG015DM015700 SM: VDMD1000058200; 6. YAMAHA ĐEN 38K2-2819 SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC SM: 5C53-281947; 7. HONDA ĐỎ - ĐEN 51R6-7986 SK: RRKWCHLUM7X010907 SM: VTTJL1P52FMH – K010907; 8. SIRIUS ĐỎ - ĐEN 38K1-5856 SK: RLCS5C61077Y1459207 SM: 5C61-1459207; 9. HONDA NÂU 38F3-5290 SK: RLHHA060XWY211644 SM: HA05E - 0211681; 10. LONCIN NÂU 38F3-9052 SK: VVNPCG0131S022485 SM: LC150FMG*01407985*;

11. SUNFAT ĐEN 38K1-9993 SK: VPJWCH024PJ173052 SM: VPJL1P50FMH*173052*; 12. YAMAHA - JUPITER ĐỎ 29T5 - 4162 SK: RLCJ5VT104Y050492 SM: 5VT1 - 50492; 13. LISOHAKA XANH 38H8 - 6207 SK: VLKWCH013LK*072938* SM: VLK1P50FMH*00072938*; 14. SIRIUS XANH TRẮNG 38K1-07777 SK:RLCS5C630CY617730 SM: 5C63-617778; 15. PLATCO NÂU 38N1-5088 SK: RMNDCGKMN6H000021 SM: VHLFM150FMG100021; 16. YAMAHA – JUPITER ĐỎ - ĐEN 38H5 - 5556 SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC SM: 5B64 - ??1523 (? Số không đọc được); 17. YAMAHA – SIRIUS TRẮNG 38K1 - 00108 SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC SM: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC; 18. YAMAHA ĐEN 38H7-7306 SK: RLCJ5B9408Y016222 SM: 5B94-016222; 19. HONDA NÂU 81F1 - 7962 SK: C100M – 0242005 SM: C100ME - 0242005; 20. MIKADO ĐEN 37X6-4270 SK: RRKWCH0UM7XP30247 SM: VTTJL1P52FMH – N030247;

21. SANDA NÂU 38F6-0730 SK: VMEFCG00221033660 SM: SD033644; 22. NOUV ĐEN 38H2 - 0612 SK: RLCN2B520Y019774 SM: 2B52 - 19774; 23. WAVE 110 XANH 38H1-5448 SK: VYADCG0431A–000555 SM: VTACPI150FMG*000555*; 24. CPI TAIWAN NÂU 38 F4-7641 SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC SM: CPI150FMG*012653*; 25. HONDA XANH 38F3-7572 SK: VTTWCH0J4UM000897 SM: VTTJL1P52FMH - R000897; 26. SUZUKI XANH 38F8 - 6597 SK: RLSBE49L030116314 SM: E432 – VN116314; 27. TIRAMA NÂU 78H5 - 9205 SK: RPHDCG2UM4H091953 SM: VHHJL150FMG00091953; 28. HONDA ĐEN 53 P4 - 5683 SK: ND132 – 06288 SM: NDE - 1104820; 29. SIRIUS ĐỎ - ĐEN KHÔNG SK: RLCS5C641DY089751 SM: 5C641089769; 30. VMEP - SANDA VÀNG 38 N4-1141 SK: RLCSA10DH7H203554 SM: VMSA4A – H203554;

31. ZONL NÂU 47P8 - 2317 SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC SM: VDGZS150FMG – ZO*000705*; 32. ZONAM NÂU 38 K1-8104 SK: RMGDCG2MG5A002661 SM: VUMYG150FMG075581; 33. HONDA NÂU 38 F2 - 7577 SK: C100M – 8037104 SM: C100ME - 8037104; 34. EMPIRE NÂU 37F9 - 7154 SK: FT100*Y0005316* SM: VTTJL1P50FMG – F000810; 35. LISOHAKA XANH 38H2-8262 SK: VLKDCG034LK*136863* SM: VLKCQ1P50FMG*000136863*; 36. ROONEY NÂU 38H8-7113 SK: RRHDCG4RH6A001965 SM: VTH150FMG – 1 - 1001965; 37. HONDA NÂU 38N2-0902 SK: C100M - 0445208 SM: C100ME - 0230596; 38. LIEAN NÂU 36H5-6430 SK: KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC SM: VKV1P50FMG - 30118511; 39. NOUVO ĐEN 38H9 - 3531 SK: RLCN2B5207Y131854 SM: 2B52 - 131854; 40. SYMEN ĐỎ 60 N9-1957 SK: RMNWCHSMN9H0026187 SM: VHLFM152FMH – V01126187;

41. LIFAN NÂU 60 K4 - 8521 SK: LI3XOH301YAA20017332 SM: 1P50FMG - 3*10217353*; 42. SYM ĐEN ĐỎ 38H9-5365 SK: RMVWCH5MV81089462 SM: VZS152FMH*089462*; 43. LANDA XANH 38N1- 2346 SK: RLPWCH8UM5B143181 SM: VLF1P52FMH – 3*50143181*; 44. YAMAHA – SIRIUS XANH 38 F6 - 0874 SK: 5HU – 002373 SM: 5HU2 - 21559; 45. YAMAHA ĐỎ TRẮNG 38 K1 - 31179 SK: KHÔNG PHỤC HỒI ĐƯỢC SM: 5C64 - 822094; 46. AIRBLADE ĐEN 38K1 - 03934 SK: RLHJF2704BY086356 SM: JF27E - 0821703; 47. JUPITER V BẠC 38K1-2908 SK: VYA – J5VT24YA048773 SM: 5VT2 - 48773; 48. SH MODE VÀNG SỮA 77 L1 - 65866 SK: RLHJF5121FY118021 SM: JF51E - 0335219; 49. YAMAHA GRAVITA ĐEN TRẮNG 38K1-05963 SK: RLCJ5B9609Y054204 SM: 5B96 - 054202; 50 HONDA XANH ĐEN 38H2-0859 SK: VLKDCG035LK*200278* SM: VLKCQ1P50FMG*000200278*;

51. HONDA NÂU 38F2-5550 SK: C100M – 8150683 SM: C100ME - 8150683; 52. DAZAN XANH ĐEN KHÔNG CÓ SK: RL8WCHHHY61000622 SM: VLF1P52FMH - 3*60600622*; 53. YAMAHA - EXCITER XANH TRẮNG KHÔNG SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC SM: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC; 54. NOUVO ĐEN TRẮNG KHÔNG SK: RLCN5P110BY424887 SM: 5P11-424895; 55. HANMUN NÂU 37Z3-0930 SK: VNADCG024NA000263 SM: VLF1P50FMG - 340131236; 56. HONDA - WAVE ĐỎ 37B1- 60495 SK: RLHJC5215CY031779 SM: JC52E - 4037627; 57. SH NÂU 38P1 - 19027 SK: RLHJF4215DY084243 SM: JF42E - 0084293; 58. EXCITER XANH 38K1-18585 SK: RLCE55P10CY157792 SM: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC; 59. EXCITER XANH 38K1-13573 SK: RLCE55P10DY279742 SM: 55P1 - 279730; 60. AIRBLADE ĐEN 30K1 - 5066 SK: RLHJF18078YB10715 SM: JF18E - 5211698;

61.EXCITER TRẮNG XANH 38K1-14951 SK: KHÔNG PHỤC HỒI ĐƯỢC SM: 5P71 - 027558; 62. HONDA ĐỎ 74F5-6239 SK: VLKWCW013LK*071224* SM: VLK1P50FMH*00071224*; 63. NOUVO ĐỎ TRẮNG 51L3 - 6394 SK: RLCN2B5205Y020222 SM: 2B52 - 20222; 64. YAMAHA VÀNG ĐEN 38F5 - 9180 SK: RLCS5C6309Y245005 SM: 5C63 - 245006; 65. SUNLUX ĐEN KHÔNG SK: RMSWCHAHG7H014770 SM: VHGSL152FMH014770; 66. MAJESTY XANH 38F8-1585 SK: KHÔNG PHỤC HỒI ĐƯỢC SM: LOCK TRẮNG; 67. YAMAHA XANH ĐEN 38K1 -15252 SK: KHÔNG PHỤC HỒI ĐƯỢC SM: 5C64-064641; 68. HONDA ĐỎ ĐEN 38K2-7910 SK: RNUWCHTHY9A382354 SM: VLF1P52FMH – 3*70382354*; 69. JUPITER - YAMAHA XANH - BẠC KHÔNG SK: RLCJ5VT204Y058024 SM: 5VT2-58024

tim chu so huu 69 xe may cac loai {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]