Rong ruổi cùng người nuôi ong du mục giữa núi rừng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Người nuôi ong giữa rừng keo ở miền núi Hà Tĩnh thường tự nhận vui mình là dân “du mục” bởi cuộc sống của họ là những tháng ngày rong ruổi theo những mùa hoa đưa ong đi kiếm mật.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast